Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Femke Hogema: ‘Boekhouders moeten hun klanten helpen met winst maken’ interview
10 juli 2018 | Bas Hakker

In De winstadviseur geeft Femke Hogema een interessante voorzet aan boekhouders en accountants om hun vak ook in de toekomst bestaansrecht te geven. Voordat computers hun werk overnemen, is het immers tijd voor actie

 

Waarom moest dit boek er komen?
Accountants en boekhouders weten inmiddels dat er behoorlijk wat gaat veranderen in hun vakgebied, daar worden ze voortdurend op gewezen. Daarna komt de grote vraag: op welke manier moet ik dán mijn vak uitoefenen?

Wat gebeurt er precies in die wereld? U vertelt in uw boek dat boekhouders hoog op het lijstje staan van de beroepen die door de digitalisering straks niet meer bestaan.
Computers kunnen beter boekhouden dan mensen; sneller en foutlozer. Door de technologische ontwikkelingen zal het boekhoudvak uiteindelijk verdwijnen. Er zijn bijvoorbeeld al zelflerende boekhoudprogramma’s die kunnen leren dat een bonnetje van de Shell altijd onder autokosten valt.

U werkt natuurlijk als financieel adviseur veel voor ondernemers en dan kom je ook veel boekhouders tegen?
Zeker, ik adviseer veel ondernemers en dan merk ik dat ze vaak helemaal niet blij zijn met wat een accountant doet. De meeste ondernemers zeggen: ik snap hem niet, hij denkt niet met me mee en hij helpt me niet met mijn echte uitdagingen. Ik dacht: als ik ondernemers kan leren een financieel gezond bedrijf te bouwen, kan ik boekhouders en accountants ook leren hoe zíj hun klant daarbij helpen.

Wat doet u met die ondernemers waar boekhouders een voorbeeld aan kunnen nemen?
Bijvoorbeeld een winstplan maken. Ik vraag wat ze willen bereiken met hun onderneming, maar ook: hoe vertaalt zich dat in geld? Dat lijken normale vragen, maar daar heeft een ondernemer echt hulp bij nodig. Hij weet niet waar je moet beginnen en een accountant realiseert zich vaak niet dat hij ook bij dit soort onderwerpen echt van meerwaarde is.

Pakken ze het een beetje op?
Er zijn natuurlijk altijd een paar boekhouders die met hun neus in de computer blijven zitten, maar het gros beseft echt wel dat ze straks met boekhouden hun geld niet meer kunnen verdienen. En het interessante is juist dat veel boekhouders het contact met ondernemers zo leuk vinden, daar liggen dus voor alle partijen kansen.

U vertelde net wat de ondernemer vindt van de accountant, maar andersom klagen accountants ook veel over hun klanten. Vooral over het feit dat ze altijd alle bonnetjes in april over de schutting gooien…
Daar heb ik het ook over in het boek. Ik adviseer boekhouders om hun klanten nieuwe boekhoudgewoontes aan te leren, dat wil dus zeggen: alles realtime indienen en bijhouden. En als een klant weigert mee te werken dan moet je hem ontslaan als klant. Boekhouders zijn gewend om uren te schrijven, om pas aan de slag te gaan nádat ze de bonnetjes hebben ontvangen, maar zo kun je geen bedrijf runnen. Als je klant dicteert wanneer jij je werk doet,  kan je natuurlijk nooit een winstgevend kantoor runnen. Dan ben je weken aan het pingpongen op kantoor en als er een deadline nadert dan moet je misschien wel extra mensen inhuren. Dankzij de automatisering, wordt veel van het boekhoudwerk door de computer uit handen genomen. Er blijft dan meer tijd over voor de echt belangrijke zaken: je klant helpen winst te maken.

Krijgen boekhouders dan niet een compleet nieuw vak? Wel lastig lijkt me…
Het bijzondere is dat ze zich niet realiseren wat ze in huis hebben. Boekhouders hebben veel kennis waarmee ze ondernemers echt goed kunnen helpen. Boekhouders kijken naar de cijfers en weten precies: de schulden zijn te hoog, de marge loopt terug, er worden teveel kosten gemaakt et cetera. Een boekhouder denkt dat zijn klant dat zelf ook wel ziet. Maar dat is gek genoeg niet zo. Ondernemers kijken vaak niet goed genoeg naar cijfers. Als een boekhouder leert om deze open deuren in te trappen, dan helpt hij zijn klant echt een financieel gezond bedrijf te bouwen.

Boekhouders hoor ik in algemene zin wel eens over ondernemers die in de problemen komen. Zij hebben dan een perfecte analyse paraat, maar delen die niet met de klant. Zit daar een drempel?
Boekhouders vinden het vaak spannend om in hun advies voorbij het financiële gedeelte te gaan. Ze willen zich bijvoorbeeld niet bemoeien met de privésituatie van een klant, maar het begint ermee dat je het doel van je klant weet. Als het voor hem of haar bijvoorbeeld heel belangrijk is om lekker lang en zonder stress op vakantie te gaan, dan kan je als accountant prima meedenken hoe dat gerealiseerd kan worden. Als je werkt vanuit het doel van de ondernemer dan kan je alles zeggen. Ik had een keer een klant die voor 1500 euro per maand zakelijk ging lunchen; een koffie hier, een smoothie daar en ze had het zelf niet zo in de gaten. Het kan voor een boekhouder spannend zijn om dit te benoemen. Maar ja, er veranderde veel in haar privésituatie waardoor de hoge kosten ineens heel relevant werden en het logisch was om erover te beginnen. Als je weet waar je klant heen wilt, kun je in je advies en coaching heel goed de breedte in.

Dat is wel fragiel, denk ik…
Daarom gaan twee hoofdstukken over communicatie; het begint met het stellen van de juiste vragen. Dat is een wezenlijke vaardigheid waar vaak nog veel winst te behalen valt.

Zo’n boek moet je ook zakelijk benaderen natuurlijk. Boort u door te schrijven ook direct een nieuwe doelgroep aan?
Zeker. Ik denk dat het aanspreken van accountants nog dichter bij mijn passie ligt dan het werken met ondernemers. Ik snap die financiële doelgroep heel goed omdat ik er zelf in heb gewerkt. Tegelijkertijd heb ik de kennis en ervaring om ondernemers te helpen. Ik zie dat ik echt een bijdrage kan leveren en dat drijft mij.

Wat is eigenlijk uw eigen missie?
Dat alle ondernemer e en winstgevend en gezond bedrijf hebben. Ondernemers hebben een grote impact op de wereld waarin we leven. De wereld verbeteren kan alleen vanuit een financieel gezond bedrijf. Accountants hebben de taak om hen te helpen dat financieel gezonde bedrijf te bouwen. Ondernemers zeggen vaak: als ik werk vanuit mijn passie dan komt het geld vanzelf. Daar zit natuurlijk wel iets in, passie doet veel! Maar je moet de financiën ook serieus nemen. Het zit heel dicht tegen mijn irritatiezone aan als ondernemers zeggen dat ze geen geld hoeven te verdienen. Hoe kan je nu de wereld verbeteren als er geen geld is? Dat is alsof je zegt dat je geen zuurstof nodig hebt. Door te zeggen dat geld niet belangrijk is, ontsla je jezelf van de verantwoordelijkheid je financiën serieus te nemen. En dan doe je iedereen, inclusief jezelf, tekort.

En nemen ondernemers uw principes over?
Zeker. Het valt me echt op dat ‘winst maken’ steeds meer onderwerp van gesprek mag zijn.    

In uw vorige Boek, Financiën voor ZZP-ers, stelde u dat ondernemers hun boekhouding niet alleen moeten overlaten aan boekhouders. Nu vraagt u juist aan de boekhouder om het initiatief te nemen…
Ik vind dat je als ondernemer de verantwoordelijkheid hebt om je financiën te snappen. En ik vind dat je als boekhouder de verantwoordelijkheid om de ondernemer daarin te ondersteunen, het is echt een samenspel. En er zijn gelukkig al veel boekhouders die dat al doen. En er zijn er ook veel die nu de volgende stap gaan zetten.


De winstadviseur - De nieuwe rol van boekhouders en accountants preview
20 juni 2018 | Femke Hogema

De boekhoudwereld is drastisch aan het veranderen. Dat is voor velen geen nieuws. Dat computers het standaardwerk - zoals de boekhouding en de aangifte - gaat overnemen, staat vast. Boekhouders en accountants moeten andere diensten aanbieden om relevant te blijven.

De grote vragen voor hen zijn: wat te doen? En hoe dan? De Winstadviseur geeft antwoorden op precies díe vragen. Ik lever al meer dan 10 jaar financiële begeleiding aan zzp’ers en mkb-ondernemers, zónder dat ik boekhoudingen voer. Ik heb methoden, technieken en producten ontwikkeld en ontdekt, waarmee ik tienduizenden ondernemers heb geholpen een financieel gezond en winstgevend bedrijf te bouwen.

De behoefte aan goede winstadviseurs is enorm. Financiën is een complex vakgebied en de boekhouding wordt als saai ervaren, met als gevolg dat ondernemers te snel denken: ‘Daar heb ik een boekhouder voor’.
Alhoewel ik het heel verstandig vind om een boekhouder in de arm te nemen, wordt het gevaarlijk als de ondernemer vervolgens zijn ogen sluit voor alles wat met cijfers te maken heeft. Als hij niet zelf de verantwoordelijkheid neemt om te sturen op cijfers en om financieel stevig onderbouwde keuzes te maken, is dat tricky. Zeker wanneer hij zijn cashflow niet managet en geen financieel plan maakt.
In de praktijk blijkt dit helaas vaak zo te gaan, met alle desastreuze gevolgen vandien. De armoede onder zzp’ers blijkt vijf keer hoger dan de armoede onder werknemers en de armoede onder mkb’ers is drie keer hoger dan onder werknemers (bron CBS). Een goede winstadviseur is daarom hard nodig én bij uitstek de aangewezen persoon om de ondernemer te helpen grip op cijfers te krijgen.

Om de ondernemer echt te kunnen helpen om winst te behalen en een financieel gezond bedrijf te bouwen, moeten er drie essentiële stappen gezet worden. Allereerst is het nodig dat de boekhouding gewoon staat. Als stevig financieel fundament. De boekhouding mag zowel de boekhouder als de ondernemer amper tijd, geld en energie kosten.

Als dat fundament staat, en de boekhouding is 24/7 bijgewerkt, zodat er altijd accurate financiële informatie beschikbaar is, dan is het tijd voor de tweede stap: de winstadviseur gaat aan de hand van het winstplan de ondernemer helpen winst te maken. Wanneer de ondernemer en de winstadviseur daadwerkelijk samen aan dit plan werken, is dit vaak confronterend voor de ondernemer. Tegelijkertijd levert dit winstplan altijd de grootste inzichten op en dankzij de heldere focus ook bijna altijd direct méér winst.

Dan komt het tot slot aan op de dagelijkse aansturing van zijn bedrijf. In theorie zijn daar de financiële rapportages uit het boekhoudprogramma voor. Echter, in de praktijk kijken ondernemers niet naar hun boekhouding, en als ze dat wel doen, baseren ze hun beslissingen er niet op. Er is dus iets anders nodig! In het boek adviseer ik een baanbrekende cashmanagementmethode: Profit first.

Het beheersen en toepassen van deze drie essentiële stappen maakt van een financial nog geen winstadviseur. Een winstadviseur zorgt niet alleen goed voor zijn klant, maar hij zorgt ook goed voor zichzelf. Hij zorgt dat hij betaald krijgt voor de waarde die hij levert, in plaats van voor de uren die hij draait. Hij bouwt een bedrijf wat geld genereert, ook als hij zelf even niet aan het werk is.

Naast het aanpassen van zijn dienstenpakket, wordt de financial in dit boek dus ook uitgedaagd meer áán zijn bedrijf te bouwen, in plaats van enkel ín zijn bedrijf te werken. Maar zelfs dán is hij nog geen winstadviseur ;-).

Hij gaat nu andere diensten aan bieden vanuit een efficiënte structuur. Hij gaat meer waarde bieden en kan daardoor hogere prijzen vragen. Dit alles vraagt dat hij leert verkopen en resultaatgericht communiceert en adviseert. Een winstadviseur heeft coachings- en adviesvaardigheden en weet hoe hij een klant helpt zijn doelen te behalen.

Dat is niet niks. En daarom is dit een zeer uitgebreid en praktisch boek. Ik heb alles gegeven; alle kennis, methoden, vaardigheden en technieken die ik de afgelopen 10 jaar heb opgedaan en gebruikt in mijn werk met mijn klanten, hebben een plek gekregen in dit boek. Nu is het aan de financial. Het is aan hem om deze informatie een plek te geven, om deze zich eigen te maken en zo te gebruiken dat deze hem het beste past en voor zijn klanten van de meeste waarde is.

Femke Hogema begon haar carrière als financial controller voor grote internationale bedrijven. Ze hield van cijfers en van de helderheid die cijfers geven over de gezondheid van een bedrijf. Maar ze zag ook dat ondernemers niks van cijfers, controllers, boekhouders of accountants moeten hebben. Ondernemers vinden cijfers saai, ingewikkeld en theoretisch. Om deze kloof tussen ondernemers en cijfers te dichten, en om ondernemers te helpen grip op cijfers te krijgen, ging ze hen begeleiden vanuit haar bedrijf Healthy Finance. Ze gaf lezingen en trainingen, schreef de bestseller Financiën voor zzp’ers en droeg bij aan de Nederlandse editie van Profit First. Femke maakt cijfers leuk, praktisch en toegankelijk en ze inspireerde daardoor in tien jaar tijd tienduizenden ondernemers om een financieel gezond en winstgevend bedrijf te bouwen.

Sinds 2017 richt Femke zich op het opleiden van accountants en boekhouders tot Winstadviseur. Ze leert accountants en boekhouders hoe zij op hun beurt ondernemers kunnen begeleiden naar een financieel gezond en winstgevend bedrijf. En hoe ze daardoor zelf met meer plezier en voldoening bouwen aan hun eigen winstgevende bedrijf. Ze is de auteur van De winstadviseur.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden