Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.
,

De wijziging van de Arbowet

Paperback Nederlands 2007 9789013044027
Verkooppositie 2806
Dit artikel is niet leverbaar.
36,70

Samenvatting

Aan de op 1 januari 2007 in werking getreden wijziging van de Arbowet ligt de gedachte ten grondslag dat arbeidsomstandighedenbeleid niet op gedetailleerd niveau door de centrale overheid moet worden geregeld, maar zoveel mogelijk tot stand moet komen binnen ondernemingen, zodat maatwerk mogelijk is. Werkgevers en werknemers moeten ruimte hebben - en die ruimte benutten - om in goed overleg invulling te geven aan arbeidsomstandighedenbeleid. Dat moet op een zo kostenefficiënt mogelijke manier, ingebed in het ondernemingsbeleid, met zo min mogelijk klemmende regeldruk maar wel binnen zekere wettelijke begrenzingen.

Het belangrijkste oogmerk om de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid te vergroten. Dat gebeurt door daar waar mogelijk in de wetgeving te werken met doelvoorschriften. De vormgeving, de inhoud en de kenbaarheid van het arbeidsomstandighedenbeleid zal door de sociale partners moeten gebeuren door middel van de zogenoemde arbocatalogi. In deze arbocatalogi, moeten dus de middelen worden beschreven waarlangs de wettelijke doelen kunnen worden gerealiseerd.

Daarnaast heeft deze wetswijziging ten doel de regelgeving zoveel mogelijk te beperken, te vereenvoudigen en te verduidelijken. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat in de Arbowetgeving zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij de normering die voortvloeit uit internationale verplichtingen, niet alleen wat betreft de inhoud maar ook wat betreft de omschrijving van de verplichtingen.

Specificaties

ISBN13:9789013044027
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:130
Druk:1

Lezersrecensies

3.0 van de 5
1 stem
0
0
1
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over J. van Drongelen

Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen is universitair hoofddocent bij de vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg.

Andere boeken door J. van Drongelen

Over Jakob Hofsteenge

Mr. J.A. Hofsteenge is coördinerend wetgevingsjurist bij de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze directie is onder meer verantwoordelijk voor de wetgeving op het terrein van de arbeidsomstandigheden.

Andere boeken door Jakob Hofsteenge

Inhoudsopgave

1 Inleiding
1.1 De wijziging van de Arbowet
1.2 Voorgeschiedenis
1.3 De internationale dimensie
1.4 Achterliggende uitgangspunten van de wijzigingswet
1.4.1 Het belang van goede arbeidsomstandigheden
1.4.2 Verantwoordelijkheid en maatwerk
1.4.3 Publiek en privaat domein
1.4.4 Terugdringing regeldruk
1.5 Overgangsregelingen
1.6 Plan van aanpak
2 Toepassingsbereik van de wet
2.1 Inleiding
2.2 Het werkgeversbegrip
2.3 De uitbreiding van het werkgeversbegrip
2.4 Het werknemersbegrip
2.5 Het begrip 'vrijwilliger'
2.6 De exclusieve economische zone
2.7 Jeugdige werknemers, leerlingen en studenten
3 Beleidsverplichtingen van de werkgever
3.1 Inleiding
3.2 Arbeidsomstandighedenbeleid
3.2.1 Algemene beginselen
3.2.2 Psychosociale arbeidsbelasting
3.2.3 Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling en het toetsen van het arbeidsomstandighedenbeleid
3.2.4 Welzijn
3.3 Aanpassing arbeidsplaats werknemers met structurele functionele
beperking
4 Risico-inventarisatie en -evaluatie/melding en registratie arbeidsongevallen
en beroepsziekten
4.1 Inleiding
4.2 Risico-inventarisatie en -evaluatie
4.3 Melding en registratie arbeidsongevallen en beroepsziekten
5 Overleg en informatie
5.1 Inleiding
5.2 Uitgangspunt: samenwerking en overleg
5.3 Gewijzigde overlegverplichtingen
5.4 Vervallen informatieverplichtingen
6 Deskundige bijstand
6.1 Inleiding
6.2 Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en
bescherming
6.3 Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke
taken op het gebied van preventie en bescherming
6.4 Deskundige bijstand op het gebied van de bedrijfshulpverlening
6.5 Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners
en arbodiensten
7 Bijzondere verplichtingen
7.1 Inleiding
7.2 Aanpassing delegatiebepaling
7.3 Certificering
7.4 Algemene werknemersverplichting
8 Handhaving
8.1 Inleiding
8.2 Overheidshandhaving en de zelfwerkzaamheid
8.3 Vervoerplicht
8.4 Geheimhoudingsplicht
8.5 Eis tot naleving
8.6 Bevel tot stillegging van werk
8.7 Bestuursdwang
8.8 Ontheffing
8.9 Bezwaar en beroep/adviescommissie
9 Sancties
9.1 Inleiding
9.2 Beboetbaar feit en boete
9.3 Recidive
9.4 Boeteoplegger en de hoogte van de boete
Bijlage 1
Tabel met de integrale tekst van de Arbowet 1998 vóór en de integrale
tekst van de Arbowet ná de wetswijziging
Bijlage 2
Literatuur

Alle 100 bestsellers

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De wijziging van de Arbowet