Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , e.a.

Het nieuw BW overzee

Paperback Nederlands 2019 9789013153989
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In deze titel staan de verschillen tussen het nieuwe BW overzee en het Nederlandse BW centraal. De tien hoofdstukken corresponderen met de tien voorgenomen boeken van het BW, waarbij dezelfde volgorde wordt aangehouden voor een gemakkelijke verwerking. Onmisbare kennis voor iedereen die zich met het overzeese burgerlijke recht bezighoudt.

De toepassing van Nederlandse rechtspraak en literatuur op een overzees geval is zeer riskant wanneer men de verschillen tussen het overzeese burgerlijk recht en het Nederlandse niet voldoende kent. Het nieuw BW overzee schetst daarom een vergelijkend onderzoek naar de verschillen tussen het nieuw BW overzee en het Nederlands BW. Het betreft hierbij naast het Europees Nederlands BW het BW van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, De BES-eilanden en Suriname.

Hierbij houdt de auteur de tien boeken van het BW aan. De opbouw van de hoofdstukken is parallel aan de BW boeken, zodat de lezer vlot inzicht krijgt in de samenhang en verschillen.

BW’s overzee uiteengezet
Voorafgaand aan de behandeling van de verschillen in de 10 hoofdstukken vindt u een inleiding met algemene onderwerpen als de staatkundige constellatie, rechterlijke organisatie, het concordantiebeginsel, Europese invloed en aanverwante onderwerpen.

De auteur van deze bundel was betrokken bij het nieuw Burgerlijk Wetboek van Nederland en bij die van alle overzeese regio’s die worden besproken. Vanuit deze achtergrond slaagt hij erin de verschillen helder in kaart te brengen.

Kortom: iedere persoon en instantie die zich bezighoudt met het burgerlijk recht overzee vindt in ‘Het nieuwe BW overzee’ de essentiële informatieve om deze vertaalslag vlekkeloos te kunnen maken.

Specificaties

ISBN13:9789013153989
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:156
Druk:1
Verschijningsdatum:30-7-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

5.0 van de 5
1 stem
1
0
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Ivo Giesen

Prof.mr. Ivo Giesen is hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Hof 's-Hertogenbosch.

Andere boeken door Ivo Giesen

Over Ton Hartlief

Prof.mr. Ton Hartlief is sinds 2001 hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht en was voordien onder meer als hoogleraar burgerlijke recht verbonden aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het tijdschrift 'Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade' en lid van de redactie van het 'Nederlands Juristenblad'.

Andere boeken door Ton Hartlief

Over Vanessa Mak

Vanessa Mak is a Professor of Private Law and Vice Dean for Research at Tilburg Law School. Her research focuses on the role of private law in the economic regulation of the European (consumer) market, with particular focus on consumer contract law, credit and investment law, data protection and the platform economy. Prior to her appointment in Tilburg, Vanessa held positions as a Lecturer in Law at Oriel College, Oxford and as a postdoctoral researcher at the Max Planck Institute for Comparative and International Private Law in Hamburg. Vanessa has law degrees from Erasmus University Rotterdam (LL.M 2001, cum laude) and from the University of Oxford, where she obtained her D.Phil on Performance-Oriented Remedies in European Sale of Goods Law (published with Hart Publishing, 2009).

Andere boeken door Vanessa Mak

Over Bert van Schaick

Prof.mr. A.C. van Schaick (1964) is advocaat te Tilburg, hoogleraar Privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg en Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam. Hij is redacteur van de serie Monografieën BW van Kluwer.

Andere boeken door Bert van Schaick

Over Carla Sieburgh

Prof.mr.drs. Carla Sieburgh is hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder de Europeesrechtelijke aspecten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam.

Andere boeken door Carla Sieburgh

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van afkortingen / XIII
HOOFDSTUK 1
Inleiding / 1
1 Inhoud / 1
2 Vijf regionale rechtsstelsels in het Koninkrijk / 1
3 Rechterlijke organisatie / 2
4 Wetboeken van Burgerlijke Rechtsvordering / 3
5 Totstandkomingsgeschiedenis van de overzeese NBW’s / 3
6 Concordantie van wetgeving / 5
7 Concordantie van rechtspraak / 5
8 Nummering van de artikelen / 8
9 Europees privaatrecht / 9
10 Grond- en mensenrechten / 10

HOOFDSTUK 2
Boek 1. Personen- en familierecht / 13
11 Namenrecht / 13
12 Inschrijving buitenlandse akten / 14
13 Genderdysforie / 14
14 Personen van hetzelfde geslacht / 14
15 Huwelijksvereisten / 16
16 Religieuze huwelijkssluiting / 16
17 Gezinsbescherming / 17
18 ‘Gold diggers’ als liefdespartners / 17
19 Omvang van de huwelijksgemeenschap / 17
20 Lichtvaardige echtscheidingen / 18
21 Schijnerkenningen / 19
22 Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap / 19
23 Uitgelokte erkenning / 20
24 Aantasting vaderschap / 20
25 Gezag / 20
26 Ondertoezichtstelling / 21
27 Curatele / 21
28 Onderhoudsplicht jegens kinderen / 22
29 Bescherming ongehuwde samenwonende / 22

