Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789001862831. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
OUTLET - 21% korting

Hoofdlijnen Nederlands recht (licht beschadigd)

Paperback Nederlands 2022 9797090141799
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Let op: Dit is een licht beschadigd exemplaar.
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis
88,95
70,95
OUTLET - 21% korting

Samenvatting

- Laagdrempelig en toegankelijk geschreven;
- actueel, inspelend op recente maatschappelijke ontwikkelingen zoals de verkiezingen;
- rijkelijk voorzien van verhelderende schema’s, figuren en illustraties.

Hoofdlijnen Nederlands Recht behandelt de belangrijkste rechtsgebieden die het Nederlandse recht kent en biedt daarmee een algemene instructie voor hbo-studenten in het rechtsdomein. Het legt helder uit hoe rechtsgebieden zich tot elkaar verhouden en hoe deze op elkaar inwerken. Na een algemene oriëntatie volgt de behandeling van het verbintenissenrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht, het burgerlijk procesrecht, het staatsrecht, het bestuurs(proces)recht, het straf(proces)recht en het Europees recht. In het boek wordt vanuit praktische voorbeelden de vertaalslag naar het recht gemaakt.

Al ruim 30 jaar wordt Hoofdlijnen Nederlands Recht in het hbo voorgeschreven als voorbereiding op de praktijk. Deze herziene, vijftiende editie is aangepast aan de huidige leefwijzen (van de student) en aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Het deel over burgerlijk procesrecht (hoofdstuk 8) is deels herschreven. Daarnaast zijn veel tips van docenten van de afgelopen jaren in deze nieuwe editie verwerkt.

Motivatie van de auteur om Hoofdlijnen Nederlands Recht te schrijven:
“In mijn colleges miste ik een boek dat inspeelt op de belevingswereld van de hbo-student en dat het recht consequent vanuit de praktijk toelicht.”

Hoofdlijnen Nederlands Recht is geschikt voor de propedeuse-fase van alle opleidingen waar Recht wordt gedoceerd

Bij dit studieboek hoort een rijke digitale leeromgeving. Met het oefenmateriaal kan de student zich grondig voorbereiden op het tentamen.

Docenten kunnen bij dit boek zelf toetsen samenstellen met behulp van www.toetsopmaat.nl. Deze toetsenbank bevat alle vragen uit de oefentoetsen voor studenten. Ook zijn er extra, afgeschermde, toetsvragen beschikbaar waar studenten nog niet mee hebben kunnen oefenen. Toetsen kunnen geëxporteerd worden naar diverse formats.

Specificaties

ISBN13:9797090141799
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:518
Uitgever:Noordhoff
Druk:15
Verschijningsdatum:15-3-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Recht algemeen

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Inleiding 11
1 Terreinverkenning 15
1.1 Is recht saai? 15
1.2 Waarom recht? 16
1.3 Waar vinden we het recht? 18
1.3.1 Wet 18
1.3.2 Verdrag 28
1.3.3 Jurisprudentie 28
1.3.4 Gewoonte 34
1.4 Enkele onderscheidingen binnen het recht 34
1.4.1 Materieel en formeel recht 34
1.4.2 Dwingend en aanvullend recht 35
1.4.3 Objectief en subjectief recht 36
1.4.4 Privaatrecht en publiekrecht 37
Samenvatting 39
Begrippen 40
Vragen 43

2 Verbintenissenrecht – de overeenkomst 49
2.1 Praktijkvoorbeelden 49
2.2 Wanneer ontstaat er een overeenkomst? 51
2.3 En toch geen overeenkomst? 54
2.3.1 ‘Mijn wil was niet overeenkomstig mijn verklaring’ 54
2.3.2 ‘Mijn wil was gebrekkig gevormd’ 56
2.3.3 Overeenkomst is in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde 60
2.3.4 ‘Ik ben handelingsonbekwaam’ 61
2.4 Welke inhoud heeft een overeenkomst? 66
2.4.1 Hetgeen partijen overeenkomen 67
2.4.2 Wet 67
2.4.3 Gewoonte 68
2.4.4 Redelijkheid en billijkheid 68
2.5 Je komt niet na wat is afgesproken 71
2.5.1 Nakoming (met aanvullende schadevergoeding) 73
2.5.2 Vervangende schadevergoeding 74
2.5.3 Aanvullende schadevergoeding 78
2.5.4 Ontbinding (met aanvullende schadevergoeding) 79
2.5.5 Vervangende en aanvullende schadevergoeding 80
2.5.6 Overzicht rechten van crediteur bij niet-nakoming door debiteur 81
2.6 Opschortingsrechten 81
2.6.1 Exceptio non adimpleti contractus 82
2.6.2 Onzekerheidsexceptie 82
2.6.3 Recht van retentie 82
2.7 Beëindiging en opzegging 83
Samenvatting 84
Begrippen 86
Vragen 89

3 De arbeidsovereenkomst en de koopovereenkomst 97
3.1 Het bijzondere van de arbeidsovereenkomst en de koopovereenkomst 97
3.2 Arbeidsovereenkomst 98
3.2.1 Definitie van arbeidsovereenkomst 98
3.2.2 Enkele afspraken in de arbeidsovereenkomst 100
3.2.3 Ontslagrecht 103
3.3 Koopovereenkomst 107
3.3.1 Definitie van koop 107
3.3.2 Handelskoop en consumentenkoop 108
3.3.3 Verplichtingen van de verkoper 109
3.3.4 Verplichtingen van de koper 111
3.3.5 Risico van beschadiging en vernietiging 112
3.3.6 Recht van reclame 113
3.3.7 Koop op proef 113
3.3.8 Algemene voorwaarden 114
Samenvatting 116
Begrippen 117
Vragen 119

4 Verbintenissenrecht – de onrechtmatige en rechtmatige daad 125
4.1 Rechtsgrond schadevergoeding 125
4.2 Wat te bewijzen? 126
4.2.1 Onrechtmatigheid van de daad 127
4.2.2 Toerekening 133
4.2.3 Schade 134
4.2.4 Causaal verband 137
4.3 Verweermiddelen gedaagde 138
4.3.1 Rechtvaardigingsgrond 139
4.3.2 Relativiteitsvereiste 139
4.4 Omvang van de schade 141
4.5 Andere vorderingen dan schadevergoeding 144
4.6 Risicoaansprakelijkheid voor andere personen 145
4.6.1 Ouders/voogden ten opzichte van hun kinderen 146
4.6.2 Werkgevers ten opzichte van hun werknemers 147
4.6.3 Producenten van gebrekkige producten 149
4.6.4 Andere vormen van risicoaansprakelijkheid 150
4.7 Rechtmatige daad 151
4.7.1 Zaakwaarneming 151
4.7.2 Onverschuldigde betaling 152
4.7.3 Ongerechtvaardigde verrijking 152
Samenvatting 153
Begrippen 155
Vragen 157

5 Goederenrecht 165
5.1 Onderscheid tussen verbintenissenrecht en goederenrecht 165
5.2 Absoluut en relatief recht 167
5.3 Goed, zaak en (vermogens)recht 168
5.4 Uitwerking absoluut recht 170
5.5 Absolute rechten 172
5.5.1 Eigendom 172
5.5.2 Erfdienstbaarheid 176
5.5.3 Erfpacht 177
5.5.4 Opstal 178
5.5.5 Appartementsrecht 179
5.5.6 Recht van vruchtgebruik 180
5.5.7 Pandrecht 181
5.5.8 Recht van hypotheek 182
5.5.9 Recht op voortbrengselen van de geest 185
5.6 Enkele kenmerken verbonden aan absolute rechten 186
5.7 Enkele onderscheidingen 188
5.8 (Eigendoms)overdracht 191
5.8.1 Beschikkingsbevoegdheid 192
5.8.2 Geldige titel 192
5.8.3 Levering 193
5.9 Bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid 199
Samenvatting 203
Begrippen 205
Vragen 209

6 Verdieping goederenrecht 217
6.1 Samenhang rechtsgebieden 217
6.2 Verkrijging onder algemene en onder bijzondere titel 218
6.3 Absolute en relatieve vermogensrechten 219
6.3.1 Onderlinge afdwingbaarheid 220
6.3.2 Overlijden 220
6.3.3 Overdracht door Bram 221
6.3.4 Overdracht door Anne 222
6.4 Kwalitatieve verbintenissen 222
6.4.1 Uit de wet 222
6.4.2 Uit overeenkomst 223
6.5 Kettingbeding 224
Samenvatting 226
Begrippen 227
Vragen 228

7 Ondernemingsrecht 233
7.1 Ondernemingsvormen 233
7.2 Handelsregister 235
7.3 Eenmanszaak 236
7.4 Personenvennootschappen: de maatschap 238
7.4.1 Beheersdaden en beschikkingshandelingen 240
7.4.2 Aansprakelijkheid van de maten 241
7.4.3 Privé- en maatschapsvermogen 243
7.5 Personenvennootschappen: de vennootschap onder firma 243
7.6 Personenvennootschappen: de commanditaire vennootschap 246
7.7 Rechtspersonen: de nv 246
7.7.1 Oprichting van een nv 247
7.7.2 De nv i.o. 248
7.7.3 Verhoudingen binnen de nv 250
7.7.4 Aandelen en aandeelhouders van de nv 251
7.7.5 Bestuur 255
7.7.6 Raad van commissarissen 258
7.8 Rechtspersonen: de bv en de verschillen met de nv 258
7.9 Rechtspersonen: de structuurvennootschap 260
7.10 Rechtspersonen: de stichting en vereniging 261
7.11 Wet op de ondernemingsraden 263
7.12 Recht van enquête 265
7.13 Jaarrekening 266
Samenvatting 267
Begrippen 269
Vragen 272

