Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Vakantie, vakantie, weer een lijstje nieuws
11 juni 2021 | Bertrand Weegenaar

Natuurlijk, de vakantieperiode komt eraan. Je kunt misschien de koffer weer van zolder halen. Of de caravan gaan controleren, en nu eens iets verder laten rijden dan Limburg. Er is dus ook ruimte voor extra leeswerk in de koffer. En als je al genoeg gelezen hebt, is voor veel actuele boeken een luistervariant het alternatief.

 

Ik heb uit de vier artikelen die ik de afgelopen maanden geschreven heb, per artikel één boek geselecteerd. Ik hoop dat het op het strand of in een luie stoel aan een zwembad ook lekker leest. Geen zware kost, gewoon ontspannen. En als vijfde boek een spannende IT-thriller.

Voor persoonlijk leiderschap heb ik Happy Office Manifest gekozen. Een vrolijk boek dat ook wat vooruit kijkt naar hoe post-coronawerken er uit kan zien. En hoe je daar als manager mee om moet gaan. Prettige schrijfstijl en optimistisch.

Uit het artikel De ondernemersbiografie was het moeilijk kiezen. Mooie verhalen en fraaie uitgaven. Om de koffer toch licht te houden kan wat mij betreft Een kleine geschiedenis van grote durvers van Peter VanHam mee. Opkomst en ondergang van de Vlaamse steden. Misschien kom je er in de buurt.

Duurzame bedrijfsmodellen, dat is doorgaans taaiere kost. Weg zakkend bij een blonde rakker of een margarita wenkt misschien de vrijheid van een eigen onderneming. Chris Guillebeau, een actieve zelfstarter en reishacker, geeft misschien het laatste zetje of de eerste aanzet. Met De 100 euro Startup.

Nog voor de zomer valt het nieuwe Managementboek Magazine in de bus. Daarin het stuk over Teamwerk en leiderschap. De redactie gaf me luchtig en niet te zwaar mee. Dus werd het Het boek voor jonge teamleiders van Jelle van der Lugt. Ook voor de wat meer ervaren leiders. De lessen die Jelle geleerd heeft, zijn gedaan onder toezicht van ervaren coaches. En die hebben we niet allemaal tot onze beschikking. Dat geldt zeker voor de uitdagingen die het Vattenfall 2018 team doorstaan hebben. Dit boekje is er wel. Lees het gerust.

Het artikel Digitalisering zal geschreven zijn tegen de tijd dat jouw werk weer begint. Steven Van Belleghem, auteur van succesvolle werken als The offer you can’t refuse en De Conversation Manager heeft ook zijn eerste SciFi thriller gepubliceerd: Eternal. Een spannend verhaal dat speelt in 2041 als het eeuwige leven een mogelijkheid is geworden. En dat is over twintig zomervakanties.

En niet vergeten, als hij nog niet gelezen of geluisterd is, Fantoomgroei van Sander Heijne Hendrik Noten, de winnaar van Het Managementboek van het Jaar 2021. Ik durf bijna te zeggen, actueler en relevanter komen ze niet. Mooie vakantie, veel leesplezier en tank weer even bij.


Leiderschap in coronatijd column
20 oktober 2020 | Bertrand Weegenaar

Ruim een half jaar zijn we onderweg in de coronacrisis. Een tweede (gedeeltelijke) lockdown is een feit. Een vaccin, hét vaccin, is er nog niet. De goedbedoelde en goedgekozen titel Never waste a good crisis leest ook best cynisch. Weinig bedrijfstakken zijn ongemoeid gelaten. Een Ierse pub is omgebouwd tot bloemisterij. De eventmanager moeten alle creativiteit aanwenden om er voor de toekomst nog iets van te maken.

In het midden van dit ‘nieuwe normaal’ wordt van de leidinggevende verwacht rust uit te stralen, overzicht te houden, en zijn/haar mensen, op digitale afstand, te motiveren. We grijpen, in een reflex, naar technieken die in het verleden wel hebben gewerkt, maar die ons nu in de steek laten. En dan blijft intuïtie soms als enige over. Het is dus niet verbazend dat een boek met de titel als Zakendoen op gevoel het goed doet.

Leidinggevenden worden geconfronteerd met (onder meer) de volgende vraagstukken: hoe ziet mijn werk er de komende tijd eruit? Hoe onderhoud ik een goede relatie met mijn medewerkers?  En behoud ik de samenwerking? En hoe behoud ik mijn eigen balans? Zijn er aspecten aan mijn werk die ik tegen het licht moet houden?

In een aantal korte stukjes worden verschillende thema’s aangesneden die hier een kleine of grote rol spelen. Ondersteund door tips die te vinden zijn in recent verschenen, of binnenkort te verschijnen literatuur (Zie Leeswijzer).

Onderwerpen waar we als leidinggevende nooit zo bij stil hoefden te staan, maar nu wel. De werkplek wordt opnieuw gedefinieerd. De balans tussen werk en privé kan onder druk staan. De samenwerking tussen bedrijf en personeel. Het bedrijf als de plek waar je je collega’s regelmatig of elke dag zag. Tussen leidinggevende en medewerker, en tussen mensen in teams onderling. We doen het meeste nu digitaal. En daar wennen we met moeite aan.

Persoonlijk leiderschap
Het zijn van een goede leider of manager, begint met een eigen goede gezondheid. Een fysieke en mentale gezondheid. In een tijd waarin werken vanuit huis en veel digitale kanalen gebruiken, en dus veelvuldig zitten werken, de norm lijkt te zijn is onze fysiek erg belangrijk. Een goed dieet, veel bewegen en bewust pauzes nemen. En niet altijd ‘aan’ staan. De balans privé-werk dat bij flexwerken zo gepropageerd wordt, staat deze corona-tijd ook onder druk. Thuiswerken is nu honderd procent thuis zijn. Noreena Hertz waarschuwt in De eenzame eeuw al voor de toenemende dreiging van eenzaamheid nu we alles thuis en vaak alleen doen. Grote open kantoortuinen werkten eenzaamheid al in de hand. Dag-in dag-uit aan een keukentafel met weinig of geen mensen om je heen en alle communicatie digitaal, kan depressiviteit en ongeïnteresseerdheid in de hand werken. Iets om in de gaten te houden bij jezelf én bij je medewerkers.

Investeren in bewust “uit”-staan, activiteiten ontplooien en over wellbeing nadenken. Ann De Bisschop zet dit in Wellbeing = winst centraal. Wellbeing gaat veel verder dan een stukje fruit op de werkplek per week. Mentaal en fysieke gezonde mensen zijn HET kapitaal van een bedrijf. Een stuk thuiswerken om gefocust te kunnen werken hoort hierbij. De rol van de leider verandert daarin van ‘baas’ naar ‘coach’.

Kantoor-aan-huis
En nu zitten heel veel mensen thuis. Niet omdat het kan, een bewuste keuze is, maar omdat het moet. Thuiswerken, flexibel werken heeft een aantal voordelen voor medewerkers. Het geeft ruimte om in jonge gezinnen opvang te regelen, om in een mantelzorg situatie flexibel te zijn. Om aan kenniswerkers een periode van gefocust werk te bieden. Maar we willen wel regelmatig met collega’s in gesprek blijven. Die fysieke verbinding is heel belangrijk.
In deze coronatijd is thuiswerken alleen voor velen honderd procent thuis. Eventueel helemaal alleen, of met je partner en een paar kleine kinderen. Positief blijven is dan erg belangrijk. Contact houden met je werk en je collega’s is nu extra belangrijk. De auteurs van Het Happy Office Manifest geven tientallen handvatten om een positieve werksfeer te creëren die ook in je huis toegepast kunnen worden.

Om te voorkomen dat je altijd ‘aan’ blijft staan, is het scheiden van de werk- en de privé-omgeving in huis belangrijk. Ook als je beperkte ruimte hebt. Stop bijvoorbeeld je werk in een doos als je klaar bent. Zet spullen op tafel die je positieve energie geven. Dit kan een bloemetje zijn, een foto of iets anders wat je energie geeft. Deze tips komen van Hanneke Peeters, co-founder Rock Your World (www.rockyourworldnl) dat door middel van kristallen en etherische oliën stress helpt verminderen en positiviteit te creëren.

Een terugkerend onderwerp in veel boeken: neem pauzes, houd ritme, ga op tijd naar bed. Zet regelmatig je email, berichtendiensten met collega’s enzovoort uit. Maak hierover duidelijke afspraken met elkaar. In Werk kan ook uit gaat psycholoog Thijs Launspach in op de stresskant van altijd aanstaan. Hij geeft maar liefst 52 tips om je dag stressvrij te houden.

Leiderschapsstijl
Als de persoonlijke kant op orde is, het kantoor-aan-huis zijn dienst doet, en de rust er is om te werken, dan vereist deze uitzonderlijke tijd, uitzonderlijk leiderschap. Kenmerken: begripvol, coachend, inspirerend, verbindend, zichtbaar, authentiek en positief. In zowel Collega in hoofd en hart van Marc vande Gucht en Geert Serneels en Wellbeing = Winst van Ann De Bisschop komen leiderschapseigenschappen neer op die van een coachend en authentiek leider. Je kunt drie rollen onderscheiden: die van leider, manager, en coach. In deze rollen is maatwerk het sleutelwoord. Verbinden door veel digitaal contact te zoeken. Niet iedere medewerker heeft dezelfde wensen en problemen. In veel bedrijven zal onzekerheid zijn over de toekomst. Sommige bedrijven hebben juist veel meer te doen. Medewerkers hebben partners en kinderen thuis, wat extra stress geeft. Zorgen om familie en naasten. Een mix van zaken die in de pre-corona tijd rustig met een kopje koffie kon worden besproken. Signalen die een attente manager ziet en op inspeelt. Dat is op dit moment allemaal anders.

De rol van coach is er één die voor veel managers nog ver weg kan zijn. Hier gaat het niet om het werk resultaat maar om het welzijn van je medewerkers, werkgeluk. Dit vraagt om een andere benadering, een stukje training en als leidinggevende je kwetsbaar durven opstellen. De impact van corona op veelvuldig en langdurig werken op afstand, online teamvergaderingen enzovoort kan wel eens hier liggen, dat de ingeslepen stijlen van managen gaan kantelen naar coachen. Naar het aangaan van een open dialoog en het hebben van een luisterend oor en verbinden.

Functioneren als teams

De kleinste kern in veel bedrijven is nu het samenwerkende team. Een groep collega’s die taken uitvoeren en daar verantwoordelijk voor zijn. Van honderd procent of gedeeltelijk fysiek op een kantoor of een werkplek naar voornamelijk thuis. Met slechts digitale hulpmiddelen om te verbinden. Je kan het zelfsturende teams noemen. De meeste zijn echter zelforganiserende teams. Jirtsin Beenhakker heeft deze organisatievorm centraal gesteld in De Support Organisatie. De rol van de leidinggevende in dit model is dat van ondersteuner. Doel is een wendbare organisatie met zelfstandig functioneren mensen te maken, die weten wat van ze verwacht wordt én zo goed mogelijk ondersteund worden. Om dit te bereiken wordt van leiders maatwerk verwacht. De ene medewerker is de andere niet, het ene team niet het andere en het ene werk niet het andere.

Een overgang van wat klassieker ingerichte organisaties naar een wendbare zelforganiserende organisatie is een proces dat Rini van Solingen in de vorm van een parabel heeft uitgewerkt in De Bijenherder. Centraal staat de gedachte om te ‘ontmanagen’ en oude gewoontes af te leren.

Techniek en ICT
Kantoor-aan-huis, de hele dag Microsoft Teams, Skype en/of Zoom aan, email, whatsapp-berichten; de communicatie is nagenoeg volledig digitaal. Met goede afspraken over bereikbaarheid, zelfregie over wanneer ‘aan’ en wanneer ‘uit’, kan een begin zijn van plezieriger de hele dag beeldscherm werken. Om meer sprankeling te krijgen kan je op zoek naar andere werk- en spreekvormen. In inmiddels deel III van Het groot online werkvormenboek geeft de redactie onder leiding van Sasja Dirkse een keur aan alternatieven om vergaderingen, besprekingen en ontmoetingen aantrekkelijker en afwisselender te maken. Centraal staat online interactie met en betrekken van deelnemers. Beeldschermwerken zal nog langer dan we misschien willen de standaard zijn, laten we het dan zo aantrekkelijk en waardevol maken.