HOOFDSTUK 3
Boek 2. Rechtspersonen / 25
30 Algemeen deel / 25
31 Nummering / 25
32 In Boek 2 geregelde rechtspersonen / 26
33 Oprichting / 27
34 Instructierecht / 28
35 Geen arbeidsovereenkomst met bestuurder / 28
36 Vertegenwoordiging van rechtspersoon / 29
37 Tegenstrijdig belang / 32
38 Taakverdeling tussen bestuurders / 32
39 Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement / 33
40 One-tier board / 34
41 Persoonlijke aansprakelijkheid aandeelhouders / 34
42 Algemene regeling raad van commissarissen / 36
43 Vernietiging besluit / 36
44 Aanhangig verzoek tot ontbinding / 37
45 Ontbinding door Kamer van Koophandel / 37
46 Stichting particulier fonds (SPF) / 38
47 ‘Grote’ stichting e.a. / 39
48 Statuten van vereniging / 39
49 Gewone en buitengewone leden van een vereniging / 39
50 Geen kapitaalbescherming / 40
51 Voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen / 40
52 Aandeelbewijzen / 40
53 Levering van aandelen / 41
54 Strakker jaarrekeningregime van de ‘grote vennootschap’ / 41
55 Aandeelhoudersovereenkomst / 42
56 Vennootschappelijke overeenkomst / 42
57 Beleidsbepaler aangemerkt als bestuurder / 45
58 Onafhankelijke raad van commissarissen / 46
59 Aandeelhouder-bestuurde vennootschap (ABV) / 47
60 Protected cell company (PCC) / 51
61 Uitkoop / 53
62 Uittreding / 53
63 Recht van enquête / 54
64 Omzetting / 55

HOOFDSTUK 4
Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen / 57
65 Dieren / 57
66 Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer / 57
67 Overheidsaansprakelijkheid ten aanzien van openbare registers / 57
68 Fiduciaverbod / 58
69 Opeising cultuurgoed / 59
70 Verjaring overheidsgrond / 59
71 Trust / 60
72 Verjaring en verval van rechtsvordering tot vernietiging van een verdeling / 63
73 Langdurig onverdeeld gebleven boedels / 64
74 Zekerheidsstelling aan derde / 66
75 Huurbeding / 66
76 Retentierecht aannemer / 67
77 Collectieve actie / 67
78 Bevrijdende verjaring / 67

HOOFDSTUK 5
Boek 4. Erfrecht / 69
79 Bereik wettelijke verdeling / 69
80 Wettelijke verdeling ten onrechte toegepast / 70
81 Dwingendrechtelijk verzorgingsvruchtgebruik / 71
82 Som ineens kind / 72
83 Termijnen / 72
84 Vernietiging van testament wegens misbruik van omstandigheden / 73
85 Geen legitieme portie / 73
86 Bescherming erfgenamen tegen schulden / 74
HOOFDSTUK 6
Boek 5. Zakelijke rechten / 75
87 Allodiale eigendom in Suriname / 75
88 Collectieve eigendom in de Surinaamse binnenlanden / 75
89 Zonnepanelen en powerwalls / 76
90 Openbaarheid der stranden / 77
91 Grondwater / 77
92 Noodleidingen / 78
93 Opzegging erfpacht door de overheid / 78
94 Timeshare als zakelijk recht / 78
95 Onderhoud door vereniging van eigenaars / 79

HOOFDSTUK 7
Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht / 81
96 Incassokosten / 81
97 Affectieschade / 81
98 Vertragingsschade handelsovereenkomst / 81
99 Risicoaansprakelijkheid gevaarlijke stoffen, stortplaats en mijnbouwwerk / 81
100 Productenaansprakelijkheid / 82
101 Oneerlijke handelspraktijken / 82
102 Aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer / 82
103 Tijdelijke regeling verhaalsrechten / 82
104 Informatie over dienstverrichters en hun diensten naar aanleiding van de dienstenrichtlijn / 82
105 Bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten / 83
106 Algemene voorwaarden / 83

HOOFDSTUK 8
Boek 7. Bijzondere overeenkomsten / 85
107 Koop van onroerende zaak schriftelijk / 85
108 Consumentenkoop / 85
109 Overeenkomsten op afstand / 86
110 Timeshare / 86
111 Financiëlezekerheidsovereenkomsten (titel 7.2), Consumentenkredietovereenkomsten (titel 7.2a), Goederenkrediet (titel 7.2b), Geldlening (titel 7.2c) en
Overeenkomst van pandbelening (titel 7.2d) / 87
112 Schenking / 87
113 Huur / 88
114 Geneeskundige behandeling / 90
115 Reisovereenkomst / 90
116 Betalingstransacties / 91
117 Arbeidsovereenkomst / 91
118 Aanneming van werk / 92
119 Personenvennootschap / 93
120 Vaststellingsovereenkomst / 93
121 Verzekering / 93

HOOFDSTUK 9
Boek 8. Verkeersmiddelen en vervoer / 95
122 Inhoud Boek 8 / 95
123 Vervoer van elektriciteit, warmte en koude / 95
124 Limitering aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen / 96

HOOFDSTUK 10
Intellectuele eigendom / 97
125 Boek 9 BW / 97
126 Auteursrecht / 97
127 Octrooirecht / 98
128 Merkenrecht / 98
129 Niet wettelijk geregelde IE-rechten / 99

HOOFDSTUK 11
Internationaal en interregionaal privaatrecht / 101
130 Boek 10 BW-NL / 101
131 Ongeschreven IPR overzee / 101
132 Domiciliebeginsel voor personeel statuut / 102
133 IRPR en IPR / 104
134 Drie hoofdkwesties / 104
135 Interregionaal conflictenrecht / 105
136 Interregionaal bevoegdheidsrecht / 105
137 Interregionale werking van rechterlijke uitspraken en authentieke akten / 106

Rechtspraakregister / 109
Artikelenregister / 113
Trefwoordenregister / 133
Monografieën BW / 137

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Het nieuw BW overzee