Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Zojuist verschenen // Management Summaries April nieuws
6 april 2021 | Pierre Pieterse

Zojuist de is de april editie van Management Summaries verschenen. Met de volgende vier samenvattingen: Strategie in het echt van Jack van der Werf, Society 4.0 van Bob de Wit, Professioneel reflecteren van het auteurscollectief Marcel Hoonhout, Christa van Luijk, Antoon Duijnker, Annemieke Knuwer & Rinus Merkies, en Op zoek naar nieuwe oplossingen van Rosabeth Moss Kanter.

Op zoek naar nieuwe oplossingen
In Op zoek naar nieuwe oplossingen introduceert Harvard Business School-hoogleraar Rosabeth Moss Kanter een nieuw soort leiderschap. Geavanceerde leiders innoveren voor een betere toekomst door complexe problemen aan te pakken waarvoor geen duidelijk pad bestaat, zoals ongelijkheid of klimaatverandering. Ze vinden een oplossing door boven de partijen te staan, het silodenken te beëindigen en mensen van allerlei pluimage samen te brengen, en leunen daarbij op hun overtuigingskracht en improvisatievermogen.
Geavanceerd leiderschap is niet zozeer een groep mensen, als wel een mindset om problemen mee te benaderen. De belangrijkste voorwaarden zijn een oprechte verontwaardiging over een schrijnend onrecht, en de capaciteiten, connecties en cash om daar een oplossing voor te vinden. Om de wereld te verbeteren gaan geavanceerde leiders daarnaast te werk als een ondernemer. Naast een diep besef dat de wereld op een bepaald gebied tekort schiet en een droom om die misstand recht te zetten, dienen ze een plan te hebben om die gevoelens om te zetten in concrete actie. Daarnaast moeten ze over een goed verhaal beschikken om de onverschilligheid van hun omgeving te pareren, bondgenoten te enthousiasmeren, twijfelaars te overtuigen en tegenstanders te ontmoedigen. Geavanceerde leiders doen daarnaast regelmatig een stapje terug om te kijken of het loont om door te gaan, of dat het beter is om een pivot te maken, of zelfs helemaal te stoppen.

Het is te vroeg om de invloed van geavanceerde leiders precies te kunnen duiden. De meeste opereren vooralsnog op bescheiden schaal, maar gecombineerd hebben ze wel degelijk impact. Bovendien dragen ze bij tot een gezondere democratie: door burgers en consumenten bij de oplossing van systeemproblemen te betrekken nemen ze potentiële demagogen de wind uit de zeilen.

Strategie in het echt
Hoe pak je als middelgroot bedrijf de strategievorming aan? Start met het bepalen van visie en missie; analyseer de externe omgeving, bepaal het competitieve vermogen en maak een interne analyse: wat zijn de sterktes c.q. zwaktes? Bepaal vervolgens de ondernemingsdoelen en hoe je die gaat bereiken. En, zo weet Jack van der Werf, continu vernieuwen, om alle turbulentie van buitenaf te pareren.

Society 4.0
Na de agrarische, handels en industriële samenleving staan we aan de vooravond van de digitale samenleving. Dat is géén nieuwe industriële revolutie maar een maatschappelijke revolutie. Een vierde golf naar een fundamenteel andere samenleving zelfs. Om de nieuwe tijd te kunnen besturen, moeten we op zoek naar een nieuwe vorm van democratie. Na het liberalisme, socialisme en kapitalisme moeten we op zoek naar een nieuw ‘isme’. Bob de Wit gaat ons voor in die zoektocht.

Professioneel reflecteren
Over wat reflecteren precies inhoudt, lopen de meningen nogal uiteen. Marcel Hoonhout c.s. spreekt van ‘professioneel reflecteren’ (P-reflecteren) als een specifiek werk-gerelateerde variant van reflecteren. P-reflectie helpt de professional de keuzes die hij gemaakt heeft, expliciet te maken. Hoonhout en zijn medeauteurs beschrijven niet alleen wat P-reflecteren inhoudt en wat de meerwaarde ervan is maar ook hoe je professioneel reflecteren kunt leren.


Rosabeth Moss Kanter: ‘Klagen en toekijken zet de deur open voor demagogen’ interview
5 maart 2021 | Jeroen Ansink

In Op zoek naar nieuwe oplossingen introduceert Harvard Business School-hoogleraar Rosabeth Moss Kanter een nieuw soort leiderschap. Geavanceerde leiders innoveren voor een betere toekomst door complexe problemen aan te pakken waarvoor geen duidelijk pad bestaat. ‘Leiders moeten niet zozeer buiten de box, maar buiten het gebouw gaan denken.’

 

In hoeverre verschilt geavanceerd leiderschap van de traditionele aanpak?
De wereld zit vol met grote, complexe problemen die met alledaags leiderschap niet kunnen worden opgelost, simpelweg omdat niemand precies weet wat het juiste pad is. Bij kwesties als ongelijkheid of klimaatverandering is er niet één verantwoordelijke persoon of instelling aan te wijzen, terwijl je wel te maken hebt met een grote en diverse groep stakeholders die het niet altijd met elkaar eens zijn. Je hebt dus iemand nodig die boven de partijen staat, het silodenken doorbreekt en mensen van allerlei pluimage weet samen te brengen. Dat is het punt waar geavanceerd leiderschap om de hoek komt kijken. Het traditionele motto to think outside the box is hierbij niet voldoende. Om de netelige, schier onoplosbare problemen van de wereld aan te kunnen pakken heb je een breder referentiekader nodig. Leiders moeten buiten het gebouw gaan denken.

Wat bedoelt u daar precies mee?
Gebouwen dienen in mijn boek als een metafoor voor de structuren en normen die ons denken beperken en ons dwingen om een vast draaiboek te volgen. Soms is zo'n gebouw een daadwerkelijke plek. Zo heeft onderwijs eeuwenlang synoniem gestaan voor de school en het klaslokaal. Maar sinds de lockdown heeft educatie geen fysiek ankerpunt meer nodig: zolang er een student achter een computer zit kan onderwijs inmiddels overal ter wereld plaatsvinden. Thinking outside the building vereist in dat opzicht directe en positieve actie, een creatieve en ondernemende mindset en het aannemen van leiderschap zonder dat iemand daarom heeft gevraagd. Een van de geavanceerde leiders waar ik over schrijf, is bijvoorbeeld bezig om een soort Wereldbank voor de bescherming van 's werelds oceanen op te richten. Een ander werkt aan een coalitie om duurzame infrastructuur te kunnen financieren. De innovaties die hieruit voortvloeien zijn uiteindelijk ook in het belang van de democratie. Zolang we onszelf zien als toeschouwers, in plaats van als burgers en consumenten, en klagen zonder ook maar iets aan het probleem te doen, dan laten we het leiderschap over aan potentiële demagogen.

Zijn de systeemproblemen die u schetst niet gewoon een taak voor de overheid?
Overheden zitten zelf ook vaak opgesloten in een denkwijze van 'binnen het gebouw', van waaruit ze niet kunnen ontsnappen zonder nieuwe perspectieven van buitenaf. Geavanceerde leiders die zich inzetten voor het algemeen belang dienen daarop in te spelen, door met innoverende oplossingen te komen die vervolgens door de publieke sector kunnen worden opgeschaald. Ik geef in het boek het voorbeeld van Rowland Hill, een Engelsman die zo gefrustreerd raakte met de inefficiëntie en de bureaucratische rigiditeit van de Britse posterijen dat hij in 1840 een oplossing bedacht om het systeem te simplificeren. Zijn innovatie, de postzegel, is sindsdien door elk land in de wereld overgenomen.

Waar komen geavanceerde leiders vandaan?
Geavanceerd leiderschap is niet zozeer een groep mensen als wel een mindset om problemen mee te benaderen. Eigenlijk de enige voorwaarden daarvoor zijn een oprecht streven om de wereld te verbeteren, gekoppeld aan wat ik de drie C's noem: capaciteiten, connecties, en cash. Vaak zijn dit mensen die al een carrière achter de rug hebben of met pensioen zijn. Maar in principe kan iedereen zich in elke levensfase ontwikkelen tot een geavanceerd leider. Met een frisse manier van denken en een goed verhaal kan zelfs een jonge idealist toegang krijgen tot connecties en cash. Het punt is dat je geen formele positie hoeft te hebben om te beginnen, zelfs niet als het gaat om problemen die een grote investering behoeven, zoals infrastructuur. Rowland Hill, de uitvinder van de postzegel, was bijvoorbeeld niet eens een postbeambte, maar een schoolmeester.

Hoe lastig is het om 'buiten het gebouw' te denken als je in datzelfde systeem jarenlang carrière hebt gemaakt?
Geavanceerd leiderschap werkt alleen als je je openstelt voor nieuwe perspectieven en anderen toestemming geeft om het oneens met je te zijn en je te provoceren. Een succesvolle loopbaan kan zo'n mindset om verschillende redenen in de weg staan. Sommige CEO's van grote bedrijven hebben zich bijvoorbeeld omringd met jaknikkers, en zijn daardoor geneigd om te pontificeren in plaats van vragen te stellen. Of het ontbreekt hen aan geduld om netelige kwesties de tijd te gunnen die ze nodig hebben. Een ander obstakel waar topbestuurders en geslaagde ondernemers tegenaan kunnen lopen is dat ze door hun positie en succes speciale voorrechten denken te hebben. Het is niet altijd even makkelijk om van een VIP - een very important person - naar een FIP - een formerly important person - te gaan. Dit soort mensen moet over een vierde C kunnen beschikken: courage. Er is moed voor nodig om jezelf een nieuwe identiteit aan te nemen als sociale innovator.

Geavanceerde leiders ambiëren verandering op mondiale schaal. Zetten hun inspanningen uiteindelijk echt zoden aan de dijk, of blijven ze beperkt tot de marge?
Ik wil het potentieel van de projecten die ik heb beschreven zeker niet overdrijven. De meeste opereren op dit moment nog op bescheiden schaal, maar gecombineerd kunnen ze uitgroeien tot een leger van democratie. Een mooi voorbeeld zijn de Cohens uit Washington, die de vluchtelingencrisis proberen op te lossen met meer dan humanitaire hulp alleen. Het echtpaar richtte een jaar of vijf geleden het bemiddelingsbureau Talent Beyond Boundaries op, waarmee gekwalificeerde arbeiders in vluchtelingenkampen worden gekoppeld aan werkgevers in een veilig land, zodat ze met hun familie daar een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Hoewel de Cohens in eerste instantie slechts vijftig van de 25 miljoen vluchtelingen wisten te resettelen, heeft hun innovatie nieuwe wegen geopend: zo werken ze inmiddels samen met de regeringen van Australië en Canada. Grote veranderingen beginnen met andere woorden vaak klein. Het is aan geavanceerde leiders om de conversatie te beginnen.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden