Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789012117456. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
,

Juridische aspecten van mediation

Paperback Nederlands 2021 9789012406567
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Juridische aspecten van mediation geeft antwoord op de meest voorkomende vragen die in de praktijk rijzen over de juridische kanten van mediation. Zo komen de mediationovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst uitgebreid aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor onder meer de vertrouwelijkheid, de aansprakelijkheid en het klacht- en tuchtrecht. Deze 5e herziene druk wijkt op een aantal onderdelen af van de vorige druk en is medio april 2021 afgesloten.

Centraal in Juridische aspecten van mediation staan de mediationovereenkomst, de vertrouwelijkheid en het vastleggen van de afspraken. Maar ook onderwerpen als de kernwaarden van mediation, de aansprakelijkheid van de mediator, het klacht- en tuchtrecht en de verhouding van mediation tot andere vormen van conflictoplossing komen aan de orde. Het eerste hoofdstuk geeft antwoord op een tiental veelvoorkomende vragen in verband met mediation en vormt op die wijze een eerste introductie tot de onderwerpen in de verdere hoofdstukken. Aan het slot van het boek zijn een overzicht van richtgevende uitspraken, en van relevante wettelijke bepalingen, een literatuuroverzicht en eigen modellen opgenomen. Op een aantal punten nemen de auteurs duidelijk stelling; zo bepleiten zij bijvoorbeeld dat het wenselijk zou zijn na een ‘mislukte’ mediation toch tot een beëindigingsdocument te komen.

Mediation is in volle ontwikkeling. Deze vijfde druk van Juridische aspecten van mediation wijkt op een aantal onderdelen af van de vorige druk. Zo hebben de auteurs nieuwe voorbeelden uit de praktijk opgenomen en behandelen zij nieuwe dilemma’s. Verder zijn de modellen geactualiseerd. Deze nieuwe druk omvat twee nieuwe hoofdstukken, één waarin de auteurs de kernwaarden van mediation aan de hand van de Gedragsregels voor de MfN- registermediator onder de loep nemen, en één waarin zij enkele civiele en tuchtrechtelijke uitspraken die richtinggevend zijn geweest voor de ontwikkeling van mediation op een rij hebben gezet. De overige relevante actuele jurisprudentie bespreken zij bij de betreffende onderwerpen.

In deze nieuwe druk zijn ook de laatste aanpassingen van het MfN-mediationreglement en de Gedragsregels voor de MfN-registermediator verwerkt, die beide per 1 januari 2020 zijn ingegaan. Ook de aanpassingen van het reglement van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators, de laatste dateren van juli 2020, zijn meegenomen. Verder bespreken de auteurs de Best practices die de MfN met enige regelmaat voor haar registermediators formuleert. Ook bij het ter perse gaan van deze druk was nog steeds niet zeker of en wanneer het tot een wettelijke regeling voor zal komen. De auteurs beperken zich in deze nieuwe druk dan ook tot een verslag van het wetgevingstraject.

Specificaties

ISBN13:9789012406567
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:256
Uitgever:Sdu
Druk:5
Verschijningsdatum:8-6-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Mediation / ADR

Lezersrecensies

4.3 van de 5
3 stemmen
1
2
0
0
0

Over Eva Schutte

Eva Schutte heeft zich als advocaat/mediator volledig toegelegd op (de begeleiding van) zakelijke mediations. Zij was jarenlang als partner verbonden aan een groot advocatenkantoor. Sinds 2011 is zij mede-oprichter/partner van ReulingSchutteDeWaard, een niche kantoor op het gebied van ADR.

Andere boeken door Eva Schutte

Over Jacqueline Spierdijk

Jacqueline Spierdijk begeleidt sinds tien jaar als (advocaat-)mediator partijen in commerciële en bestuursrechtelijke geschillen. Zij is daarnaast trainer in o.a. schriftelijke communicatie en conflicthantering.

Andere boeken door Jacqueline Spierdijk

Inhoudsopgave

Woord vooraf / 9
Afkortingen / 11

1 Veelgestelde vragen / 13
1.1 Inleiding / 13
1.2 Tien vragen als leidraad / 13

2 Het juridisch kader van mediation / 19
2.1 Inleiding / 19
2.2 Mediation is primair overeenkomstenrecht / 19
2.3 Tien belangrijke beperkingen van een overeenkomst / 22
2.4 Europese richtlijn, implementatiewet, wetgevingsinitiatieven en het Verdrag van Singapore / 31
2.5 Samenvatting / 37

3 Kernwaarden mediation / 39
3.1 Inleiding / 39
3.2 De kernwaarden / 40
3.3 Overige gedragsregels 8, 9 en 10 / 47
3.4 Samenvatting / 48

4 De aanloop tot mediation / 49
4.1 Het initiëren van een mediation / 49
4.2 De mediationclausule / 49
4.2.1 Hoe formuleer je een mediationclausule? / 49
4.2.2 Hoe hard is een mediationclausule? / 50
4.2.3 De redactie van een mediationclausule / 53
4.3 Premediation / 54
4.4 Wwft / 56
4.5 Samenvatting / 57

5 De mediationovereenkomst / 59
5.1 De functie en inhoud van een mediationovereenkomst / 59
5.2 De aard en vorm van een mediationovereenkomst / 60
5.3 Mediationreglementen / 62
5.4 Partijen en hun vertegenwoordigers / 66
5.5 De opdracht aan de mediator / 74
5.6 Inspanningsverplichting van partijen / 79
5.7 Omschrijving van het geschil / 79
5.8 Vrijwilligheid / 80
5.9 Vertrouwelijkheid / 82
5.10 Kosten van de mediation / 84
5.11 Geschillen / 87
5.12 Samenvatting / 87

6 Vertrouwelijkheid en geheimhouding / 89
6.1 Vertrouwelijkheid / 89
6.2 Totstandkoming geheimhoudingsplicht / 90
6.3 Premediation / 91
6.4 Reikwijdte geheimhoudingsplicht / 92
6.5 Wie hebben een geheimhoudingsplicht? / 100
6.6 Taken mediator in het kader van de geheimhouding / 103
6.7 Houdt de geheimhoudingsplicht in rechte stand? / 106
6.8 Vertrouwelijkheid en de openbaarheid van bestuur / 111
6.9 Getuigplicht en verschoningsrecht / 114
6.10 De mediator die ook een verschoningsgerechtigd beroep uitoefent / 115
6.11 Samenvatting / 116

7 Het vastleggen van de afspraken / 117
7.1 Verslagen, tussentijdse of deelafspraken, en het verschil / 117
7.2 Het belang van een deugdelijke vastlegging / 119
7.3 De rol van de mediator bij het vastleggen van afspraken / 120
7.4 De rol van de mediator als partijen het niet eens worden / 127
7.4.1 Neutraal beëindigingsbericht / 127
7.4.2 Slotbijeenkomst en een neutraal beëindigingsbericht / 130
7.4.3 Slotbijeenkomst, beëindigingsdocument en neutraal beëindigingsbericht / 130
7.5 De vaststellingsovereenkomst / 131
7.6 De inhoud van de vaststellingsovereenkomst / 132
7.7 Afwijken van dwingend recht / 137
7.8 De overheid en de vaststellingsovereenkomst / 140
7.9 Nakoming van de afspraken / 141
7.10 Executoriale titel / 145
7.11 Samenvatting / 147

8 Aansprakelijkheid en verzekering / 149
8.1 Beroepsaansprakelijkheid / 149
8.2 Overeenkomst van opdracht / 149
8.3 De norm / 150
8.4 Invulling van de norm / 150
8.5 Overschrijding van de norm / 152
8.6 Extra aansprakelijkheidsdreiging / 154
8.7 Beperking van aansprakelijkheid / 155
8.8 Causaliteit en schade / 158
8.9 Verzekering / 160
8.10 Verweer en vertrouwelijkheid / 162
8.11 Samenvatting / 163

9 Klacht- en tuchtrecht / 165
9.1 Gedragsregels / 165
9.1.1 Gedragsregels voor de MfN-registermediator / 165
9.1.2 Gedragsregels andere instituten of organisaties / 165
9.2 Klachtenregeling / 166
9.2.1 Klachtenregeling MfN-register / 166
9.2.2 Procedure / 167
9.2.3 Overzicht klachten / 169
9.2.4 Welke klachtenregeling is van toepassing? / 170
9.3 Tuchtrecht / 172
9.3.1 Stichting Tuchtrechtspraak Mediators / 172
9.3.2 Samenstelling tuchtcommissie en college van beroep / 172
9.3.3 Procedure / 173
9.3.4 Maatregelen / 176
9.3.5 Openbaarheid / 176
9.3.6 Welk tuchtrecht is van toepassing? / 177
9.3.7 Verhouding tot civiele (schade)aanspraken / 179
9.4 Samenvatting / 179

10 Andere vormen van conflictoplossing en de verhouding tot mediation / 181
10.1 Inleiding / 181
10.2 Mediation / 184
10.3 Bindend advies / 184
10.4 Arbitrage / 189
10.5 Rechtspraak / 192
10.6 Klacht- en tuchtrecht / 199
10.7 De ombudsfunctie / 200
10.8 Samenvatting / 200

11 Richtinggevende juridische uitspraken / 203
11.1 Inleiding / 203
11.2 Vijf civiele uitspraken / 203
11.3 Vijf tuchtrechtelijke gedragslijnen, met telkens een tuchtuitspraak / 208

12 Belangrijke wettelijke bepalingen / 213

13 Modellen / 225
13.1 Inleiding / 225
13.2 Model mediationclausule / 225
13.3 Model mediationovereenkomst / 226
13.4 Model geheimhoudingsverklaring / 232
13.5 Model vaststellingsovereenkomst / 232

Literatuur / 237
Trefwoordenregister / 249

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Juridische aspecten van mediation