Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Inleiding criminaliteit en opsporing

Paperback Nederlands 2008 9789054549796
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

'Inleiding criminaliteit en opsporing' biedt een praktische introductie in de wereld van misdaad en misdaadbestrijding. Diverse deskundigen hebben een bijdrage aan het boek geleverd. Wat misdaad betreft komen aan de orde: jeugdcriminaliteit, cybercrime, terrorisme, geweld, moord en doodslag, en zedencriminaliteit. Stilgestaan wordt ook bij partijen die werken aan oplossingen voor deze problemen: politie en anderen in de justitiële keten, gemeenten en particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadruk ligt op hun werkwijzen en praktische mogelijkheden tot het voorkomen of oplossen van misdrijven. Uitgebreide aandacht krijgen technieken voor criminaliteitsbestrijding, zoals het meten van criminaliteit, sporenonderzoek, criminaliteitsanalyse, daderprofilering en cold case-onderzoek. De twee theoretische hoofdstukken plaatsen de onderwerpen in een breder perspectief.

Het boek is zeer bruikbaar voor zowel beginnende academici als onderzoekers en adviseurs op het terrein van criminaliteit en opsporing. Voor professionals en managers is het boek een handig naslagwerk of hulpmiddel bij zelfstudie.

Specificaties

ISBN13:9789054549796
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:303
Druk:1
Verschijningsdatum:21-2-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Wouter Stol

Wouter Stol (professor in police studies) works at the Dutch Cybersafety Research Group, which is a joint research center of NHL University of Applied Sciences, the Dutch Police Academy and the Open University of the Netherlands.

Andere boeken door Wouter Stol

Over Anton van Wijk

Dr. mr. A. van Wijk is criminoloog en werkt als senioronderzoeker bij de Politieacademie. Hij houdt zich vooral bezig met onderzoek naar jeugdcriminaliteit en zedendelinquentie. Over die onderwerpen zijn van zijn hand diverse (intenationale) publicaties verschenen.

Andere boeken door Anton van Wijk

Inhoudsopgave

Gebruikte afkortingen
Inleiding

Deel I Theorie
1 Theorie over criminaliteit
1.1 Wat is criminaliteit?
1.2 Hoe is criminaliteit te verklaren?
1.3 Oorzaaktheorieën
1.4 Controle- of beheersingstheorieën
1.5 Slotwoord
Kernbegrippen
Vragen

2 Theorie over politie
2.1 Inleiding: essenties van politie
2.2 Sociale controle
2.3 Moderne sociale controle
2.4 Werken aan een informatiepositie
2.5 Politieconcepten
2.6 Slotwoord
Kernbegrippen
Vragen

Deel II Verschijningsvormen van criminaliteit
3 Jeugdcriminaliteit
3.1 Wat is jeugdcriminaliteit?
3.2 Aard en omvang van jeugdcriminaliteit
3.3 Sekse en etnische achtergrond
3.4 Een pluriform verschijnsel
3.5 De aanpak van jeugdcriminaliteit
3.6 Voorkomen is beter dan straffen: vroegsignalering en interventie
3.7 Tot besluit
Kernbegrippen
Vragen

4 Cybercrime
4.1 Inleiding
4.2 Cyberspace
4.3 Cyberspace in relatie tot veiligheid, criminaliteit en opsporing
4.4 Cybercrime
4.5 Bestrijden van cybercrime
4.6 Slotwoord
Kernbegrippen
Websites
Vragen

5 Terrorisme
5.1 Inleiding
5.2 Modern terrorisme
5.3 Trends in terrorisme
5.4 De moderne terrorismebestrijding
5.5 Slotwoord
Kernbegrippen
Vragen

6 Geweld
6.1 Inleiding
6.2 Geweld: een moeilijk af te bakenen begrip
6.3 Soorten geweld
6.4 Huiselijk en eergerelateerd geweld
6.5 Slot
Kernbegrippen
Websites
Vragen

7 Moord en doodslag in Nederland
7.1 Inleiding
7.2 Eerder Nederlands onderzoek naar moord en doodslag
7.3 Omvang en ontwikkeling
7.4 Typen levensdelicten
7.5 Kenmerken slachtoffers en daders
7.6 Opsporing, vervolging en straffen
Kernbegrippen
Vragen

8 Zedencriminaliteit
8.1 Inleiding
8.2 Twee perspectieven
8.3 Een integraal verklaringsmodel
8.4 Plegers van zedendelicten
8.5 Aangifte, vervolging en oplossing
Kernbegrippen
Vragen

Deel III Veiligheidspartners
9 De politie
9.1 Inleiding
9.2 Recente politiegeschiedenis
9.3 De politietaak
9.4 Organisatie, gezag en beheer
9.5 Werkzaamheden
9.6 Internationale politiesamenwerking
9.7 Ontwikkelingen
Kernbegrippen
Websites
Vragen

10 De justitiële keten
10.1 Inleiding
10.2 Organisatie en taken van de politie
10.3 Organisatie en taken van het Openbaar Ministerie
10.4 Organisatie en taken van de zittende magistratuur
10.5 Organisatie van de justitiële inrichtingen
10.6 Taken van de justitiële inrichtingen
10.7 Organisatie en taken van de reclassering
10.8 Partners in de justitiële keten
10.9 Ketenrelaties in de praktijk
Kernbegrippen
Vragen

11 De gemeente
11.1 Inleiding
11.2 Gemeentelijke taken op veiligheidsgebied
11.3 Gemeentelijke organisatie
11.4 Juridische instrumenten voor lokaal veiligheidsbeleid
Kernbegrippen
Websites
Vragen

12 Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
12.1 Inleiding
12.2 Safety en security
12.3 De particuliere beveiligings- en opsporingsbranche
12.4 Soorten beveiligingsorganisaties
12.5 Casus: de falende security van Barings Bank
Kernbegrippen
Vragen

Deel IV Technieken
13 Meten van criminaliteit
13.1 Inleiding
13.2 Objectieve en subjectieve veiligheid
13.3 Openbare informatiebronnen
13.4 Niet-openbare bronnen
13.5 Politiedossiers en observatieonderzoek
13.6 Betekenis van cijfers: bruikbaarheid en beperkingen
Kernbegrippen
Vragen

14 Sporen
14.1 Inleiding
14.2 Het principe van systematische sporenvergelijking
14.3 Essenties van sporen
14.4 Sporencoördinatie
14.5 Slotwoord
Kernbegrippen
Websites
Vragen

15 Informatiegestuurde Politie en criminaliteitsanalyse
15.1 Inleiding
15.2 Sturingsmodel IGP
15.3 Historisch perspectief criminaliteitsanalyse
15.4 Wat is criminaliteitsanalyse?
15.5 De relatie tussen IGP en criminaliteitsanalyse
15.6 De rol van leidinggevenden
15.7 Een nieuw ordeningskader
15.8 Twee voorbeelden van analyseproducten
15.9 Besluit
Kernbegrippen
Vragen

16 Daderprofilering
16.1 Inleiding
16.2 Ontwikkeling
16.3 GPD nader uiteengezet
16.4 Kritische kanttekeningen omtrent de wetenschap
16.5 Kritische kanttekeningen omtrent de praktijk
16.6 Concluderend
Kernbegrippen
Vragen

17 Cold case-onderzoek
17.1 Wat is een cold case?
17.2 Cold cases in de belangstelling
17.3 Opsporing in ontwikkeling
17.4 Van cold case naar hot case
17.5 Cold cases in onderzoek
17.6 Slotwoord
Kernbegrippen
Vragen

Literatuur
Kernbegrippen
Trefwoordenregister
Over de auteurs

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Inleiding criminaliteit en opsporing