Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Zojuist verschenen // Management Summaries Augustus nieuws
11 augustus 2021 | Pierre Pieterse

Zojuist de is de augustus editie van Management Summaries verschenen. Met de volgende vier samenvattingen: Uit het transformatiemoeras van Menno Lanting, De verfrissende smaak van zure appels van Mathilde Maas Kuper, Reorganiseren kun je leren van Rein Heddema, en Amazon ontketend van Brad Stone.

Uit het transformatiemoeras
Welke organisatie is niet bezig met een digitale transformatie? Geen organisatie die eraan ontkomt, met de snel voortschrijdende technologische ontwikkelingen. Organisaties die de digitale component op een slimme manier in hun businessmodel hebben verwerkt en de transformatie ook in de praktijk hebben doorgevoerd, blijken aanmerkelijk beter te presteren.

Maar de praktijk is weerbarstiger dan de theorie. Veel organisaties ondervinden tijdens hun transformatie grote problemen. Eén topmanager sprak zelfs van een moeras, waarin hij was beland. In zijn boek Uit het transformatieproces legt Menno Lanting, auteur van onder meer Connect!, Managementboek van het Jaar 2011, zijn vinger op de zere plek. Waar veel leiders zeggen met een transformatie bezig te zijn, blijkt bij nadere beschouwing dat het eigenlijk om digitale reparatie of optimalisatie te gaan. Digitale transformatie is veel meer dan het adopteren van de laatste technologie. Het einddoel van digitale transformatie is de creatie van een lerende organisatie, die steeds weer nieuwe, kansrijke businessmodellen ontwikkelt en uiteindelijk een wezenlijke bijdrage levert aan een ecosysteem.

In zijn boek wijst Menno Lanting de vijf meest voorkomende faalfactoren aan. Telkens weer blijkt dat een gebrek aan visie, focus of interesse bij het topmanagement aan de basis van de faalfactoren ligt. Een goede transformatie wordt top-down en directief doorgevoerd, met veel aandacht voor de manier waarop medewerkers bij de veranderingen worden betrokken.

De verfrissende smaak van zure appels - Pijnmanagement: onmisbaar voor succesvol leiderschap
Leiderschap in organisaties gaat altijd gepaard met pijn in de vorm van reorganisaties, ontslag en demoties. Toch vinden veel managers het lastig om daar effectief mee om te gaan. Begrijpelijk, want de huidige omgang met pijn is gericht op het mijden ervan. Mathilde Maas Kuper legt uit dat pijn een belangrijke sleutel is om gedrag te begrijpen en te sturen. Managers die effectief zijn in pijnmanagement nemen daarom betere besluiten en weten vlotter en met minder weerstand veranderingen door te voeren.

Reorganiseren kun je leren
Organisaties komen regelmatig in de problemen. Soms zijn die zo groot dat gekozen wordt voor een ingrijpende reorganisatie. Hoewel nergens goed beschreven staat wat dat precies inhoudt, komt reorganiseren bijna altijd neer op kostenreductie. Maar lang niet altijd is dat nodig, of zelfs maar de oplossing. Die ligt volgens Rein Heddema in de factor mens. Het startpunt bij elke reorganisatie ligt dan ook precies daar. Door een perfect samenspel tussen HR, directie/management en OR/MR, zodat  HR-managers overzicht en controle kunnen houden over alles wat op hen afkomt.

Amazon ontketend
Amazon is hard op weg om onoverwinnelijk te worden. ‘s Werelds grootste warenhuis heeft de afgelopen jaren een heel spectrum aan industrieën veroverd, van cloud hosting tot de filmwereld. Ondanks de roep om het bedrijf op te splitsen, zal Amazon ook het komende decennium een onlosmakelijk deel van ons leven blijven, zo schrijft Amazon-kenner Brad Stone.


Mathilde Maas Kuper: ‘Effectief pijnmanagement stuurt op gedrag’ interview
3 mei 2021 | Peter Spijker

Leiderschap in organisaties gaat altijd gepaard met pijn in de vorm van reorganisaties, ontslag en demoties. Toch vinden veel managers het lastig om effectief met pijn om te gaan. Best begrijpelijk, want ze opereren in een omgeving die wordt beïnvloed door een gelukseconomie waarin we pijn wegfilteren. Helaas ondermijnt slecht pijnmanagement de besluitvaardigheid en de veranderkracht van een organisatie. In De verfrissende smaak van zure appels legt Mathilde Maas Kuper uit dat pijn een belangrijke sleutel is om gedrag te begrijpen en te sturen. Managers die effectief zijn in pijnmanagement nemen daarom betere besluiten en weten vlotter en met minder weerstand veranderingen door te voeren.

We vinden ‘pijn’ een moeilijk begrip, gaan er liever met een boog omheen.

Pijn is voor ons een belangrijke biologische informatiebron en zit diep in ons systeem. Het wijst op gevaar, het is een teken dat er iets aan de hand is met ons lichaam. We leren natuurlijk ook van pijn; stel dat we geen pijn ervaren, dat is supergevaarlijk! Van nature bewegen we er toch liever niet naar toe. Ik merk dat ook bij mijn opdrachtgevers. Aan de achterkant – in de voorbereidende gesprekken - geven ze aan enthousiast te zijn over mijn kennis en aanpak van organisatie. Maar aan de voorkant vinden betrokkenen het vaak moeilijk om het over die pijn te hebben. Logisch, want zolang we met pijn omgaan als met een olifant in de kamer hoeven we hem nog niet te voelen. Maar als je op tafel legt wat men probeert te ontlopen, benoem je de olifant en dat maakt de pijn voelbaar.

Wat is uw managementdefinitie voor pijn.
Voor een manager is het belangrijk om te weten dat pijn wordt veroorzaakt door een pijnprikkel. Deze prikkel – de pijnveroorzaker – roept emoties op en een bepaald gedrag. Onderscheid maken tussen oorzaak en gevolg, daar gaat het hier om. Je dient dus te reageren op de pijnprikkel, op dat wat de pijn veroorzaakt - niet op de emoties en het gedrag die het gevolg zijn van de prikkel. Pijnprikkels ontstaan door verlies of onvervuld verlangen. Iemand die iets kwijt raakt, ziet dat het weg gaat of kapot wordt gemaakt, heeft destructiepijn. Verlang je naar iets wat niet komt, dan is er illusiepijn. Beide oorzaken kunnen echt of ingebeeld zijn. Echt of onecht, ze bepalen de emoties en sturen het gedrag van je medewerkers in de organisatie. Weet je om welke specifieke pijnprikkel het gaat, dan beschik je als leidinggevende dus over belangrijke managementinformatie!

Hoe ga je effectief om met organisatiepijn?
Als manager wil je doelen en ambities realiseren die om verandering vragen en veranderen doet pijn. Maar mensen hebben liever geen pijn en gaan bij voorkeur in de richting van de beloning. Hierdoor zit je voortdurend in dezelfde spagaat met een pijnkant - veroorzaakt door jouw doelstellingen - en een fijnkant - zonder pijn. Van nature trekken mensen naar de fijnkant van de spagaat. Wanneer deze beweging ongewenst is, moet je als manager bijsturen. Als je de fijnkant kent, weet je dus waar mensen naartoe willen bewegen. Je kent de verlangens van je medewerkers. Die kun je gebruiken om hen te motiveren. Ken je de pijnkant, dan weet je waar mensen vanaf willen bewegen of  juist in blijven hangen. Voor jou is dit belangrijke informatie om medewerkers te activeren en ze de juiste richting op te sturen, op weg naar datgene wat je wilt bereiken.

Alle betrokkenen dienen een positief gevoel te krijgen bij het aangaan van de pijn. Bij sommige pijnen die u benoemt – een ingrijpende reorganisatie of een gedwongen verhuizing – lijkt dit haast onmogelijk.
In mijn adviespraktijk was ik betrokken bij zo’n verhuizing. We hebben toen individuele gesprekken gevoerd met alle medewerkers die overgingen. Daarin bekeken we of er voor de betrokkene nog iets positiefs viel te halen uit de verhuizing. Bij sommigen bleek dit het geval, bij anderen was er geen enkele positieve draai aan te geven. Wel zag je dat vrijwel iedereen blij was met de gesprekken, vanwege de persoonlijke aandacht. Ze kregen de ruimte om hun pijn te ventileren. Overigens bleek dat ook meteen het meest lastige, het blijven luisteren naar de pijn. Dat vergt veel geduld, inlevingsvermogen, psychologisch inzicht én tact. De manager in kwestie beschikt gelukkig over deze inzichten en vaardigheden en wist hierdoor draagvlak voor de verhuizing te creëren, emoties om te buigen en vertrouwen op te bouwen.

Wat doe je bij het ontrafelen of afpellen van een of meerdere pijnpunten?
Bij het ontrafelen splits je het pijnpunt in wat je wel en wat je niet kunt veranderen. Per pijnpunt ga je bekijken waar nog iets is te veranderen en waar dit onmogelijk is. Dit splitsen is nodig om je mensen mee te krijgen. Dat lukt wanneer ze zien op welke onderdelen er nog beweging mogelijk is en waar niet. In mijn boek vergelijk ik het pijnpunt met een oester. Je opent de oester en hebt twee delen, een acceptatie-deel dat onveranderlijk is en een actie-deel waar wél veranderruimte is. Door het pijnpunt te ontrafelen vereenvoudig je de werkelijkheid, zodat het echt tot je doordringt wat de zure appel is. Je stelt vast wat je wel kunt maar niet wilt veranderen, daardoor wordt het onveranderlijk voor jouw team of organisatie. Hierdoor vaar je een vastere koers; je weet immers waar het pijn gaat doen en hoe je de pijn gaat managen.

Hoe begin je met het toepassen van pijnmanagement?
Een mooie metafoor vind ik als mensen leren koken, dan ga je ook eerst een ei bakken. Want managers pakken bij pijnmanagement soms de meest ingewikkelde kwesties om mee te beginnen. Logisch, want je wilt graag het grootste gedoe gelijk oplossen. Beter is het om te starten met ogenschijnlijk minder relevante pijnprikkels. Nu iedereen online werkt gaan we er bijvoorbeeld automatisch vanuit dat we allemaal verbinding missen, maar is dat wel waar? Vraag eens uit bij je mensen wat ze missen (verloren is geraakt) of waar ze naar verlangen (maar wat niet komt). Benoem met elkaar de pijnprikkel en kijk wat daarin te accepteren is en waar ruimte is voor actie. Gewoon het daarover hebben zet veel mensen al aan tot actie, omdat ze ineens wél ruimte zien. Doe zo ervaring op en ga geleidelijk aan de slag met meer complexe kwesties.


De verfrissende smaak van zure appels - Pijnmanagement en leiderschap preview
8 februari 2021 | Mathilde Maas Kuper

Ontdek in De verfrissende smaak van zure appels hoeveel invloed pijn heeft in jouw organisatie en hoe pijn het gedrag van mensen en daarmee de processen stuurt. Een preview.

De mensheid is al eeuwen bezig met het verminderen van pijn. Met hele goede ontwikkelingen om pijn te bestrijden. In het dagelijks leven van iedereen: zoals de aspirine, de tandarts en anesthesie. En op het werk: veiligheidsvoorschriften om fysiek leed te voorkomen bijvoorbeeld. Focus op talent en werkgeluk om betrokkenheid en energie te vergroten. Platte organisaties en zelfsturende teams voor meer draagvlak en motivatie.

Stuk voor stuk mooie ontwikkelingen. Alleen zorgen ze geen van alle voor pijnvrije werksituaties. Dat kan ook niet: pijnvrij is een illusie. Het leven, het werk en leiderschap gaat altijd gepaard met pijn; dat is iets van alle tijden. Denk aan reorganisaties, ontslag en demoties. En aan het voeren van slechtnieuwsgesprekken, het geven van pittige feedback of het doorvoeren van een ongewenst besluit. Hoewel het zonder pijn niet kan, proberen we dat wel. Daardoor weten we vaak niet meer hoe te ‘dealen' met pijn. En vallen we terug op pijnmijdende strategieën.

Maar het afgelopen jaar heeft ons laten ervaren dat pijn mijden onmogelijk is. In 2020 is iedereen geconfronteerd met pijn. Verlies van dierbaren of van de eigen gezondheid. Eenzaamheid door wegvallen van werk en sociale activiteiten. Omzetdaling, soms zelfs tot 0, door het sluiten van bedrijven of het wegvallen van de markt.

In 2020 is pijn heel zichtbaar geworden. Maar ik zag het al eerder. Bij managers die regelmatig in een spagaat worden getrokken omdat ze moeten kiezen waar het pijn gaat doen. In teams waar lijken uit het verleden uit de kast komen. Bij directies die knopen moeten doorhakken met pijnlijke gevolgen. In organisaties waar veranderingen stranden, omdat het oude niet wordt losgelaten.

Doe je niets met pijn, dan doet pijn wat met jou
Pijn is er. Doe je er niks mee, dan doet het wat met jou. Het stuurt jou en je mensen. En dat is juist niet wat je wilt. Je wilt regie. Die krijg je door effectief pijnmanagement. Ga bewust en actief met pijn werken. Leuker wordt het niet, maar ik heb ervaren en gezien dat het wel makkelijker wordt. Managers, teams en organisaties hebben baat bij grip op pijn. Het maakt pijn minder akelig.

De verfrissende smaak van zure appels geeft grip op pijn. Je gaat begrijpen hoe pijn werkt. Zodat je weer regie kan nemen, in plaats van dat pijn jou stuurt. Je krijgt taal om over pijn te praten. Zodat je niet verzandt in richtingloze emotionele gesprekken, maar tot de oorzaak kunt doordringen. Het boek biedt een stappenplan om pijn om te zetten in beweging, resultaat en dus ook succes.

Succes vanuit het perspectief van toekomstbestendig leiderschap. Het boek is een oproep aan managers om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun aversie tegen pijn opzij te zetten. Je nieuwsgierigheid te prikkelen, te overtuigen dat je in deze tijd niet meer kunt wegkijken bij pijn en je aan te sporen om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Want veranderen, ondernemen en organisatieontwikkeling kan niet zonder pijn. En dat is goed nieuws. Want naast de onprettige ervaring heeft pijn veel meer kanten, meer eigenschappen, meer mogelijkheden. We leren door pijn, het geeft ons moed en we hebben het nodig om richting te geven. Daarbij zorgt pijn dat we verbinden, met elkaar en met onszelf. Dat is de verfrissende smaak van zure appels. Daar gaat dit boek over. Daarom zet ik pijn in de spotlight.

Mathilde Maas Kuper is organisatieadviseur en helpt al vijftien jaar teams en organisaties succesvol veranderen door de vinger op de zere plek te leggen. Zij bouwt aan toekomstbestendige leiders die pijn kunnen zien, aangaan en doen. Als schrijver, ondernemer en spreker pleit zij voor een cultuur waarin we pijn op waarde schatten. Ze is de auteur van De verfrissende smaak van zure appels.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden