Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Kwaliteitsselectie bij reorganisatie en collectief ontslag

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2012 9789023249801
Niet meer leverbaar.

Samenvatting

In veel bedrijven worstelen managers en HR-specialisten met de vraag, hoe zij de personele kant van reorganisaties en inkrimpingen het best kunnen aanpakken. Werkgevers willen graag selecteren op kwaliteit. Vakbonden en diverse politieke partijen verzetten zich hiertegen, met als argument dat dit vooral ten koste gaat van oudere werknemers. Zij zouden veel moeilijker dan jongere werknemers in staat zijn om een nieuwe functie te verwerven en daardoor werkeloosheid te voorkomen.

Hoe kunnen managers en HR-specialisten op kwaliteit selecteren en toch voorkomen dat oudere werknemers hiervan onevenredig de dupe worden? En hoe kunnen zij tegelijkertijd jong talent voor de organisatie behouden,om te voorkomen dat na de reorganisatie een verouderd en kwalitatief misschien onvoldoende voor de taken berekend personeelsbestand overblijft? Kwaliteitsverlies kan tot nieuwe problemen leiden en in sommige gevallen misschien wel het einde van de organisatie betekenen. Dit dilemma is des te nijpender omdat de mogelijkheden om de kwaliteiten van werknemers te bepalen sterk zijn toegenomen en omdat aan organisaties steeds hogere eisen worden gesteld wat betreft de kwaliteit van diensten en producten die zij leveren.

Meer over de verschillende manieren om personeel te laten afvloeien.

Deze geheel herziene versie van 'Kwaliteitsselectie bij reorganisatie en collectief ontslag' besteedt natuurlijk aandacht aan de vraag hoe reorganisaties het best kunnen worden uitgevoerd. Veel reorganisaties vinden op dit moment nu eenmaal nog steeds volgens die geijkte patronen plaats. Maar deze nieuwe versie gaat ook in op de vraag hoe de organisatie grondig kan worden vernieuwd en qua omvang en samenstelling van het personeel ingrijpend kan worden aangepast, zonder terecht te komen in formele ingrijpende reorganisaties.

Dit boek geeft managers en HR-specialisten concrete handvatten voor hoe zij het beste om kunnen gaan met de dilemma's die selecteren op kwaliteit met zich meebrengt. Het boek is ook te gebruiken als lesmateriaal voor management- en HR-opleidingen. Het bevat tal van praktijkvoorbeelden en aanwijzingen voor het omgaan met de organisatorische en personele consequenties van reorganisaties en inkrimpingen.

Specificaties

ISBN13:9789023249801
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:184
Druk:1
Verschijningsdatum:3-5-2012

Expertrecensies (1)

Kwaliteitsselectie bij reorganisatie en collectief ontslag
Joost Naafs | 29 oktober 2014
Groei en krimp van organisaties is van alle tijden, maar de laatste jaren heeft in menige sector krimp de overhand gekregen. Denk aan de financiële wereld, de banken, of iets recenter de gezondheidszorg. Vaak gaat dat gepaard met een reorganisatie van bedrijven die moeten inkrimpen, verdwijnen er banen en worden mensen ontslagen.
Lees verder

Lezersrecensies

3.7 van de 5
3 stemmen
2
0
0
0
1

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Jelle Dijkstra

Dr. Jelle Dijkstra is expert op het gebied van organiseren, leren, leiderschap en HRM en richt zich hierbij vooral op nieuwe mogelijkheden die Internet, mobiele communicatie en de sociale media bieden. Hij heeft een eigen adviespraktijk, voert onderzoek uit, geeft lezingen en cursussen en publiceert veelvuldig. Samen met klanten, topprofessionals, collega-wetenschappers en anderen ontwikkelt hij innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. Een voorbeeld van zo'n vraagstuk is het effectief toepassen van gedeeld leiderschap binnen (management)teams en bij samenwerking tussen organisaties en zelfstandigen.

Andere boeken door Jelle Dijkstra

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inleiding
Waarom dit boek?
Hoe is het boek opgebouwd?

