Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

De bijstand in praktijk 2022

Paperback Nederlands 2022 9789013167702
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

De Participatiewet is een belangrijk onderdeel van ons sociaal zekerheidsstelsel. Door de continue wijzigingen in deze wet, is het belangrijk om actueel geïnformeerd te zijn. De 2022-editie van deze titel brengt je daarom weer helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen op juridisch, beleidsmatig en praktische gebied.

De Participatiewet is een cruciaal instrument binnen het sociaal zekerheidsstelsel van Nederland. De wet beschikt over diverse re-integratie instrumenten om mensen weer zo snel mogelijk aan een baan te helpen dan wel ze op andere wijze te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Daarnaast voorziet de wet in een uitkering voor levensonderhoud en kent het diverse inkomensondersteunende regelingen.

De wetgeving en jurisprudentie op het gebied van de Participatiewet kunnen echter complex veranderlijk zijn. De bijstand in praktijk helpt je de actuele stand van zaken rondom de Participatiewet in het vizier te houden. De titel geeft je inzicht in de juridische, beleidsmatige en praktische aspecten die bij de uitvoering van de Participatiewet om de hoek komen kijken. De Participatiewet is door de diverse functies en de continue wijzigingen in het sociaal domein niet alleen complex, maar ook constant in ontwikkeling.

Deze 2022-editie helpt je deze ontwikkelingen bij te blijven en verheldert de impact ervan op beleid en uitvoer. De bijstand in praktijk is toegankelijk geschreven. De heldere voorbeelden en schema's maken de stof begrijpelijk. Bovendien helpen de verwijzingen naar jurisprudentie en de opname van de volledige wettekst bij verdere inhoudelijke verdieping. In de uitgave komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
- Begripsbepaling
- Aanvraag
- Kring van rechthebbenden
- Algemene bijstand
- Bijzondere bijstand
- Individuele inkomenstoeslag en studietoeslag
- Inkomen en vermogen
- Vormen van bijstand
- Werk, re-integratie en participatie
- Verplichtingen
- Handhaving
- Maatregel
- Boete
- Terugvordering en invordering
- Verhaal
- Beschikking en rechtsbescherming

Door de praktische en overzichtelijke opzet is de titel niet alleen zeer geschikt als studieboek voor sociale en juridische opleidingen, maar ook ideaal als naslagwerk voor professionals in het sociale domein.

Specificaties

ISBN13:9789013167702
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:536
Druk:1
Verschijningsdatum:24-3-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord 13
Afkortingenlijst 15

1 Inleiding Participatiewet 19
1.1 Algemeen 19
1.2 Historie 19
1.3 Plaats binnen sociale zekerheid 21
1.4 Structuur uitvoering werk en inkomen 23
1.5 Kerntaken 24
1.6 Grondbepalingen PW 25
1.7 Financiering bijstand 27
1.8 Verantwoording en toezicht 30

2 Begrippen 33
2.1 Algemeen 33
2.2 Inrichting 33
2.3 Woning 34
2.4 Alleenstaande, alleenstaande ouder en gezin 35
2.4.1 Alleenstaande 35
2.4.2 Alleenstaande ouder 35
2.4.3 Kostendelende medebewoner 36
2.4.4 Gezin 37
2.5 Gehuwd, ongehuwd en gezamenlijke huishouding 38
2.5.1 Wettelijk kader 38
2.5.2 Gelijkstelling aan gehuwden 39
2.5.3 Criteria gezamenlijke huishouding 40
2.5.4 Onweerlegbaar rechtsvermoeden 43
2.5.5 Schema gezamenlijke huishouding 45
2.6 Jurisprudentie 46

3 Aanvraag 51
3.1 Algemeen 51
3.2 Indienen aanvraag 51
3.2.1 Waar wordt een aanvraag ingediend? 52
3.2.2 Wie dient een aanvraag in? 53
3.2.3 Domiciliebepalingen: welke gemeente moet aanvraag beoordelen? 53
3.2.4 Procedure indiening aanvraag 55
3.2.4.1 aanvraagprocedure bij personen van 27 jaar en ouder 55
3.2.4.2 aanvraagprocedure bij personen tot 27 jaar 56
3.2.5 Niet tijdig inleveren aanvraagformulier 62
3.2.6 Verkorte aanvraag 63
3.2.7 Herhaalde aanvraag 64
3.3 Beoordeling aanvraag 64
3.3.1 Inlichtingenplicht 65
3.3.2 Medewerkingsplicht 68
3.3.3 Identificatieplicht 71
3.3.4 Verificatie 71
3.3.5 Ingangsdatum uitkering 74
3.3.6 Recht op voorschot 76
3.4 Beslissing op aanvraag 77
3.4.1 Buiten behandeling laten 77
3.4.2 Toekenning of afwijzing 78
3.4.3 Beslistermijn 79
3.4.4 Het besluit 80
3.5 Jurisprudentie 80

4 Kring van rechthebbenden 85
4.1 Inleiding 85
4.2 Personenkring van de PW 85
4.3 Bijstand voor jongeren van 18 tot 21 jaar 95
4.4 Uitsluitingsgronden 96
4.4.1 Rechtens zijn vrijheid ontnomen 97
4.4.2 Onttrekken aan detentie 99
4.4.3 Militaire dienstplicht 99
4.4.4 Werkstaking 99
4.4.5 Verblijf houden buiten nederland 99
4.4.6 Jonger dan achttien jaar 99
4.4.7 Bijstand voor schulden 100
4.4.8 Een uitreiziger 100
4.4.9 Verblijf in een inrichting 100
4.4.10 Onbetaald verlof 101
4.4.11 Kunnen volgen van onderwijs 101
4.4.12 Niet willen voldoen aan verplichtingen 102
4.5 Niet-noodzakelijke kosten 102
4.6 Voorliggende voorziening 103
4.7 Zeer dringende redenen 104
4.8 Schema 106
4.9 Jurisprudentie 106

5 Algemene bijstand 113
5.1 Inleiding 113
5.2 Recht op algemene bijstand 113
5.3 Vaststelling periode algemene bijstand 114
5.4 Personen jonger dan achttien jaar 117
5.5 Normen voor personen van achttien jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd 117
5.5.1 Normen personen 18 tot 21 jaar 117
5.5.2 Normen personen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 119
5.5.2.1 personen zonder kostendelende medebewoner(s) 123
5.5.2.2 personen met kostendelende medebewoner(s) 123
5.5.2.3 commerciële relatie 128
5.5.2.4 inkomsten uit (onder)verhuur/kostgeverschap 130
5.6 Alleenstaande ouders 131
5.7 Niet-rechthebbende partner 132
5.8 Norm pensioengerechtigden 135
5.9 Verlaging bij lagere bestaanskosten door woonsituatie 136
5.10 Verlaging bij beëindiging van studie 137
5.11 Personen in inrichting 138
5.12 Daklozen 140
5.13 Co-ouderschap 140
5.14 Jurisprudentie 141

6 Bijzondere bijstand 145
6.1 Inleiding 145
6.2 Wettelijk kader 146
6.3 Behandeling aanvraag voor bijzondere bijstand 146
6.3.1 Vereisten van art. 11 Pw 147
6.3.2 Bijstand voor jongeren van 18 tot 21 jaar 148
6.3.3 Uitsluitingsgronden van het recht op bijstand 148
6.3.4 Niet-noodzakelijke kosten 149
6.3.5 Voorliggende voorzieningen 150
6.3.6 Zeer dringende redenen 151
6.3.7 Noodzakelijke kosten 152
6.3.8 Vloeien de kosten voort uit bijzondere omstandigheden? 153
6.3.9 Draagkracht en drempelbedrag 155
6.3.10 Vorm van bijstand 159
6.3.11 Schema beoordeling aanvraag bijzondere bijstand 159
6.4 Kostensoorten 161
6.4.1 Kosten voor directe levensbehoeften 161
6.4.2 Woonkosten 162
6.4.3 Reiskosten 167
6.4.4 Kosten financiële transacties 169
6.4.5 Medische kosten 173
6.4.6 Ouderen-, zieken- en gehandicaptenzorg 176
6.4.7 Uitstroomkosten 177
6.4.8 Sociaal-culturele, educatieve en sportieve activiteiten 178
6.4.9 Overige kosten 178
6.5 Afwijzingsgronden 180
6.6 Categoriale bijzondere bijstand 183
6.7 Jurisprudentie 183

7 Individuele inkomenstoeslag en studietoeslag 191
7.1 Inleiding 191
7.2 Individuele inkomenstoeslag 191
7.2.1 Juridisch kader 191
7.2.2 Toelichting 192
7.2.3 Overige onderwerpen 194
7.3 Studietoeslag 196
7.3.1 Juridisch kader 196
7.3.2 Toelichting 196
7.3.3 Verzamelwet szw 2022 197
7.4 Jurisprudentie 198

8 Inkomen en vermogen 205
8.1 Algemeen 205
8.2 Wettelijk kader 205
8.3 Middelen 206
8.4 Inkomen 212
8.4.1 Inleiding 212
8.4.2 Op de uitkering in mindering te brengen inkomsten 212
8.4.3 Transactiesysteem 215
8.4.4 Inkomen in natura 216
8.4.5 Verondersteld inkomen 216
8.4.6 Inkomsten kamerverhuur/kostganger 217
8.4.7 Inkomen van niet-rechthebbende partner 217
8.4.8 Echtpaar waarvan een studeert 218
8.4.9 Inkomstenkorting en vakantietoeslag 219
8.4.10 Bruto-inkomsten 220
8.4.11 Onkostenvergoedingen 220
8.4.12 Achteraf ontvangen middelen 221
8.4.13 Alimentatie 222
8.4.14 Vrijlating inkomsten 222
8.4.15 Pensioen/particuliere oudedagsvoorziening 224
8.4.16 Afkoop van maandelijks pensioen 224
8.5 Inkomsten uit belastingteruggaaf 225
8.5.1 Algemeen 225
8.5.2 Soorten voorlopige teruggaaf 225
8.5.3 Procedure toekenning voorlopige teruggaaf belasting (vtb) 227
8.5.4 Invloed voorlopige teruggaaf op pw-uitkering 228
8.5.5 De praktijk 228
8.6 Vermogen 229
8.6.1 Inleiding 229
8.6.2 Wat is vermogen 230
8.6.3 Bezittingen 230
8.6.4 Redelijkerwijs kunnen beschikken 230
8.6.5 Schulden 231
8.6.6 Buiten beschouwing te laten vermogen 232
8.6.7 Vermogensgrenzen 232
8.6.8 Vermogensontvangsten 232
8.6.9 Interen 235
8.6.10 Bezit van een eigen woning 236
8.6.11 Overige bepalingen 237
8.7 Jurisprudentie 237

9 Vormen van bijstand 245
9.1 Algemeen 245
9.2 Om niet 245
9.3 Geldlening 245
9.3.1 Op korte termijn over middelen beschikken 246
9.3.2 Noodzaak bijstandsverlening als gevolg van tekortschietend besef 247
9.3.3 Bijstand voor betaling waarborgsom 248
9.3.4 Bijstand voor schulden 249
9.3.5 Geldlening bij een eigen woning 249
9.3.6 Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen 254
9.3.7 Voorschot bij aanvraagprocedure 255
9.3.8 Aflossing geldlening 255
9.3.9 Hoogte geldlening 256
9.4 Borgstelling 256
9.5 In natura 258
9.6 Jurisprudentie 258

10 Werk, re-integratie en participatie 261
10.1 Inleiding 261
10.2 Begrippen 262
10.3 Doelgroep en aanvraag 263
10.3.1 Algemeen 263
10.3.2 Aanvraag 264
10.4 Verplichtingen 264
10.4.1 Algemeen geaccepteerde arbeid 264
10.4.2 Verplichtingen college 265
10.4.3 Verplichtingen gemeenteraad 265
10.4.4 Verplichtingen cliënt 266
10.4.5 Tegenprestatie 268
10.4.6 Bijzondere bepalingen alleenstaande ouders 271
10.5 Re-integratie- en participatievoorzieningen 273
10.5.1 Participatiebanen 274
10.5.2 Beschut werken 275
10.5.3 Loonkostensubsidie 276
10.5.4 Studietoeslag 279
10.5.5 Overige instrumenten 280
10.6 Handhaving 285
10.7 Werkplein, Werkbedrijf en regionale samenwerking 285
10.7.1 Ontwikkeling naar werkpleinen 285
10.7.2 Werkbedrijf en regionale samenwerking 289
10.8 Banenafspraak 290
10.8.1 Algemeen 290
10.8.2 Doelgroep en doelgroepregister 291
10.8.3 Verlies registratie 293
10.9 Cliënt in beeld 294
10.9.1 Start doelmatigheidsproces 294
10.9.2 Afstand tot de arbeidsmarkt en indeling bestand 294
10.10 Breed offensief voor werk voor mensen met een arbeidsbeperking 297
10.11 Jurisprudentie 298

11 Verplichtingen 301
11.1 Inleiding 301
11.2 Arbeidsplicht 302
11.3 Re-integratieplicht 303
11.4 Tegenprestatie naar vermogen 303
11.5 Ontheffing verplichtingen 304
11.6 Onthouden van zeer ernstige misdragingen 305
11.7 Scholingsverplichting jongeren 306
11.8 Inlichtingen- en medewerkingsverplichting 307
11.9 Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid 309
11.10 Geüniformeerde verplichtingen 310
11.11 Taaleis 311
11.12 Zoektijd voor jongeren 312
11.13 Verlenen van zekerheden 313
11.14 Aantonen woonsituatie 313
11.15 Specifieke verplichtingen 315
11.16 Noodzakelijke betalingen en bijstand in natura 315
11.17 Gevolgen niet nakomen van verplichtingen 316
11.18 Jurisprudentie 317

12 Handhaving 323
12.1 Algemeen 323
12.2 Handhaving 323
12.3 Het (fraude)onderzoek 325
12.3.1 Inlichtingenplicht 325
12.3.2 Onderzoeksbevoegdheid 326
12.3.3 Bewijslast 328
12.3.4 Fraudesignalen 329
12.3.5 Huisbezoek 330
12.3.6 Onderzoek naar gezamenlijke huishouding 331
12.3.7 Marktplaats 335
12.3.8 Hennepteelt 336
12.3.9 Boodschappen 337
12.3.10 Overige Onderzoeken 338
12.4 Jurisprudentie 338

13 Maatregel 345
13.1 Algemeen 345
13.2 Geüniformeerde maatregel 345
13.3 Maatregel bij schending taaleis 347
13.4 Maatregelverordening 348
13.5 Aandachtspunten maatregel 352
13.6 Schema maatregel 357
13.7 Jurisprudentie 357

14 Boete 363
14.1 Inleiding 363
14.2 Boeteprocedure 364
14.3 De hoogte van de boete 365
14.3.1 Verwijtbaarheid 365
14.3.2 Dringende redenen 365
14.3.3 Waarschuwing 365
14.3.4 Benadeling tot € 50.000 366
14.3.5 Benadeling van meer dan € 50.000 371
14.3.6 Recidive 372
14.4 Invordering 373
14.5 Overgangsrecht 374
14.6 Schema 374
14.7 Jurisprudentie 375

15 Terugvordering en invordering 381
15.1 Inleiding 381
15.2 Herziening en intrekking 381
15.3 Terugvordering 383
15.3.1 Verplichting tot terugvordering 384
15.3.2 Bevoegdheid tot terugvordering 384
15.3.3 Verrekening later ontvangen inkomsten 386
15.3.4 Hoogte terugvordering 387
15.3.5 Beperking terugvordering 389
15.3.6 Kwijtschelding bij schuldenregeling 389
15.3.7 Aansprakelijkheid en meeprofiterende partner 390
15.3.8 Terugvorderingsbesluit 391
15.4 Invordering 392
15.4.1 Beleid tot terugbetaling van bijstandsvorderingen en betaling boete 392
15.4.2 Beslagvrije voet 392
15.4.3 Invordering door verrekening 395
15.4.4 Aanmaning en dwangbevel 396
15.4.5 Beslaglegging 397
15.4.6 Schema invordering 399
15.5 Verjaringstermijnen bij terug- en invordering 400
15.5.1 Verjaring en verval bij terugvordering 400
15.5.2 Verjaring bij invordering 401
15.6 Beslag door derden 402
15.7 Jurisprudentie 403

16 Verhaal 407
16.1 Inleiding 407
16.2 Verhaal op onderhoudsplichtigen 407
16.3 Verhaal op ontvangers van schenkingen 411
16.4 Verhaal op erfgenamen 412
16.5 Verhaalsbesluit 412
16.6 Incasso verhaalsbijdragen 413
16.7 Werkwijze verhaal 413
16.8 Jurisprudentie 414

17 Beschikking en rechtsbescherming 417
17.1 Inleiding 417
17.2 Besluit en beschikkingen 417
17.3 Rechtsbescherming algemeen 420
17.4 Bezwaar 420
17.5 Beroep, hoger beroep en cassatie 426
17.6 Voorlopige voorzieningen 427
17.7 Proceskosten 428
17.8 Schadevergoeding 429
17.9 Klachten 429
17.10 Jurisprudentie 430

Wettekst Participatiewet 435
Trefwoordenregister 527

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De bijstand in praktijk 2022