Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.

Handboek Jaarrekening 2019

Toepassing van de Nederlandse wet- en regelgeving en IFRS

Paperback Nederlands 2019 9789013152753
EvergreenMeer dan 1000x verkocht
Verkooppositie 599435 dagen in de top 100
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Wanneer u een jaarrekening opstelt of controleert, moet u rekening houden met tal van regels en richtlijnen. Dit handboek biedt u een overzicht van de actuele stand van zaken omtrent financiële verslaggeving. Het belicht zowel de Dutch GAAP als de IFRS standaarden en wijst daarbij op de verschillen tussen beide.

Aan het opstellen van de jaarrekening zijn tal van regels verbonden, en die zijn niet altijd even gemakkelijk te interpreteren. Dit handboek maakt deze brij aan richtlijnen op heldere wijze toegankelijk.

Deze nieuwste editie maakt de materie over standaarden, RJ-richtlijnen en wetteksten als vanouds inzichtelijk voor de praktijk. Dit door de bepalingen goed te structureren, te voorzien van duiding, onderlinge verbanden te leggen en de toepassing tastbaar te maken met sprekende praktijkvoorbeelden. Ook krijgt u inzicht in de verschillen tussen huidige en toekomstige wetgeving.

Handboek Jaarrekening 2019 wijst u per onderwerp op de verschillen tussen de Dutch GAAP en de internationale IFRS standaarden. Daarom kunt u de uitgave gebruiken voor zowel ondernemingen die hun verslaggeving baseren op Dutch GAAP als voor organisaties die de IFRS standaarden aanhouden.

Het zwaartepunt van dit handboek ligt bij de regels die in algemene zin gelden voor alle ondernemingen. Daarnaast gaan de hoofdstukken ook in op specifieke verslaggevingsregels die alleen van betekenis zijn voor banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en overige organisaties.

Specificaties

ISBN13:9789013152753
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1920
Druk:1
Verschijningsdatum:16-5-2019

Lezersrecensies

4.0 van de 5
10 stemmen
4
3
2
1
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Lijst met afkortingen
Voorwoord
Ten geleide bij EY Handboek Jaarrekening 2019

Deel I Regelgeving
1 Overzicht van wet- en regelgeving
2 Formele aspecten
3 IFRS

Deel II Posten jaarrekening en toelichting
4 Algemene grondslagen
5 Winst-en-verliesrekening
6 Immateriële vaste activa (excl. goodwill)
7 Materiële vaste activa
8 Vastgoedbeleggingen
9 Financiële vaste activa: algemeen
10 Deelnemingen
11 Joint ventures
12 Voorraden
13 Onderhanden projecten
14 Overige vlottende activa
15 Eigen vermogen en Aandeel van derden
16 Voorzieningen
17 Belastingen naar de winst
18 Pensioenen
19 Schulden en overlopende passiva
20 Het kasstroomoverzicht
21 Toelichting

Deel III Capita selecta
22 Segmentatie
23 Consolidatie
24 De enkelvoudige jaarrekening
25 Fusies en overnames (incl. goodwill)
26 Transacties onder gemeenschappelijke leiding
27 Vreemde valuta
28 Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel
29 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
30 Financiële instrumenten
31 Derivaten, embedded derivaten en hedge-accounting
32 Leasing
33 Activa bestemd voor verkoop en beëindiging van bedrijfsactiviteiten
34 Op aandelen gebaseerde betalingen
35 Overheidssubsidies, emissierechten en dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten en heffingen
36 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa
37 Winst per aandeel en andere kerncijfers/kengetallen en meerjarenoverzichten
38 Gebeurtenissen na balansdatum
39 Bestuursverslag
40 Integrated Reporting
41 Overige gegevens
42 Vrijstellingen in verband met groepsregime (art. 2:403 BW)
43 Vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen
44 Jaarrekening voor micro- en kleine rechtspersonen
45 IFRS SME
46 Tussentijdse berichten
47 Jaarrekening op basis van liquidatiegrondslagen

Deel IV Financiële instellingen
48 Banken
49 Verzekeringsmaatschappijen
50 Beleggingsentiteiten
51 Pensioenfondsen

Deel V Overige organisaties
52 Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen
53 Commerciële stichtingen en verenigingen
54 Organisaties zonder winststreven en fondsenwervende organisaties
55 Personenvennootschappen
56 Woningcorporaties

Bijlagen
Bijlage 1 Wetteksten [per 1 januari 2019]
Bijlage 2 Besluit modellen jaarrekening
Bijlage 3 Besluit actuele waarde

Trefwoordenregister

Alle 100 bestsellers

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Jaarrekening 2019