Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Handboek fiscaal insolventierecht

Paperback Nederlands 2011 9789012387705
Niet leverbaar.
99,75

Samenvatting

Bij ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren - de insolvente ondernemingen - spelen fiscale aspecten een belangrijke rol. In dit boek worden deze aspecten op een zo compleet en gerubriceerd mogelijke wijze behandeld, met de volgende onderverdeling:

- inleiding: fiscale continuïteit, fiscale informatieplicht, doorstartscenario's, ethische kanttekeningen;
- algemene aspecten: de belastingschuld (incl. vaststelling en invordering), het open systeem van invordering,de status van de fiscale regelgeving, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de aansprakelijkheid van de fiscus, verjaring van dwanginvordering en imputatieregels;
- fiscaal uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingschulden;
- faillissementsaanvraag door de fiscus;
- fiscale preferentie en bodembeslag;
- verrekening, overdracht en verpanding van fiscale vorderingen; subrogatie, regresmogelijkheden;
- fiscale kruisverbanden: met name fiscale eenheid Vpb en OB (en verbreking daarvan), fiscale bestuurdersaansprakelijkheid, ketenaansprakelijkheid, inlenersaansprakelijkheid, doorbraak van aansprakelijkheid/vereenzelviging;
- positie aandeelhouder bij insolventie: de aanmerkelijk belanghouder, de deelnemingsvrijstelling, informeel kapitaal, onzakelijke leningen, afgewaardeerde vorderingen, liquidatieverlies;
- fiscale gevolgen van schuldsanering en vrijval van schulden, inclusief de kwijtscheldingswinst en de Fokker-casus;
- omzetbelastingaspecten: de art. 29 lid 2 Wet OB-schuld, onbelaste levering volgens art. 37d Wet OB, onroerende zaak (herzienings-BTW), Rentekasproblematiek en de BTW-verleggingsregeling;
- de verliesvennootschap: art. 20a Wet Vpb, turbovennootschappen, carry back, verliesverrekening, doorzakconstructies en overgang verliescompensatie, de overname- of Begemannconstructie, de fiscale (af) splitsing van insolvente rechtspersonen.

De inhoud van het boek begeeft zich op het snijvlak van het materiële en formele fiscale recht, het insolventierecht, het burgerlijke recht, het bestuursrecht en het vennootschapsrecht. Een prominente rol is weggelegd voor de sinds 1990 geldende nieuwe Invorderingswet (Iw 1990), ter vervanging van de Iw van 1845 en de daarop gebaseerde beleidsregels uit de Leidraad Invordering 2008.

In deze nieuwe druk van het boek, voorheen getiteld 'Fiscale aspecten van insolventies', zijn alle onderwerpen verder uitgediept. De jurisprudentie is geactualiseerd en de nieuwe literatuur en wetgeving zijn verwerkt. Het boek bevat een uitgebreid jurisprudentie- en trefwoordenregister. Verder zijn als bijlagen integrale rechtspraakoverzichten betreffende het fiscale bodemrecht en de fiscale bestuurdersaansprakelijkheid opgenomen.

Het boek is met name bedoeld voor insolventie-adviseurs, advocaten, belastingadviseurs, leden van de rechterlijke macht die zich bezig houden met insolventies, medewerkers bij afdelingen bijzonder beheer van financiële instellingen, bewindvoerders en curatoren. Het is eveneens bestemd voor onderwijsdoeleinden.

Specificaties

ISBN13:9789012387705
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:480
Uitgever:Sdu
Druk:3
Verschijningsdatum:8-12-2011
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Ton Tekstra

Mr. dr. A.J. Tekstra is als advocaat en fiscalist werkzaam bij Blauw Tekstra Uding N.V. te Amsterdam en is met grote regelmaat als adviseur, bewindvoerder of curator bij insolventies betrokken. Hij verzorgt daarnaast diverse cursussen over het fiscale insolventierecht.

Andere boeken door Ton Tekstra

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen
Voorwoord

1. Inleiding
2. Algemene aspecten
3. Fiscaal uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingschulden
4. Faillissementsaanvraag door de fiscus
5. Fiscale preferentie en bodemrecht
6. Verrekening, overdracht en verpanding van fiscale schulden/vorderingen; subrogatie en regres
7. Fiscale kruisverbanden
8. Positie aandeelhouder bij insolventies
9. De fiscale gevolgen van schuldsanering/kwijtschelding, vrijval van crediteuren
10. Omzetbelastingaspecten
11. De verliesvennootschap

Bijlage 1: Jurisprudentieoverzicht bodemrecht ficus
Bijlage 2: Jurisprudentieoverzicht fiscale bestuurdersaansprakelijkheid

Lijst van geraadpleegde (algemene) literatuur
Jurisprudentieregister
Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek fiscaal insolventierecht