Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

UWV ontslagprocedure

Uitvoeringsregels en regelgeving

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2020 9789059317161
Direct te downloaden

Samenvatting

Deze uitgave bevat de uitvoeringsregels die UWV in acht neemt bij de behandeling en beoordeling van een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bevat deze uitgave alle relevante wet- en regelgeving die bij de UWV ontslagprocedure van toepassing is alsmede de formele (wijzigings)besluiten met toelichtingen vanaf 2015.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat voor ontslag een redelijke grond vereist is en bepaalt wanneer de toestemming van UWV nodig is om de arbeidsovereenkomst te kunnen opzeggen. Deze wettelijke regels zijn uitgewerkt in een aantal ministeriële regelingen. De Ontslagregeling bevat de inhoudelijke toetsingscriteria en de Regeling UWV ontslagprocedure de procedurevoorschriften.

UWV geeft in de uitvoeringsregels een nadere toelichting hoe UWV de regels uit het Burgerlijk Wetboek, de Wet melding collectief ontslag en de ministeriële regelingen toepast. Ook geeft UWV duidelijkheid over welke gegevens een werkgever moet aanleveren voor het onderbouwen van een ontslagaanvraag. In de nieuwe Uitvoeringsregels ontslagprocedure geeft UWV meer duidelijkheid over bijvoorbeeld het doen van een voorlopige aanvraag, de reactietermijnen, het verlenen van uitstel en de klachtregeling.

De afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV biedt met deze uitgave brede en toegankelijke informatie voor alle bij ontslagprocedures betrokken.

Specificaties

ISBN13:9789059317161
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:415
Druk:3
Verschijningsdatum:1-10-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Ontslagrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Deel I Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 11
Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen, versie september 2020 13

Deel II Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige
arbeidsongeschiktheid 143
Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, versie oktober 2019 145

Deel III Uitvoeringsregels ontslagprocedure 173
Uitvoeringsregels ontslagprocedure, versie september 2020 175

Deel IV Wet- en regelgeving 201
1. Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 10 203
2. Wet melding collectief ontslag 274
3. Ontslagregeling 279
4. Regeling UWV ontslagprocedure 289
5. Besluit werkgebieden UWV 2020 292
6. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag 296
7. Besluit Verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV 298
8. Mandaatbesluit van de Raad van Bestuur van Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) 300

Deel V Historisch overzicht (inclusief toelichtingen) 307
1. Ministeriële regelingen 309
• Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2015, 2015-0000102290, tot vaststelling van regels met betrekking tot ontslag en de transitievergoeding (Ontslagregeling) 310
• Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2015, 2015-0000102296, tot vaststelling van regels met betrekking tot toestemming van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen tot opzegging van de arbeidsovereenkomst (Regeling UWV ontslagprocedure) 348
• Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2015, 2015-0000300381, tot wijziging van de Ontslagregeling en de Regeling UWV ontslagprocedure in verband met de Verzamelwet SZW 2016 en technische aanpassingen 356
• Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2016, nr. 2016-0000141518, tot wijziging van de Ontslagregeling in verband met de afschaffing van de VAR en enkele andere wijzigingen 361
• Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2018, 2018-0000767274, tot wijziging van de Ontslagregeling in verband met een wijziging van de voorwaarden voor toepassing van de overbruggingsregeling transitievergoeding 368
• Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2019, nr. 2019-0000178403, tot wijziging van de Ontslagregeling in verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 372
2. Besluiten Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015 375
• Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015 (i.w. 25-11-2015, Stcrt. 2015, nr. 42142) 376
• Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015 (i.w. 05-02-2016, Stcrt. 2016, nr. 5031)378
• Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015 (i.w. 01-07-2016, Stcrt. 2016, nr. 34178) 381
• Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015 (i.w. 01-08-2018, Stcrt. 2018, nr. 42714) 385
• Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015 (i.w. 01-10-2019, Stcrt. 2019, nr. 52009) 389
• Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015 (i.w. 01-09-2020, Stcrt. 2020, nr. 43548) 392
3. Besluiten Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015 395
• Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015 (i.w. 25-11-2015, Stcrt. 2015, nr. 42141) 396
• Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015 (i.w. 05-02-2016, Stcrt. 2016, nr. 5036) 398
• Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015 (i.w. 01-07-2016, Stcrt. 2016, nr. 34180) 400
• Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015 (i.w. 01-08-2018, Stcrt. 2018, nr. 42718) 402
• Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015 (i.w. 01-10-2019, Stcrt. 2019, nr. 52017) 405
4. Besluit Uitvoeringsregels ontslagprocedure 407
• Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure (i.w. 01-09-2020, Stcrt. 2020, nr. 43545) 408

Register 411

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        UWV ontslagprocedure