8 Burgerlijk procesrecht 281
8.1 Inschakeling van de rechter 281
8.2 Rechterlijke organisatie 282
8.2.1 De rechtbank: de kantonrechter 282
8.2.2 De rechtbank: de afdeling civiel, straf en bestuur 284
8.2.3 Het gerechtshof 286
8.2.4 De Hoge Raad 287
8.3 Absolute en relatieve bevoegdheid 289
8.4 Enkele beginselen van burgerlijk procesrecht 291
8.4.1 De civiele rechter is in vergaande mate lijdelijk 291
8.4.2 Verplichte procesvertegenwoordiging 293
8.4.3 Beide partijen worden gehoord 294
8.4.4 De behandeling van de zaak is openbaar 294
8.5 Civiele procedure bij de rechtbank (civiele afdeling) 294
8.6 Civiele procedure bij de kantonrechter 298
8.7 Rechtsmiddelen 299
8.7.1 Verzet 299
8.7.2 Hoger beroep 299
8.7.3 Cassatie 300
8.7.4 Art. 81 Wet RO en het stellen van prejudiciële vragen 301
8.7.5 Gevolg instellen rechtsmiddel 302
8.8 Buitengewoon rechtsmiddel: cassatie in het belang der wet 302
8.9 Kort geding 302
Samenvatting 304
Begrippen 306
Vragen 310

9 Staatsrecht 317
9.1 Staat 317
9.2 Spreiding van macht: Montesquieu 318
9.3 Spreiding van macht: decentralisatie 320
9.4 Organen van de centrale overheid 322
9.4.1 Staten-Generaal 322
9.4.2 Regering 329
9.4.3 Minister 332
9.4.4 Staatssecretaris 333
9.5 Wetgevende macht bij de centrale overheid 334
9.5.1 Regering en Staten-Generaal 335
9.5.2 Regering 335
9.5.3 Minister 336
9.6 Hoe ontstaat een wet in formele zin? 337
9.6.1 De ‘gewone’ wet in formele zin 337
9.6.2 Wijziging van de Grondwet 339
9.7 Hoe ontstaat een algemene maatregel van bestuur? 341
9.8 Hoe ontstaat een ministeriële regeling? 341
9.9 (Sub)delegatie 341
9.10 Bestuurlijke macht bij de centrale overheid 343
9.10.1 Regering 344
9.10.2 Ministers individueel 344
9.11 Andere taken van de Staten-Generaal 344
9.11.1 Vragenrecht 345
9.11.2 Recht van interpellatie 345
9.11.3 Enquêterecht 346
9.11.4 Budgetrecht 347
9.12 Ministeriële verantwoordelijkheid 347
9.13 Het einde van het kabinet 349
9.14 Provincie 350
9.14.1 Provinciale Staten 350
9.14.2 Gedeputeerde Staten 351
9.14.3 Commissaris van de Koning 352
9.14.4 Wetgevende macht op provinciaal niveau 353
9.14.5 Bestuurlijke macht op provinciaal niveau 353
9.15 Gemeente 353
9.16 Klassieke grondrechten 354
9.17 Sociale grondrechten 356
9.18 Horizontale werking van grondrechten 356
9.19 Rechtsbronnen van staatsrecht: het verdrag 357
9.20 Hiërarchie van regelgeving 358
Samenvatting 361
Begrippen 363
Vragen 369

10 Bestuursrecht en bestuursprocesrecht 377
10.1 Relatie overheid – burger 377
10.2 Overheidshandelingen 379
10.3 Besluit 382
10.4 Beschikking 383
10.4.1 Wat is een beschikking? 384
10.4.2 Soorten beschikkingen 385
10.5 Beleidsregels 389
10.6 Plan 390
10.7 Attributie, delegatie en mandaat 391
10.8 Gelede normstelling 393
10.9 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 394
10.9.1 Formele beginselen van behoorlijk bestuur 395
10.9.2 Materiële beginselen van behoorlijk bestuur 396
10.10 Bestuursrechtelijke sancties 397
10.11 Rechtsbescherming in het bestuursrecht 398
10.12 Administratief beroep 399
10.13 Bestuursrechtspraak 400
10.14 Bestuursrechtspraak krachtens de Awb 401
10.15 Procesrecht en de Awb 405
10.16 Onrechtmatige overheidsdaad 407

Samenvatting 407
Begrippen 409

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Hoofdlijnen Nederlands recht (licht beschadigd)