Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , , , , , e.a.

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting 2020-2021

Paperback Nederlands 2020 9789013157963
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze studenteneditie binnen de Cursus Belastingrecht is een must bij HBO- en WO-vakken omtrent inkomstenbelasting. De student vindt hierin de nieuwste wetgeving, beleidsbesluiten, jurisprudentie en andere ontwikkelingen rondom de inkomstenbelasting. De inhoud sluit direct aan op onderwerpen uit de studie.

Een toekomstig financieel professional kan niet zonder gedegen kennis van de inkomstenbelasting. Studenteneditie Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting 2020-2021 vormt een complete introductie tot dit onderwerp met een uitvoerige, actuele en heldere beschrijving van de Wet IB 2001. Voor studie is er simpelweg geen vergelijkbare uitgave voorhanden.

De inhoud is tot stand gekomen in overleg met docenten van universitaire fiscale vakgroepen. Hiermee sluit het studieboek rechtstreeks aan op de onderwerpen die binnen de fiscale opleidingen aan bod komen. Uniek is dat de stof systematisch in plaats van artikelsgewijs wordt besproken. Dit helpt de student goed inzicht te krijgen in de structuur en onderlinge samenhang van de fiscale wetgeving. De heldere uitleg en voorbeelden maken de stof toegankelijk en direct toepasbaar.

De wet- en regelgeving op het gebied van inkomstenbelasting is veranderlijk. De auteurs, allen experts binnen hun vakgebied, hebben daarom uiteraard rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen in wetgeving, beleid, jurisprudentie en vakliteratuur. Zo bevat deze 2020-2021 editie:
- Winst uit onderneming
- Eigenwoningregeling
- Aanmerkelijk belang
- Vermogensrendementsheffing

Specificaties

ISBN13:9789013157963
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1592
Druk:1
Verschijningsdatum:13-8-2020
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

5.0 van de 5
1 stem
1
0
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Peter Essers

Prof.dr. P.H.J. Essers is hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Tilburg.

Andere boeken door Peter Essers

Over Marjon Weerepas

Marjon Weerepas is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Maastricht bij de Capaciteitsgroep Belastingrecht.

Andere boeken door Marjon Weerepas

Over A.J.M. Arends

Mr. A.J.M. Arends is universitair docent bij de capaciteitsgroep fiscaal recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij werkzaam bij PWC belastingadviseurs.

Andere boeken door A.J.M. Arends

Over Anouk Bollen-Vandenboorn

Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn is universitair docent bij de capaciteitsgroep Belastingrecht van de Universiteit Maastricht.

Andere boeken door Anouk Bollen-Vandenboorn

Over M.J. Hoogeveen

Mr. M.J. Hoogeveen is docent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Departement Belastingrecht van de Universiteit van Tilburg.

Andere boeken door M.J. Hoogeveen

Inhoudsopgave

VERKORTE INHOUDSOPGAVE INKOMSTENBELASTING

Inleiding
0.0.0 Inleiding inkomstenbelasting / 1
0.0.1 De grondslag van de inkomstenbelasting / 1
0.0.2 Het begrip ‘inkomen’ / 8
0.0.3 Vereenvoudigingsstreven: mission impossible (niet opgenomen) / 9
0.0.4 Over de geschiedenis van de inkomstenbelasting / 9
0.0.5 De totstandkoming van de Wet IB 2001 (niet opgenomen) / 11
0.0.6 Mogelijke toekomstige ontwikkelingen / 11
0.0.7 Bronnen van materieel en formeel recht voor de inkomstenbelasting / 12
0.0.8 De indeling van de Wet IB 2001 / 14
0.0.9 Beknopte samenvatting van de Wet IB 2001 / 17

HOOFDSTUK 1
Algemene bepalingen
1.0.0 Inleiding / 47
1.0.1 Reikwijdte en structuur van de Wet IB 2001 / 47
1.0.2 Het begrip ‘partner’ / 51
1.0.3 Het begrip ‘kind’ (niet opgenomen) / 56
1.0.4 Het begrip ‘mogendheid’ (art. 1.6) (niet opgenomen) / 56
1.0.5 Het begrip ‘levensverzekering’ (art. 1.6a) / 56
1.0.6 De begrippen ‘lijfrente’ en ‘pensioenregeling’ (art. 1.7) / 58
1.0.7 Gelijkstellingsbepalingen (niet opgenomen) / 59

HOOFDSTUK 2
Raamwerk
2.0.0 Inleiding raamwerk / 61
2.0.1 Schema boxenstructuur / 61
Afdeling 2.1
Belastingplichtigen
2.1.0 De subjectieve belastingplicht / 65
2.1.1 Woonplaats / 66
2.1.2 Subjectieve vrijstellingen (niet opgenomen) / 66
Afdeling 2.2
Heffingsgrondslagen
2.2.0 De objectieve belastingplicht / 67
2.2.1 De heffingsgrondslagen / 70
2.2.2 Keuzerecht voor binnenlandse belastingplichtigen onder de 30%-regeling / 71
Afdeling 2.3
Verschuldigde inkomstenbelasting
2.3.0 Volgorde van behandeling / 73
2.3.1 De verschuldigde inkomstenbelasting / 73
2.3.2 Tarief voor belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) / 75
2.3.3 Tarief belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) / 84
2.3.4 Tarief belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) / 85
2.3.5 Conserverende aanslag / 87
Afdeling 2.4
Toerekeningregels
2.4.0 Volgorde van behandeling / 97
2.4.1 De rangorde van inkomensbestanddelen / 97
2.4.2 Toerekening afgezonderd particulier vermogen (APV) / 100
2.4.3 Toerekening inkomensbestanddelen van een minderjarig kind (niet opgenomen) / 102
2.4.4 Toerekening inkomens- en vermogensbestanddelen bij partners / 102
Afdeling 2.5
Verzamelinkomen
2.5.0 Verzamelinkomen / 105

HOOFDSTUK 3
Heffingsgrondslag bij werk en woning
3.0.0 Inleiding box 1 / 107
3.0.1 Bron van inkomen / 107
Afdeling 3.1
Belastbaar inkomen uit werk en woning
3.1.0 Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) / 117
Afdeling 3.2
Belastbare winst uit onderneming
3.2.0 Volgorde van behandeling / 121
3.2.1 Belastbare winst uit onderneming (art. 3.2) / 122
3.2.2 Het begrip ‘onderneming’ / 125
3.2.3 Het begrip ‘ondernemer’ (art. 3.4 en 3.5) / 134
3.2.4 Medegerechtigden en bepaalde schuldeisers (art. 3.3) / 153
3.2.5 Overige begripsbepalingen / 160
3.2.6 Het winstbegrip: de totale winst (art. 3.8) en de jaarwinst (art. 3.25) / 163
3.2.7 Vermogensetikettering: ondernemings- of privévermogen / 166
3.2.8 Het begrip ‘totale winst’ (art. 3.8) / 186
3.2.9 De omvang van de totale winst / 190
3.2.10 Ondernemingskosten versus onttrekkingen / 196
3.2.11 Enkele eenvoudige voorbeelden van winstberekening / 201
3.2.12 Verliezen uit de aanloopfase van de onderneming (art. 3.10) / 202
3.2.13 Objectieve vrijstellingen / 203
3.2.14 Niet aftrekbare en beperkt aftrekbare kosten / 214
3.2.15 Overige bijzondere regelingen inzake de totale winst / 224
3.2.16 Het begrip ‘jaarwinst’ (art. 3.25) / 226
3.2.17 Methoden van winstberekening / 265
3.2.18 De actiefzijde van de fiscale vermogensopstelling / 273
3.2.19 Afschrijving op bedrijfsmiddelen / 323
3.2.20 De passiefzijde van de fiscale vermogensopstelling / 357
3.2.21 Schulden en voorzieningen / 357
3.2.22 Pensioenverplichtingen / 371
3.2.23 Investeringsaftrek / 382
3.2.24 Vervallen / 396
3.2.25 Fiscale reserves / 396
3.2.26 Doorschuiven bij aandelentransacties / 418
3.2.27 Het staken van een onderneming / 452
3.2.28 Overdracht, liquidatie en verplaatsing onderneming / 455
3.2.29 De stakingswinst / 460
3.2.30 Bijzondere stakingsgevallen / 467
3.2.31 Fictieve overdracht / 473
3.2.32 Doorschuiving bij staking / 482
3.2.33 Inbreng van een onderneming in een BV / 501
3.2.34 Doorschuiving bij omzetting in een BV (art. 3.65) / 519
3.2.35 Personenvennootschappen / 569
3.2.36 Vervallen / 607
3.2.37 Oudedagsreserve (FOR) (art. 3.67-3.73) / 607
3.2.38 Ondernemersaftrek (art. 3.74-3.79) / 615
3.2.39 MKB-winstvrijstelling (art. 3.79a) / 623
Afdeling 3.3
Belastbaar loon
3.3.0 Volgorde van behandeling / 629
3.3.1 De relatie inkomstenbelasting — loonbelasting / 629
3.3.2 Belastbaar loon (art. 3.80) / 631
3.3.3 Loon voor de loonbelasting (art. 3.81) / 633
3.3.4 Loon voor de inkomstenbelasting (art. 3.81-3.84) / 641
3.3.5 De reisaftrek (art. 3.87) / 653
Afdeling 3.4
Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
3.4.0 Volgorde van behandeling / 655
3.4.1 Resultaat uit overige werkzaamheden; algemeen / 655
3.4.2 Bron overige werkzaamheden / 660
3.4.3 Terbeschikkingstelling aan onderneming of werkzaamheid (art. 3.91) / 704
3.4.4 Terbeschikkingstelling aan aanmerkelijkbelangvennootschap (art. 3.92) / 725
3.4.5 Lucratieve belangen / 742
3.4.6 Bepaling van het resultaat uit een werkzaamheid / 752
Afdeling 3.5
Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen
3.5.0 Volgorde van behandeling (niet opgenomen) / 797
3.5.1 Algemeen / 797
3.5.2 Aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen / 803
3.5.3 Inkomensvoorzieningen / 817
3.5.4 Bedrijfs- en beroepspensioenuitkeringen (niet opgenomen) / 820
3.5.5 Aftrekbare kosten / 820
3.5.6 Overgangsrecht (niet opgenomen) / 820
Afdeling 3.6
Belastbare inkomsten uit eigen woning
3.6.0 Inleiding eigenwoningregeling / 821
3.6.1 De eigen woning in de Wet IB 2001 / 823
3.6.2 Het begrip ‘eigen woning’ / 826
3.6.3 Voordelen uit eigen woning / 835
3.6.4 Tijdelijke verhuur / 838
3.6.5 De kamerverhuurvrijstelling / 839
3.6.6 Aftrekbare kosten eigen woning / 841
Afdeling 3.6A
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
3.6A.0 Achtergrond art. 3.123a Wet IB 2001 / 885
3.6A.1 De regeling van art. 3.123a Wet IB 2001 / 885
3.6A.2 Geleidelijke afschaffing Hillen-aftrek / 886
3.6A.3 Antimisbruikwetgeving / 886
Afdeling 3.7
Uitgaven voor inkomensvoorzieningen
3.7.0 Inleiding / 889
3.7.1 Gefaciliteerde voorzieningen / 891
3.7.2 Lijfrentevoorzieningen / 892
3.7.3 Toegelaten verzekeraars (art. 3.126) / 898
3.7.4 Lijfrenterekening en lijfrentebeleggingsrechten / 899
3.7.5 Omvang van de premieaftrek / 905
3.7.6 Omzetting oudedagsreserve in lijfrente (art. 3.128 Wet IB 2001) / 910
3.7.7 Stakingslijfrente (art. 3.129 Wet IB 2001) / 910
3.7.8 Tijdstip van aftrek / 914
Afdeling 3.8
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
3.8.1 Algemeen (art. 3.132 en 3.137) / 917
3.8.2 Negatieve uitgaven bij lijfrenten en andere periodieke uitkeringen (art. 3.133 en 3.134) / 919
3.8.3 Negatieve uitgaven bij bedrijfstak- en beroepspensioenen (art. 3.135) (niet opgenomen) / 920
3.8.4 Emigratie (art. 3.136) / 920
3.8.5 Vermindering en voorkoming dubbeltellingen bij conserverende aanslagen (art. 3.138) (niet
opgenomen) / 925
3.8.6 Aanvullende bepalingen / 926
Afdeling 3.9
Negatieve persoonsgebonden aftrek
3.9.0 Negatieve persoonsgebonden aftrek / 929
Afdeling 3.10
Vervallen
Afdeling 3.11
Waardering niet in geld genoten inkomen
3.11.0 Inleiding waardering niet in geld genoten inkomen / 933
3.11.1 Inkomen in natura (art. 3.144 Wet IB 2001) / 934
Afdeling 3.12
Tijdstip genieten en aftrek
3.12.0 Volgorde van behandeling en inleiding / 937
3.12.1 Het tijdstip van genieten van inkomsten / 938
3.12.2 Het moment waarop aftrekbare kosten in aanmerking worden genomen / 948
Afdeling 3.13
Verliesverrekening
3.13.0 Volgorde van behandeling / 953
3.13.1 Verliesverrekening algemeen / 953
3.13.2 Rechtsgrond verliesverrekening / 954
3.13.3 Persoonsgebonden verliesverrekening / 955
3.13.4 Techniek verliesverrekening / 957
3.13.5 Ondernemingsverliezen / 958
3.13.6 Verliesverrekening en buitenlandse belastingplicht (niet opgenomen) / 958
3.13.7 Formele aspecten (niet opgenomen) / 958
Afdeling 3.14
Middeling
3.14.0 Middeling / 959
3.14.1 Middelingstijdvak / 960
3.14.2 Gemiddelde belastbare inkomen uit werk en woning / 960
3.14.3 Geheven belasting (niet opgenomen) / 961
3.14.4 Herrekende belasting (niet opgenomen) / 961
3.14.5 Drempel voor teruggaaf (niet opgenomen) / 961
3.14.6 Middeling en voorkoming van dubbele belasting (niet opgenomen) / 961
3.14.7 Buitenlandse belastingplichtigen (niet opgenomen) / 961
3.14.8 Navordering of vermindering (niet opgenomen) / 961
3.14.9 Verzoek om middeling; formele bepalingen (niet opgenomen) / 961
Afdeling 3.15
Vervallen
HOOFDSTUK 4
Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang
4.0.1 Inleiding box 2 / 963
4.0.2 Grondslag aanmerkelijkbelangregeling / 963
Afdeling 4.1
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
4.1.1 Inleiding belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang / 971
4.1.2 Het aanmerkelijkbelangtarief / 971
Afdeling 4.2
Gelijkstellingen
4.2.1 Gelijkstellingen / 975
Afdeling 4.3
Aanmerkelijk belang
4.3.1 Begrip ‘aanmerkelijk belang’ / 979
4.3.2 Samentelling met partner / 988
4.3.3 Soort-aanmerkelijk belang (art. 4.7 Wet IB 2001) / 991
4.3.4 Meesleepregeling (art. 4.9 Wet IB 2001) / 995
4.3.5 Meetrekregeling (art. 4.10 Wet IB 2001) / 996
4.3.6 Fictief aanmerkelijk belang (art. 4.11 Wet IB 2001) / 998
Afdeling 4.4
Inkomen uit aanmerkelijk belang
4.4.0 Inkomen uit aanmerkelijk belang; algemeen / 1001
4.4.1 Begrip ‘reguliere voordelen’ / 1005
4.4.2 Vervreemdingsvoordelen / 1008
Afdeling 4.5
Reguliere voordelen
4.5.1 Uitbreidingen reguliere voordelen / 1017
4.5.2 Kosten van reguliere voordelen / 1022
Afdeling 4.6
Vervreemdingsvoordelen
4.6.0 Inleiding vervreemdingsvoordelen / 1025
4.6.1 Uitbreidingen vervreemdingsbegrip (fictieve vervreemdingen) / 1025
4.6.2 Vervreemdingsvoordelen / 1044
4.6.3 De overdrachtsprijs / 1049
4.6.4 De verkrijgingsprijs / 1052
4.6.5 Vestigingsplaatsfictie (art. 4.35 Wet IB 2001) / 1069
Afdeling 4.7
Vaststellen verkrijgingsprijs
4.7.1 Vaststellen verkrijgingsprijs bij beschikking (art. 4.36 en 4.37 Wet IB 2001) / 1071
Afdeling 4.8
Doorschuifregelingen
4.8.1 Doorschuiving / 1073
4.8.2 Betalingsregeling bij schuldig blijven tegenprestatie bij bedrijfsopvolging (art. 25 lid 9
Invorderingswet 1990) (niet opgenomen) / 1100
4.8.3 Conserverende aanslag in grensoverschrijdende situaties (art. 25 lid 8 Invorderingswet 1990)
(niet opgenomen) / 1100
XII
Verkorte inhoudsopgave
Afdeling 4.9
Genietingstijdstip reguliere en vervreemdingsvoordelen; art. 4.43-4.46 Wet IB 2001
4.9.1 Moment van genieten reguliere voordelen en moment aftrek kosten / 1101
4.9.2 Moment van genieten vervreemdingsvoordelen (art. 4.46 Wet IB 2001) / 1101
Afdeling 4.10
Verliesverrekening
4.10.1 Verlies uit aanmerkelijk belang / 1103
HOOFDSTUK 5
Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen
5.0.1 Inleiding box 3 / 1107
5.0.2 Plaats in de wet / 1108
5.0.3 Voorgeschiedenis / 1108
5.0.4 Historie van de vermogensrendementsheffing (niet opgenomen) / 1110
5.0.5 Andere mogelijke oplossingen / 1110
5.0.6 Het rechtskarakter van de vermogensrendementsheffing / 1117
5.0.7 Invoering en beoordeling van de vermogensrendementsheffing / 1125
Afdeling 5.1
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
5.1.0 Volgorde van behandeling / 1137
5.1.1 Tariefstructuur / 1137
5.1.2 Het forfaitaire rendement / 1138
5.1.3 Rendementsgrondslag / 1145
5.1.4 Bezittingen / 1145
5.1.5 Schulden / 1159
5.1.6 Wettelijke regelingen inzake het begrip ‘schulden’ / 1164
5.1.7 Tijdsgelangregeling voor gedeeltelijke binnenlandse belastingplicht / 1167
5.1.8 Toedeling bepaalde verkrijgingen krachtens erfrecht (art. 5.4 Wet IB 2001) / 1169
5.1.9 Heffingvrij vermogen / 1171
Afdeling 5.2
Vrijstellingen
5.2.0 Volgorde van behandeling / 1173
5.2.1 Vrijstelling voor bos- en natuurterreinen en landgoederen (art. 5.7) (niet opgenomen) / 1173
5.2.2 Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap (art. 5.8 Wet IB 2001) / 1173
5.2.3 Vrijstelling rechten op roerende zaken krachtens erfrecht (art. 5.9) (niet opgenomen) / 1175
5.2.4 Vrijstelling bepaalde rechten (art. 5.10 Wet IB 2001) / 1175
5.2.5 Vrijstelling kortlopende termijnen van inkomsten en verplichtingen (niet opgenomen) / 1176
Afdeling 5.3
Groene beleggingen (niet opgenomen)
Afdeling 5.3A
Nettolijfrente
5.3A.0 Nettolijfrente, regeling op hoofdlijnen / 1177
5.3A.1 Vrijstelling nettolijfrenten / 1178
5.3A.2 Toegelaten aanbieders / 1179
5.3A.3 Begrenzing nettolijfrentepremie / 1179
5.3A.4 Onregelmatige handelingen / 1182
Afdeling 5.3B
Nettopensioen
5.3B.0 Nettopensioen, regeling op hoofdlijnen / 1185
5.3B.1 Vrijstelling nettopensioen en toegelaten aanbieders / 1186
5.3B.2 Begrenzing nettopensioen / 1187
5.3B.3 Onregelmatige handelingen / 1188
XIII
Inkomstenbelasting
Afdeling 5.4
Waardering
5.4.0 Inleiding en volgorde van behandeling / 1193
5.4.1 Waardering van bezittingen / 1194
5.4.2 Goederen behorend tot een eenheid (art. 5.19 lid 2 Wet IB 2001) / 1214
5.4.3 Waarde op peildatum niet vast te stellen (art. 5.19 lid 3 Wet IB 2001) / 1215
5.4.4 Waardering van genotsrechten (art. 5.19 lid 4 en art. 5.22 Wet IB 2001) / 1215
5.4.5 Waardering van woningen andere dan eigen woningen (art. 5.20 Wet IB 2001) / 1218
5.4.6 Waardering van beursgenoteerde aandelen (art. 5.21 Wet IB 2001) / 1220
5.4.7 Algemene delegatiebepaling (art. 5.23) (niet opgenomen) / 1220
5.4.8 Niet in de wet opgenomen waarderingsvoorschriften (niet opgenomen) / 1220
5.4.9 Waardering van schulden / 1220

HOOFDSTUK 6
Persoonsgebonden aftrek
6.0.0 Inleiding persoonsgebonden aftrek / 1225
Afdeling 6.1
Persoonsgebonden aftrek
6.1.0 Inleiding Hoofdstuk 6 Wet IB 2001 / 1227
6.1.1 Algemene voorwaarden voor de aftrek / 1227
6.1.2 De verrekening van de persoonsgebonden aftrekposten / 1228
6.1.3 Tegemoetkoming buitengewone uitgaven/uitgaven voor specifieke zorgkosten (niet opgenomen) / 1229
6.1.4 De negatieve persoonsgebonden aftrek / 1229
Afdeling 6.2
Onderhoudsverplichtingen
6.2.0 Inleiding onderhoudsverplichtingen / 1231
6.2.1 Familierechtelijke uitkeringen / 1231
6.2.2 Bijstandverhaal / 1233
6.2.3 Pensioenverevening / 1233
6.2.4 Uitkeringen tot vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud (niet opgenomen) / 1233
6.2.5 Uitkeringen uit een dringende morele verplichting tot levensonderhoud / 1234
6.2.6 Alimentatie in de vorm van woongenot / 1235
Afdeling 6.3
Vervallen
Afdeling 6.4
Vervallen
Afdeling 6.5
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
6.5.0 Inleiding uitgaven voor specifieke zorgkosten / 1237
6.5.1 Het bereik van de regeling voor aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten (niet opgenomen) / 1237
6.5.2 Uitgaven voor specifieke zorgkosten (niet opgenomen) / 1237
6.5.3 Niet tot de aftrekbare specifieke zorgkosten behorende uitgaven (niet opgenomen) / 1237
6.5.4 Verhoging uitgaven voor specifieke zorgkosten (niet opgenomen) / 1237
6.5.5 Niet-aftrekbare drempel uitgaven voor specifieke zorgkosten (niet opgenomen) / 1237
Afdeling 6.6
Weekenduitgaven voor gehandicapten (niet opgenomen)
Afdeling 6.8
Uitgaven voor monumentenpanden tot en met 2018 (niet opgenomen)
Afdeling 6.7
Scholingsuitgaven (niet opgenomen)
Afdeling 6.9
Aftrekbare giften
6.9.0 Inleiding aftrekbare giften / 1239
6.9.1 Giftenaftrek; algemeen / 1240
6.9.2 De aftrek van periodieke giften (niet opgenomen) / 1240
6.9.3 De aftrek van ‘andere giften’ (niet opgenomen) / 1240
6.9.4 Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) (niet opgenomen) / 1240
6.9.5 Extra faciliteit voor culturele ANBI’s (niet opgenomen) / 1240
Afdeling 6.10
Tijdstip aftrek
6.10.0 Tijdstip aftrek / 1241