Voor de lange termijn
In al dit materiaal valt op dat er een paar gebieden zijn die terugkeren en waar de leidinggevende een belangrijke rol moet vervullen : positiviteit is erg belangrijk, én verbinden wordt gevraagd. Maatwerk op individueel en teamniveau zijn ook erg belangrijk. In de Leeswijzer is hierover veel terug te vinden. Als veel thuiswerken de norm blijft is het inrichten van een Support Organisatie sterk aan te bevelen. Het maken van een positieve sfeer is vooral een mindset, en natuurlijk gewoon doen. Het Happy Office Manifest geeft bakken vol tips om aan de slag te gaan met betekenisgeving, verbinding, voldoening en plezier. Ook uit de andere genoemde boeken is veel inspiratie en ideeën te halen.

Je kunt jezelf natuurlijk uitdagen en zoals de auteurs van dit boek gedaan hebben uitgroeien tot Happiness at Work Expert, zoals de auteurs van het gelijknamige boek hebben gedaan. De beloning op korte termijn is dat jezelf en je medewerkers, ondanks deze ingewikkelde tijden, plezier in hun werk hebben. Op lange termijn wordt je organisatie er alleen maar beter door. In extremis kan je het niveau van Netflix halen. Medeoprichter en CEO Reed Hastings heeft met behulp van INSEAD-professor Erin Meyer (bekend van The Culture Map) antwoord gegeven op de vraag waarom Netflix zo succesvol is in No rules rules. Het geheime recept is een cultuur van vrijheid en verantwoordelijkheid.

Succes in deze periode. Haal het beste uit jezelf, en je medewerkers. Neem tijd om te reflecteren en energie op te bouwen. Jouw en hun gezondheid en wellbeing staat op de eerste plaats.

Leeswijzer

De eenzame eeuw
Noreena Hertz, Het Spectrum, 2020

Wellbeing is winst
Ann De Bisschop, Van Duuren Management, 2020

Het Happy Office Manifest
Maartje Wolff, Fennande van der Meulen, Business Contact, 2020

Werk kan ook uit
Thijs Launspach, Het Spectrum, 2020

De geluksroute
Anne de Jong, Maven Publishing, 2020

Macht aan de aardige mens
Pacelle van Goethem, Business Contact, 2020

Het groot online werkvormenboek deel 3
Sasja Dirkse e.a, Boom Uitgevers , 2020

De bijenherder
Rini van Solingen, Business Contact (in herdruk, verschijnt november 2020)

De Support Organisatie
Jirtsin Beenhakker, Uitgeverij Haystack, 2020

Collega in hoofd en hart
Marc Vande Gucht, Geert Serneels, LannooCampus, 2020

Leidinggeven op afstand
Gonny Vink, Uitgeverij Haystack, 2020

No rules rules Waarom Netflix zo succesvol is
Reed Hastings, Erin Meyer, Het Spectrum, 2020

Zakendoen op gevoel
Marcel Adriaanse, Van Duuren Management, 2020

(Dank voor de tips en suggesties van (in alfabetische volgorde) uitgevers Boom, Business Contact, Haystack, Het Spectrum, LannooCampus , Maven Publishing en Van Duuren Management.)


Het Happy Office manifest - De vier pijlers van een positieve werkcultuur preview
22 september 2020 | Maartje Wolff

Met Het Happy Office manifest creëer je stap voor stap een positieve werkcultuur, gebaseerd op een stevig wetenschappelijk kader. De auteurs wisselen de theorie af met voorbeelden uit hun eigen praktijk, succesverhalen, oefeningen en tips. Een preview.

Er zijn twee dingen waar wij rotsvast in geloven. Allereerst in een positieve werkcultuur, oftewel een cultuur waarin werkgeluk centraal staat. Dat draagt bij aan het welzijn van medewerkers en het succes van organisaties. Daarnaast geloven we dat je zo’n cultuur alleen kunt bouwen door kleine stappen te zetten en te experimenteren. We schreven er een boek over: Het Happy Office manifest, de vier pijlers van een positieve werkcultuur.

Gelukkige mensen zijn veerkrachtiger

Werk speelt een steeds belangrijkere rol in ons leven en in de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de meer menselijke aspecten van werk. We weten inmiddels dat mensen hun beste werk leveren als ze met plezier naar hun werk gaan. Dat mensen die gelukkig zijn veerkrachtiger en flexibeler zijn, en beter kunnen omgaan met veranderingen, stress en werkdruk. Dat ze beter samenwerken, innovatiever en productiever zijn. Gelukkige mensen zijn minder vaak ziek, ze maken minder ongelukken en fouten. Als je kijkt naar al deze positieve effecten van werkgeluk, zou je denken dat organisaties keuzes maken die leiden tot een positievere werkcultuur en meer werkgeluk. Toch blijken ze dat in de praktijk vaak onvoldoende te doen, omdat ze niet precies weten hoe.

Beste werkervaring
Hoe creëer je meer werkgeluk en een positieve werkcultuur? Wat jou gelukkig maakt, kan jouw collega heel ongelukkig maken. En wat in het ene team werkt, kan in het andere team de plank volledig misslaan. Er bestaat geen one size fits all. Toch zijn er ook veel overeenkomsten als het erom gaat waar mensen gelukkig van worden op het werk. Wanneer wij in onze workshops en trainingen deelnemers vragen naar hun beste werkervaring en hen daarover met elkaar in gesprek laten gaan, zien we bepaalde elementen steeds terugkeren, die naadloos aansluiten bij wat de wetenschap daarover zegt.

Oefening
Deze oefening kun ook zelf doen. Bedenk eens wat de beste werkervaring is die je ooit hebt gehad, eentje waarvan je echt heel gelukkig werd. Wees zo concreet mogelijk. Wat was het, waar en wanneer, met wie was het en waarom maakte deze ervaring je zo gelukkig? Wat was het gevoel dat je erbij had? Ga vervolgens na wat het meest heeft bijgedragen aan deze beste werkervaring. Was dat een moment waarop je je bankrekening checkte en zag dat je salaris was gestort? Of was het een moment waarop je, samen met anderen, iets deed dat belangrijk voor je was?

Praktische leidraad
In het Happy Office manifest, de vier pijlers van een positieve werkcultuur combineren we, net als in onze trainingen en programma’s wetenschappelijke achtergronden, handzame modellen, voorbeelden en oefeningen tot een samenhangende werkwijze voor het veranderen van gedrag op individueel, team- en organisatieniveau. Het boek is een praktische leidraad om succesvol te veranderen en een organisatiecultuur te bouwen waarin jij en je collega’s kunnen floreren. We tonen aan dat werkgeluk geen oppervlakkig ‘dingetje voor erbij’ is en laten zien wat je zelf kunt doen om meer werkgeluk te beleven en wat je bijdrage als leidinggevende kan zijn. En natuurlijk besteden we aandacht aan hoe je het kunt aanpakken op organisatieniveau. Het woord ‘office’ bedoelen we daarbij heel breed. De inhoud van dit boek is namelijk niet alleen van toepassing op het traditionele kantoor, maar geldt voor elke werkomgeving, van zorg en onderwijs tot bouw en logistiek, van fabriekshal tot thuis aan de keukentafel. Tot slot bieden we de lezers van het boek een bonus: onze visie op het creëren van een positieve werkcultuur in roerige tijden. Via een link achter in het boek, is dit downloadable hoofdstuk beschikbaar.

Fennande van der Meulen en Maartje Wolff zijn oprichters van de Week van het Werkgeluk. Zij hebben naast een academische achtergrond in management en communicatie het programma Rendement van Geluk gevolgd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna deden ze de opleidingen teamcoach bij de Gelukkig Werken Academy en Chief Happiness Officer bij de Woohoo Academy.

Ze zijn de auteurs van Het Happy Office Manifest.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden