Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Lean Management Systeem - Hoe Toyota de organisatie succesvol maakt preview
2 december 2019 | Jan Wijnand Hoek

In onze eigen reis om Lean steeds beter te doorgronden zijn wij op het boek Lean Management Systeem gestuit: een lesboek TMS van het Toyota Management Institute in Nagoya Japan.

Ons boek beschrijft de managementstijl die Toyota managers hanteren om de organisatie succesvol te maken. Wij hebben de rechten gekregen het boek als officiële vertaling in het Nederlands uit te brengen. Daarmee is het een uniek boek, waarmee nieuwe kennis over de unieke aanpak van Toyota vanuit de bron van Lean rechtstreeks ontsloten wordt.

Sturen op werkgeluk! (yarigai)!
De Toyota managementstijl heeft een confuciaanse achtergrond. De term Shokuba Kasseika heeft hier rechtstreeks mee te maken, het betekent zoveel als energie en groei geven aan medewerkers en het team, zodat teams voldoening kunnen halen uit hun werk.

Hierbij wordt de volgende (zachte!) formule gehanteerd: OUTPUT = (Personality) + (Ability) + (Motivation)

Onder output wordt verstaan: ‘Kwaliteit', ‘lage kosten' en ‘korte doorlooptijd'. Binnen Toyota ligt de focus in tegenstelling tot bijna elk ander bedrijf op het ontwikkelen van medewerkers boven productiviteit. Daarom ligt de focus en de verantwoordelijkheid bij de manager om teams te ontwikkelen waarbij de prestatie de resultante is van de motivatie en bevlogenheid van het team.

TMS Aanpak
De aanpak kent 2 belangrijke pijlers. De eerste pijler is ‘Hoshin Tenkai', dit betreft het ontwikkeling en verspreiden van het beleid tot op alle organisatieniveaus. Het sterke punt is dat Toyota een unieke aanpak heeft dit beleid in de praktijk te realiseren via de tweede pijler ‘Hoshin Kanri' genaamd. De aanpak voor het beheren en realiseren van het beleid.

Kern van de managementstijl
Geen brandjes meer blussen, geen spoed en geen oplossingen geven, zijn essentiële leerpunten die je kan afleiden van de Toyota aanpak. Het boek geeft handvatten die de Toyota aanpak beschrijft als toe te passen managementstijl. Het gaat hierbij om de volgende 6 elementen.

Visualisatie van het werk
Naast visualisatie van het beleid is ook visualisatie van (de hoeveelheid onderhanden) werk van belang. Een Toyota manager helpt het werk zichtbaar te maken, zodat de werkvloer dagelijks inzicht heeft hoe zij als team ervoor staan.

Werkplek ontwikkeling
De kern van werkplek ontwikkeling is gebaseerd op het voorbeeldgedrag dat leidend moet zijn voor het gedrag dat een manager in zijn team wil zien. Face tot face communicatie is hierbij van essentieel belang (going to the Gemba!)

Creatie van waarde
De taak van de managers is de teams te stimuleren in het ontwikkelen van een voortdurende klantfocus.

Kaizen Mindset
De essentie van de Kaizen-mindset is dat de autonomie van het team toeneemt. Hierbij gaat het om het vergroten van het probleemoplossend vermogen van het team waarbij zelfstandig oplossingen worden ontwikkeld en worden toegepast in de praktijk

Kwaliteit van het werk
Niet alleen de externe eindklant is volgens de Toyota aanpak klant. De klant wordt vooral gezien als de collega die de eerstvolgende schakel in het proces vormt. Kwaliteit van het werk betekent dat het team gestimuleerd wordt een mindset te ontwikkelen waarbij fouten in het proces (Jidoka) kunnen worden ontdekt voordat ze worden doorgegeven.

Creatie van winst
Het laatste element draait om het inzetten van de gewonnen tijd door het elimineren van verspillingen weer in te zetten voor het vergroten van de productiviteit.

Niet alleen de aanpak maar ook tools voor toepassing in de praktijk

Lean Management Systeem - Hoe Toyota de organisatie succesvol maakt beschrijft naast de 6 elementen ook de te hanteren tools welke gebruikt worden binnen het Toyota Way Management System. Een praktisch voorbeeld is het visueel management bord.

Jan Wijnand Hoek, Mariel Koopmans, Tim Wolput en Toshio Horikiri

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden