Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Visueel aan uw toekomst bouwen nieuws
23 september 2014 | Bertrand Weegenaar

Visuele tools zijn ‘hot’. Logisch, want ons brein is goed ingericht om met afbeeldingen om te gaan. We kunnen er beter verbanden mee leggen dan met woordjes. In het domein van persoonlijkheidsontwikkeling vragen twee boeken nadrukkelijk om aandacht: Ja en nee en Business Model You .

Beide boeken geven een serie stappen die u kunt doorlopen om een goed (of beter) inzicht te krijgen in uzelf, uw huidige situatie en waar u naar toe wilt. Een groot manco in zelfhulp en persoonlijk ontwikkelboeken is het omzetten van beeld naar actie. Beide genoemde boeken hebben hier zo hun eigen methode voor. En beide methoden helpen zelfs waarde (financieel en sociaal) toe te kennen aan de dingen die u wilt en kunt ondernemen met uw eigen leven.

Jan en nee (‘Realiseren wat de moeite waard is met de WilDoe methode’) is geschreven door Jim van den Beuken. Het boek bouwt toe naar het hanteren van de ‘WilDoe methode’. Mensen vullen hun leven (privé, werk, hobby, enzovoort) met activiteiten die te kwalificeren zijn in vier categorieën:

1. Ik wil en ik doe (dat zijn alle positieve zaken)

2. Ik wil en doe nog niet ( geeft beweging en spanning, en energie om te vernieuwen)

3. Ik doe wel en wil niet (onrust stress, negatieve spanning)

4. Ik doe niet en wil niet ( rust, dit voorkomt problemen en nare situaties)

In een paar stappen en prettig leesbaar onderbouwde theorie leidt de auteur je naar het invullen van een kwadrantschema waaruit zal blijken hoe jouw verhouding is met alles wat je doet. Is dit allemaal wel in balans? Stop je je tijd in dingen die in A en B vallen? Een vervolgstap is te onderkennen dat je activiteiten in categorie C en D zou kunnen verminderen. Oftewel: waar zeg je in de toekomst JA, en waar zeg je NEE tegen.

Business Model You van Tim Clark is van het ‘Business Model Generation-team’. Het bouwt voort op de BMG/Canvas-methode, maar dan helemaal over en voor jou. Het is leuk en begrijpelijk voor jong en oud. Door de uitgewerkte persoonlijke voorbeelden gaat de methode snel leven. Ook in deze methode vul je, onderbouwt, in een paar stappen een eerste versie van de canvas in. Wie ben je en wat heb je? Hoe kan je helpen? Enzovoort.

De tweede stap is wie wil je zijn? Waar wil je met jezelf naar toe? Dit leidt tot een belangrijke uitbreiding van het canvas. Het canvas helpt je relaties te leggen tussen wat je moet doen om je (nieuwe) doelen te bereiken: welke mensen heb je nodig? Waar liggen je prioriteiten? Wat gaat het je kosten maar ook wat kan het je opleveren? Als dit allemaal in balans en realiseerbaar is dan ben je klaar om te starten. Anders: aanpassen, bijstellen in een nieuwe versie.

Bekijk voor een inspirerende uitleg de presentatie.


De Meetlat: Business Model Generatie - Het canvas en de penselen meetlat
18 april 2014 | Pierre Pieterse

Er zijn maar weinig boeken die bij verschijnen zo als een bom zijn ingeslagen als Business Model Generatie van Alex Osterwalder. Eindelijk mocht de lijvige strategiebibliotheek achter glas en kon iedereen aan de slag met strategie.

Waar grote academici als Igor Ansoff en Michael Porter de praktische elementen waaruit strategie bestaat naar een hoog abstractieniveau hebben getild, daar ontrafelt Osterwalder de aldus gebreide strategietrui tot een beperkt aantal nieuwe kluwen. Bouwstenen in de terminologie van Osterwalder. Of puzzelstukjes die samen de plaatje maken dat businessmodel heet. Hoe dat geconstrueerde plaatje wordt ingekleurd, er dus uit gaat zien, hangt af van de hand die de streken zet. In feite is Business Model Generatie het canvas, de penselen zijn de stoet aan titels om de ‘generatie’ van businessmodellen te visualiseren. Een willekeurige greep uit het palet: Visuele meetings van David Sibbet, Op de achterkant van een servet van Dan Roam, Het uitgevouwen servet van dezelfde auteur, De Connected Company van Dave Gray, en Moments of Impact van Lisa Solomon & Chris Ertel. De complete reeks vindt u op managementboek.nl/bmg

Visualisatie is zonder meer het kloppend hart van deze methode, omdat elk model zich beter laat begrijpen als het is uitgetekend. Door een businessmodel te tekenen, zet je namelijk impliciete veronderstellingen om in expliciete informatie. En dat vergemakkelijkt discussie en veranderingen. Het zijn trouwens diezelfde ‘visuals’ die de boeken in deze serie zo waanzinnig succesvol (inmiddels zijn er meer dan 700.00 exemplaren van het stamboek over de toonbank gegaan) maken: tekst alleen nodigt zelden uit tot directe actie, plaatjes wel.

Langs de meetlat deze keer de stamvader, dus Business Model Generatie, de kleine ent op deze loot, Business Model You, en ten slotte een willekeurig zij het wel heel typisch instrument om een business model te genereren, Gamestorming, de spelvariant van brainstormen.

Business Model Generatie – Alexander Osterwalder & Yves Pigneur
Hoewel er twee auteurs op het omslag staan, is dit boek nadrukkelijk het resultaat van cocreatie. Maar liefst 470 ‘experts’ uit 45 landen hebben in de een of andere vorm een bijdrage geleverd, waarmee het boek exemplarisch in zichzelf is. Want ook ‘business model generatie’ is het resultaat van de groep: gezamenlijk in kaart brengen van de bouwstenen die samen het businessmodel vormen (ofwel de wijze waarop een organisatie waarde creëert, levert en behoudt). Die bouwstenen zijn achtereenvolgens klantsegmenten, waardeproposities, kanalen, klantrelaties, inkomstenstromen, key resources, kernactiviteiten, key partners, en kostenstructuur. Door nu te visualiseren hoe die bouwstenen op elkaar ingrijpen, hoe die samen de puzzel maken, zie je in een oogopslag uit welke componenten het businessmodel bestaat en welke dynamiek op de elementen inwerkt. Osterwalder pleit er nadrukkelijk voor om het eigen businessmodel regelmatig tegen het licht te houden. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat je verrast wordt. De muziekindustrie is in dit verband nog altijd een duidelijk voorbeeld. Eigenlijk is het regelmatig nalopen van het businessmodel de enige manier om de tegenwoordig vereiste flexibiliteit op strategisch niveau te garanderen. Business Model Generatie moet het niet hebben van diepgang of structureel nieuwe inzichten. Maar het brengt wel bestaande concepten naar de oppervlakte. En nog belangrijker: het laat zien waar kansen liggen en waar verbetering noodzakelijk is.

Business Model You – Timothy Clark, Alex Osterwalder & Yves Pigneur
Wat Business Model Generatie voor organisaties is, dat is Business Model You voor het individu. Dit boek laat mensen op de bekende ‘canvas methode’ zichzelf opnieuw uitvinden: wat vind ik leuk, wat kan ik, wat wil ik eigenlijk, welke waarde voeg ik toe? En net als bij het bedrijfsmatige businessmodel is het raadzaam je eigen persoonlijke model regelmatig tegen het licht te houden. Om te kijken of je nog wel van waarde bent, of heel pragmatisch, of je nog wel doet wat je leuk vindt. Door op gestructureerde wijze je persoonlijk businessmodel te formuleren, ben je beter in staat om je carrièredoel na te streven, zo schrijven de auteurs. Bij een persoonlijk businessmodel gaat het erom de belangrijkste key resources op elkaar af te stemmen, te weten je interesses, vaardigheden en capaciteiten, je persoonlijkheid en de assets die je beheerst. Daar is veel zelfkennis voor nodig, maar de beloning is er naar: droombanen worden vaker gecreëerd dan gevonden. Ook dit boek is het resultaat van co-creatie: bij het samenstellen hebben de drie auteurs de hulp gehad van 328 ‘beroepslevenskunstenaars’ uit 43 landen die op businessmodelyou.com hun persoonlijke ervaringen hebben gedeeld. Tientallen van deze verhalen hebben hun weg gevonden naar het boek. Speciaal voor de Nederlandse editie heeft Patrick van der Pijl van Business Models Inc. bovendien extra voorbeelden toegevoegd.

Gamestorming – Dave Gray, Sunni Brown & James Macanufo
Het ‘canvas model’ van Alexander Osterwalder en Yves Pigneur heeft tot doel om tot nieuwe ideeën te komen, en het spel is bij uitstek geschikt om dat op een leuke en ‘vrije’ manier te doen. Zonder dat het gierend uit de klauw loopt, want elk spel verloopt altijd volgens een vast patroon (opening, exploratie en sluiting) en is begrensd (in tijd of in ruimte). Dat laatste is weer belangrijk om de resultaten op het canvas te schilderen, terwijl het spelelement garandeert dat de gebaande paden worden vermeden, zonder dat koers wordt gezet naar niemandsland. Gamestorming inventariseert 87 spellen die helpen bij uiteenlopende zaken als conflictoplossing, ideevorming, ontdekken van nieuwe strategieën, vergroten van operationele effectiviteit, innovatie, of teamvorming. En allemaal keurig gerangschikt naar de primaire structuur van elk spel, dus opening, exploratie en sluiting. Zo is ‘beeldstormen’ altijd een bijzonder nuttige openingsexercitie om eens uit te vissen wat iemand eigenlijk bedoelt als hij het heeft over kwaliteit of strategie. Door deze abstracte begrippen te visualiseren, krijgt iedereen een duidelijk(er) beeld. Een typisch exploratiespel is het stellen van de waaromvraag. Vraag vijf keer waarom iets is zoals het is en je raakt tot de kern van het probleem, en daarmee de oplossing. Spelmatig afsluiten doe je bijvoorbeeld met de ‘wie, wat, wanneer tabel’. Klinkt als een open deur, maar hoeveel goede bedoelingen verzanden niet omdat vergeten wordt af te spreken wie wat wanneer doet? Een fraai doe-boek dat de gamer in ons allen losmaakt.

De volledige reeks en events rond Business Model Generatie vindt u op www.managementboek.nl/bmg


New Heroes ofwel word je ‘Beste Zelf’ nieuws
20 december 2012 | Nienke van Oeveren

Hoe vat je een seminar samen dat de missie heeft je te inspireren je ‘Beste Zelf’ te worden? Dat je lef nodig hebt om het beste uit jezelf te halen is geen onlogische gedachte. Maar waar zit dat stukje lef dan? Een verslag van het boekevent met Arko van Brakel en Camilla van den Boom.

Sommige mensen hebben dat lef zichtbaar bij zich, tonen het aan de wereld en heel soms redden ze er zelfs anderen mee. HELDEN. Helden zijn mensen die met de talenten die zij hebben het beste uit zichzelf kunnen halen. We kennen er allemaal wel een paar. Fictieve helden zoals Batman en Robin Hood, beroemde helden zoals Nelson Mandela, dierbare helden zoals je eigen vader. Maar jezelf als held benoemen is iets anders, toch?

‘Elk tijdperk heeft duizenden helden die in geen enkel geschiedenisboek staan vermeld,’ aldus Otto Weiss. Waarom zouden we de held in onszelf willen bovenhalen? Omdat organisaties schreeuwen om vernieuwing, lijntjes korter worden en samenwerkingsverbanden – al dan niet uit noodzaak geboren – de trend zijn. Traditionele zekerheden als life time employment bestaan al lang niet meer. Als je mee wilt in deze snel veranderende omgeving, zul je daar wel iets voor moeten doen. Nieuwe zekerheid vind je in jezelf. Door te weten wat jouw unieke talent is en hoe jij dat tot toegevoegde waarde maakt voor anderen.

Maak de held in je wakker
Als iedereen een held in zich heeft, kan die ook aangesproken worden is de gedachte achter het seminar New Heroes. Je ‘Beste Zelf’ centraal; een combinatie tussen werk en talent waarbij jij optimaal tot je recht komt. Een seminar met een aaneenschakeling van peptalks en energiegevende sessies, plenair en in kleine groepen met auteurs van recente managementboeken en trainers van de Baak. Niet alleen luisteren, maar ook werken aan antwoorden op vragen over toekomst, talent en werk. Onmogelijk om alles samen te vatten in één blog, maar hier volgt de rode draad.

Arko van Brakel vertelt bevlogen hoe je ondernemen tot levenshouding kunt maken binnen en buiten je werk de beste versie van jezelf kunt worden. Denk niet alleen aan succes in termen van veel geld verdienen. Succesvol zijn kan ook zonder dat geld de drijfveer is. Doelen stellen en het lef hebben om datgene te doen waar je warm van wordt. Waarvoor je letterlijk in de fik staat. Je dromen realiseren. Een manier om erachter te komen waar die liggen, is om de dingen van je leven punten te geven van de 100 die je ter beschikking hebt. Dan geef je bijvoorbeeld 45 punten aan je gezin, 30 aan je werk, 10 aan uit eten gaan. En kijk dan of je agenda overeenkomt met deze puntentoekenning. Kijk nog eens naar de richting die je leven heeft; ben je echt bezig met datgene dat je zoveel punten gaf? Word wakker en heb het lef om uit je comfortzone te treden! Droombanen worden vaker gecreëerd dan gevonden, maar dat vereist veel zelfkennis. Dus een hulpmiddel om je toekomstplan te schetsen is meer dan welkom.

Schets je toekomstplan, het Business Model You
Camilla van den Boom laat de deelnemers vervolgens op verrassende wijze de vertaalslag van hun eigen levensverhaal maken door middel van ‘de reis van de held’. Waar consultants een businessmodel gebruiken voor organisatieverbetering, gebruiken ze datzelfde model nu voor hun toekomstplan. Een schets waardoor je duidelijker formuleert wat je al wist, maar ook ontdekt waar je nog vragen hebt.

De roadmap bevat negen punten rondom klant, propositie en waardetoevoeging. De drie belangrijkste vragen die jouw DNA bepalen zijn ‘wie ben je, wat kun je en wat doe je het liefst?’ Daarmee vorm je de werkelijkheid opnieuw, vind je je carrière opnieuw uit op een manier waar jij het meeste baat bij hebt. En wat is mooier dan dat dit past op één A4’tje!

Succesvol zijn en excelleren
Dan komt de belangrijkste vraag: waar ga ik naartoe en bovenal: hoe kom ik in actie? Wacht nog even met gewoon te gaan doen waar je energie van krijgt. Want als niemand daarop zit te wachten, blijft het een hobby. De kracht zit in de overlap van de cirkel van talent en die van passie. Met je talent verdien je op dit moment je brood. Je bent ergens goed in, maar of je het echt leuk vindt is de vraag die je jezelf moet durven stellen. Wat je leuk vindt doe je met passie, je volgt je hart. In de overlap van talent en passie zit succes. Voeg er een derde cirkel van behoefte aan toe. Geeft iemand waarde aan datgene wat jij doet? Dan zit in de overlap van die drie cirkels je kernbestemming, jouw richtinggevende doel. En ja, stel dat doel maar groots en ambitieus dan kan je het ook niet missen!

Excelleren
De kernboodschap van New Heroes is dat je beter kunt excelleren in waar je al goed in bent, dan van je verbeterpunten een voldoende proberen te maken. De huidige tijdgeest is die van delen, samenwerking en cocreatie. Dus waarom ploeteren om beter te worden in iets waar anderen hun talent hebben zitten? Koop dat in, outsource het, ga samenwerken. Focus op waar je heen wilt en niet waar je niet heen wilt. Want je kent toch ook dat gezegde ‘alles wat je aandacht geeft, groeit’?

Nu dan, aan de slag! Volg je passie, valideer je businessmodel en werk als een ontwerper; constant vernieuwend. Maak van jouw 8 een 9,5 in plaats van jouw 6 een 8! Word een nieuwe held, word je ‘Beste Zelf’.

Tekst: ZiPconomy/Joke Twigt

Plenaire sprekers:

Arko van Brakel is serial entrepreneur. Vanaf zijn 25e richtte hij diverse bedrijven en schreef twee boeken. Sinds kort is hij directeur van de Baak www.debaak.nl.

Camilla van den Boom is oprichter en COO van Business Models Inc.. Zij helpt (inter)nationale organisaties met het verbeteren van hun business model en het bedenken van strategieën voor succesvolle marktbewerking.

Mystery guest Ilco van der Linde is de held van velen als sociaal ondernemer en campaigner. Bekend van het Bevrijdingsfestival, Dance4life. Zijn recente project is www.masterpeace.org

Workshop sprekers:
Jan Jaap Lukas – Je bent wie je wordt,
Jessica van Wingerden – Passie, Energie, Prestatie,
Mieke Bouma – De held in je eigen verhaal,
Rick van Asperen – Egostrippen: de kick van je eigen ik,
David de Kock – 365 dagen succesvol,
Joep Schrijvers – Maak er wat van!,
Ernesto Spruyt & Jolanda van der Veen – Zakelijk succes met zingeving,
Gijs Hilterman – Cash is King,
Eelke Pol – HRM: erkennen, begrijpen, doen,
Wim de Vries – De moed van organisaties om zichzelf te zijn,
Joep Choy – Wees jezelf door de bril van een ander.

Ook een boekevent bijwonen?
Voor meer informatie over de boekevents van Managementboek: www.boekevents.nl

Tim Clark, Alexander Osterwalder, Yves Pigneur
Business Model You (Nederlandstalig)

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden