Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Coachboek van het decennium nieuws
15 oktober 2013 | Justin van Lopik

Onorthodoxe interventies bij coachen van Cobi Brouwer, dat in 2002 uitkwam bij Boom/Nelissen, is na een verkiezing via Nobco en het Tijdschrift voor Coaching uitgeroepen tot beste coachingboek van het afgelopen decennium.

Nobco, branchevereniging voor beroepscoaches, bestaat 10 jaar. Ter gelegenheid van dit feit organiseerden zij de verkiezing van 'het beste coachboek van de afgelopen 10 jaar'. Via internet konden geïnteresseerden stemmen op de boeken die kandidaat waren, en uit de top 10 daarvan koos een jury de winnaar: Onorthodoxe interventies bij coachen van Cobi Brouwer. De tweede plaats was voor Dynamisch coachen van Ans Tros en het recente Coachen als professie van Ien van der Pol werd derde.

Brouwer is in haar nopjes met de uitverkiezing. In een reactie zegt ze: ‘Ik ben blij. Dit boek is duurzaam en zal coaches blijven inspireren. De jury noemt het boek zeer oorspronkelijk en uitdagend , met veelkleurige invalshoeken. Coachen zoals is beschreven in dit boek, is gebaseerd op persoonlijke nabijheid van de coach en is methodisch superflexibel, omdat er geen twee mensen en geen twee situaties hetzelfde zijn. Dit gedachtegoed zal zich voortzetten.’

De overige genomineerden waren: Oplossingsgericht Management & Coaching: simpel werkt het best van Louis Cauffman, Aan de slag met teamcoaching van Marijke Lingsma, Coachende gespreksvoering van Wim Donders, Het Groot Coachboek van Sasja Dirkse en Angela Talen, Het Groot Coachingsmodellenboek van Kees van Dijk, Hanno Meyer, Alexandra Lindner, Anja Munters, e.a., HOE-boek voor de coach van Joost Crasborn en Ellis Buis en Wisselende contacten - De ontmaskering van de coachingsrelatie van Karen Walthuis.


Modellen: de wereld een samengebalde catwalk meetlat
18 januari 2013 | Pierre Pieterse

Modellen zijn er in alle soorten en maten. Van de strikt zakelijke managementmodellen en wellevende psychologie modellen tot welhaast exotische modellen voor werkvormen. Allemaal hebben ze gemeen dat ze een werkelijkheid proberen te verstillen om van daaruit de pas er weer in te zetten. Of zelfs te accelereren. Vier modellenboeken langs de meetlat!

Net zomin als de vrouwelijke en mannelijke equivalenten staan de modellen uit de wereld van management & organisatie voor de werkelijkheid. Ze zijn in feite de paspop waar je de kleding omheen drapeert, een ijkpunt of opmaat voor verder ondernemen. In elk geval een momentopname, voor reflectie. Maar misschien moet je niet eens zo ver kijken, en modellen gewoon beschouwen voor wat het ook zijn: praktische handvatten om de werkelijkheid in beeld te krijgen en te ordenen. Een model is dan een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.

In elk geval heb je tegenwoordig een apart modellenboek nodig om in kaart te krijgen welke modellen er allemaal rouleren: strategiemodellen, logistieke modellen, inkoopmodellen, communicatiemodellen, enzovoort. En dan zijn er nog afgeleiden, bijvoorbeeld managementmodellen voor communicatie. Of modellen voor specifieke segmenten, bijvoorbeeld publiek management. En dat weer even los van de wat bredere scope van de businessmodellen. Hoewel ook hier de segmentatie enorm is. Van IT-driven via quality-driven, tot event-driven. (De term businessmodel wordt in de praktijk nogal eens verward met verdienmodel wat het dus pertinent niet is, een verdienmodel is slechts een klein radertje in de grote bedrijfsmachine. In dit licht is Businessmodellen. Focus en samenhang in organisaties van Dirk Houtgraaf en Marleen Bekkers een aanrader, enn boek dat helaas net buiten onze scope valt.) En tot slot zijn er specifieke modellen die een heel eigen modellenboek rechtvaardigen, bijvoorbeeld psychologisch modellenboek. Dat maakt de keuze voor deze meetlat bij voorbaat meer dan arbitrair. Toch loopt er een draad door de keuze, hoe dun ook. Gekozen is voor twee hardcore boeken over managementmodellen, met elk een eigen benadering, voor een afgeleid modellenboek, en tot slot een modellenboek rond een specifiek model.

