Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Rechtspersonen 2020/2021

Paperback Nederlands 2020 9789013159868
EvergreenMeer dan 1000x verkocht
Verkooppositie 2335447 dagen in de top 100
Op voorraad | Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Deze pocketeditie biedt u grondig en toch handzaam overzicht van het rechtspersonenrecht en ondernemingsrecht, inclusief een belangrijk deel van het financieel recht en toekomstige wetgeving. De thematische onderverdeling van wet- en regelgeving en de instructieve kopjes in de marge van artikelen helpen u snel op weg.

Rechtspersonen 2020/2021 leent zich door haar complete en toch compacte opzet uitstekend voor zowel de dagelijkse ondernemingsrechtpraktijk als een rechtenstudie. De pocket behandelt een groot deel van het rechtspersonenrecht en ondernemingsrecht, met inbegrip van een belangrijk deel van het financieel recht en toekomstige wetgeving. Om het gebruik te vergemakkelijken is de wet- en regelgeving thematisch onderverdeeld en zijn de artikelen van instructieve kopjes in de marge voorzien. Kortom: een ideale opzet om gedurende de werkdag snel de informatie te kunnen vinden die u nodig heeft.

Rechtspersonen actueel
De 2020/2021-editie kent een aantal belangrijke wijzingen ten opzichte van de vorige druk en weerspiegelt de stand van zaken per 1 augustus 2020. Vermeldenswaardig is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (uittreksel), die ten tijde van 1 augustus 2020 nog van kracht is. Deze wet is niet verwerkt in Boek 2 BW, maar, voor zover zij bepalingen van Boek 2 betreft, apart opgenomen onder 1b. Ten tijde van het voltooien van deze uitgave is verondersteld dat de wet vervalt op 1 september 2020, waarna Boek 2 BW zoals opgenomen onder 1a weer van kracht is.

Een verdere greep uit de belangrijkste wijzigingen in deze editie:
- Opname Wetsvoorstel Wet centraal aandeelhoudersregister (Kamerstukken II 2016/17, 34661, nr. 2 en 12)
- Opname Wetsvoorstel houdende wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (Kamerstukken II 2019/20, 35366, nr. 2)
- Opname Wetsvoorstel houdende wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap (Kamerstukken II 2019/20, 35367, nr. 2)

De pocket is geschikt voor iedereen die wetteksten op het terrein van rechtspersonenrecht en ondernemingsrecht gemakkelijk en snel wil kunnen raadplegen. De uitgave leent zich uitstekend voor zowel studie als werk.

Specificaties

ISBN13:9789013159868
Rubriek:Juridisch
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1040
Druk:1
Verschijningsdatum:12-8-2020

Lezersrecensies

4.3 van de 5
4 stemmen
1
3
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

VERKORTE INHOUD

Rechtspersonen en personenvennootschappen
1a Boek 2 BW / 3
1b Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (uittreksel) / 165
2 Overgangsrecht Flex-bv / 169
3 Overgangsrecht Bestuur en Toezicht / 171
4 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek (uittreksel) / 173
5 Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (uittreksel) / 185
6 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Boek III, Titel 7 (uittreksel) / 187
7 Boek 7A BW, Titel 9 (Maatschap) / 191
8 Boek 3 BW, art. 15i (Administratieplicht) / 195
9 Boek 3 BW, Titel 2 en 3 (Rechtshandelingen en Volmacht) / 197
10 Boek 3 BW (Gemeenschap) / 205
11 Wetboek van Koophandel (uittreksel) / 211
12 Wet controle op rechtspersonen / 213
13 Vaststellingsregeling Richtlijnen 1986 voor beoordelen oprichtingen en statutenwijzingen van n.v.’s en b.v.’s met beperkte aansprakelijkheid / 217
14 Besluit inhoud bestuursverslag / 235
15 De corporate governance code / 237

Werknemers
16 Wet op de ondernemingsraden / 267
17 Wet op de Europese ondernemingsraden / 289
18 Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen / 299
19 Boek 7 BW, Titel 10, Afdeling 8 (Rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming) / 327
20 SER-Fusiegedragsregels 2015 / 329
Handelsnaam en -register
21 Handelsnaamwet / 339
22 Handelsregisterwet 2007 / 343
23 Handelsregisterbesluit 2008 / 357

Faillissementsrecht
24 Faillissementswet / 371
25 Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures / 463

Internationaal
26 Boek 10 BW (uittreksel) / 509
27 Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen / 511
28 Verordening (EEG) nr. 2137/85 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) / 515
29 Uitvoeringswet Verordening 2137/85 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden / 525
30 Verordening (EG) Nr. 2157/2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) / 527
31 Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap / 549
32 Verordening (EG) Nr. 1435/2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) / 553
33 Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve vennootschap / 577
34 Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen / 581
35 Richtlijn 2017/1132/EU ter codificatie van de Tweede Richtlijn en de Richtlijn betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen / 603
36 Richtlijn 2004/25/EG betreffende het openbaar overnamebod (Dertiende Richtlijn) / 707

Marktregulering
37 Wet giraal effectenverkeer / 723
38 Wet op het financieel toezicht (uittreksel) / 739
39 Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht / 873
40 Besluit openbare biedingen Wft / 901
41 Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft / 919
42 Vrijstellingsregeling Wft / 921
43 Besluit inhoud bestuursverslag / 945
44 Besluit bekendmaking niet-financiële informatie / 947
45 Wet toezicht financiële verslaggeving / 949
46 Besluit toezicht financiële verslaggeving / 955
47 Mededingingswet (uittreksel) / 957
48 Besluit ex artikel 10 overnamerichtlijn / 961
49 Wet toezicht accountantsorganisaties (uittreksel) / 963
50 Besluit instelling auditcommissie / 967

Toekomstige wetgeving
A Wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (Kamerstukken I 2015/16, 34218, nr. A) / 971
B Wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Kamerstukken I 2019/20, 34491, nr. A) / 977
C Wetsvoorstel Wet centraal aandeelhoudersregister (Kamerstukken II 2016/17, 34661, nr. 2 en 12) / 985
D Wetsvoorstel houdende wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (Kamerstukken II 2019/20, 35366, nr. 2) / 987
E Wetsvoorstel houdende wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap (Kamerstukken II 2019/20, 35367, nr. 2) / 989
F Wetsvoorstel Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstukken I 2019/20, 35249, nr. A) / 991
G Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (Wet van 20 mei 2020, Stb. 2020, 165) / 1005
H Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Wet van 24 juni 2020, Stb. 2020, 231) / 1013

Managementboek TOP 5

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Rechtspersonen 2020/2021