Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.
De Corporate Startup bekroond bij CMI Management Book of the Year Award 2018 nieuws
8 februari 2018 | Hans van der Klis

Bij de uitreiking van de prestigieuze CMI Management Book of the Year Award 2018 in Engeland is De Corporate Startup van Tendayi Viki, Dan Toma en Esther Gons in de prijzen gevallen. Het boek is bekroond in de categorie ‘Innovation and Entrepreneurship'.

De officiële uitreiking vond gisteren plaats in de British Library. Esther Gons kon niet aanwezig zijn in Londen: zij is druk met de voorbereiding voor de Lean Summit. Tendayi Viki en uitgever Freek Talsma van Vakmedianet waren wel aanwezig. ‘Ik vond het al vet dat De Corporate Startup was genomineerd voor de prijs', zegt Gons. ‘Dat betekent toch dat mensen vinden dat we iets zinnigs zeggen. Helemaal omdat de jury bestaat uit peers, management consultants. Ik heb begrepen dat zij vooral lof hadden voor het praktische gehalte van De Corporate Startup. En dat is precies wat wij voor ogen hadden. Er bestaan zoveel theorieën en tools. Ons was het vooral te doen om bedrijven te helpen bij de vraag wat zij in de praktijk moeten doen en waar zij aan moeten denken als zij van die theorieën en tools gebruik willen maken. Dat de jury ons boek heeft bekroond, is een bevestiging van die keuze.'

Esther Gons, medeoprichter en investeerder bij NEXT.amsterdam, is niet de initiatiefnemer van het bij Vakmedianet uitgegeven boek. ‘Uitgever Freek Talsma had gehoord dat Tendayi begonnen was met een eerste opzet voor dit boek en heeft hem benaderd. Ik werk al langer samen met Tendayi en ben er later bijgekomen. Dat Vakmedianet internationaal gezien een relatief kleine uitgeverij is, was voor ons juist prettig. Het boek is heel snel uitgegeven.'

En nu? Op tournee, om het boek te promoten? Dat gebeurt nog niet zo heel veel, stelt Gons tot haar spijt vast. ‘Niet dat ik nou zo van praatjes geven houd', zegt ze. ‘Juist omdat het boek zo praktisch is, kopen grote bedrijven een stapel van vijftien exemplaren en delen ze die uit. Ze hebben ons niet zo hard nodig. Bij Eric Ries, die met De startup-methode toch een wat theoretischer boek heeft geschreven, is dat anders. Dat is soms jammer. Ik blijf het liefst wel in contact met bedrijven om mijn ideeën te kunnen doorontwikkelen en inzicht te krijgen in de praktijk.'

The corporate startup genomineerd voor de CMI Management Book of the Year Award 2018 prijzen
11 oktober 2017 | Justin van Lopik

Op 9 oktober 2017 is bekend geworden dat The Corporate Startup (Vakmedianet, 2017) van Tendayi Viki, Dan Toma en Esther Gons op de shortlist staat van de CMI Management Book of the Year Award in de categorie Innovatie en ondernemerschap.

Het boek over succesvolle ecosystemen voor innovatie is een van de kanshebbers om de Award in februari te ontvangen. Momenteel staat een van de auteurs, Tendayi Viki, ook op de shortlist voor een Thinkers50 Award.

De CMI Management Book of the Year Award is een jaarlijkse competitie voor het beste Engelstalige managementboek, georganiseerd door het Chartered Management Institute en de British Library. Op dit moment zijn de shortlists per categorie bekendgemaakt. Uit de winnaars van de vijf categorieën wordt uiteindelijk het beste managementboek van het jaar gekozen.

The Corporate Startup is door de jury geselecteerd in de categorie Innovatie en ondernemerschap. Op 7 februari wordt in Londen de winnaar bekendgemaakt. Eerdere winnaars van de CMI Awards waren o.a. Adam Grant (Originals, 2017), Steven D’Souza (Not Knowing, 2015), Richard Newton (The Management Book, 2013) en Henry Mintzberg (Managing, 2011).

The Corporate Startup is in maart 2017 bij Vakmedianet verschenen, de vertaling De Corporate Startup in september van dit jaar. Het is een praktische gids voor gevestigde bedrijven die hun innovatiecapaciteiten duurzaam willen ontwikkelen. Het boek biedt kaders, modellen, tabellen, tools en methodes die makkelijk kunnen worden toegepast om nieuwe producten en businessmodellen te ontwikkelen. Vertalingen van het boek zullen in 2018 in Indonesië en Vietnam verschijnen.

Handboek Corporate Opstarten: Een budget is geen garantie voor succes interview
28 augustus 2017 | Jeroen Ansink

Duurzaam innoveren is voor gevestigde bedrijven alleen mogelijk met een speciaal daarvoor ontwikkeld ecosysteem, zeggen Tendayi Viki en Esther Gons in De Corporate Startup. Dat vereist een frontale aanval op de huidige organisatiestructuur. ‘Bedrijfscultuur is als een amoebe: een druk op een bepaalde plek leidt direct tot een uitstulping elders.’

Vanuit zijn appartement in Londen ruimt Tendayi Viki meteen een mogelijk misverstand uit de weg: zijn boek is geen aansporing voor gevestigde bedrijven om zich als een startup te gaan gedragen. ‘Dat is zoiets als je pa vertellen dat hij naar de disco moet om met zijn tijd mee te gaan. Dat werkt gewoon niet.’ De Britse consultant heeft De Corporate Startup juist geschreven om volgroeide organisaties te helpen hun innovatiecapaciteiten van bínnenuit te vergroten - zonder het kind met het badwater weg te gooien. Het ondernemingsklimaat is momenteel zo onzeker dat zelfs de meest succesvolle firma zomaar kan worden weggevaagd, maar dat betekent niet dat bestuurders dan maar alles moeten laten vallen om zich volledig op de next new thing te storten, aldus Viki, die onder meer met Airbus, GE en American Express heeft gewerkt. ‘Startups hebben die flexibiliteit, bestaande bedrijven niet. Voor hen is innovatie een kwestie van strategie en van management. Als gevestigde onderneming heb je je kernactiviteiten juist nodig, omdat die je de middelen verschaffen om je moon shots en andere riskante projecten te financieren.’

Ballon

Een budget is echter geen garantie voor succes, zegt co-auteur Esther Gons, die het gesprek vanuit haar Amsterdamse woning meevoert. Deel van het probleem is verwarring over wat innovatie nu precies is. Innovatielaboratoria hebben de neiging om de term te verwarren met creativiteit, en schieten daardoor vaak hun doel voorbij. Daarnaast houden traditionele R&D-afdelingen zich doorgaans bezig met wetenschappelijk onderzoek waarvan de praktische toepassingen onduidelijk zijn, aldus Gons, die mede-oprichter is van startup-mentor NEXT.amsterdam. ‘Veel R&D eindigt daardoor ergens als patent op een plank en wordt nooit gecommercialiseerd. Innovatie is echter niet hetzelfde als zomaar iets nieuws. Het is een vernieuwing die mensen echt willen, en waar ze bereid zijn voor te betalen.’

De zoektocht naar de juiste product/market-fit is vaak vruchteloos omdat bedrijven keer op keer verstrikt raken in hun eigen organisatiestructuur, aldus Gons. ‘Als ik het woord “innovatie” opschrijf, dan teken ik er meteen een box omheen. Bedrijven die op eigen houtje proberen te veranderen, blijken vroeg of laat namelijk altijd tegen een muur op te lopen. Zelfs ondernemingen die zich bijvoorbeeld volledig op agile werken hebben gestort, kennen dat probleem.’

Bedrijfscultuur gedraagt zich wat dat betreft als een amoebe, zegt Viki: een duw op een bepaalde plek leidt direct tot een uitstulping elders. ‘Daardoor voelt innoveren voor veel bedrijven alsof je een ballon in een la moet proppen, waarbij je maar moet hopen dat hij niet knapt. Dergelijke beperkingen zijn onmogelijk weg te nemen zonder een frontale aanval op de oude manier van werken. Bedrijven die duurzaam willen innoveren zullen een eigen ecosysteem moeten ontwikkelen dat hen daar structureel in ondersteunt.’

Vrijbuiters

In De Corporate Startup leggen de auteurs stap voor stap uit hoe bestaande ondernemingen die taak ter hand moeten nemen. Daarvoor putten ze uit de best practices van innovatietheorieën zoals de lean startup-methode, het business model canvas en scrum, en vullen die aan met hun eigen inzichten en managementpraktijken. Het doel is om een organisatie te creëren die zowel zoekt als uitvoert, aldus Viki: ‘Grote bedrijven moeten zichzelf niet langer beschouwen als een monolithische organisatie met één ondernemingsmodel, maar als een uitgekiende mix van bewezen cash cows en nieuwe producten die op zoek zijn naar een winstgevende exploitatie.’ In het huidige ondernemingsklimaat gaat het motto van Steve Jobs, dat bedrijven moeten kiezen tussen de vrijheid van het piratenleven en de discipline van de marine, dan ook niet langer meer op. ‘In plaats daarvan moeten innovatoren zich gedragen als vrijbuiters bínnen de reguliere vloot.’

De overgang naar zo'n ‘tweehandige’ organisatie vereist op de eerste plaats een strategische herijking. Een goed beginpunt is volgens Gons het poneren van een innovatiethese: een overtuigend relaas waarbij het bedrijf een doorwrochte voorspelling maakt van waar hun sector de komende jaren naartoe zal gaan, en hoe het innovatie denkt te gebruiken om die ontwikkelingen bij te houden. Gons: ‘Het is cruciaal dat managers niet alleen vertellen in welke mogelijke projecten ze willen investeren en waarom, maar ook een bewuste afbakening maken van ideeën die ze níet zullen nastreven.’

Zonder zo'n duidelijk strategisch verhaal lopen gevestigde bedrijven het risico dat ze ontwrichtende innovaties van concurrenten pas onderkennen als het te laat is. Een notoir voorbeeld is de beslissing van de Amerikaanse foto- en filmfabrikant Kodak om zich halsstarrig te blijven verzetten tegen de opkomst van de digitale camera, nota bene een uitvinding uit eigen huis. Dat gebrek aan visie had rampzalige gevolgen: toen het bedrijf in 2012 uitstel van betaling moest aanvragen kwamen tienduizenden werknemers op straat te staan.

Procrustesbed

Behalve een innovatiethese behoeven ondernemingen ook een zogeheten ‘innovatie-portefeuille’ die het volledige spectrum van bedrijfsactiviteiten omvat: niet alleen de kernproducten, maar ook belendende projecten die op termijn opgeschaald kunnen worden, en riskante, transformatieve innovaties die in een later stadium tot een compleet nieuw verdienmodel kunnen leiden. Viki: ‘Een gebalanceerde portefeuille functioneert als een diagnostisch middel dat je op elk punt in de innovatiereis kan vertellen of je je klanten op de juiste manier bedient, welke productlijnen je dient uit te breiden, en waar je juist de stekker uit moet trekken.’

Hoeveel geld in de drie tijdhorizonten moet worden gestoken hangt af van de innovatie-ambitie, aldus Viki. ‘Een technologiebedrijf zou kunnen besluiten om zeventig procent van de beschikbare middelen aan kernactiviteiten, twintig procent aan belendende productlijnen en tien procent aan transformatieve projecten te besteden. Een meer behoudende organisatie als een voedsel- of drankenbedrijf zal waarschijnlijk eerder kiezen voor een verhouding van 85/10/5.’

Het is volgens Viki in ieder geval een misvatting om te denken dat meer geld automatisch tot betere resultaten leidt. ‘Er is geen financiële formule voor innovatie. Als je de lijstjes van meest vernieuwende bedrijven vergelijkt met de ondernemingen die het meest in R&D investeren, dan blijkt er geen enkel verband te bestaan.’

Naast strategisch advies verschaft De Corporate Startup ook de tools voor het managen van innovatie. Zo vereisen projecten die nog niet tot volledige wasdom zijn gekomen een andere manier van het beoordelen van succes. Veel gevestigde bedrijven houden echter vast aan traditionele maatstaven die vooral op groei gericht zijn, zoals return on investment (roi) en de accounting rate of return (arr). Ze gedragen zich daarmee als Procrustes, de herbergier uit de Griekse mythologie, die zijn gasten oprekte dan wel een ledemaat afhakte als ze de pech hadden niet in zijn bed te passen. Door deze ‘one size fits all’-methode leggen veel innovaties al het loodje voordat ze überhaupt de kans hebben gekregen zichzelf te bewijzen.

Een boekhoudmethode die voortborduurt op de innovatie-accounting van Lean Startup-auteur Eric Ries kan in deze gevallen een uitkomst bieden, aldus de auteurs. Door gebruik te maken van metrics die niet puur financieel zijn, zoals het aantal nieuwe ideeën dat het bedrijf heeft gegenereerd, het percentage innovaties met een bewezen product/market-fit, en de snelheid van het leerproces, kan het bedrijf de specifieke mijlpalen in hun innovatiereis makkelijker identificeren en de financiële risico's beperken.

Dergelijke indicatoren bieden ook houvast als grote firma's investeren in startups van buiten, zegt Gons: ‘Ze kunnen hen bijvoorbeeld vertellen wat een goed moment is om hun belang te vergroten en wanneer het bedrijfje rijp is om te worden overgenomen.’

Beethoven

Of een vernieuwing daadwerkelijk een commercieel succes wordt hangt ten slotte ook af van het innovatieframework dat de onderneming hanteert. Er zijn verschillende manieren om het proces van zoektocht naar uitvoering te managen, zoals de Running Lean-methode van de Texaanse auteur Ash Maurya, het Investment Readiness Model van startup-expert Steve Blank, en de door Viki mede-ontworpen Lean Product Lifecycle. Wat deze frameworks met elkaar gemeen hebben is dat ze de onderneming een verbindende taal verschaffen, waardoor iedereen in het bedrijf kan zien in welk innovatiestadium een bepaald product of ondernemingsmodel zich bevindt, of het nu gaat om het creëren, testen, opschalen en vernieuwen van ideeën.

Kopieerapparaat-fabrikant Xerox ging in dat opzicht pijnlijk de mist in, toen het in de jaren zeventig zowel de graphical user interface als de computermuis ontwikkelde. Het gebrek aan financiële resultaten gaf de toenmalige startup Apple, die wél over een solide innovatieframework beschikte, de gelegenheid om met de uitvindingen aan de haal te gaan en ze te gelde te maken in de inmiddels legendarische Macintosch computer.

Ondanks alle kennis die de startup-gemeenschap de afgelopen jaren heeft opgedaan, is de code tot foutloos innoveren nog lang niet gekraakt, zegt Viki. ‘De beste manier om twee goede ideeën te genereren is door er vijfhonderd te verzinnen. Creatieve genieën als Shakespeare en Beethoven schreven honderden werken, waarvan er slechts een handjevol echt briljant was. Voor ondernemingen zijn de dingen niet anders.’ Zelfs als alle adviezen en methoden in De Corporate Startup correct worden nagevolgd zijn mislukkingen dan ook niet te voorkomen. ‘Maar dat is ook niet onze bedoeling. Wat we echter wél kunnen vermijden zijn mislukkingen die twee jaar en twintig miljoen euro hebben gekost.’

De Corporate Startup preview
30 juni 2017 | Esther Gons

In plaats van zich als startups te gaan gedragen, zouden gevestigde bedrijven innovatieve ecosystemen moeten opzetten, zo staat te lezen in De Corporate Startup. Een preview.

Technologische ontwikkelingen zorgen voor steeds snellere veranderingen en vernieuwingen en gevestigde organisaties lijken die exponentiële groei en versnelde digitale veranderingen niet altijd bij te kunnen houden. Het succes van startups, die met kleine teams in een heel ander ontwikkeltempo wel op deze veranderingen in kunnen spelen, blijft niet onopgemerkt.

Maar hoe krijg je deze innovatiekracht in je eigen organisatie? En nog veel belangrijker, hoe zorg je ervoor dat je die vasthoudt en tot een succesvol product kan brengen? Inmiddels zijn veel bedrijven begonnen met het binnenhalen van nieuwe methodes van samenwerken, zoals agile, scrum, en de lean startup methodologie.

Maar waar startups snel kunnen innoveren met ‘build-measure-learn-loops’, datagedreven experimenten en het brengen van waarde aan klanten, lopen grotere organisatie altijd tegen hun eigen gevestigde processen aan die gebaseerd zijn op lange budgetcycles, businesscases van vijftig pagina’s en de verwachtingen en afrekening gebaseerd op de groei in hun omzet.

De meeste organisatie zijn volledig geoptimaliseerd op processen rondom de winst- en verliesrekening, ARR en ROI. Dat is logisch, want dat is hoe ze hun huidige producten effectief kunnen optimaliseren en exploiteren. Zo effectief zelfs dat deze processen diep in de organisatie zijn ingebed. Maar juist die processen verhinderen het effectief omgaan met innovatie.

Vaak genoeg hoor ik: “De innovatieboard wil volgende week graag horen wat de businesscase is bij deze MVP en wat de projecties zijn voor de omzet in de komende twee jaar”. Deze vraag kan in de eerste fases van een innovatieproject eigenlijk alleen maar beantwoord worden met: “Ik heb werkelijk geen idee!”. Een startup of innovatieproject is zoekende en heeft dus niets aan executiemodellen. Maar het management zal een beslissing moeten nemen om wel of niet verder te investeren in een project, en dit is de enige manier die ze kennen om die beslissing te kunnen onderbouwen.

Om daadwerkelijk innovatie binnen een bedrijf te brengen en er succesvol mee om te gaan, is het noodzakelijk om een framework te maken. Daarmee kun je elk project in de juiste fase en voor de juiste markt op de juiste KPI’s afrekenen. Niet alleen voor je investeringsbeslissingen is dit framework van belang. Als het ook strategie- en portfoliomanagement integreert en het laat samenwerken met de bestaande tools voor coreprojecten, ontstaat er een ecosysteem dat bedrijven laat excelleren in zowel zoeken als uitvoeren.

De Corporate Startup gaat veel verder dan The Lean Startup en geeft je de instrumenten om een succesvol ecosysteem voor innovatie te bouwen. Met inzichten, een duidelijk framework voor strategische en managementbeslissingen, cases en praktische tools om meteen mee aan de slag te gaan. Zodat elke grote onderneming de innovatiekracht van een startup kan introduceren en toepassen.

Esther Gons is co-founder and investor van NEXT.amsterdam, organisator van de eerste StartupBus Europe tour, mentor bij Rockstart Accelerator en een van de auteurs van De Corporate Startup.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden