Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Tools voor ketens en netwerken

Praktijkvoorbeelden en instrumenten voor de zorg en ondersteuning

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2013 9789013118698
Verkooppositie 6135
Direct te downloaden

Samenvatting

Samenwerken in ketens en netwerken wordt steeds belangrijker om de burgers die het nodig hebben hoogwaardige zorg en ondersteuning te bieden voor een optimale kwaliteit van hun leven. Goede samenwerking tussen al de spelers die hieraan bijdragen op de verschillende levensdomeinen is hiervoor nodig. Maar hoe pak je dat aan?

Dit boekje biedt inspiratie en concrete handvatten voor iedereen die de samenwerking in ketens en netwerken wil vormgeven of verder wil verbeteren. Het gevalideerde OntwikkelingsModel voor Ketenzorg is hierbij het vertrekpunt. De negen bouwstenen uit het model die van belang zijn voor ketenzorg zijn de kapstok voor de goede voorbeelden en praktische tools in dit boek waarmee je zelf aan de slag kunt.

Specificaties

ISBN13:9789013118698
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:114
Druk:1
Verschijningsdatum:12-9-2013
Hoofdrubriek:Non-profit

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Mirella Minkman

Mirella Minkman, verpleegkundige, gezondheidswetenschapper, toezichthouder. Zij is in januari 2012 gepromoveerd op een onderzoek naar de implementatie en ontwikkeling van integrale ketenzorg. Het proefschrift heeft de prestigieuze EHMA Karolinski Research Award 2012 gewonnen en werd tweede in de NNK-onderzoekscontest en de TSG Innovatie voor ketenzorg wedstrijd. Het onderzoek heeft het OntwikkelingsModel voor Ketenzorg (OMK) opgeleverd, dat is gevalideerd in de praktijk bij meer dan tachtig verschillende ketens. Het onderzoek laat zien wat de essentiële ingrediënten zijn van ketenzorg en hoe ketens zich kunnen ontwikkelen en wat hierbij aandachtspunten zijn. Inmiddels hebben al meer dan honderd heel diverse ketens het model benut om een zelfevaluatie uit te voeren en gerichte verbeterplannen te maken. Mirella leidt het programma Ouderenzorg van Vilans en is lid Raad van Toezicht bij twee ouderenzorgorganisaties. Mirella heeft een uitgebreide ervaring in het begeleiden van ketensamenwerkingsverbanden en implementatie- en verandertrajecten op alle niveaus en is projectleider geweest van diverse landelijke grootschalige verbeterprogramma's voor organisaties in de curatieve en de langdurende zorg (Zorg voor Beter, Landelijk Dementie Programma, Doorbraaktrajecten CVA-ketenzorg) en verbeterprogramma's voor strategische samenwerkingsverbanden en ketens.

Andere boeken door Mirella Minkman

Over Lidewij Vat

Lidewij Vat, gezondheidswetenschapper, Management, Policy-Analysis and Entrepreneurship. Lidewij is als adviseur bij Vilans (Ouderenzorg en Chronisch zieken) bij uitstek in staat om vraagstukken multidisciplinair te bekijken en een brug te slaan tussen wetenschap, beleid en praktijk. Al haar werkzaamheden staan in het teken van samenwerking. Lidewij houdt zich bezig met het evalueren en ondersteunen van ketens en netwerken. Zij richt zich op aspecten die bij ketenzorg komen kijken, zoals het samenwerken met verschillende partijen en het maken van een analyse daarvan, het werken aan kwaliteitsverbetering en het vormgeven van ketenzorgprogramma's. Zij was trekker van de ontwikkeling van de webbased OMK-zelfevaluatietool en is betrokken bij diverse zelfevaluaties voor onder meer diabeteszorg, CVA-zorg, dementiezorg en palliatieve zorg. Daarnaast begeleidt zij zorgorganisaties en gemeenten bij het vernieuwd organiseren op wijkniveau.

Andere boeken door Lidewij Vat

Over Stannie Driessen

Stannie Driessen, gezondheidswetenschapper. Stannie leidt het programma Chronisch Zieken bij Vilans. Zij adviseert zorgorganisaties over strategische vraagstukken zoals: hoe krijgen we een grote groep professionals en patiënten in beweging? En hoe maken we de omslag naar gedrag en gezondheid, naar zelfmanagement en naar meer eigen regie? Haar drijfveer is om voor chronisch zieken en kwetsbare ouderen betere zorg en gezondheid te realiseren. Stannie was projectleider voor het Begeleidingstraject Diseasemanagement chronische ziekten (ZonMw-programma). Hierin bood Vilans ondersteuning aan 22 gezondheidscentra en zorggroepen bij het implementeren van de cruciale elementen uit diseasemanagement en het Chronic Care Model, met veel aandacht voor het gebruik van zorgstandaarden, de introductie van het individueel zorgplan, de organisatie van zorg en het verbeteren van de ketensamenwerking.

Andere boeken door Stannie Driessen

Inhoudsopgave

Voorwoord

Wat is het OntwikkelingsModel voor Ketenzorg?

Cluster 1: Cliëntgerichtheid
Praktijkvoorbeeld: NAH-loket: niet meer van het kastje naar de muur
Tool 1: Stappenplan zelfmanagementondersteuning
Tool 2: Opzetten van een inloopfunctie in de wijk

Cluster 2: Ketenregie en logistiek
Praktijkvoorbeeld: Samenwerken door informatie te delen: verkort de overdrachtstijd
Tool 3: Procesanalyse
Tool 4: Casemanagement: op weg naar passende zorg dicht bij de cliënt

Cluster 3: Resultaatsmanagement
Praktijkvoorbeeld: Landelijke benchmark CVA: leren van indicatoren
Tool 5: Werken met indicatoren
Tool 6: Business case maken

Cluster 4: Optimale zorg
Praktijkvoorbeeld: Kwaliteitsstandaard Cardiovasculair Risicomanagement: optimale zorg geïmplementeerd
Tool 7: Cliëntenparticipatie bij ketenzorg
Tool 8: Van kwaliteitsstandaard naar regionaal zorgprogramma

Cluster 5: Resultaatgericht leren
Praktijkvoorbeeld: Een leerklimaat creëren: delen, leren en verbeteren
Tool 9: Zelfevaluatie op basis van het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg
Tool 10: Casusbespreking

Cluster 6: Interprofessionele samenwerking
Praktijkvoorbeeld: Multidisciplinair samenwerken aan betere zorg voor ouderen
Tool 11: Doelgroep in kaart brengen
Tool 12: Multidisciplinair samenwerken

Cluster 7: Rol- en taakverdeling
Praktijkvoorbeeld: Rollen herijkt voor een volgende stap
Tool 13: Netwerkanalyse
Tool 14: Positionering ketencoördinator

Cluster 8: Ketencommitment
Praktijkvoorbeeld: Gedeelde ambitie: samen toekomstbestendige zorg leveren
Tool 15: Werkconferentie organiseren
Tool 16: Visie en ambitie bepalen

Cluster 9: Transparant ondernemerschap
Praktijkvoorbeeld: Coöperatie Tinz: een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Tool 17: Zakelijke arrangementen
Tool 18: In gesprek met gemeenten

Zeven trends in ketenzorg
Over de auteurs

Alle 100 bestsellers

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tools voor ketens en netwerken