HOOFDSTUK 7
Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen
7.0.0 Volgorde van behandeling / 1243
7.0.1 Inleiding / 1244
Afdeling 7.1
Nederlands inkomen
7.1.1 Opbouw van het object van belastingheffing en tarieftoepassing / 1255
Afdeling 7.2
Belastbaar inkomen uit werk en woning
7.2.0 Inleiding box 1 / 1261
7.2.1 Winst uit Nederlandse onderneming / 1261
7.2.2 Vrijstelling internationaal verkeer (niet opgenomen) / 1274
7.2.3 Loon uit arbeid in dienstbetrekking — Algemeen / 1274
7.2.4 Loon uit in Nederland verrichte arbeid / 1275
7.2.5 Werkzaamheden in het internationale verkeer (niet opgenomen) / 1284
7.2.6 Ambtenaren (niet opgenomen) / 1284
7.2.7 Pensioen / 1284
7.2.8 Socialezekerheidsuitkeringen (niet opgenomen) / 1300
7.2.9 Belastingheffing van leden van het Europees Parlement (niet opgenomen) / 1300
7.2.10 30%-regeling (niet opgenomen) / 1300
7.2.11 Resultaat uit overige werkzaamheden in Nederland / 1300
7.2.12 Periodieke uitkeringen uit inkomensvoorzieningen / 1307
7.2.13 Periodieke uitkeringen en verstrekkingen van publiekrechtelijke aard (niet opgenomen) / 1309
7.2.14 Belastbare inkomsten uit eigen woning / 1310
7.2.15 Negatieve persoonsgebonden aftrek (niet opgenomen) / 1312
7.2.16 Artiesten en sporters (niet opgenomen) / 1312
7.2.17 Bestuurders en commissarissen / 1312
7.2.18 Verlies uit werk en woning in Nederland / 1314
Afdeling 7.3
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
7.3.1 Inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) / 1315
Afdeling 7.4
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
7.4.1 Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) / 1329
Afdeling 7.5
Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen
7.5.1 Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen / 1337

HOOFDSTUK 8
Heffingskorting
8.0.0 Volgorde van behandeling (niet opgenomen) / 1347
8.0.1 Inleiding heffingskorting / 1347
Afdeling 8.1
Aansluiting belasting- en premieheffing
8.1.0 De standaardheffingskorting / 1351
8.1.1 Heffingskorting bij afwijkende belasting-/premieplicht / 1352
8.1.2 Verhoging standaardheffingskorting bij minst verdienende partner (art. 8.9) / 1353
Afdeling 8.2
Elementen van de standaardheffingskorting
8.2.0 Algemene heffingskorting / 1355
8.2.1 Arbeidskorting / 1355
8.2.2 Inkomensafhankelijke combinatiekorting (art. 8.14a) / 1356
8.2.3 Jonggehandicaptenkorting (niet opgenomen) / 1357
8.2.4 Ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting / 1357
8.2.5 Levensloopverlofkorting en overgangsregeling (niet opgenomen) / 1358
8.2.6 Korting voor groene beleggingen (niet opgenomen) / 1358

HOOFDSTUK 9
Wijze van heffing
9.0.0 Volgorde van behandeling (niet opgenomen) / 1359
9.0.1 De aanslag / 1359
9.0.2 Verrekening van voorheffingen / 1361
9.0.3 Wel of geen aanslag / 1362
9.0.4 Bijzondere regels voor voorlopige aanslagen en ambtshalve verminderingen (niet opgenomen)
/ 1362

HOOFDSTUK 10
Aanvullende regelingen (niet opgenomen)
HOOFDSTUK 10BIS
Overgangsrecht ten gevolge van de wet herziening fiscale behandeling eigen woning
10bis.0 Inleiding Hoofdstuk 10bis / 1363
10bis.1 Bestaande eigenwoningschuld / 1364
10bis.1.1 Begrip ‘bestaande eigenwoningschuld’ (BEWS) / 1364
10bis.1.2 Uitbreidingen van begrip ‘BEWS’ / 1364
10bis.1.3 Aflossing op een BEWS na 2012 / 1365
10bis.1.4 Voortzetting BEWS na verrekening SEW ex art. 3:265d Wft (niet opgenomen) / 1367
10bis.1.5 Gelijktijdig twee eigen woningen op of na 31 december 2012 / 1367
10bis.1.6 BEWS-status en koop eigen woning door gehuwden en ongehuwd samenwonenden / 1368
10bis.1.7 Gevolgen voor BEWS van echtscheiding en overlijden / 1373
10bis.2 Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve / 1375
10bis.3 Aftrekbare kosten eigen woning / 1375
10bis.3.1 Inleiding aftrekbare kosten eigen woning / 1375
10bis.3.2 Maximaal 30-jaar hypotheekrenteaftrek / 1376
10bis.3.3 Renteaftrekbeperking en cumulatie / 1379
10bis.3.4 Overgangsregeling met betrekking tot op 31 december 1995 bestaande hypothecaire schulden (niet opgenomen) / 1380
10bis.3.5 Aftrekbare kosten na eerder gebruik vrijstelling voor KEW, SEW of BEW / 1380
10bis.4.0 Kapitaalverzekering, spaarrekening en beleggingsrecht eigen woning / 1382
10bis.5.0 Belastbare inkomsten uit eigen woning / 1384
10bis.6.0 Voordeel uit kapitaalverzekering eigen woning / 1384
10bis.7.0 Voordeel uit spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning / 1389
10bis.8.0 Vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning / 1390
10bis.9.0 Vrijstelling spaarrekening eigen woning en vrijstelling beleggingsrecht eigen woning / 1393
10bis.10.0 Omzetting KEW, SEW of BEW / 1393

HOOFDSTUK 10A
Overig overgangsrecht ten gevolge van wijzigingswetten (niet opgenomen)

HOOFDSTUK 10B
Horizonbepaling (niet opgenomen)

HOOFDSTUK 11
Slotbepalingen (niet opgenomen)

Alle 100 bestsellers

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Studenteneditie Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting 2020-2021