1 Reorganisaties in de praktijk
Inleiding
1.1 De meeste reorganisaties zijn het gevolg van te laat, verkeerd of onvoldoende effectief ingrijpen
1.2 Aanleidingen om ingrijpend te reorganiseren
1.3 Waarom reorganisaties vaak verkeerd uitpakken
1.4 Gevolgen van onjuist of onzorgvuldig uitgevoerde reorganisaties
1.5 Het gevaar van kwaliteitsverlies maakt een andere aanpak noodzakelijk
1.6 Waarom toepassing van kwaliteitscriteria steeds belangrijker wordt
1.7 Quick Scan Reorganisatie

2 Veranderde opvattingen over reorganisaties en collectief ontslag
Inleiding
2.1 Bestaande opvattingen staan ter discussie
2.2 Zijn ouderen minder productief?
2.3 Zijn jongeren productiever?
2.4 Recente veranderingen in Europese en nationale regelgeving
2.5 Consequenties van wettelijke veranderingen voor bedrijven en instellingen
2.6 Noodzaak van een nieuwe aanpak

3 Naar een nieuwe aanpak
Inleiding
3.1 Contouren van een nieuwe aanpak
3.2 Kwaliteitsselectie
3.3 De invloed van omstandigheden
3.4 Opvang van onevenredigheidseffecten
3.5 Werken met de 'fuzzy logic'-benadering
3.6 Het bepalen van de ontslagvolgorde via een puntensysteem
3.7 Twee praktijkvoorbeelden van puntensystemen
3.8 Vereenvoudigde toepassing van het puntensysteem
VI Kwaliteitsselectie bij reorganisatie en collectief ontslag
3.9 Ontslag van kleine aantallen werknemers
3.10 Vervangend doorschuiven

4 De feitelijke aanpak van reorganisaties
Inleiding
4.1 Stappen in het reorganisatieproces
4.2 Communicatiestappen in het reorganisatieproces
4.3 Organisatie van het reorganisatieproces
4.4 Stappen bij het opstellen en uitvoeren van een sociaal plan
4.5 Aanpassing van de organisatiestructuur
4.6 Selectie van potentiële blijvers en vertrekkers
4.7 Het feitelijke ontslagproces bij collectief ontslag via het UWV
4.8 Wederopbouw na de reorganisatie

5 Reorganisaties voorkomen
Inleiding 94
5.1 Naar een preventieve praktijk
5.2 Continue aanpassing van organisatie en formatie als onderdeel van de dagelijkse praktijk
5.3 Wat is nodig om een preventieve aanpak mogelijk te maken?
5.4 De praktijk van het gefaseerd inkrimpen

6 Naar een 'reorganisatiebestendig' HR-beleid
Inleiding
6.1 Goed HR-beleid
6.2 'Quick Scan' kwaliteit HR-beleid
6.3 Aanpassing van HR-instrumenten
6.4 Leeftijdsbewust HR-beleid
6.5 Rekening houden met andere personeelskenmerken

7 Het Nieuwe Organiseren
Inleiding
7.1 Naar een nieuwe wereld van netwerken en talentpools
7.2 Een samenwerkingsverband kan snel van samenstelling veranderen
7.3 Van functies naar rollen en van hiërarchisch naar dienend en gedeeld leiderschap
7.4 Van organisaties naar 'hubs' en overlappende 'circles of influence' Slotbeschouwing

Bijlagen
Bijlage 1 Vragenlijst reorganisatieproces
Bijlage 2 Belangrijkste punten uit het Ontslagbesluit
Bijlage 3 Samenvatting Europese Richtlijn 2000/78/EG
Bijlage 4 Samenvatting wet Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
Bijlage 5 Voorbeeldbrief melding voorgenomen collectief ontslag
Bijlage 6 Checklist bij collectief ontslag om bedrijfseconomische redenen
Bijlage 7 Voorbeeld Sociaal Plan
Bijlage 8 Voorbeeld van een sociale leidraad
Bijlage 9 Voorbeeld van een afvloeiingsschema
Bijlage 10 Beslismodel voor de keuze van de juiste reorganisatievariant(en)

Literatuur
Eerder verschenen

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Kwaliteitsselectie bij reorganisatie en collectief ontslag