Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , e.a.

Compendium Financieel Recht

Editie 2020

Gebonden Nederlands 2020 9789012406253
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

Dit compendium is bedoeld als eerste kennismaking met het financieel (toezicht)recht, zowel voor studenten als voor in de praktijk werkzame juristen. Het boek bevat een systematische en overzichtelijke behandeling van de voornaamste regels van het financieel (toezicht)recht. Uitgangspunt is daarbij het recht zoals dat thans luidt op basis van (de implementatie in het Nederlandse recht van) MiFID II/MiFIR, CRD IV/ CRR, AIFMD/UCITS en Solvency II, maar ook wordt aandacht besteed aan het Nederlands privaatrecht.

Het boek begint met een hoofdstuk over de grondslagen van het financieel recht en de structuur en kernbegrippen van de Wft. Daarna volgt een hoofdstuk waarin de voornaamste financiële producten en instrumenten worden besproken. In de volgende hoofdstukken komen verschillende financiële ondernemingen aan bod: banken, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en verzekeraars. Vervolgens wordt een hoofdstuk gewijd aan het aanbieden van financiële instrumenten aan het publiek en de (toelating tot de) handel van financiële instrumenten. Het boek sluit af met hoofdstukken over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van marktpartijen en toezichthouders en de taken en bevoegdheden van deze laatsten.

In deze tweede druk is een hoofdstuk toegevoegd met casusvragen en modelantwoorden. Deze casusvragen en modelantwoorden zijn bedoeld om de lezers in staat te stellen hun kennis te toetsen.

Specificaties

ISBN13:9789012406253
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:416
Uitgever:Sdu
Druk:2
Verschijningsdatum:26-8-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over W.A.K. Rank

Prof. mr. W.A.K. Rank is hoogleraar financieel recht aan de Universiteit Leiden en Of Counsel bij NautaDutilh in Amsterdam.

Andere boeken door W.A.K. Rank

Inhoudsopgave

Woord vooraf / 13
Redactie en auteurs / 15
Lijst van afkortingen / 17

1 Inleiding / 19
1.1 Inleiding / 19
1.2 De weg vinden in de Wet op het financieel toezicht / 21
1.2.1 Deel 1: Algemeen deel / 21
1.2.2 Deel 2: Markttoegang financiële ondernemingen / 21
1.2.3 Deel 3 en 4: Doorlopend toezicht / 22
1.2.4 Deel 3: Prudentieel toezicht financiële ondernemingen / 23
1.2.5 Deel 3a: Deel Bijzondere maatregelen en voorzieningen betreffende financiële ondernemingen / 24
1.2.6 Deel 4: Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen / 24
1.2.7 Deel 5: Deel Gedragstoezicht financiële markten / 25
1.3 Gelaagde structuur / 26
1.4 Reikwijdte: financiële ondernemingen, financiële producten en financiële diensten / 28
1.5 Nog meer reikwijdte: reikwijdtebepalingen, uitzonderingen en vrijstellingen / 29
1.6 Toezicht en toezichthouders / 30
1.7 Andere bronnen van Nederlands financieel recht / 31
1.8 Europees financieel recht / 32
1.8.1 Financial Services Action Plan / 32
1.8.2 Rapport van de De Larosière Groep / 33
1.8.3 Capital Markets Union / 34
1.8.4 Europese financiële toezichthouders / 34
1.8.5 Paspoort en grensoverschrijdende dienstverlening / 35
1.8.6 Onlinedienstverlening / 36
1.9 Toekomst / 36
2 Beleggingsdiensten, financiële instrumenten en financiële producten / 37
2.1 Inleiding / 37
2.1.1 Juridische en economische benadering / 37
2.1.2 Internationale juridische kaders / 37
2.1.3 Privaatrechtelijk kader / 38
2.1.4 Europees toezichtrechtelijk kader / 39
2.2 Beleggingsdienstverlening / 40
2.2.1 Vermogensbeheer / 40
2.2.2 Beleggingsadvies / 42
2.2.3 Execution only / 45
2.2.4 Tripartiete overeenkomst / 46
2.2.5 Nieuwe vormen van beleggingsdienstverlening / 46
2.3 Leningen / 48
2.3.1 Vreemd Vermogen / 48
2.3.2 Kredietverlening / 49
2.3.3 Deposito’s en vergelijkbare bancaire passiva / 51
2.3.4 Effectenleningen (securities lending) / 51
2.4 Effecten / 52
2.4.1 Effecten en financiële instrumenten / 52
2.4.2 Aandelen / 53
2.4.3 Schuldinstrumenten / 55
2.4.4 Bijzondere effecten / 59
2.5 Derivaten / 59
2.5.1 Inleiding / 59
2.5.2 Aandelenderivaten (equity derivatives) / 63
2.5.3 Rentederivaten / 64
2.5.4 Kredietderivaten / 66
2.5.5 Grondstofderivaten en overige derivaten / 68
2.6 Rechten van deelneming / 68
2.6.1 Collectief beheer / 68
2.6.2 Beleggingsinstellingen / 68
2.6.3 ICBE of UCITS-instellingen / 70
2.6.4 AIFM-instellingen / 71
2.7 Beleggingsobjecten / 72
Literatuur / 74
3 Financiële ondernemingen: bank- en kredietwezen / 75
3.1 Inleiding / 75
3.2 Banken / 76
3.2.1 Wat is een bank? / 76
3.2.2 Het Europese Single Rulebook / 85
3.2.3 Toezicht op banken / 87
3.2.4 Depositogarantiestelsel / 105
3.3 Kredietaanbieders en kredietbemiddelaars / 106
3.3.1 Kredietaanbieders / 106
3.3.2 Kredietbemiddelaars / 109
3.3.3 Opkomst alternatieve aanbieders van krediet / 109
3.3.4 Kredietunies / 110
3.3.5 Crowdfunding / 111
4 Financiële ondernemingen: beleggingsondernemingen / 115
4.1 Inleiding / 115
4.2 Europese en Nederlandse regels / 116
4.3 Het Europees paspoort / 117
4.4 Regels voor handel en handelsinfrastructuur / 118
4.5 Wat is een beleggingsonderneming? / 119
4.5.1 Relevante definities / 119
4.5.2 Financiële instrumenten (en gestructureerde deposito’s) / 119
4.5.3 Beleggingsdiensten / 121
4.5.4 Beleggingsactiviteiten / 126
4.5.5 Nevendiensten / 127
4.6 Markttoegang / 128
4.6.1 Algemeen / 128
4.6.2 Reikwijdte-uitzonderingen en wettelijke uitzonderingen / 129
4.6.3 Vrijstellingen en ontheffing / 131
4.6.4 Vergunningverlening / 131
4.7 Prudentieel toezicht / 132
4.7.1 Algemeen / 132
4.7.2 Risicomanagement / 133
4.7.3 Minimum eigen vermogen en solvabiliteit / 133
4.7.4 Structuurtoezicht / 133
4.8 Gedragstoezicht / 134
4.8.1 Algemeen / 134
4.8.2 Reikwijdte / 134
4.8.3 Betrouwbaarheid, geschiktheid en integriteit / 134
4.8.4 Structurering en inrichting / 136
4.8.5 Zorgvuldige dienstverlening / 139
4.8.6 Aanvullende regels uit hoofde van deel 4 Wft / 150
4.9 Slotopmerking / 152
5 Financiële ondernemingen: beleggingsinstellingen / 153
5.1 Wat is een beleggingsinstelling? / 153
5.1.1 Beheerder / 153
5.1.2 Bewaarder / 154
5.1.3 Terminologie: beleggingsinstelling, icbe en abi / 154
5.2 Beleggingsinstelling en verwante figuren / 155
5.2.1 Individueel vermogensbeheer / 155
5.2.2 Obligaties / 155
5.2.3 Aanbieden van aandelen aan het publiek / 156
5.3 Europees Kader / 156
5.3.1 ICBE-richtlijn / 156
5.3.2 AIFM-richtlijn / 157
5.3.3 Verordeningen voor specifieke soorten beleggingsinstellingen / 160
5.4 Beleggingsinstellingen in de Wft - algemeen / 161
5.4.1 Beleggingsmaatschappij en beleggingsfonds / 161
5.4.2 Maatschappij en fonds voor collectieve belegging in effecten / 162
5.4.3 Open-end of closed-end / 162
5.4.4 Fiscaal open of besloten / 163
5.4.5 Reikwijdtebepalingen / 163
5.5 Markttoegang / 165
5.5.1 Vergunningplicht voor beheren van een abi / 165
5.5.2 Vergunningplicht icbe / 166
5.5.3 Vergunningplicht bewaarder / 167
5.5.4 Uitzondering vergunningplicht kleine abi-beheerders: registratieregime / 168
5.5.5 Uitgaand en inkomend paspoort abi / 171
5.5.6 Uitgaand en inkomend paspoort icbe / 172
5.6 Prudentieel toezicht / 172
5.6.1 Algemeen toezicht door DNB / 172
5.6.2 Toezicht op vermogen / 173
5.7 Gedragstoezicht / 174
5.7.1 Geschiktheid, betrouwbaarheid en integriteit / 175
5.7.2 Structurering en inrichting / 178
5.7.3 Zorgvuldige dienstverlening / 178
5.7.4 Meldingsplichten / 179
5.7.5 Specifieke voorschriften voor de beheerder / 180
5.7.7 Bewaarder - toezichttaken / 184
5.7.8 Prospectus / 186
5.7.9 Maximum harmonisatie en niet-professionele beleggers / 187
5.8 Slotopmerkingen / 188
6 Financiële ondernemingen: pensioenbedrijf / 189
6.1 Inleiding / 189
6.2 Pensioen / 189
6.2.1 Pensioenstelsel / 190
6.3 Europese regelgeving / 191
6.3.1 IORP richtlijn / 192
6.3.2 IORP II / 192
6.3.3 PEPP / 193
6.4 Pensioenuitvoering / 193
6.4.1 Start van pensioenuitvoering / 194
6.4.2 Uitvoeringsovereenkomst / 196
6.4.3 Pensioenreglement en pensioendriehoek / 196
6.4.4 Onderbrengingsplicht / 197
6.4.5 Pensioenuitvoerder / 198
6.4.6 Pensioeninstelling afkomstig uit een andere lidstaat / 200
6.4.7 Verzekeraar gevestigd in andere lidstaat / 200
6.5 Markttoegang pensioenuitvoerder / 200
6.5.1 Meldingsplicht / 200
6.5.2 Vergunningplicht / 201
6.6 Bestuur / 202
6.6.1 Bestuursmodellen / 203
6.6.2 Bestuursorgaan / 205
6.6.3 Intern toezicht / 205
6.6.4 Geschiktheid en andere eisen aan bestuur en intern toezicht / 206
6.6.5 Medezeggenschap / 207
6.7 Prudentiële eisen / 207
6.7.1 Beheerste en integere bedrijfsvoering / 208
6.7.2 Financieel toetsingskader / 210
6.8 Gedragseisen / 213
6.8.1 Individuele informatie / 213
6.8.2 Algemene informatie / 215
6.8.3 Zorgplicht bij beleggingsvrijheid / 215
6.9 Beëindiging en liquidatie / 216
6.9.1 Collectieve waardeoverdracht ex art. 83 Pensioenwet / 216
6.9.2 Collectieve waardeoverdracht ex art. 84 Pensioenwet / 217
7 Financiële ondernemingen: verzekeringsbedrijf / 219
7.1 Inleiding / 219
7.1.1 Internationale en Europese context / 220
7.1.2 Zelfregulering in de verzekeringssector / 221
7.2 Uitoefening van het verzekeringsbedrijf / 222
7.2.1 Algemeen / 222
7.2.2 Compositieverbod / 223
7.2.3 Verbod op het nevenbedrijf / 223
7.2.4 Indeling in branches / 224
7.3 Markttoegang verzekeraars / 224
7.4 Doorlopende vereisten / 225
7.4.1 Prudentiële vereisten / 225
7.4.2 Gedragstoezicht / 233
7.5 Grensoverschrijdende dienstverlening en bijkantoren / 235
7.6 Portefeuille-overdracht / 235
7.7 Bijzondere maatregelen (herstel en afwikkeling verzekeraars) / 236
8 Kapitaalmarkten / 239
8.1 Inleiding / 239
8.2 Aanbieding van effecten aan het publiek en toelating tot de handel op een
gereglementeerde markt / 239
8.2.1 Prospectusverordening / 240
8.2.2 De prospectusverplichting / 240
8.2.3 € 5.000.000-vrijstelling / 242
8.2.4 Verschillende prospectusregimes / 243
8.2.5 Bevoegde autoriteit / 245
8.2.6 Inhoud van het prospectus / 246
8.2.7 Goedkeuring prospectus / 247
8.2.8 Europees paspoort / 248
8.2.9 Reclameregels / 249
8.2.10 Sancties en beroep / 249
8.3 Handel en handelsplatformen / 250
8.3.1 Inleiding / 250
8.3.2 Methoden van uitvoering van orders / 250
8.3.3 Van ISD naar MiFID I / 251
8.3.4 Van MiFID I naar MiFID II/MiFIR / 254
8.3.5 Handelsplatformen / 254
8.3.6 Systematische interne afhandeling (SIA) / 257
8.3.7 Transparantie / 258
8.3.8 Handelsverplichtingen / 258
8.3.9 Algoritmische handel en high-frequency trading / 259
8.4 Marktmisbruik / 260
8.4.1 Inleiding / 260
8.4.2 Wettelijk kader en doelstellingen MAR / 260
8.4.3 Het voorwetenschapsbegrip / 262
8.4.4 Verbod op handel met voorwetenschap / 269
8.4.5 Verbod op wederrechtelijke mededeling en het aanbevelingsverbod / 274
8.4.6 Gebod tot openbaarmaking van voorwetenschap / 277
8.4.7 Marktmanipulatie / 279
9 Aansprakelijkheid in de financiële sector / 287
9.1 Inleiding / 287
9.2 Zorgplichten bij beleggingsdienstverlening / 287
9.2.1 Inleidende opmerkingen / 287
9.2.2 Beleggingsdienst en -onderneming / 288
9.2.3 Civielrechtelijke grondslagen voor aansprakelijkheid / 289
9.2.4 De wederpartij van de beleggingsonderneming / 294
9.2.5 De precontractuele verplichtingen / 296
9.2.6 Contractuele verplichtingen / 301
9.2.7 Wijzigingen als gevolg van MiFID II / 303
9.3 Prospectusaansprakelijkheid / 307
9.3.1 Inleidende opmerkingen / 307
9.3.2 Materiële regels inzake prospectusaansprakelijkheid / 308
9.3.3 Regels van internationaal privaatrecht bij grensoverschrijdende prospectusaansprakelijkheid / 313
9.4 Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders / 316
9.4.1 Inleidende opmerkingen / 316
9.4.2 Privaatrechtelijke aansprakelijkheid AFM en DNB / 317
9.4.3 Privaatrechtelijke aansprakelijkheid ECB en EBA, ESMA en EIOPA / 321
9.5 Collectieve actie, art. 3:305a BW & verbindendverklaring, art. 7:907 BW / 322
10 Toezicht, handhaving en rechtsbescherming / 325
10.1 Achtergrond en inleiding / 325
10.2 Bevoegdheidsverdeling AFM-DNB en DNB-ECB / 326
10.3 Bevoegdheden AFM en DNB / 326
10.3.1 Onderzoeksbevoegdheden / 327
10.3.2 Handhavingsbevoegdheden / 329
10.4 Publicatiebevoegdheden / 337
10.4.1 Inleiding / 337
10.4.2 Openbaarmaking bestuurlijke sanctie / 338
10.4.3 Openbare verklaring en openbare waarschuwing / 339
10.5 Toezicht en handhaving binnen het SSM / 341
10.5.1 Inleiding / 341
10.5.2 Bevoegdheden ECB: Unierecht, nationaal recht en instructies / 341
10.5.3 Bevoegdheden in SSM-Verordening / 342
10.5.4 Publicatiebevoegdheid / 346
10.6 Rechtsbescherming / 347
10.6.1 Inleiding / 347
10.6.2 Nederlandse rechtsbeschermingsregime / 347
10.6.3 Rechtsbescherming in het SSM / 350
11 Casusvragen / 353
11.1 Casusvragen en modelantwoorden bij hoofdstuk 1, Inleiding / 353
11.2 Casusvragen en modelantwoorden bij hoofdstuk 2, Beleggingsdiensten, financiële instrumenten en financiële producten / 357
11.3 Casusvragen en modelantwoorden bij hoofdstuk 3, Financiële ondernemingen: bank- en kredietwezen / 361
11.4 Casusvragen en modelantwoorden bij hoofdstuk 4, Financiële ondernemingen: beleggingsondernemingen / 367
11.5 Casusvragen en modelantwoorden bij hoofdstuk 5, Financiële ondernemingen: beleggingsinstellingen / 374
11.6 Casusvragen en modelantwoorden bij hoofdstuk 6, Financiële ondernemingen: pensioenbedrijf / 381
11.7 Casusvragen en modelantwoorden bij hoofdstuk 7, Financiële ondernemingen: verzekeringsbedrijf / 384
11.8 Casusvragen en modelantwoorden bij hoofdstuk 8, Kapitaalmarkten / 388
11.9 Casusvragen en modelantwoorden bij hoofdstuk 9, Aansprakelijkheid in de financiële sector / 392
11.10 Casusvragen en modelantwoorden bij hoofdstuk 10, Toezicht, handhaving en rechtsbescherming / 398

Jurisprudentieregister / 401
Trefwoordenregister / 405

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Compendium Financieel Recht