Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Leo Versluys: ‘Authentiek maatwerk is het geheim van de Multi Faced Leider’ interview
2 januari 2019 | Bert Peene

Authenticiteit is een belangrijke voorwaarde voor wie een succesvol leider wil zijn. In veel gevallen blijft authenticiteit echter een wat vaag begrip. Leo Versluys geeft in zijn boek Het geheim van de Multi Faced Leider authenticiteit echter een eigen gezicht: ken de verschillende Ego-types die jouw persoonlijkheid vormen en leer ze op het juiste moment in te zetten. Managementboek Magazine voerde een gesprek binnen de kaders van de transpersoonlijke psychologie.

In de inleiding op uw boek schrijft u dat het tijd werd om het thema leiderschap ‘nu eens écht praktisch en grondig aan te pakken’. Dat is nogal wat: u lijkt daarmee alle leiderschapsliteratuur af te doen als onpraktisch en oppervlakkig.

Ik ben ervan overtuigd dat uit spanning ontwikkeling voortkomt en heb met mijn boek bewust geprobeerd om die spanningen te creëren. Daarom heb ik zo nu en dan wat stellige bewoordingen gebruikt. Dat betekent onder meer dat een lezer zich kan storen aan een bepaalde stelling of juist positief geraakt kan worden. Met beide opties ben ik blij, omdat het iets in beweging zet. Dat het tijd wordt om het thema leiderschap nu eens écht praktisch en grondig aan te pakken, zoals ik inderdaad schrijf, moet in dat licht worden bezien en is derhalve slechts prikkelend bedoeld en niet badinerend over andere boeken over dit onderwerp.

Maakt u het uw criticasters niet erg gemakkelijk: weer een boek van een succesvol leider die over zijn ‘kunstje’ vertelt?
Ik heb nooit de pretentie gehad een wetenschappelijke verhandeling te schrijven; leesbaarheid stond voorop. Je zou dus kunnen zeggen dat de algemene tips en wijze lessen van een leider die ‘er zelf succesvol geweest is ‘ te algemeen zijn om het wetenschappelijk te kunnen onderbouwen . Anderzijds worden er teveel boeken geschreven vanuit een ivoren toren zonder dat de auteurs beseffen wat leiderschap op topniveau in de praktijk inhoudt. Het is juist de empathie en voeling met de praktijk die iets tot leven wekken en compleet maken. Beide invalshoeken zijn wezenlijk en interessant. Waar ik met dit boek voor heb gekozen is om nu eens geen wetenschappelijke verhandeling over leiderschap te geven. Zie mij maar als een chef-kok die lekker kan koken en daarop gebaseerd een goedlopend restaurant heeft, maar hier geen Michelin ster hoeft. Juist omdat ik wat losser wilde schrijven, ben ik niet wetenschappelijk op mijn onderwerp ingegaan. Ik gebruik overigens wel degelijk een wetenschappelijke basis voor wat ik doe. Ik ben therapeut en opgeleid in de psychosynthese, een stroming binnen de psychologie. Wetenschappelijk bezien is dit een onderdeel van de zogenaamde transpersoonlijke psychologie. Grondlegger van psychosynthese was de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli (1888-1974), die voortborduurde op het werk van Jung. Assagioli beschrijft in vele boeken en onderzoeken hoe we de dynamische spanningen in ons Ego zelf kunnen beheersen en creatief kunnen aanwenden. Het zou ondenkbaar zijn als aspecten van mijn leven, werk, leiderschap en coaching hier niet aan zouden reflecteren.

Je zou kunnen zeggen dat ieder boek over leiderschap ontstaat vanuit het idee dat het met leiderschap (nog steeds) beroerd gesteld is. Hoe ziet u dat?
De context van leiderschap is door de eeuwen heen niet spectaculair veranderd. Iedere tijd heeft complexe uitdagingen en kent topleiders, despoten en ook een grijze middenmoot. Je zou misschien juist verwachten dat in deze tijd met alle (wetenschappelijke) kennis die we hebben, leiderschap een spectaculaire boost zou hebben gehad. Dat is niet zo. Misschien komt dat omdat de kwintessens van leiderschap in onszelf zit, met een persoonlijkheid en daaruit voorkomend (onbewust) gedrag dat ons regelmatig misleidt. Dat maakt het lastig om een goede leider te zijn.

Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Alle mensen hebben bepaalde gedragspatronen. Je wordt uiteindelijk wat je doet. Daarbij is er ook nog een verleden dat je heeft gevormd en dat in het heden zo nu en dan – onbewust- de kop opsteekt. Onbewuste gedragspatronen zijn echo’s uit het verleden die in het heden voorleven. Dit noem ik jojo-gedrag; het kan je soms belemmeren in je leiderschap. Je schiet steeds terug of herhaalt wat je altijd al deed. In combinatie met een persoonlijkheid die de neiging heeft om pijnlijke zaken te vermijden, wingedrag te vertonen of verlies als grootste degradatie van jezelf te zien, zorgen al deze facetten ervoor hoe leiderschap bij leiders zich ontwikkelt. Een andere uitdaging van onze persoonlijkheid is dat we allemaal blind spots hebben. Dit veroorzaakt dat onbewuste gedrag. Je hebt het vaak niet in de gaten. We zijn regelmatig blind voor onze eigen gedragingen. Betekent dit nu dat ik mijn boek heb geschreven, omdat ik vind dat het beroerd gesteld is met leiderschap? Nee, juist niet. Ik zie zoveel talentvolle leiders die op relatief eenvoudige wijze nog beter zouden kunnen worden in hun leiderschap én als mens. Er bestaat naar mijn mening geen verschil tussen privé en zakelijk gedrag. Als je op je werk een eikel bent, ben je dat thuis ook. Mijn boek is bedoeld om leiders een prikkel te geven om uit die rituele dans van gedrag en persoonlijkheid te komen en een nog betere leider te worden dan ze vaak al zijn.

Wat maakt het werken met Ego-types anders dan andere benaderingen?
Ego-types zijn de personificatie van ons karakter; ze maken duidelijk wat ons drijft en motiveert. Ego-types belichamen daardoor ons gedrag en geven bijvoorbeeld kleur aan de manier waarop je leiding geeft. Voor dit boek heb ik achttien verschillende Ego-types beschreven en geanalyseerd die ik vaak bij leiders tegenkom. Ik hoop hiermee herkenning te bewerkstelligen en zo de weg vrij te maken naar meer authenticiteit. Je wordt namelijk een authentieker leider als je de belangrijkste Ego-types bij jezelf leert ontdekken, ook die in je blind spots. Op die manier laat je ook de mens achter de leider zien, waardoor anderen je leiderschap gaan omarmen en volgen. Hoe meer een leider zijn Ego-types gaat zien en gebruiken, hoe beter hij als leider wordt en hoe beter anderen hem als leider percipiëren.

Het geheim van de Multi Faced Leider - Ontdek hoe jij je leiderschap meer gezicht geeft preview
4 juni 2018 | Leo Versluys

Herken je dit? Je bent snel geïrriteerd en gejaagd en je voelt constante druk op je werk. Of je ervaart dat je werk al je energie opslurpt en je accu steeds leger raakt.

Een ander voorbeeld. Je merkt dat je peers en direct reports zo nu en dan problemen ervaren met je leiderschap. Je loopt steeds vaker tegen weerstand aan.
Of misschien ben je als leider wel zo fit als een hoentje en zit je prima in je vel, maar vraag je je regelmatig af hoe jij je in een team met topleiders positief kunt onderscheiden. Je wilt misschien een witte raaf zijn die juist het verschil kan maken. Nog een ander voorbeeld. Je ervaart steeds frequenter dat de dynamiek in je business en de organisatie toenemen. Het lijkt wel of je bijvoorbeeld geen directeur bent van R&D, of een CFO, maar een leider die continu veranderingen moet leiden. Een change leader.

Heb je de goede balans als leider?

De vragen die je jezelf daarbij kunt stellen zijn: hoe goed ken je jezelf en ben je je bewust van jezelf en jouw interpersoonlijke relatie met anderen? En hoe pas je je aan, aan de steeds veranderende omstandigheden waarin je dagelijks leiding geeft? Wat is jouw wilskracht, je energie, power, volhardendheid en discipline bij die processen? Maar ook, kun je verbinding leggen met anderen op een wijze die past bij de situatie? Kun jij daarbij jezelf en anderen waar nodig een ‘shot’ empathie geven? Heb jij als leider een goede balans tussen actie, denken en gevoel? Ik vind dat het daar vooral om gaat bij leiderschap.

De grote valkuilen bij leiderschap

In veel gevallen hebben we niet goed in de gaten hoe onze persoonlijkheid in elkaar steekt en waarom. Wat de impact is van ons gedrag op anderen. Dat komt omdat de persoonlijkheid ons constant in de maling neemt. We worden misleid door onze eigen persoonlijkheid, iedere dag weer. Een paar voorbeelden die ik geef in mijn boek.

- Meer dan 95 procent van ons gedrag is onbewust. We handelen vaak vanuit zogenoemde blind spots, zonder dat we het zelf in de gaten hebben. Mensen zijn vaak blind voor hun eigen gedrag. Leiders ook.

- Gedrag uit blind spots is onbewust en levert vaak, wat ik noem, jojo-gedrag op. Dat zijn steeds herhalende gedragspatronen die ontstaan zijn in ons verleden. Het zijn de echo’s van ons verleden in het heden. Je gaat gedrag herhalen en komt in gewoontepatronen.

Wat levert dit boek je op?

- Het boek laat haarfijn zien welk type leider jij bent en waarom jij bepaald gedrag laat zien.

- Je gaat veel beter begrijpen hoe onze persoonlijkheid werkt, bij jezelf en nog vele anderen.

- Het helpt je om te voorkomen dat je te maken krijgt met een van de grootste gevaren bij leiderschap: in de status quo terecht komen. De rituele dans van leiders.

- Het boek is jouw adviseur doordat het jou als leider én als mens, met tientallen praktische voorbeelden, tips uit de praktijk en oefeningen, verder laat groeien.

Leo Versluys (1962) is Senior Partner bij N2Growth en verantwoordelijk voor leiderschapsontwikkeling en executive coaching in de Benelux. Hij heeft een paar jaar geleden de overstap gemaakt van een succesvolle carrière als HR-directeur en bestuurder bij top-organisaties als Randstad, PwC, Océ en Canon naar een niche: het adviseren en coachen van leiders. Hij is de auteur van Het geheim van de Multi-Faced leider.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden