Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Gezondheidsrecht begrepen

Praktische inleiding in het gezondheidsrecht voor verpleegkundigen en (para)medici

Paperback Nederlands 2021 9789024437139
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

'Gezondheidsrecht begrepen' biedt een compacte en toegankelijke beschrijving van de belangrijkste rechtsregels en brengt deze dicht bij de alledaagse praktijk. In dit boek worden de volgende onderwerpen behandeld: de aansprakelijkheid van de beroepskracht, het begin en einde van het leven, de behandelovereenkomst, het beroepsgeheim, de BIG-registratie, dossiervorming, verplichte en onvrijwillige zorg, de organisatie en financiering van de gezondheidszorg, de positie van jonge patiënten en hun ouders en diverse procedures.

Nieuw in de vijfde druk
Deze vijfde druk is geheel herzien en geactualiseerd. Er is aandacht voor de nieuwe regeling over de twee (in plaats van vijf) specialisaties van de verpleeg-kundig specialist en de nieuwe beroepen in de gezondheidszorg. Daarnaast worden de veranderingen behandeld in de bewaartermijn van dossiers en de rechten van nabestaanden en ouders op inzage in dossiers. Hoofdstuk 9 over verplichte en onvrijwillige zorg is herschreven vanwege de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz). Ook zijn nieuwe uitspraken van de tuchtrechter opgenomen.

Inclusief website met o.a. het online boek: Op de website bij het boek staan het online boek, oefenvragen bij alle hoofdstukken, een begrippentrainer en casuïstiek.

Doelgroep
Geschreven voor studenten van hbo-v en paramedische studies zoals ergotherapie en fysiotherapie. Daarnaast is het een praktisch naslagwerk in de praktijk van verpleegkundigen en paramedici, alsmede voor artsen, GZ-psychologen, tandartsen, apothekers en psychotherapeuten.

Specificaties

ISBN13:9789024437139
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:232
Uitgever:Boom
Druk:5
Verschijningsdatum:19-5-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Lydia Janssen

Mr. Lydia Janssen is als juriste gespecialiseerd in (jeugd)zorg en recht. Zij verzorgt bij- en nascholing voor (para)medici over de juridische aspecten van de (gezondheids)zorg en adviseert instellingen op dit terrein.

Andere boeken door Lydia Janssen

Inhoudsopgave

Gebruikte afkortingen 11

1 Recht en gezondheidszorg 13
1.1 Inleiding 13
1.2 Doel en omschrijving 14
1.3 Rechtsbronnen: vindplaatsen van het gezondheidsrecht 14
1.4 Rechtsgebieden 16
1.5 Gezondheidsrecht 20
1.6 Rechtsbeginselen en mensenrechten als basis voor het gezondheidsrecht 21
1.7 Moraal, ethiek en recht 22

2 Professionaliteit 25
2.1 Inleiding 25
2.2 Titelbescherming door registratie 26
2.3 Titelbescherming door opleiding 28
2.4 Voorbehouden handelingen 29
2.5 Nieuwe beroepen in de gezondheidszorg en zelfstandige bevoegdheid 32
2.6 Opdracht 33
2.7 Functionele zelfstandigheid 36
2.8 Tuchtrecht 37
2.9 BIG-register 41
2.10 Tuchtrechtelijke normen 42
2.11 Maatregelen van de Inspectie 48
2.12 Strafbepalingen in de Wet BIG 49
2.13 Samenwerking en individuele verantwoordelijkheid 50

3 Kwaliteit van de zorg 55
3.1 Inleiding 55
3.2 Kwaliteitseisen die gelden voor de zorgaanbieder 56
3.3 Klachten en geschillen 59
3.4 Medezeggenschap van cliënten 62

4 Het beroepsgeheim 65
4.1 Inleiding 65
4.2 Doel en inhoud van het beroepsgeheim 66
4.3 Beroepsgeheim en het gebruik van social media 69
4.4 Wettelijke uitzonderingen op het medisch beroepsgeheim 70
4.5 Conflict van plichten 73
4.6 Bemoeizorg 77
4.7 Meldrecht Veilig Thuis 78
4.8 Beroepsgeheim ten opzichte van politie en justitie 81
4.9 Strafbare feiten die de patiënt pleegt 86

5 De behandelingsovereenkomst 89
5.1 Inleiding 89
5.2 Medische behandeling en behandelingsovereenkomst 90
5.3 Hulpverlener in de zin van de WGBO 94
5.4 Goed hulpverlenerschap 95
5.5 Zelfbeschikking en informed consent 97
5.6 De plichten van de patiënt 102

6 Dossier en inzage 103
6.1 Inleiding 103
6.2 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 103
6.3 Dossiervorming 106
6.4 Recht op inzage, afschrift, correctie, eigen verklaring en vernietiging 110
6.5 Toegang tot het dossier binnen de instelling of praktijk 114
6.6 Overdracht van het dossier 115

7 Ouderschap, gezag en scheiding 117
7.1 Inleiding 117
7.2 Ouderschap 118
7.3 Gevolgen van het ouderschap 120
7.4 Gezag 121
7.5 Ouderlijk gezag 123
7.6 Ouderlijk gezag na een (echt)scheiding 125
7.7 Voogdij 126
7.8 Kinderbeschermingsmaatregelen 127
7.9 Positie pleegouders 129
7.10 Gezagsregister 129
7.11 Draagmoederschap 130
7.12 Nieuwe wetgeving in voorbereiding 131

8 De positie van ouders en hun kinderen in de behandelingsovereenkomst 133
8.1 Inleiding 133
8.2 Toestemming voor de behandeling 134
8.3 Informatieplicht van de zorgverlener 137
8.4 Toestemming van beide gezaghebbende ouders voor
de behandeling 137
8.5 Ouders zijn het niet met elkaar eens over de behandeling 139
8.6 Dossierrechten 141
8.7 Toestemming voor het verbreken van het beroepsgeheim 142
8.8 Informatierecht van ouder zonder gezag 143
8.9 Wilsonbekwame patiënten en hun vertegenwoordigers 144

9 Verplichte zorg en onvrijwillige zorg 153
9.1 Inleiding 153
I. WET VERPLICHTE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 154
9.2 Verplichte zorg 154
9.3 Zorgmachtiging 157
9.4 Verlengen, veranderen en beëindigen van de zorgmachtiging 161
9.5 Crisismaatregel 162
9.6 Instemming en verzet bij minderjarige cliënten 164
9.7 Vertegenwoordiger(s) van de wilsonbekwame cliënt 164
II. WET ZORG EN DWANG 166
9.8 Hoofdlijnen Wet zorg en dwang 166
9.9 Vormen van onvrijwillige zorg 167
9.10 Procedure voor onvrijwillige zorg 169
9.11 Verplichte zorg in onvoorziene omstandigheden 170
9.12 Opname en verblijf in een accommodatie 171
9.13 Voorwaardelijke machtiging jongvolwassenen 172
9.14 De Wet forensische zorg in relatie tot de verplichte zorg en de onvrijwillige zorg 173

10 Het begin van het leven 175
10.1 Inleiding 175
10.2 Geboorte 175
10.3 Kunstmatige inseminatie en reageerbuisbevruchting 176
10.4 Abortus provocatus 179
10.5 Afbreking latere zwangerschappen 181

11 Beslissingen rond het einde van het leven 185
11.1 Inleiding 185
11.2 Doodscriterium, aangifte en verklaring van overlijden 185
11.3 Beslissingen rond het levenseinde 187
11.4 Levensbeëindiging op verzoek (euthanasie) en hulp bij zelfdoding 190
11.5 Levensbeëindiging zonder verzoek van de patiënt 195
11.6 Schriftelijke wilsverklaringen van de patiënt 197
11.7 Orgaandonatie 199

12 Civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid 203
12.1 Inleiding 203
12.2 Dossiervorming 204
12.3 Aansprakelijkheid bij het werken in teamverband 204
12.4 Civielrechtelijke aansprakelijkheid 204
12.5 Strafrechtelijke aansprakelijkheid 208

13 Het Nederlandse zorgstelsel 213
13.1 Inleiding 213
13.2 Zorgverzekeringswet 213
13.3 Wet langdurige zorg 216
13.4 Wet maatschappelijke ondersteuning 218
13.5 Jeugdwet 220
13.6 Organisatie en toezicht 221

Literatuur 225
llustratieverantwoording 226
Register 227
Over de auteur 231

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Gezondheidsrecht begrepen