Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Nederland Kennisland, Polderpraat of Boerenverstand?

Over de snelle opkomst, vroegtijdige ondergang en verwachte (weder)opstanding van de Nederlandse kenniseconomie

Paperback Nederlands 2003 9789080828919
Niet leverbaar.

Samenvatting

Is de kenniseconomie dood of levend? Dit blijft een moeilijk e beantwoorden vraag. De discussie erover heeft in ieder geval veel eg van een beroemd geworden gedachten experiment uit de kwantummechanica, namelijk dat van Erwin Schrödingers kat. Die zat opgesloten in een vierkante doos en verkeerde én in levende toestand én in dode toestand. Pas wanneer de kat werd waargenomen 'koos' deze voor één van beide tostanden en voldeed daarmee weer aan de wetten van Newton. Met de kenniseconomie lijkt het net zo te zijn: het is maar hoe je het bekijkt.
Van overheidswege lijkt het vertrouwen in de kenniseconomie te groeien, gelet op alle investeringen uit het recenter verleden en gegeven de aandacht die de kenniseconomie onlangs nog kreeg bij de formatie van het kabinet Balkenende II.

Volgens Frits Grotenhuis, Frank Lekanne Deprez en René Tissen is de huidige situatie in Nederland Kennisland als volgt: De publieke sector ziet en pakt kansen en maakt die financieel waar; De private sector blijft sterk achter, hooguit is sprake van 'lipservice' aan de kenniseconomie; De publiek-private samenwerking kan aanmerkelijk beter, kennisinstellingen en ondernemingen ontmoeten elkaar niet echt.

Nederland dreigt in de kenniseconomische grijze middenmoot van Europa te geraken. Nederland behoort nu tot het 'aangeschoten wild' van de Europese Unie. De Kenniseconomie Monitor 2003 bevestigt dit beeld. Om een wederopstanding van de Nederlandse kenniseconomie te kunnen realiseren zijn nieuwe spelregels nodig. De auteurs presenteren op basis van internationale 'lessons learned' een geïntegreerd kenniseconomisch kader dat als leidraad voor de wederopstanding van de Nederlandse kenniseconomie kan dienen. Zaaien is niet meer toereikend; om op enig moment te kunnen oogsten is een sterke innovatiecultuur benodigd. Polderpraat zal plaats moeten maken voor pragmatisch boerenverstand.

De auteurs pleiten in dit boek voor een kennispact, waarin door de overheid en ondernemingen een gezamenlijke missie, visie, ambitie en strategie wordt ontwikkeld met betrekking tot de kenniseconomie en tevens voor een uitvoeringsconvenant waarin gezamenlijke acties worden overeengekomen - ook qua investeringen - om de publieke en private kennisinfrastructuur verder te ontwikkelen.

De opbouw van dit boek is als volgt.
In hoofdstuk 1 wordt een analyse gegeven van de situatie waarin de Nederlandse kenniseconomie zich momenteel bevindt. Per kenniseconomische 'pijler' (onderwijs, ontwikkeling, onderzoek en organisatievermogen) wordt weergegeven waar wij momenteel staan en welke initiatieven door de overheid en het bedrijfsleven zijn genomen c.q. in voorbereiding zijn.
In hoofdstuk 2 bespreken de auteurs één van de belangrijkste ingrediënten van een succesvolle kenniseconomie, namelijk 'human talent'. Alle landen, actief op het gebied van de kenniseconomie zijn het erover eens dat het éigen 'human talent' de bakermat vormt voor toekomstig succes. De vraag is overigens of dat zo is en of investeringen in 'human talent' uiteindelijk in verhouding zullen staan tot de beoogde opbrengsten. Vervolgens worden de belangrijkste mondiale verschuivingen in kenniseconomische verhoudingen in kaart gebracht.
In hoofdstuk 3 zal het Europese actieplan om de doelstellingen te realiseren worden besproken. Tevens signaleren de auteurs dat Europa - ondanks de warme zomer van 2003 - economisch gezien een koude winter doormaakt. Een visie en missie voor een op innovatie gebaseerde en groeiende kenniseconomie van Europa mag dan wel zijn overeengekomen, toch hebben afzonderlijke landen een pakket van -soms heel verschillende- activiteiten ontwikkeld en ondernomen. Wat is er in Europa concreet terechtgekomen van de in Lissabon en Barcelona geformuleerde ambities? Wat zijn sterktes en zwaktes van deze ambities en wat zijn de kansen en bedreigingen?
In hoofdstuk 4 bespreken de auteurs het dilemma van loonmatiging en introduceren wij een geïntegreerd kenniseconomisch kader waarin de verschillende elementen uit voorgaande hoofdstukken samenkomen. Zij pleiten in dit hoofdstuk voor een kennispact, waarin door de overheid en ondernemingen een gezamenlijke missie, visie, ambitie en strategie wordt ontwikkeld met betrekking tot de kenniseconomie en tevens voor een uitvoeringsconvenant waarin gezamenlijke acties worden overeengekomen - ook qua investeringen - om de publieke en private kennisinfrastructuur verder te ontwikkelen.

Specificaties

ISBN13:9789080828919
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:80
Uitgever:'t Harde Pad
Druk:1
Hoofdrubriek:Organisatiekunde

Lezersrecensies

5.0 van de 5
1 stem
1
0
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Frits Grotenhuis

Frits Grotenhuis is als organisatieadviseur gespecialiseerd in innovatievraagstukken en publiek-private samenwerking. Frits reflecteert hierop in diverse publicaties zoals over de kenniseconomie, innovatie, het deelgebied van ICT, hersenen en cognitie, alsmede de creatieve industrie. De afgelopen jaren was Frits betrokken bij diverse creatieve industrie initiatieven, onder meer als interim directeur voor het TKI CLICKNL.

Andere boeken door Frits Grotenhuis

Over René Tissen

René Tissen is verbonden aan Business Universiteit Nyenrode als hoogleraar bedrijfskunde en is tevens voorzitter van CHROME, het kenniscentrum van Nyenrode dat zich bezighoudt met vraagstukken van mensen, kennis en technologie in organisaties.

Andere boeken door René Tissen

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. De kenniseconomie: wat de boer niet kent
2. De kenniseconomie: op zoek naar vruchtbare gronden
3. De kenniseconomie: op z'n boerenfluitjes
4. De kenniseconomie: de boer, hij ploegde voort

Tot slot
CV van de auteurs
Noten

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Nederland Kennisland, Polderpraat of Boerenverstand?