Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Asser 7-I Koop en ruil

Bijzondere overeenkomsten

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2019 9789013146028
Direct te downloaden

Samenvatting

Dit gezaghebbende handboek schetst de actuele stand van zaken omtrent de koopovereenkomst. Ook wordt stilgestaan bij twee bijzondere overeenkomsten die nauw aan de koop verwant zijn: de ruil en de timesharing. In deze 9e druk is ruim zes jaar aan nieuwe wetgeving, rechtspraak en literatuur verwerkt.

De koopovereenkomst vormt één van de hoekstenen van het rechtsverkeer. Asser-deel 7-I Koop en ruil vormt een compleet en actueel handboek omtrent deze bijzondere overeenkomst. De behandeling van de koopovereenkomst wordt compleet gemaakt met twee verwante bijzondere overeenkomsten, te weten: de ruil en, kort gezegd, de timesharing.

Niet alleen bevat deze 9e editie een update van ruwweg zes jaar aan wetgeving, rechtspraak en literatuur, ook is de leesbaarheid verhoogd dankzij een vernieuwde indeling en onderverdeling in kortere nummers.

Koop is een belangrijke overeenkomst voor zowel de theorie als praktijk. Het handboek heeft dan ook zijn weg gevonden naar een breed juridisch publiek, waaronder advocaten, rechters, bedrijfsjuristen, wetenschappers en gevorderde studenten.

Centraal in dit handboek staat titel 7.1 (Koop en ruil) van het Burgerlijk Wetboek. Op dit vlak is de laatste jaren veel interessante rechtspraak en literatuur verschenen. De opgenomen jurisprudentie in dit Asser-deel neemt de arresten van de Hoge Raad als zwaartepunt, maar bevat ook rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en (een selectie van) uitspraken van feitenrechters.

De bespreking van het Nederlandse recht is verweven met rechtsvergelijkende beschouwingen. Naast het Weense Koopverdrag (CISG) komen onder meer het Draft Common Frame of Reference (DCFR) en de Principles of European Law on Sales (PEL S) ter tafel.

Het kooprecht in enge zin wordt behandeld in samenhang met de rechtstreeks relevante onderdelen van het rechtshandelingenrecht, het verbintenissenrecht en het overeenkomstenrecht.

Specificaties

ISBN13:9789013146028
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:680
Druk:9
Verschijningsdatum:6-12-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Koop en ruil

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Jac Hijma

Prof.mr. J. Hijma is sinds 1988 hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. Verder is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Arnhem. Hij is redacteur voor diverse publicaties.

Andere boeken door Jac Hijma

Inhoudsopgave

Titelpagina
Copyright Pagina
Voorwoord
Voorwoord bij de negende druk
Uitgebreide inhoudsopgave
Enige afkortingen
Lijst van verkort aangehaalde werken

Hoofdstuk 1 - Algemene inleiding
1.1 Historische ontwikkeling
1.2 Begrip en strekking van de overeenkomst
1.3 Afbakening ten opzichte van andere overeenkomsten
1.4 Regeling in het nationale recht
1.5 Regeling in enkele buitenlandse rechtsstelsels
1.6 Regeling in ‘principles’
1.7 Internationaal privaatrecht
1.8 Weens Koopverdrag
1.9 Overgangsrecht

Hoofdstuk 2 - Bijzondere kooptypen
2.1 Inleiding
2.2 Consumentenkoop
2.3 Consumentenkoop op afstand of buiten de verkoopruimte
2.4 Handelskoop
2.5 Genuskoop en specieskoop
2.6 Koop op monster
2.7 Koop op proef of op keur; koop met recht van teruggave, terugneming of wederinkoop
2.8 Koop op afbetaling; huurkoop
2.9 Koop van vermogensrechten
2.10 Koop van onroerende zaken
2.11 Koop van timeshares
2.12 Toezending teneinde tot koop te bewegen

Hoofdstuk 3 - Totstandkoming en nulliteiten
3.1 Inleiding
3.2 Aanbod en aanvaarding
3.3 Koopoptie; voorkooprecht; voorkeursrecht
3.4 Nietigheid en vernietigbaarheid
3.5 Wilsgebreken; dwaling
3.6 Bedreiging; bedrog; misbruik van omstandigheden
3.7 Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 4 - Object en prijs
4.1 Het object
4.2 De prijs


Hoofdstuk 5 - Verplichtingen verkoper (1); eigendomsoverdracht
5.1 Hoofdverbintenissen verkoper
5.2 De verbintenis tot eigendomsoverdracht

Hoofdstuk 6 - Verplichtingen verkoper (2); aflevering
6.1 De verbintenis tot aflevering
6.2 Plaats en tijd van aflevering
6.3 Kosten van (af)levering; vruchten
6.4 Bijkomende verplichtingen

Hoofdstuk 7 - Verplichtingen verkoper (3); conformiteit
7.1 Algemene aspecten
7.2 Wettelijke uitwerking
7.3 Uitzonderingsregels
7.4 Rechtshistorische notities; verborgen gebreken

Hoofdstuk 8 - Rechten koper bij niet-nakoming
8.1 Recht op nakoming; algemeen
8.2 Bijzondere nakomingsrechten
8.3 Opschortingsrecht
8.4 Recht op schadevergoeding
8.4.I Het basisbegrip tekortkoming
8.4.II Vestiging van de schadevergoedingsplicht
8.4.III Kanalisatie en verhaal bij consumentenkoop
8.4.IV Inhoud en omvang van de schadevergoedingsplicht
8.5 Recht op ontbinding
8.5.I Ontbinding in het overeenkomstenrecht
8.5.II Vereisten voor ontbinding
8.5.III (Koopprijs)risico en risico-overgang
8.5.IV Effectuering en gevolgen van ontbinding
8.5.V Gedeeltelijke ontbinding
8.6 Recht op prijsvermindering

Hoofdstuk 9 - Verplichtingen koper
9.1 Betaling van de koopprijs
9.2 Medewerking aan de aflevering
9.3 Bijkomende verplichtingen

Hoofdstuk 10 - Rechten verkoper bij niet-nakoming
10.1 Recht op nakoming
10.2 Opschortingsrecht
10.3 Recht op schadevergoeding
10.4 Recht op ontbinding
10.5 Recht van reclame
10.6 Rechtspositie bij niet-afname

Hoofdstuk 11 - Rechtsverlies bij koper of verkoper
11.1 Klachtplicht en verjaring bij non-conformiteit
11.2 Rechtsverlies bij koper; overige gronden
11.3 Rechtsverlies bij verkoper

Zakenregister
Wetsartikelenregister
Jurisprudentieregister
Transponeringstabel

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Asser 7-I Koop en ruil