Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Samenvatting

Deze uitgave vormt de geschreven bekroning van het congres ‘familievennootschappen’. Sprekers uit wetenschap en praktijk deelden tijdens dit congres hun visie op dit veelomvattende thema. Met transcripties van alle gesproken voordrachten en verslagen van plenaire discussies heeft u twee dagen aan visies en informatie in de palm van uw hand.

U keert in deze uitgave terug naar het congres op 18 en 19 november 2016, dat het Instituut voor Ondernemingsrecht organiseerde. Deze bundel bevat de uitgesproken voordrachten en het verslag van de plenaire discussie. Verder wordt een grote variëteit aan onderwerpen binnen het thema familievennootschappen behandeld.

In de bundel komt een grote variëteit aan kenmerkende onderwerpen aan bod. Zo vindt u onder verdieping binnen de thema’s governance, het vennootschappelijk belang en het dividendbeleid van familievennootschappen. Maar ook specifieke wetten zoals de Wet FLex-BV - en de (on)mogelijkheden die deze wet met zich meebrengt voor de familievennootschap - worden behandeld.

Er zijn een aantal juridische zaken waar nagenoeg elke familievennootschap vroeg of laat mee te maken krijgt. Deze uitgave zette dergelijke kernkwesties op een rij. Denk hierbij aan toezicht, de geschillenbeslechting en de bedrijfsopvolging. Maar ook het UBO-register, dat in Nederland zijn intrede maakt als gevolg van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn.

Familievennootschappen is voornamelijk geschreven voor advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, rechters, juridisch adviseurs, accountants en ondernemers. Daarnaast is de uitgave ook interessant voor studenten.

Specificaties

ISBN13:9789013145809
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:232
Druk:1
Verschijningsdatum:24-10-2017
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over C.A. Schwarz

Prof.mr. C.A. Schwarz is hoogleraar handels- en ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.

Andere boeken door C.A. Schwarz

Over Birgit Snijder-Kuipers

Birgit Snijder-Kuipers studeerde notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek en docent bij de vakgroep privaat en notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Andere boeken door Birgit Snijder-Kuipers

Inhoudsopgave

Prof. mr. H.E. Boschma & prof. mr. J.B. Wezeman
Woord vooraf V

Mr. dr. A.J.S.M. Tervoort
Familievennootschappen: onderscheidende kenmerken en juridische structureringsinstrumenten 1
1. Inleiding 1
2. Definitie familievennootschap en maatschappelijk belang van familievennootschap 1
3. Sterkten en zwakten familiebedrijf 5
4. Familiesysteem tegenover bedrijfssysteem 10
5. Driecirkelmodel als analyse-instrument 11
5. Family business governance en familiestatuut 14
6. Juridisch afdwingbaar of juist niet? 18

Prof. mr. Bastiaan F. Assink
Familievennootschap en vennootschappelijk belang 27
1. Inleiding en inkadering 27
2. Theorie en praktijk 28
3. In hoeverre past de ‘familievennootschap’ in het raamwerk van de Cancun-beschikkingen van de Hoge Raad? 32
4. Conclusie en vijf glossen 45
5. Toegift: van kapitaalvennootschap (specifiek BV) naar personenvennootschap (specifiek VOF) 47
6. Uitleiding 50

Mr. dr. P.P. de Vries
Familievennootschappen na de Wet Flex BV 75
1. Inleiding 75
2. Grip op het bestuur 76
3. Grip op de kring van aandeelhouders 84
4. Grip op de algemene vergadering 87
5. Tot slot 92

Prof. mr. M.L. Lennarts
(Keeping it) all in the family (company)? Over geduldig en ongeduldig kapitaal 95
1. Inleiding 95
2. Ongeduldig kapitaal 96
3. Beperkingen aan het recht op dividend 97
4. Certificering 98
5. Naar de rechter voor dividend 99
5.1. Welke procedure staat open voor de certificaathouder die ontevreden is over het dividendbeleid? 99
5.2. Hoe toetst de rechter? 102
5.3. Afdwingen van een redelijk dividend? 106
6. Verwachtingsmanagement door vastlegging dividendbeleid 108

Pieter Schütte
De Familievennootschap naar de Beurs 113
1. Inleiding 113
2. De Familievennootschap naar de Beurs; Waarom? 113
3. De Familievennootschap naar de Beurs; Is daar wel Animo voor? 114
4. Controle en Invloed van de Familie 116
4.1. Controle en Invloed als Aandeelhouder 117
4.2. Controle en Invloed in de Raad van Commissarissen 118
5. Kritiek en Aanbevelingen van Institutionele Beleggers 123
5.1. Relationship Agreement 125
5.2. Positie van de commissarissen 125
5.3. Belangrijke transacties met de controlerend aandeelhouder 127
5.4. Meervoudig stemrecht 128
6. Conclusie 130

Prof. mr. C.A. Schwarz
Toezicht in het familiebedrijf; enkele aspecten 131
1. Inleiding 131
2. Vormgeving van het toezicht; de one en de two tier board 132
3. Zelfstandige besluitvorming door één of meer bestuurders 134
4. Wettelijke bevoegdheidsverdeling 137
5. De toezichthoudende taak 140
6. Verantwoordelijkheid voor het algemeen financieel beleid 142
7. De Wet Bestuurdersaansprakelijkheid 143
8. Kritiek op de bewijslast bij niet melden van dreigende betalingsonmacht 146
9. Aard van de melding van betalingsonmacht 148
10. Meldingsplicht en de positie van de commissaris en de niet-uitvoerend bestuurder 148
11. Samenvattend 150
12. De regeling van het tegenstrijdig belang en de positie van de commissaris 151
13. Het besluit tot bestuurlijke goedkeuring van een uitkeringsbesluit en de positie van de RvC 152
14. De bestuurder die het uitkeringsbesluit goedkeurt heeft een tegenstrijdig belang; de eerste situatie 155
15. De tweede situatie 157
16. Alle bestuurders besmet terwijl er een RvC is ingesteld 157
17. De problematiek in de situatie van een unitary board 160

Mr. M.H.C. Sinninghe Damsté
Het familiediner revisited; geschillenbeslechting binnen familievennootschappen 163
1. Inleiding 163
2. Geschillen typerend voor de familievennootschap 164
3. Mediation 166
3.1. Kenmerken van mediation 166
3.2. Verloop van mediation 167
3.3. Voor- en nadelen mediation 168
4. De enquêteprocedure 171
4.1. Inleiding 171
4.2. Kenmerken van de enquêteprocedure 171
4.3. Schikken bij de Ondernemingskamer 172
4.4. Tweede fase en verder 174
5. Mediation of enquête: een vergelijk op basis van de
belangrijkste elementen 175
6. Conclusie 177

Prof. mr. W.J.M. van Veen
Bedrijfsopvolging en familievennootschappen 179
1. Inleiding en afbakening 179
2. De fiscale en financiële planning en het vennootschapsrecht 181
3. Behoud van zeggenschap en inperking van financiële exposure bij de personenvennootschap 182
3.1. Algemeen: beheers- en vertegenwoordigingsbevoegdheid 182
3.2. De commanditaire vennootschap 183
4. De afwikkeling van de opvolging: de eigenlijke overdracht 186
4.1. Opvolging in een bestaande vennootschap 187
4.1.1 De toetreding en uittreding: voortzettingsbedingen 187
4.1.2 De goederenrechtelijke afwikkeling: verblijvens- toedelings- en overnamebedingen 188
4.2.3 De financiële afwikkeling 189
4.2. Opvolging en voortzetting als eenmanszaak of eenmans-BV 193
5. Afronding 195

Mr. dr. B. Snijder-Kuipers
Familievennootschappen in het UBO-register. Een absoluut recht op privacy? 197
1. Inleiding 197
2. Familiebedrijven 198
2.1. Familiebanden 199
2.2. Vermogensscheiding 199
3. Vierde witwasrichtlijn 199
4. Wie is UBO? 201
4.1. Definitie 201
4.2. Toerekening 203
4.3. Pseudo-UBO 204
4.4. Verscherpt cliëntenonderzoek voor familiebedrijven? 205
4.5. Verlagen UBO-grens 206
4.6. Wijzigingsvoorstel Vierde Witwasrichtlijn 206
5. UBO-register 208
5.1. Welke gegevens? 208
5.2. Kamer van Koophandel 208
5.3. Minimaal twee bronnen 210
5.4. Terugmeldplicht 210
5.5. Centraal aandeelhoudersregister 210
6. Consequenties 211
6.1. Bescherming van minderjarigen 211
6.2. Standaard UBO-verklaring 212
7. Tot slot 212

Verslag van de discussie 215

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Familievennootschappen