Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Wegwijs in de Loonbelasting

Paperback Nederlands 2015 9789012395915
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

De grondbeginselen van de loonbelasting worden in Wegwijs in de Loonbelasting op een voor
de lezer begrijpelijke wijze uiteengezet. Belangrijke onderwerpen als dienstbetrekking,
inhoudingsplichtige, loon, onkostenvergoeding, cafetariasysteem maar ook de ketenaansprakelijkheid
worden op een heldere manier behandeld.
In deze elfde gewijzigde druk is de belastingwetgeving opgenomen, die vanaf 2015 van kracht
is. Daarnaast is uiteraard ook alle jurisprudentie tot op dit moment verwerkt in het boek. In deze
herziene druk is uiteraard ook aandacht voor de vernieuwde werkkostenregeling die op
1 januari 2015 voor iedere werkgever verplicht is geworden.
Door de overzichtelijke opbouw van de stof is Wegwijs in de Loonbelasting uitstekend geschikt
voor fiscale opleidingen aan HEAO's en daarmee vergelijkbare praktijkopleidingen, en voor
opleidingen voor loon- en salarisadministrateurs.
Ook voor degenen die in de praktijk regelmatig met de loonbelasting te maken hebben, zoals
accountants of belastingadviseurs, is dit boek een prima handleiding. De schrijvers hebben hun
theoretische kennis in dit boek gecombineerd met hun praktijkervaringen.
De grondlegger van dit boek is drs. P.H. Eenhoorn (1959). Hij heeft ruime ervaring op het gebied
van belastingen en (bedrijfs)economie.
Deze uitgave wordt verzorgd door mr. M.L. Kawka. De huidige eindredacteur is als partner
Adviesgroep Loon- & Premieheffing verbonden aan BDO Belastingadviseurs. Daarnaast is hij als
loonheffingenspecialist werkzaam voor het Bureau Vaktechniek van BDO.
Deze gewijzigde elfde druk is tot stand gekomen met medewerking van mw. A.E. Broeders,
mw. mr. H. Dias, drs. M.C. Dijkshoorn, mw. mr. H.A. van Oirschot-van Aerle en
mw. mr. M. Witteveen.
Dit boek is opgenomen in NDFR

Specificaties

ISBN13:9789012395915
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:240
Uitgever:Sdu
Druk:11
Verschijningsdatum:4-8-2015
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Marcel Kawka

Mr. M.L. Kawka is als partner Adviesgroep Loon- en Premieheffing verbonden aan BDO CampsObers Belastingadviseurs. Daarnaast is hij als loonheffingenspecialist werkzaam voor het Bureau Vaktechniek van BDO.

Andere boeken door Marcel Kawka

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de elfde druk / 13

Lijst van gebruikte afkortingen / 15

1 Inleiding / 19

1.1 Loonbelasting / 19
1.2 Het karakter van de loonbelasting / 20
1.3 Premies volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en zorgverzekering / 21

2 De dienstbetrekking / 23

2.1 Algemeen / 23
2.2 De (echte) dienstbetrekking / 24
2.2.1 Vroegere dienstbetrekking / 28
2.2.2 De dienstbetrekking van een ander / 28
2.3 De publiekrechtelijke dienstbetrekking / 29
2.4 Niet in Nederland wonende werknemers / 30
2.5 De fictieve dienstbetrekkingen / 30
2.5.1 Aanneming van werk / 30
2.5.2 Tussenpersonen / 31
2.5.3 Leerlingen en stagiairs / 32
2.5.4 Meewerkende kinderen / 33
2.5.5 Commissarissen / 34
2.5.6 Bestuurders van werknemerscoöperaties / 35
2.5.7 Thuiswerkers en hun hulpen / 35
2.5.8 Topsporters met een beurs of kostenvergoeding / 36
2.5.9 Artiesten en beroepssporters / 36
2.5.10 Aanmerkelijkbelanghouder / 37
2.5.10.1 Gebruikelijk loon / 38
2.5.10.2 Hoogte gebruikelijk loon / 39
2.5.10.3 Loon lager dan art. 12a-norm / 41
2.5.10.4 Loon hoger dan art. 12a-norm / 41
2.5.11 Gelijkgestelden / 43
2.5.12 Uitzendkrachten / 44
2.5.13 Sekswerkers / 44
2.6 Opteren voor loonbelasting (opting-in) / 45
2.7 De oneigenlijke dienstbetrekking / 45
2.8 De vrijgestelde dienstbetrekking / 46
2.8.1 Uitsluitend huishoudelijke of persoonlijke diensten / 46
2.8.2 Doorgaans op minder dan vier dagen / 46
2.9 Vrijwilligers / 46
2.10 Verklaring arbeidsrelatie / 47

3 De inhoudingsplichtige / 51

3.1 Algemeen / 52
3.2 Wie is inhoudingsplichtige? / 52
3.3 Inhoudingsplicht voor degene die niet in Nederland woont of is gevestigd / 54
3.4 Inhoudingsplicht bij fictieve dienstbetrekkingen / 54
3.5 Door de minister aan te wijzen inhoudingsplichtigen / 55
3.6 De verlegde inhoudingsplicht en de doorbetaaldloonregeling / 56

4 Het loon / 59

4.1 Algemeen / 59
4.2 Wat is loon? / 59
4.3 Belastbaar loon / 63
4.4 Tabelloon / 63
4.5 Het nettoloon / 64
4.5.1 Bruteren / 66
4.6 Uniform loonbegrip / 67
4.6.1 Begrip premieloon (tot 2013) / 68
4.6.2 Het begrip uitkeringsloon en loon voor de Zvw (tot 2013) / 68
4.6.3 Wet uniformering loonbegrip / 69

5 Loon in natura / 75

5.1 Algemeen / 76
5.2 De waarderingsregels voor loon in natura / 76
5.3 De optieregeling / 77
5.3.1 Inleiding / 77
5.3.2 Heffing bij uitoefenen of vervreemden / 78
5.3.3 Afwikkeling optieregeling / 79
5.4 Bijzondere waarderingsregeling in de werkkostenregeling / 79
5.4.1 Nihilwaardering / 79
5.4.1.1 Voorzieningen waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te ge- of verbruiken / 80
5.4.1.2 Werkkleding en kleding die achterblijft op de werkplek / 80
5.4.1.3 Consumpties op de werkplek die geen onderdeel uitmaken van de maaltijd / 81
5.4.1.4 Huisvesting en inwoning op de werkplek / 81
5.4.1.5 Openbaar vervoer (ter beschikking stellen) / 82
5.4.1.6 Personeelslening / 82
5.4.2 Forfaitaire waardering / 82
5.4.2.1 Maaltijden op de werkplek / 83
5.4.2.2 Huisvesting en inwoning / 83
5.4.2.3 Kinderopvang op de werkplek / 84
5.5 Dienstwoning / 84
5.6 Ziektekostenverzekering / 85
5.7 Ter beschikking gestelde auto / 85
5.7.1 Voordeel ter beschikking gestelde auto / 85
5.7.2 Bijtelling (zeer) zuinige auto’s / 86
5.7.3 Tegenbewijsregeling / 87
5.7.4 Verklaring geen privégebruik / 88
5.7.5 Bijzondere regelingen voor bestelauto’s / 88
5.7.6 Bijtelling in de autobranche / 90

6 Aanspraken / 91

6.1 Algemeen / 91
6.2 Wanneer is sprake van een aanspraak? / 92
6.3 Het systeem van heffen over aanspraken / 94
6.4 De waardering van aanspraken / 95
6.5 Werknemersbijdragen bij aanspraken / 96
6.6 Pensioenaanspraken / 97
6.6.1 Inleiding / 97
6.6.2 Stelsels voor toekenning van pensioenrechten / 98
6.6.3 Ouderdoms-, nabestaanden- en wezenpensioen / 98
6.6.4 Regelingen voor vervroegde uittreding / 100
6.7 Levensloopregeling / 100
6.7.1 Inleiding / 100
6.7.2 Levensloopregeling vóór 2012 / 100
6.7.3 Overgangsrecht levensloopregeling / 104
6.8 Verlof / 106

7 Onbelaste vergoedingen en verstrekkingen / 107

7.1 Vrijstellingen / 107
7.1.1 Inleiding / 107
7.1.2 Schade en verlies persoonlijke zaken / 108
7.1.3 Overlijdensuitkeringen / 108
7.1.4 Fondsuitkeringen / 108
7.1.5 Uitkering bij dienstjubileum / 109
7.2 Onbelaste vergoedingen en verstrekkingen / 110
7.2.1 Inleiding / 110
7.2.2 Vergoedingen en verstrekkingen onder de werkkostenregeling in een breder perspectief / 110
7.2.3 Kostenvergoedingen onder de werkkostenregeling / 111
7.2.4 Het wettelijke systeem bij de kostenvergoeding in historisch perspectief / 111
7.2.4.1 Het wettelijke systeem tot en met 1989 / 111
7.2.4.2 Het wettelijke systeem in de periode 1990 tot en met 2000 / 112
7.2.4.3 Het wettelijke systeem vanaf 2001 / 112
7.2.5 De werkkostenregeling / 116
7.3 Vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen onder de werkkostenregeling / 117
7.3.1 Reiskostenvergoeding / 117
7.3.1.1 Administratieplicht / 118
7.3.1.2 Reisafstand / 118
7.3.1.3 Vaste reiskostenvergoeding / 118
7.3.1.4 Saldering / 121
7.3.1.5 Vervoer vanwege de inhoudingsplichtige / 122
7.3.1.6 Carpoolen / 123
7.3.2 Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van openbaar vervoer / 123
7.3.2.1 Vergoeding werkelijke kosten openbaar vervoer / 123
7.3.2.2 Verstrekking en vergoeding van openbaarvervoerkaart / 124
7.3.2.3 Verstrekking en vergoeding van een voordeelurenkaart / 124
7.3.3 Kosten van tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking / 125
7.3.4 Kosten van onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden / 126
7.3.5 Kosten van het volgen van een opleiding of studie / 126
7.3.6 Extraterritoriale kosten / 127
7.3.7 Kosten van verhuizing in het kader van de dienstbetrekking / 127
7.3.8 Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur / 128
7.3.9 Producten eigen bedrijf / 128
7.3.10 Arbovoorzieningen en hulpmiddelen / 130
7.3.10.1 Arbovoorzieningen / 130
7.3.10.2 Nagenoeg geheel zakelijk gebruikte hulpmiddelen / 130
7.4 Een vaste kostenvergoeding / 130
7.4.1 Een voorbeeld / 132

8 Loonbelasting als eindheffing / 135

8.1 Inleiding / 135
8.2 Naheffingsaanslagen / 137
8.3 Tijdelijke knelpunten van ernstige aard / 138
8.4 Uitkeringen van publiekrechtelijke aard / 138
8.5 Doorlopend wisselend gebruikte bestelauto / 139
8.6 Uitkeringen, bijdragen of premies in het kader van een regeling voor vervroegde uittreding / 139
8.7 Eindheffing over vertrekvergoedingen / 139
8.8 Extra eindheffing onder de werkkostenregeling / 140
8.9 Premies werknemersverzekeringen / 142
8.10 Internationale aspecten / 143

9 Loonkostensubsidies in de loonheffingen / 145

9.1 Afdrachtverminderingen / 145
9.1.1 Inleiding / 145
9.1.2 Afdrachtvermindering onderwijs / 145
9.1.3 Afdrachtvermindering zeevaart / 147
9.1.4 Afdrachtvermindering S&O / 149
9.2 Premiekortingen en -vrijstellingen / 151
9.2.1 Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers / 151
9.2.2 Premiekorting oudere werknemers / 153
9.2.3 Premiekorting jongere werknemers / 154
9.2.4 Premiekorting bevordering duurzame arbeidsparticipatie / 155
9.2.5 Premievrijstelling marginale arbeid / 156
9.3 No-riskpolis voor de Werkhervattingskas / 156

10 Heffingssysteem / 157

10.1 Algemeen / 157
10.2 Heffingskortingen / 157
10.2.1 Loonheffingskorting / 159
10.2.1.1 De algemene heffingskorting / 159
10.2.1.2 De arbeidskorting / 159
10.2.1.3 (Alleenstaande) ouderenkorting / 160
10.2.1.4 Jonggehandicaptenkorting / 160
10.2.1.5 Levensloopverlofkorting / 160
10.3 Tabellen / 161
10.3.1 Soorten tabellen / 161
10.3.1.1 Welk soort loon wordt uitgekeerd? / 161
10.3.1.2 De witte tabellen / 161
10.3.1.3 De groene tabellen / 162
10.3.2 Het loontijdvak / 162
10.3.3 Tabel voor bijzondere beloningen / 164
10.3.4 Anoniementarief / 165
10.4 Het moment van inhouden / 165

11 Formele verplichtingen / 169

11.1 Administratieve verplichtingen / 169
11.2 Aangifte loonheffingen / 173
11.2.1 Onjuiste afdracht/onjuiste aangifte / 173
11.3 Naheffen / 174
11.3.1 Administratieve sancties / 175
11.3.1.1 Verzuimboeten / 176
11.3.1.2 Vergrijpboeten / 177
11.3.1.3 Is een fiscale boete een straf ? / 178
11.3.1.4 Pleitbaar standpunt en boeten / 178
11.3.1.5 Omkering van de bewijslast / 178

12 Internationaal / 181

12.1 Nederlandse loonbelasting / 181
12.1.1 Werknemersbeloningen / 181
12.1.2 Directeursbeloningen / 184
12.1.3 Vermindering ter voorkoming van dubbele belasting / 184
12.2 Inhoudingsplicht buitenlandse werkgever / 185
12.3 Nederlandse sociale zekerheid / 186
12.4 De 30%-regeling / 188
12.4.1 Voorwaarden 30%-regeling / 189
12.4.1.1 Ingekomen werknemer / 189
12.4.1.2 Uitgezonden werknemer / 191
12.4.2 Aanvraag 30%-regeling / 192
12.4.3 Hoogte belastingvrije vergoeding / 192
12.4.4 Extraterritoriale kosten / 193
12.4.5 Looptijd 30%-regeling / 194
12.4.6 Bijzondere arbeidsrelaties / 195
12.4.7 Overgangsrecht / 196
12.4.7.1 Eerste vijf jaar van de looptijd / 196
12.4.7.2 Tweede vijf jaar van de looptijd / 196
12.4.8 Partieel buitenlandse belastingplicht / 197
12.5 Werkkostenregeling en buitenland / 197

13 Aansprakelijkheid / 199

13.1 Algemeen / 201
13.2 Wet ketenaansprakelijkheid / 202
13.3 Aannemersaansprakelijkheid / 202
13.3.1 Aannemer en onderaannemer / 202
13.3.2 Eigenbouwer / 203
13.3.3 Werk van stoffelijke aard: ruime definitie / 204
13.3.4 Toekomstig product / 204
13.3.5 Uitzonderingen op de aannemersaansprakelijkheid / 205
13.3.5.1 Ondergeschiktheid aan koopovereenkomst / 205
13.3.5.2 Werkplek onderaannemer / 205
13.3.5.3 De gehele keten is ‘schoon’ / 205
13.3.6 Opdrachtgeversaansprakelijkheid en kopersaansprakelijkheid in de confectiesector / 205
13.4 Inlenersaansprakelijkheid / 206
13.4.1 Het verschil tussen inlening en aanneming / 206
13.4.2 De gevolgen van de aanwezigheid van inlening / 208
13.4.3 Uitzonderingen op inlenersaansprakelijkheid / 208
13.5 Vrijwaring en preventie / 208
13.5.1 De geblokkeerde rekening / 208
13.5.1.1 Administratieve eisen / 209
13.5.1.2 Het verkrijgen van een G-rekening / 210
13.5.1.3 Storting op de G-rekening en volledige vrijwaring / 210
13.5.1.4 Onrechtmatige ontvangst van geld op de G-rekening / 212
13.5.1.5 De G-rekening, dreigend faillissement en het regresrecht van de aansprakelijke / 213
13.5.2 Rechtstreeks storten / 213
13.5.3 Depotstelsel / 214
13.5.4 Overige preventiemaatregelen / 214
13.6 Buitenlandse ondernemingen en de WKA / 217
13.6.1 Buitenlandse opdrachtgever, Nederlandse onderaannemer en WKA / 217
13.6.2 Buitenlandse onderaannemer/uitlener, Nederlandse opdrachtgever en WKA / 217
13.6.3 Sociale verzekeringen / 218
13.7 Aansprakelijkstelling en verweer / 219
13.7.1 Algemeen / 219
13.7.2 Volgorde van aansprakelijkstelling / 220
13.7.3 Aansprakelijkstelling door de Belastingdienst / 220
13.8 De Wet bestuurdersaansprakelijkheid / 220
13.8.1 Werkingssfeer / 221
13.8.2 Wie is bestuurder? / 221
13.8.3 Kennelijk onbehoorlijk bestuur / 222
13.8.4 De betalingsonmacht is het gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuur / 223
13.8.5 Melding van betalingsonmacht / 224
13.8.6 Niet tijdig of volledig melden: omkering van de bewijslast / 226
13.8.7 Aansprakelijkstelling; bezwaar en beroep; verhaal / 226

Trefwoordenregister / 229

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wegwijs in de Loonbelasting