101 ManagementmodellenMarijn Mulders
Het meest basale modellenboek is ‘101 managementmodellen’. Nu nog completer staat er in opvallend rood op de omslag, en dat verwijst naar het heuglijke feit dat er aan de eerste editie een aantal nieuwe modellen zijn toegevoegd. Misschien is de gekozen benadering ook debet aan het basale karakter van dit boek. De auteur heeft ervoor gekozen om naast modellen ook typische instrumenten op te nemen, en het lijkt erop dat hij omwille van de eenduidigheid in presentatie de wat zwaardere modellen op dezelfde wijze behandelt als de wat lichtere instrumenten. Het resultaat is in elk geval een buitengewoon praktisch naslagwerk dat het gehele managementspectrum van A (AAA Triangle) tot Z (Zeven-S model) belicht. Elk model kent dezelfde structuur in uitwerking (achtergrond, toepassing, resultaat, en aandachtsgebieden), en ook dit komt de toegankelijkheid enorm ten goede. Zonder meer een uitstekende toevoeging zijn de achterin het boek opgenomen indexen. Naar toepassing (welk model is voor wel vakgebied geschikt) en naar doel (modellen worden gecategoriseerd en er wordt aangegeven wat het model beoogt), en naar onderzoekstraject of adviestraject (in welk compartiment van het bedrijf en/of op welk niveau is het model bruikbaar). En zo heeft de gebruiker een beknopt maar vooral toegankelijk compendium in handen.

Niveau: gemiddeld
How to: hoog
Volledigheid: goed
Toegankelijkheid: goed

Het groot managementmodellenboekMarcel van Assen, Gerben van den Berg & Paul Pietersma
Modellen helpen om de complexiteit van de werkelijkheid terug te brengen tot essentiële beslispunten. Op basis van die beslispunten is het management in staat om de bedrijfskoers wanneer nodig bij te stellen. Een model is dus uitdrukkelijk geen beeld van de werkelijkheid maar slechts een hulpmiddel om de werkelijkheid te lijf te gaan. Dat is in het kort de premisse van ‘Het groot managementmodellenboek’. Een boek dat zijn titel zonder meer eer aandoet. Maar liefst zeventig belangrijke modellen passeren de revue, van het 7-S model, de Balanced Score Card, de SWOT-analyse, benchmarking, scenarioplanning, veranderkwadranten, tot de cyclus van plan-do-check-act en de zes denkhoeden van De Bono. Elk model wordt bondig beschreven en in het eindoordeel wordt kort ingegaan op de voor- en nadelen van het model en eventuele valkuilen. Canon is misschien een groot woord maar het schurkt er wel tegenaan. Een aardigheid is dat de auteurs de modellen hebben gerangschikt naar toepassing, en wel: strategisch, tactisch, en operationeel. Deze rangschikking geeft in een klap een duidelijk soortelijk gewicht aan. Maar in deze onderverdeling schuilt ook een gevaar: lang niet is op voorhand altijd duidelijk op welk niveau de organisatie een probleem heeft, nog even los van het naakte gegeven dat ook niet iedereen zonder meer weet welk model nu welk probleem adresseert. Hoe veel bedrijven die worstelen met een breed marketingvraagstuk slaan automatisch het tactische gedeelte op en zoeken onder de ‘M’ van MABA analyse? Nog meer dan de titel doet dit boek zijn ondertitel recht: ‘70 essentiële modellen: inhoud, toepassing, analyse en referenties’. Misschien geen leesboek maar zeker wel een naslagwerk dat in directiekamer mag liggen.

Niveau: gevorderd
How to: gemiddeld
Volledigheid: goed
Toegankelijkheid: matig

Managementmodellen voor communicatie – Caroline Gehrels, Erik van Venetië & Jessie Thevenet
Dit boek (opgevolgd door Managementverhalen voor communicatie) is niet alleen interessant vanwege de aardig volledige collectie communicatiemodellen maar ook omdat het zo fijn de zoektocht naar een optimale presentatie laat zien. Na de inhoudsopgave waarin alle behandelde modellen worden voorzien van een label waarop de toepassing staat vermeld, volgt er een uitgebreide inleiding die de context schetst en het werkveld afbakent, gevolgd door een hele trits aan modellen, alfabetisch gerangschikt, afgesloten met een register waarin alle modellen naar categorie zijn onderverdeeld. Dus bijvoorbeeld analyse, relaties, reputatie, en strategie. Zodoende ontstaat er niets minder dan een fijnmazige matrix waarin een beetje communicatieprofessional zijn weg gemakkelijk kan vinden. Omdat dit boek net als het later verschenen ‘Het groot managementmodellenboek’ uit de Berenschot stal komt, vraag je je onwillekeurig toch af waarom deze indeling niet tot een soort standaard is verheven. Temeer omdat de presentatie van de afzonderlijke modellen wel navolging heeft gevonden: per model wordt kort uitgelegd wat het doet, vervolgens wordt aangegeven hoe je het model in de praktijk gebruikt (zonder in detail te treden), waarna wordt afgesloten met een kort commentaar waarin summier enige merites worden aangestipt. De titel rept nadrukkelijk van ‘managementmodellen voor communicatie’ en maakt die claim behoorlijk waar. Op die manier ontstijgt dit boek de eendimensionaliteit die veel communicatieboeken schijnen te moeten uitstralen en is dit boek ook voor de gemiddelde manager zeker van waarde.

Niveau: gemiddeld tot hoog
How to: gemiddeld
Volledigheid: voldoende
Toegankelijkheid: goed

Het Groot Coachingsmodellenboek – Hanno Meijer, Alexandra Lindner-de Mul, Anja Munters, Kees van Dijk, e.a.
Een op het eerste gezicht vreemde eend in de bijt. Niet alleen omdat hier een specifiek model (coaching) centraal staat maar ook omdat het in zijn uitwerking zo prettig volledig is. Per model geen beknopt overzicht en dito handleiding, maar een uitvoerig bespreking en toelichting van het type coaching. Eigenlijk heb je een met dit boek een bundeling van artikelen rond een thema in handen. Dus aan de strikte definitie van ‘modellenboek’ wordt hier voorbij gegaan. Maar toch ook hier de klassieke indeling. De verschillende modellen zijn keurig gegroepeerd naar het terrein dat de coach wil betreden, en dat heel praktisch. Die keuze is ook afgedwongen, omdat binnen dit werkveld de coach van eminent belang is, met andere woorden: het is de coach die bepaalt of een methode al dan niet werkt. En dat resulteert in een palet van invalshoeken: van doelgericht en praktisch tot aan therapeutisch en thema gerelateerd. Met als onvermijdelijk resultaat een tamelijk compleet boek dat ook letterlijk voor elk wat wils in petto heeft. De toegankelijkheid en overzichtelijkheid die wel eens wordt opgeofferd in het nobele sterven naar volledigheid en uitputtendheid, wordt gegarandeerd door het strakke format waarin de vijftig opgenomen modellen zijn vervat: welke coachvraag staat centraal, wat zijn de basisconcepten, hoe is het model ontstaan, en wat behelst het model precies. Elk ‘artikel0 wordt afgesloten met een opdracht, een casestudy, en een korte evaluatie waarin de voor en nadelen worden benoemd. Een feest van herkenning voor de ervaren coach, een feest van erkenning voor de gemiddelde manager.

Niveau: gemiddeld tot hoog
How to: hoog
Volledigheid: goed
Toegankelijkheid: goed


50 modellen voor ontwikkeling van lichaam en geest interview
17 april 2012 | Ronald Buitenhuis

Al gehoord van de Emotional Freedom Technique? De EMDR, neurofeedback of biografische methode? Of toch liever paardencoaching, stemcoaching, theorie U of de machtsdriehoek? Het zijn allemaal coachingsmodellen. Nu samengevat in Het Groot Coachingsmodellenboek. Alexandra Lindner en Anja Munters zijn twee van de auteurs.

Er zijn al heel veel boeken over coaching verschenen, ook modellenboeken. Waarom moest dit boek er toch komen?
AL: Er zijn inderdaad nogal wat boeken. Maar die zijn soms wat onoverzichtelijk geschreven. Wij wilden een boek met kwalitatief goede modellen en een hele heldere presentatie. Dus: hoe is een model ontstaan, wie heeft het ontwikkeld, wat zijn de voor- en nadelen, voor welke doelgroep is het bestemd, wanneer is het goed en minder goed te gebruiken… In zekere zin is het ook een opvolger van ons vorige boek: het Groot psychologisch modellenboek.

Hebben we met deze 50 alle modellen te pakken?
AM: Nee, maar we hebben hiermee wel veel modellen besproken. Het spectrum is ook heel breed. Aan de ene kant zitten er coachingsmodellen in die je toe kunt passen in een gesprek, maar er zitten ook hele fysieke en neurologische modellen in.

Wat is de truc van het boek. Moet ik al die modellen beheersen als coach? Moet ik mijn favorieten eruit halen? Hoe werkt dat?
AM: Voor de beginnende coach staat er veel informatie in op basis waarvan hij keuzes gaat maken welke modellen hij of zij wil gebruiken. Wat past bij mij, wat lijkt me leuk? Voor die coach is het een soort kookboek: ik pak die recepten eruit die ik leuk vind. Maar het is natuurlijk ook een boek voor iedere coach om toe te passen.

Zijn er dan vijf of tien favoriete modellen die jullie graag zelf toepassen?
AL: In de rol van coach proef je aan het begin van je loopbaan vaak aan verschillende modellen en wat je uiteindelijk ziet is dat de meeste coaches zich specialiseren. Een coachingsmodel vraagt vaak ook verregaande specialisatie. Dat wil niet zeggen dat je andere modellen helemaal links laat liggen, maar je hebt wel je favorieten. Dit boek is verder ook een ideeënboek. Laat ik eens kijken of ik met een coachee een andere model kan gebruiken dat werkt voor die persoon.

Waar komt de huidige hype van coaching vandaan?
ALdM: Het zegt iets over de huidige waarin mensen behoefte hebben aan een sparringpartner; behoefte hebben om verder te komen op bepaalde fronten. We leven in drukke maatschappij en er komt veel op ons. Dan is het prettig af en toe even aan de zijlijn te staan en te reflecteren.

Draait het uiteindelijk om het model of om de mens die gecoacht moet worden?
AL: Uit onderzoek is gebleken dat een model maar tot op een bepaalde hoogte van belang is. Het gaat inderdaad met name om de coach. Het gaat om vertrouwen, deskundigheid, de klik die er wel of niet is… Bij bepaalde mensen moet je niet met een paardencoach of een wandelcoach aankomen, om maar iets te noemen. Het is aan de coach om dat in te schatten in de intake. Doe je het zelf of verwijs je naar een collega.

Voor wie is het boek? Voor coaches? Als een soort kookboek met ingrediënten?
AM: Het boek is elk geval bedoeld voor coaches. Voor beginnende of ervaren coaches. Maar ook voor zzp’ers en mensen in organisaties die gevraagd worden als coach om collega’s te helpen. Voor die brede doelgroep is het boek geschikt.


Anja Munters, Hanno Meyer, Alexandra Lindner
Groot Coachingsmodellenboek

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden