Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Hollandse degelijkheid column
24 april 2017 | Pierre Pieterse

Inmiddels is het boek van jaar bekend (Het innovatiedoolhof), maar daarmee is mijn redactioneel commentaar voorafgaand aan deze definitieve keuze geen ‘oud nieuws’ omdat ik aandacht heb voor boeken en onderwerpen die het niet hebben gehaald. Alsof ik het voorvoelde, hoewel dat nu juist wel typisch een opmerking met de kennis van nu is.

Een gemêleerd lijstje, zo mag je de shortlist 2017 gerust noemen. Een vleug innovatie (Het innovatiedoolhof van Gijs van Wulfen), een scheut strategie (Strategie = Executie van Jacques Pijl), een forse kneep betekenis (Handboek betekenisvol ondernemen van Kees Klomp), de nodige toekomst (Management in Singularity van Tjeu Blommaert), en ten slotte de wijze lessen (Boonstra van Manfred Bik). Verderop in dit nummer worden de vijf boeken uitgebreid aan u voorgesteld, en dat geeft mij de ruimte enige persoonlijke notities te ventileren. Over boeken/onderwerpen die het niet hebben gehaald maar niet hadden misstaan in de shortlist. Zonder natuurlijk de keuze van de jury te willen bekritiseren.

Allereerst is dat De wendbare organisatie van oudgediende Leo Kerklaan. Wat je noemt een ‘rijp’ boek. Doorleefd. Of ‘old school’, omdat oude bekenden als Mintzberg, en Kaplan en Norton worden aangehaald, en KPI’s en de PDCA-cirkel van Deming weer het hart vormen. Kerklaan is de eerste om dat te beamen, maar ‘ik ga in op de zaken waar het mis gaat. Dat het misgaat komt vaak omdat men niet begrijpt wat mensen als Deming nu precies hebben bedoeld. Alle theorieën zijn er wel, alleen we falen jammerlijk in de executie. […] Als de feitelijke implementatie van de strategie niet goed wordt geregisseerd, komt er meestal weinig van terecht.’ Je ziet Jacques Pijl instemmend knikken.

Ook had ik wel een boek verwacht waarin ‘agile’ centraal staat. Tegenwoordig is het ‘adaptiviteit’ dat de klok slaat, vooral om de toegenomen volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit te pareren. En laat agile nu net een werkwijze zijn die adaptiviteit realiseert. Om, even heel concreet, een antwoord te formuleren op de uitdagingen die de ontembare want exponentieel groeiende technologische ontwikkelingen aan bedrijven stellen. Aldus Mike Hoogveld, auteur van Agile Managen.

Een boek over leiderschap had ook niet misstaan. Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat we niet zijn verwend met boeken over dit onderwerp. Maar toch. Volgend jaar zal dat vermoedelijk anders zijn, want de auteur van het allereerste Managementboek van het Jaar, Joep Schrijvers, heeft met de opvolger van Hoe word ik een rat?, Hoe raak je ze kwijt?, opnieuw een serieuze kanshebber geschreven. Want een boek ‘over ontspoorde leiders en slechte managers’ zal helaas altijd actueel blijven. In dit verband is Moed - Over gedurfd leiderschap een mooie preambule. In dit boek houdt Andor de Rooij een pleidooi voor ‘gedurfd leiderschap’. Het kan in een organisatie erg onaangenaam kan ruiken, zo zegt De Rooij, maar in plaats van leiderschap te tonen, grijpt men liever naar een luchtverfrisser. Om de lieve vrede te bewaren. Uiteindelijk wordt de meur niet aan aangepakt. ‘Laffe of roekeloze leiders leven in een fantasie, moedige leiders in de realiteit. Gedurfd leiderschap start met de moed om zelf feedback te vragen en te ontvangen. Ik zie de mate waarin je zelf feedback organiseert als een thermometer voor je moed.’

Sluiten we toch af met de shortlist. Gemêleerd zoals ik zei maar vooral ook degelijk. Geen zelfhulpboeken die je van alles beloven maar uiteindelijk alleen de auteur helpen, en ook geen hype-lectuur, vaak aan de man gebracht door de verkoper van ‘hippe praatjes’ (dixit Denker des Vaderlands René ten Bos in het alleraardigste Later word ik filosoof), de onvermijdelijke goeroe dus. Nee, gewoon Hollandse degelijkheid.

Genomineerden in een notendop nieuws
29 maart 2017 | Pierre Pieterse

Speciaal voor onze trouwe bezoekers hebben we van de vijf genomineerde boeken voor de titel Managementboek van het Jaar 2017 (de shortlist dus) een executive summary gemaakt. In willekeurige volgorde de essentie van vijf belangrijke boeken.

1.      Het innovatiedoolhof

De ervaren innovatie-expert Gijs van Wulfen spreekt overal in de hele wereld over zijn ambitie om het aantal geslaagde innovaties omhoog te brengen. Hij rekende immers uit dat 85 procent van het geld besteed aan innovatie nergens toe leidt. Dat kan en moet beter in zijn ogen en alle stappen in ‘het innovatiedoolhof’ kunnen hierbij helpen. Als je als vernieuwer aan de slag gaat, is het handig om als basis het soort innovatie te hanteren. Op die manier bepaal je welke route je door het doolhof ‘moet’ bewandelen. De metafoor is sterk gekozen want op die manier verandert de prioriteit in de volgorde van de tussenstappen die je moet doorlopen voordat je je innovatie geslaagd kan noemen.

De idee-route. Is jouw basis een goed idee dan bewandel je de ‘ideeroute’. Airbnb is daar een goed voorbeeld van. De oprichters stelden hun appartement tijdelijk ter beschikking in 2007 en zagen daar een verdienmodel in. Via deze route is het heel belangrijk om het idee goed te onderzoeken op haalbaarheid en veel focus aan te brengen in de plannen.

De technologieroute. Het Google X research lab wilde graag de manier veranderen waarop we met ons mobieltje omgaan. Het lab zocht een alternatief voor het constant naar schermpjes staren terwijl we over straat lopen. Het resulteerde in Google Glass dat inmiddels alweer van de markt is gehaald. Op deze route is het kiezen voor de juiste techniek natuurlijk heel belangrijk.

De klantknelpuntroute. Deze route bewandel je als je innovatieproces start met een probleem bij consumenten, iets waar je doelgroep mee worstelt. Door het onderzoeken van de manier waarop consumenten in aanraking komen met jouw bedrijf kun je deze knelpunten goed naar boven halen. Zweedse designstudenten reageerden op de wetgeving die het dragen van een helm op de fiets verplichtte. Er werd hierop een soort kraag op basis van airbagprincipes bedacht.

De noodzaakroute. Een heel goed argument om met innovatie te starten is het feit dat het bitter noodzaak is omdat de omzetten teruglopen en het verlies toeneemt. Lego overkwam dat bijvoorbeeld aan het einde van de vorige eeuw waardoor er echt iets ingrijpends moest gebeuren. De focus ging op de ouderwetse politiebureaus en brandweerkazernes en - niet geheel onbelangrijk - Lego Friends werd bedacht, Lego voor meisjes dus.

2.      Management in Singularity

Singularity omschrijven Tjeu Blommaert en Stephan van den Broek als ‘het tijdstip in de geschiedenis waarna de mens niet langer nodig zal zijn om computers en robots te programmeren en te verbeteren’. Dit kan ervoor zorgen dat mensen niet langer in staat zijn te begrijpen hoe deze techniek precies werkt. Sommige experts voorspellen dat door de ontwikkelingen van ICT, de versnelling in convergentie met andere wetenschappen en de groeiende gemeenschap van betrokken mensen dit moment al rond het jaar 2035 zal plaatsvinden.

De exponentiële groei vereist ook een ‘reset’ in management denken. Management zal in de toekomst vooral gaan over verbinden, samenwerken, creativiteit, flexibiliteit en betrokkenheid. De auteurs stellen daarom voor om de Deming-cirkel (Plan, Do, Check, Act) aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Voor management in singularity komen ze uit bij ‘Connect-Respond-Trust-Accelerate’, waarbij de missie en visie van de organisatie (de why) in het hart staan.

3.      Boonstra

Boonstra is het verhaal van een eigenwijze provinciejongen die zonder diploma’s of kruiwagens de meest spraakmakende en ondernemende CEO van ons land zou worden. Cor Boonstra wist tot vijf keer toe vriend en vijand te verbazen met zijn succes: bij de SRV, bij Intradal, bij Douwe Egberts, bij Sara Lee en tot slot als hoogste baas bij Philips.

Een jaar lang voerde reclameman Manfred Bik wekelijks lange, openhartige gesprekken met Boonstra en andere betrokkenen. Dit boek is het resultaat. In een pakkende stijl beschrijft Bik Boonstra’s achtergrond, de rol van zijn vader, zijn komeetachtige loopbaan en zijn tegendraadse aanpak – op zoek naar een mogelijke verklaring voor zijn succes.

Boonstra is niet alleen een boeiend levensverhaal. Het is een reis langs oer-Hollandse merken en biedt een ongecensureerde kijk in de boardroom van grote ondernemingen. Het is daarmee ook een boek met tijdloze lessen voor iedereen die van plan is om het zelf ver te gaan schoppen.

4.      Handboek betekenisvol ondernemen

Met de opkomst van de betekeniseconomie bevinden we ons in het tijdperk waarin we de wereld willen verbeteren, zo schrijven de auteurs Kees Klomp, Stefan Wobben en Jesse Kleijer. Dit gebeurt tegen de achtergrond van de derde Industriële Revolutie die onze manier van leven en werken ingrijpend zal veranderen. In de betekeniseconomie wordt het maatschappelijk-constructieve vermogen van bedrijven commercieel bepalend. Ze doen aan C Commerce (Constructive Commerce) door thick value te creëren, wat de auteurs ‘waardigheid’ noemen.  Waardige bedrijven hebben een constructief concurrentievoordeel omdat ze benefit ofwel constructieve winst realiseren door zich maatschappelijk waardig te gedragen. Voordat een betekenisvolle ondernemer in de betekeniseconomie aan de slag gaat moet hij eerst zichzelf goed leren kennen. Vervolgens dient hij een maatschappelijk probleem te vinden dat aansluit bij zijn roeping (purpose). Hij initieert zijn bedrijf door een vakgebied aan te wijzen, partners uit te zoeken, geld te regelen en een rechtsvorm te kiezen. Zijn imperatief is om vast te stellen waar het bedrijf voor staat, wie de klanten zijn en een markt te kiezen. Vervolgens formuleert hij zijn constructief-commerciële idee en committeert hij zich aan een concreet maatschappelijk doel.  Aansluitend kan de betekenisvolle ondernemer zijn bedrijf gaan uitdragen via een betekenisvol merk.

Merkmanagement is in essentie perceptiemanagement. Mensen willen iets van de oprichter herkennen in het merk. Ze willen ook een verhaal horen over de totstandkoming van het product, of uitleg krijgen over wat het merk wil bereiken. Betekenismarketing is primair gericht op het verbeteren van de wereld en wil dat bereiken door een verandering te realiseren in het leven van klanten. Deze vorm van marketing staat ten dienste van het algemene belang en het grotere, maatschappelijke geheel. Maatschappelijke vooruitgang is het enige doel van betekenisvolle bedrijven. De marketing-P’s moeten dat bewerkstelligen: people, product, producer, promotion, price en place. De betekenisvolle ondernemer maakt jaarlijks de impact van zijn bedrijf op de maatschappij inzichtelijk in een inspirerende impactrapportage.

5.      Strategie = Executie

Organisaties staan midden in ‘het nieuwe normaal’: een snel veranderende wereld waarin ideeën uit de klassieke bedrijfskunde niet meer opgaan. Organisaties, of het nu in de profit is of in de not-for-profit, verstoren zelf of ze worden verstoord. Continuïteit is geen vanzelfsprekendheid meer. In deze tijd geldt maar één wet: strategie = executie. Een strategie die niet wordt uitgevoerd is net zo weinig waard als geen strategie. Dat is de reden dat we bij het ontwikkelen van onze plannen van het begin af aan moeten nadenken over de uitvoering. Strategie en executie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Tijdens de verkoop gaat de verbouwing gewoon door. Iedere ondernemer en manager is doordrongen van dit probleem. We moeten tegelijk aandacht hebben voor de bestaande business waar we op dit moment onze klanten blij mee maken en ons geld mee verdienen, en we moeten bezig zijn met de organisatie van morgen en overmorgen.

Welke strategische keuzes we daarbij ook maken, uiteindelijk zijn het de mensen die het moeten doen. Natuurlijk zijn het waarom, het wat en het hoe belangrijk. Maar het allerbelangrijkst is wie de strategie gaat uitvoeren. Het draait om mensen, om hun kwaliteiten en om hun betrokkenheid.

De kern van dit boek wordt gevormd door het - strategie = executie-model’: een raamwerk met vier versnellers (kiezen, initiëren, oogsten en borgen) die elk weer bestaan uit vier bouwstenen, gelijkelijk verdeeld over de harde en de zachte kanten van implementatie. Voor wie daar meteen mee aan de slag wil, bevat het boek een groot aantal factsheets, checklists en formats.

5 genomineerden voor het Managementboek van het Jaar 2017 nieuws
28 maart 2017 | Justin van Lopik

Vandaag mogen we ze bekend maken: de 5 boeken die genomineerd zijn als mogelijk Managementboek van het jaar 2017. De boeken zijn gekozen door onze jury. met daarin ing. Sonja de Bruin, Nico Jong, dr. ir. Martin Th. van Staveren, Daniëlle de Jonge en Rudy Kor. Op 18 april maakt juryvoorzitter dr. José W. Otte de winnaar bekend tijdens het Managementboekengala. De prijs wordt dit jaar voor de 15e keer uitgereikt.

Onderstaande boeken staan op alfabetische volgorde van de auteurs.

Boonstra - Manfred Bik
Dit boek is voortgekomen uit de fascinatie van de auteur voor Cor Boonstra. Boonstra gaf alle medewerking aan deze niet-biografie.

Management in Singularity - Tjeu Blommaert, Stephan van den Broek
Om de snelle verandering aan te kunnen moet het lineaire denken worden ingewisseld voor het exponentiële disruptieve denken

Handboek betekenisvol ondernemen - Kees Klomp, Stefan Wobben, Jesse Kleijer
Een handleiding om te ondernemen in de betekeniseconomie.

Strategie = Executie - Jacques Pijl
Strategie-executie moet zowel exploitatie van het bestaande businessmodel als innovatie mogelijk maken.

Het innovatiedoolhof - Gijs van Wulfen
Met dit boek zet je de juiste stappen op het juiste moment in de juiste volgorde. Zo maak je zelf innovatie simpeler.

Bekijk alle vijf de boeken in ons overzicht.

 

Voor meer informatie over de verkiezing van het Managementboek van het Jaar kunt u terecht op managementboekvanhetjaar.nl.

Shortlist voor de PIM Marketing Literatuurprijs bekend nieuws
28 oktober 2016 | Justin van Lopik

Het Platform Innovatie in Marketing (PIM) heeft de nominaties voor de PIM Marketing Literatuurprijs 2016 bekend gemaakt. Vorig jaar won het boek Online Brand Identity van Joris Merks-Benjaminsen.

Het belangrijkste criterium voor het winnen van de prijs voor marketingliteratuur is hoe de auteur erin is geslaagd vernieuwende inzichten in het vakgebied weer te geven. Alle genomineerde boeken zijn verschenen tussen juli 2015 en augustus 2016.

De genomineerde boeken:
- Service Excellence van Jean-Pierre Thomassen en Eric de Haan
- Marketing met ballen van Rudy Moenaert en Henry Robben
- True Storytelling van Paul Hillesum
- Hoe agile is jouw strategie? van Sjors van Leeuwen
- Handboek betekenisvol ondernemen van Kees Klomp
- Disruptive Selling van Patrick Maes
- Share van Pieter van Glind en Harmen van Sprang
- Retail Marketing Strategy van Constant Berkhout
- Creating Value with Big Data Analytics van Peter Verhoef, Edwin Kooge en Natasha Walk
- Merkpositionering van Karel Jan Alsem en Erik Kostelijk

De boeken zijn hierboven geplaatst op volgorde van onze verkopen in het afgelopen jaar.

De PIM Marketing Literatuurprijs 2016 wordt op 6 december in de avond uitgereikt in de RAI te Amsterdam.

Preview - Handboek betekenisvol ondernemen preview
5 augustus 2016 | Kees Klomp

In zijn preview op Handboek betekenisvol ondernemen geeft auteur Klomp een inkijkje in de nieuwe en unieke kenmerken van betekenisvol ondernemen aan de hand van een concreet voorbeeld. The Plastic Bank.

We staan op de drempel van een nieuw socio-economisch tijdperk die het doen en laten van bedrijven ingrijpend gaat veranderen: de Betekeniseconomie. In de Betekeniseconomie wordt de maatschappelijke rol van bedrijven primair waardebepalend. We willen steeds nadrukkelijker bedrijven die de wereld niet kapot maken en/of de mensheid bedreigen, maar bedrijven die ons vooruithelpen; betekenisvolle bedrijven. In het Handboek betekenisvol ondernemen worden handvatten gegeven voor dit nieuwe ondernemerschap. In de preview geeft auteur Klomp een inkijkje in de nieuwe en unieke kenmerken van betekenisvol ondernemen aan de hand van een concreet voorbeeld. The Plastic Bank. Een bedrijf wat weinig mensen nu al zullen kennen, maar wat over een aantal decennia bekend zal staan als één van de bekendste en belangrijkste bedrijven ooit. 

Plastic is het grootste ecologische probleem van deze tijd. Naar schatting zwerft er momenteel maar liefst 2 biljoen kilo afvalplastic over de wereld, en komt daar per jaar zo’n 300 miljard kilo nieuw plastic bij. En alsof dat nog niet genoeg is, weten we eigenlijk nog niet zeker of plastic überhaupt vergaat. Ondertussen hebben we recycling ontdekt en wordt een kleine 10% van alle plastic hergebruikt.

Op een goede morgen wordt betekenisvol ondernemer in spe David Katz wakker met een bepalend inzicht; als plastic wordt hergebruikt is het niet langer louter afval, maar vertegenwoordigt het waarde. Er zwerft– anders gezegd – geen afval, maar er ligt geld op straat.

Katz gaat aan de slag en ontwikkelt een manier om de waarde van plastic concreet te maken. Heel concreet. Hij begint Plastic Bank en maakt van plastic een echte waarde-eenheid. Zeg maar een munt. Katz noemt deze Social Plastic. Het stelde Katz in staat om plastic - gereguleerd- in te kopen en door te verkopen. En het stelt mensen in staat om plastic - gereguleerd - in te wisselen voor geld. Een economisch systeem werd geboren.

Daarmee was Katz in staat om een volgende en cruciale stap te zetten; van plastic inzamelen een serieuze loopbaan optie te maken. Als plastic waarde vertegenwoordigt, dan is met inzamelen geld te verdienen. Als er met inzamelen geld valt te verdienen, dan is dat voor een grote groep mensen een interessante bron van inkomsten. Katz begon een pilot project in Haïti. Niet toevallig, omdat Haïti één van de armste landen ter wereld is én een land met een gigantisch plasticafval probleem. Katz wist plastic-inzamelen te positioneren als een interessante nieuwe vorm van ondernemen. En met succes. De deelnemers wisten hun inkomen middels Plastic Bank te verviervoudigen. Dit door gemiddeld 15 kg plastic in te zamelen en in te wisselen. Plastic inzamelen werd daarmee vanzelf een aspirerende nieuwe manier van ondernemen. 

Waarmee Katz in staat was om een laatste cruciale stap te zetten met zijn betekenisvolle onderneming. Katz ging het door Plastic Bank verzamelde plastic labelen als Social Plastic, en deze verhandelen aan grote internationale merken als LUSH, Coca-Cola, Procter en Unilever. Deze bedrijven (her)gebruiken nu Social Plastic voor de vervaardiging van hun producten en verpakkingen waarin plastic benodigd is. Middels Plastic Bank kennen zij maatschappelijke relevantie toe aan hun producten. Zij gebruiken Plastic Bank om zelf maatschappelijk van betekenis te kunnen zijn; door hun producten en verpakkingen zichtbaar te vervaardigen van Social Plastic laten ze aan hun klanten zien mee te werken aan de reductie van plastic afval. Waarmee Katz zichzelf van een gigantische potentiële afzetmarkt voor zijn afvalplastic heeft verzekerd en dus een gigantische hoeveelheid plasticverzamelaars werk met perspectief kan bieden. Een opgaande spiraal is geboren.

Het einddoel van Katz is om middels Plastic Bank en het systeem dat dit vertegenwoordigt, al het plasticafval de wereld uit te helpen en alle allerarmsten van de wereld aan werk en inkomen te helpen. 

Dit verhaal van Plastic Bank bevat alle kenmerken van betekenisvol ondernemerschap zoals te lezen valt in Handboek Betekenisvol Ondernemen. Het begint eerst en vooral altijd met mensen die een maatschappelijk probleem signaleren, en die de roeping voelen om hier iets aan te gaan doen. Vervolgens zijn betekenisvolle ondernemers in staat deze intentie om te zetten in een commerciële infrastructuur. Ze kunnen een autonoom opererend en renderend bedrijf bouwen op basis van een maatschappelijk probleem. Met bijbehorende maatschappelijk betekenisvolle producten, diensten & communicatie. Tenslotte streven betekenisvolle ondernemers niet naar maximale financiële winst streven, maar naar maximale maatschappelijke winst. Het oplossen van het maatschappelijke probleem is het enige doel van het bedrijf. Winst krijgt hierdoor in de Betekeniseconomie een veel rijkere, bredere invulling. Het gaat niet langer louter over financieel resultaat, maar over een gebalanceerd financieel-sociaal-ecologisch resultaat. Over impact.

Kees Klomp is eigenaar van Karmanomics, een bureau dat op Boeddhistische beginselen merken adviseert op het gebied van marketing en management. Hij is een van de auteurs van Handboek betekenisvol ondernemen.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden