Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.
Bogers en van Gils: ‘Een krachtige organisatie weet waarvoor zij staat en laat dat ook zien’ interview
18 december 2017 | Bert Peene

Visie, missie en ambitie zijn voor veel organisaties een verplicht nummer: je moet wel zoiets hebben, maar doet er vervolgens weinig mee. Dat wreekt zich vroeg of laat, betogen Jan-Peter Bogers en Ron van Gils in hun boek StoryDoing voor organisaties. Een krachtige organisatie weet wat haar meerwaarde is en laat dat ook zien in alle facetten van het zakendoen.

Waarom moest er na alle boeken over storytelling ook een boek over storydoing verschijnen?
StoryDoing is de logische en noodzakelijke stap die komt na StoryTelling. Je wilt als organisatie natuurlijk graag je verhaal vertellen en het is ook belangrijk dat je dat doet, maar het wordt pas echt krachtig als je je verhaal gaat doen. Daarmee laat je zien dat je de daad bij het woord voegt, wat je waard bent en wat je bestaansrecht is. Je laat ermee zien wat je wilt betekenen voor mens of maatschappij. Bovendien, als je tegenwoordig in deze transparante maatschappij iets anders doet dan wat je vertelt, val je vrij snel door de mand.

Vallen er veel organisaties door de mand?
Je ziet dat regelmatig gebeuren. Zo maakte kledingmerk H&M een tijdje geleden een reclamespotje waarin een grote diversiteit aan vrouwen voorbij kwam met verschillende maten, kleuren, lifestyles, enzovoort, met als boodschap: wij zijn er voor alle vrouwen. Het spotje werd alom geroemd totdat kort daarna een nieuwsbericht verscheen dat vrouwen in de ateliers waar de kleding voor H&M gemaakt wordt, ontslagen worden als ze zwanger zijn. Los van de nuances die ongetwijfeld in deze berichten zitten, zie je onmiddellijk wat het verschil tussen StoryTelling en StoryDoing is. Een ander voorbeeld is AirBnB. Begonnen als sociale onderneming (b)lijken zij nu een groot commercieel bedrijf te zijn. In veel steden ontstaat een nieuwe vorm van huisjesmelken en investeerders kopen woningen in het centrum van grote steden op, die daardoor voor de lokale bevolking niet meer beschikbaar (en sowieso niet meer betaalbaar) zijn. Dat is niet direct de schuld van AirBnB, maar als zij blijven toekijken en dit niet reguleren, dan hebben ze opeens van een goed verhaal een slecht verhaal. Dus: wat is het ware verhaal van AirBnB? Welke betekenis willen zij hebben en hoe laten ze dat zien?

Hoe kan StoryDoing hierin van betekenis zijn?
StoryDoing geeft een organisatie, afdeling of team richting en zet dat vervolgens om in handelingen, acties en keuzes die perfect aansluiten bij de organisatie. Dat begint met een goed Oerverhaal: een krachtig en inspirerend verhaal dat de kern bevat waar je organisatie voor staat. Verleden, heden en toekomst komen erin samen: je oorsprong, je kracht, je ambities en je uitdagingen. Iedereen binnen de organisatie moet het Oerverhaal kennen, kunnen vertellen, maar vooral ernaar handelen! Het geeft focus en richting en is een belangrijk instrument in het bepalen en bewaken van de strategie van de organisatie.

StoryDoing is nadrukkelijk niet alleen iets van of voor de marketingafdeling. Dringt dat besef ook door in organisaties?
Nee, zeker nog niet. In veel organisaties zie je dat de afdeling marketing over de (verkoop)verhalen gaat. Dat is prima voor het vertellen van het verhaal, maar voor het doen van het Oerverhaal heb je alle afdelingen binnen een organisatie nodig. Iedereen vertelt het verhaal door het te doen. Eigenlijk doet iedereen die zijn werk doet vanuit de stijl, sfeer en waarden van een organisatie aan marketing. Dat geldt voor de CEO, de receptioniste, de manager, de salesmensen, de HR-afdeling, enzovoort. Vandaar dat we van dat richtinggevende Oerverhaal uitgaan. Als de professionals binnen de organisatie dat kennen, kunnen ze dat naar hun eigen werk vertalen.

Daarom wilde u een holistische visie toevoegen aan alle organisatiekundige literatuur die inmiddels beschikbaar is?
Dat klopt. Een holistische visie dient zowel een intern als een extern doel. Intern zorgt het voor samenhang binnen een organisatie. Uiteraard heeft iedere afdeling zijn eigenheid, maar ze moeten wel allemaal bijdragen aan het hogere organisatiedoel en op een manier die bij de organisatie past. Als het goed is hebben afdelingen, teams of projectteams ook hun eigen Oerverhaal, maar dat moet wel binnen het grotere Oerverhaal van de organisatie vallen. Daarmee komen we bij het externe nut van een holistische visie: soms is het solo-gedrag van afdelingen zo hoog, dat de organisatie er ernstig onder lijdt. Iedereen gaat zijn gang, zonder coherent patroon en het beeld dat de buitenwereld van de organisatie heeft wordt daardoor diffuus. Het kan zelfs negatieve gevolgen hebben voor de geloofwaardigheid van een organisatie. Een holistische visie is dus belangrijk om een stevig fundament te leggen onder de verhalen die afdelingen vaak los van elkaar de wereld in slingeren en zorgt daarmee voor de verhoging van geloofwaardigheid.

Hoe zie je die samenhang terug in het model en het boek?
In het boek beschrijven we het model van StoryDoing lineair. De logische volgorde is dat je achtereenvolgens de fases StoryBeing, StoryTelling, StoryDoing en StoryValue doorloopt en per fase met de vier kwadranten aan de slag gaat. We benadrukken echter steeds dat alles met alles samenhangt. Dat is zowel in het model als in organisaties. Maar in veel organisaties zie je juist dat afdelingen eilandjes zijn en dat die samenhang er in de praktijk niet is. Eén van de dingen die we met StoryDoing beogen is dat organisaties weer holistisch naar zichzelf gaan kijken. Als je het model lineair doorloopt, ontdek je al doende de samenhang die erin verweven is. Je gaat vanzelf verbanden leggen, door het model heen springen, je niet meer aan de volgorde houden. Je wordt steeds intuïtiever. Uiteindelijk is het juist een dynamisch model. Je kunt overal beginnen en je kunt van hot naar her springen. Het hangt ook af van welk vraagstuk uit je organisatie je te lijf gaat. Zoals voor alle modellen geldt: jij bent er niet voor het model, het model is er voor jou. Dus pas het toe zoals het voor jou meest waardevol en praktisch is.

Voor welke vraagstukken kun je StoryDoing zoal inzetten?
Je kunt met het StoryDoing-model vele organisatievraagstukken duiden, bijvoorbeeld: Hoe ga je om met veranderingen in je branche of in de maatschappij? Hoe treed je uniek en authentiek naar buiten als organisatie? Hoe zorg je ervoor dat afdelingen niet als losse eilandjes werken, maar samen bijdragen aan de missie en doelen van de organisatie? Kloppen je marketing en je interne cultuur met het Oerverhaal van je organisatie? Passen je diensten en producten bij je Oerverhaal, zou je zaken moeten afstoten of zijn er juist nieuwe dingen interessant om te ontwikkelen? Welke innovaties passen bij de organisatie en welke ontwikkelingen kun je naast je neer leggen? Speel je op het juiste podium en met de juiste medespelers? Kortom, je kunt er op vele vlakken je strategie mee bepalen. En waar strategie vaak wordt gezien als een denk-fase in het proces van veranderen of ontwikkelen, lopen bij StoryDoing denken en doen hand-in-hand. Het is een manier om snel, maar ook goed doordacht van visie naar actie te komen.

Levert een goede corporate story aantoonbaar concurrentievoordeel op?
Een goed verhaal levert zeker concurrentievoordeel op. Uiteraard blijven zaken als kwaliteit van je product en je dienstverlening bovenaan staan. Niemand koopt vieze chocolade, zelfs niet als er een goed verhaal achter zit. Maar het verhaal achter Tony’s Chocolonely bijvoorbeeld geeft zeker meerwaarde aan hun product, hun beeldvorming en de beleving van klanten bij het merk. Of neem boekhandel Donner in Rotterdam. Zij waren lange tijd overgenomen door Polare, een organisatie waarvoor aandeelhouders belangrijker waren dan boeken. Dat bleek een slecht organisatieverhaal en Polare ging uiteindelijk failliet. Maar het ‘oude’ Donner had een sterk verhaal met boeken en mensen en had Rotterdam hoog in het vaandel. Veel Rotterdammers hadden nog steeds een warm gevoel bij de merknaam ‘Donner’. Met een goed verhaal en een succesvolle crowdfunding campagne lukte het het kleine Donner wel wat het grote Polare niet lukte; de doorstart van de boekenwinkel na het faillissement werd een groot succes. Maar concurrentievoordeel is niet het enige waarom je een goed verhaal moet hebben. Zoals gezegd is een Oerverhaal ook richtinggevend voor de handelingen, uitingen en keuzes van een organisatie. Met StoryDoing – maar je mag het ook een andere naam geven –  wordt je organisatie een stuk krachtiger en daardoor toekomstbestendiger.

StoryDoing voor organisaties - Een goed verhaal doe je! preview
6 oktober 2017 | Ron van Gils

‘Het schrijven van dit boek was een mooie, maar ook pittige reis. We zijn blij dat we het nu eindelijk in onze handen kunnen houden’, lachen Ron van Gils en Jan-Peter Bogers. Regelmatig moesten ze aan nieuwsgierige vrienden en collega's uitleggen waarom het boek nog net iets langer op zich zou laten wachten. In deze Preview leggen zij waarom zij er echt de tijd voor wilden nemen.

Natuurlijk zijn er al duizenden boeken geschreven over organisatieverandering, leiderschap, cultuur, identiteit, marketing, innovatie en al die andere onderwerpen waar organisaties eigenlijk voortdurend over moeten nadenken. Wij wilden daar een holistische visie aan toevoegen, die al deze onderwerpen verbindt. We durven wel te zeggen dat alle organisatievraagstukken met ons model te duiden zijn. Daarmee zijn ze nog niet opgelost, maar de eerste stap is dan gezet.

Daarbij wilden we dat doen vanuit een inspirerend Oerverhaal: het fundamentele verhaal dat onder iedere organisatie schuilt. Het gaat verder en dieper dan een visie-missiedocument en het verbindt verleden, heden en toekomst van een organisatie. Het karakter, de betekenis en de uitdaging van de organisatie spelen er een belangrijke rol in. Het Oerverhaal is zowel inspirerend vanwege zijn vorm als richtinggevend vanwege zijn inhoud.

Belangrijk in het boek is de stap van StoryTelling naar StoryDoing. Het vertalen van visie naar actie, dat is waar we goed in zijn en waarop we ons uitgedaagd voelen als organisaties ons benaderen. Een visie die op een stoffige plank of in een donkere la blijft liggen, daar heb je niets aan. Organisaties hebben vaak een mooi verhaal over wie zij zijn of willen zijn. Alleen zie je dat niet terug in hun handelen. Wij zeggen: een goed verhaal vertel je niet alleen, een goed verhaal doe je als organisatie.

Tot slot wilden we dat het dan ook een doe-boek zou worden. Het boek bevat honderden vragen die je helpen om het Oerverhaal van je organisatie te vinden, te vertellen, te vertalen in acties en daarmee te verzilveren. Je kunt als lezer onmiddellijk zelf met StoryDoing aan de slag, alleen of met een team uit je organisatie. De deelgebieden Identiteit, Cultuur en Aanbod komen aan de orde en we bedenken Iconische acties, die een organisatie vanuit zijn kern op de kaart zetten. Het is een praktisch boek. Immers, in de lijn van StoryDoing zeggen we: Een goed managementboek lees je niet alleen, een goed boek doe je.

Bovenstaande ambities stonden ons van het begin af aan helder voor ogen, maar zorgden ook voor hoofdbrekens in het schrijfproces. StoryDoing gaat voor ons over fundamenteel, holistisch en betekenisvol handelen als organisatie. Een hele mond vol, maar het betekent niet meer dan dat wij geloven dat binnen een organisatie alles met elkaar samenhangt. Dat is natuurlijk logisch, alleen zie je dat niet altijd binnen organisaties terug. Afdelingen zijn vaak eilandjes, de afstand tussen de leiding en de werkvloer is vaak groot, beslissingen en uitvoer zijn vaak niet consistent en het gezicht naar binnen is vaak een ander dan dat wat de organisatie naar buiten uitstraalt.

Ook in het model dat wij ontwikkeld hebben, hangt alles met alles samen. Je zou het zelfs chaordisch kunnen noemen, een mengvorm van orde (op papier is het lineair) en chaos (in de praktijk werkt het heel dynamisch). Maar hoe leg je dat de lezer uit op zo’n manier dat het niet alleen begrijpelijk is, maar ook makkelijk toepasbaar? Want natuurlijk vinden we het leuk als organisaties onze hulp inroepen bij vraagstukken, maar we willen ze ook met ons boek en ons model iets waardevols geven waarmee ze zelf aan de slag kunnen. 

We willen dat onze lezers hun organisatie als geheel bekijken en verbanden gaan leggen. Je kunt StoryDoing daarom van voor naar achter lezen, maar er ook kriskras doorheen bladeren. Zodra je ziet dat alles met alles samenhangt, snap je het en kun je aan de slag. Als we professionals op die manier in actie kunnen krijgen en als dat actie is die perfect aansluit bij het essentiële Oerverhaal van hun organisatie, dan is onze opzet geslaagd.

Ron van Gils is identiteitsmarketeer en designer. Hij noemt zichzelf Business Creative om binnen organisaties de vrije rol te kunnen pakken. Jan-Peter Bogers is adviseur, spreker en trainer, al noemt hij zichzelf liever professioneel bemoeial. Ze zijn de auteurs van StoryDoing voor organisaties.

StoryDoing voor organisaties - Een goed verhaal doe je! preview
1 oktober 2017 | Ron van Gils

‘Het schrijven van dit boek was een mooie, maar ook pittige reis. We zijn blij dat we het nu eindelijk in onze handen kunnen houden’, lachen Ron van Gils en Jan-Peter Bogers. Regelmatig moesten ze aan nieuwsgierige vrienden en collega's uitleggen waarom het boek nog net iets langer op zich zou laten wachten. In deze Preview leggen zij waarom zij er echt de tijd voor wilden nemen.

Natuurlijk zijn er al duizenden boeken geschreven over organisatieverandering, leiderschap, cultuur, identiteit, marketing, innovatie en al die andere onderwerpen waar organisaties eigenlijk voortdurend over moeten nadenken. Wij wilden daar een holistische visie aan toevoegen, die al deze onderwerpen verbindt. We durven wel te zeggen dat alle organisatievraagstukken met ons model te duiden zijn. Daarmee zijn ze nog niet opgelost, maar de eerste stap is dan gezet.

Daarbij wilden we dat doen vanuit een inspirerend Oerverhaal: het fundamentele verhaal dat onder iedere organisatie schuilt. Het gaat verder en dieper dan een visie-missiedocument en het verbindt verleden, heden en toekomst van een organisatie. Het karakter, de betekenis en de uitdaging van de organisatie spelen er een belangrijke rol in. Het Oerverhaal is zowel inspirerend vanwege zijn vorm als richtinggevend vanwege zijn inhoud.

Belangrijk in het boek is de stap van StoryTelling naar StoryDoing. Het vertalen van visie naar actie, dat is waar we goed in zijn en waarop we ons uitgedaagd voelen als organisaties ons benaderen. Een visie die op een stoffige plank of in een donkere la blijft liggen, daar heb je niets aan. Organisaties hebben vaak een mooi verhaal over wie zij zijn of willen zijn. Alleen zie je dat niet terug in hun handelen. Wij zeggen: een goed verhaal vertel je niet alleen, een goed verhaal doe je als organisatie.

Tot slot wilden we dat het dan ook een doe-boek zou worden. Het boek bevat honderden vragen die je helpen om het Oerverhaal van je organisatie te vinden, te vertellen, te vertalen in acties en daarmee te verzilveren. Je kunt als lezer onmiddellijk zelf met StoryDoing aan de slag, alleen of met een team uit je organisatie. De deelgebieden Identiteit, Cultuur en Aanbod komen aan de orde en we bedenken Iconische acties, die een organisatie vanuit zijn kern op de kaart zetten. Het is een praktisch boek. Immers, in de lijn van StoryDoing zeggen we: Een goed managementboek lees je niet alleen, een goed boek doe je.

Bovenstaande ambities stonden ons van het begin af aan helder voor ogen, maar zorgden ook voor hoofdbrekens in het schrijfproces. StoryDoing gaat voor ons over fundamenteel, holistisch en betekenisvol handelen als organisatie. Een hele mond vol, maar het betekent niet meer dan dat wij geloven dat binnen een organisatie alles met elkaar samenhangt. Dat is natuurlijk logisch, alleen zie je dat niet altijd binnen organisaties terug. Afdelingen zijn vaak eilandjes, de afstand tussen de leiding en de werkvloer is vaak groot, beslissingen en uitvoer zijn vaak niet consistent en het gezicht naar binnen is vaak een ander dan dat wat de organisatie naar buiten uitstraalt.

Ook in het model dat wij ontwikkeld hebben, hangt alles met alles samen. Je zou het zelfs chaordisch kunnen noemen, een mengvorm van orde (op papier is het lineair) en chaos (in de praktijk werkt het heel dynamisch). Maar hoe leg je dat de lezer uit op zo’n manier dat het niet alleen begrijpelijk is, maar ook makkelijk toepasbaar? Want natuurlijk vinden we het leuk als organisaties onze hulp inroepen bij vraagstukken, maar we willen ze ook met ons boek en ons model iets waardevols geven waarmee ze zelf aan de slag kunnen. 

We willen dat onze lezers hun organisatie als geheel bekijken en verbanden gaan leggen. Je kunt StoryDoing daarom van voor naar achter lezen, maar er ook kriskras doorheen bladeren. Zodra je ziet dat alles met alles samenhangt, snap je het en kun je aan de slag. Als we professionals op die manier in actie kunnen krijgen en als dat actie is die perfect aansluit bij het essentiële Oerverhaal van hun organisatie, dan is onze opzet geslaagd.

Ron van Gils is identiteitsmarketeer en designer. Hij noemt zichzelf Business Creative om binnen organisaties de vrije rol te kunnen pakken. Jan-Peter Bogers is adviseur, spreker en trainer, al noemt hij zichzelf liever professioneel bemoeial. Ze zijn de auteurs van StoryDoing voor organisaties.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden