Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Ontwikkeling in vogelvlucht

Ontwikkeling van kinderen en adolescenten

Paperback Nederlands 2015 9789088509674
Verkooppositie 2546
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

In 'Ontwikkeling in vogelvlucht' schetst Martine Delfos een gedegen beeld van de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. In 21 kenschetsen wordt het werk van de belangrijkste theoretici op dit gebied in kort bestek per theoreticus uitgelegd. Om nieuwe inzichten te kunnen plaatsen, is nodig te weten wat daar de wortels van zijn.

Die wortels klinken vaak ongewoon fris en modern in de oren, zoals Rousseau die bijvoorbeeld in de achttiende eeuw al zei: 'We moeten onze kinderen niets leren, de ontwikkelingen gaan zo snel, we weten niet of ze de kennis van nu later wel zullen kunnen gebruiken.'Op de bodem van deze kennis beschrijft Martine Delfos alle leeftijdsfasen met hun belangrijke aandachtspunten. Daarnaast is er een hoofdstuk over de geheel nieuwe wereld waar kinderen zich vaak urenlang in begeven: het virtuele milieu, met internet als spil. Uiteraard wordt aandacht besteed aan de nieuwste onderzoeken en inzichten.De opzet en stijl maken het boek geschikt voor gebruik in het onderwijs, maar ook als direct toegankelijk naslagwerk in de praktijk voor mensen die met kinderen en jongeren werken.

'Ontwikkeling in vogelvlucht' is het eerste deel van een quadrilogie. Het tweede deel, Ontwikkelingspsychopathologie, gaat over de afwijkende ontwikkeling. Van groot belang voor het begrijpen van gedrag is het ontdekken van de oorsprong. Wat heeft het sterkste accent? Is dat aanleg, de invloed van de omgeving of de rijping van het centrale zenuwstelsel? In het derde deel van de serie Kinderen en gedragsproblemen wordt een uitgebreid model beschreven aan de hand waarvan we kunnen ontrafelen wat de bronnen voor het gedrag zijn. Hierbij is ruim aandacht voor de sekseverschillen en sekseovereenkomsten die bestaan, en worden culturele factoren meegenomen. Het model wordt toegespitst op angst, agressie, depressie en ADHD. Het vierde deel, Psychologie van de adolescentie, beschrijft de ontwikkeling van pubers en adolescenten in de leeftijd van 12 tot 25 jaar.

In dit deel combineert Martine Delfos nieuwe inzichten - biologisch, psychologisch en pedagogisch - die uit de wetenschap naar voren zijn gekomen met eigen nieuwe inzichten.Gebruikers van Martine Delfos' boeken:'Nauwgezet en degelijk, maar nooit saai.''Alles staat erin, overzichtelijk gerangschikt, volgens een logische opbouw.''Haar boeken zijn respectvol naar kinderen, ouders, hulpverleners en theoretici uit alle stromingen.'

Specificaties

ISBN13:9789088509674
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:424
Druk:7
Verschijningsdatum:10-1-2020
Hoofdrubriek:Psychologie

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Martine Delfos

Dr. Martine France Delfos studeerde eind jaren zestig klinische psychologie (klinische research) en begin jaren negentig Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. In 1999 promoveerde zij op een psychologisch en letterkundig onderzoek over rouwverwerking bij Franse schrijvers. Zij is opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker, klinische psychologie, en is vervolgens in de praktijk gaan werken sinds 1975. Daar heeft ze langdurig ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Zij is onder andere gespecialiseerd in relatietherapie, autisme en eetstoornissen. Vanaf 1994 verzorgt zij naast haar therapeutische praktijk nascholing aan psychologen, psychiaters, orthopedagogen, artsen, maatschappelijk werkers en groepsleiders. In 1997 richtte zij het PICOWO op: Psychologisch Instituut voor Consultatie, Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek om haar researchwerk vorm te geven. Vanuit de combinatie van een researchopleiding en een therapeutische praktijkervaring begon ze haar kennis om te zetten in biopsychologische modellen. Daarbij worden verschillende wetenschapsgebieden betrokken met name psychologie, biologie, chemie, en wiskunde. Martine Delfos hecht er belang aan dat er een verbintenis is tussen wetenschap en praktijk. De modellen die zij ontwikkelt, staan in directe relatie tot de maatschappelijke en wetenschappelijke werkelijkheid. Naast haar werkzaamheden als zelfstandig gevestigd therapeut en docent publiceerde zij vanaf 1993 onder andere op het gebied van de psychologie. Verscheidene handboeken en specialistische boeken, onder andere over gespreksvoering met kinderen (Luister je wel naarmij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar), gespreksvoering met pubers en adolescenten (Ik heb ook wat te vertellen! Gespreksvoering met pubers enadolescenten) en verschillen tussen mannen en vrouwen (De schoonheid van het verschil.Waarom mannen en vrouwen verschillend zijn én hetzelfde). In 1994 ontving zij de Wilhelminaprijs voor haar eerste vier therapeutische kinderboeken. In deze serie zijn inmiddels twintig boeken verschenen. Vanaf 1997 verscheen een serie van tien kinderboeken over seksuele voorlichting. Omdat wetenschap dynamisch is, wordt in nieuwe drukken van haar boeken steeds het meest recente onderzoek verwerkt. Verschillende van haar boeken zijn in vertaling verschenen (Engels, Duits, Frans, Spaans en Burmees). Van 2008 tot 2012 was zij lector aan de Hogeschool Edith Stein (HES) / Twente School of Education (TSE), met als leeropdracht: Virtuele ontwikkeling van jeugdigen. Sinds 2010 is zij als Visiting Professor verbonden aan de International University of Sarajevo in Bosnië-Herzegovina en vanaf 2011 als Visiting Professor aan de Universidad Central del Ecuador in Quito, Ecuador. In beide landen zet zij zich in bij het opzetten van de autisme hulpverlening.

Andere boeken door Martine Delfos

Inhoudsopgave

Uitgebreide inhoud
1 Inleiding 15

Deel I theoretici over het kind 21
2 Invloedrijke theoretici over de menselijke ontwikkeling 23
Inleiding 23
1 Locke 24
2 Rousseau 25
3 Darwin 27
4 Pavlov / Watson / Skinner 30
5 Freud 36
6 Montessori 43
7 Jung 46
8 Gesell 48
9 Klein 51
10 Piaget 53
11 Vygotsky 57
12 Erikson 60
13 Schachtel 62
14 Asperger / Kanner 64
15 Bowlby 69
16 Maslow 74
17 Bruner 77
18 Bandura 80
19 Kohlberg 83
20 Chomsky 85
21 Boszormenyi-Nagy 87

3 Ontwikkelingsschema’s 91
1 Rousseau 92
2 Freud 94
3 Montessori 97
4 Jung 99
5 Gesell 100
6 Piaget 101
7 Erikson 104
8 Schachtel 108
9 Bowlby / Mahler 110
10 Kohlberg 113
11 De ontwikkeling van de hersenen 115
12 Motorische ontwikkeling 121
13 Taalontwikkeling 122
14 De ontwikkeling van het geheugen 125
15 Spelontwikkeling 130
16 Slaapontwikkeling 135
17 Ontwikkeling van eetgedrag 139
18 Ontwikkeling van intimiteit 144

Deel II de ontwikkeling van het kind leeftijdsgewijs 149
4 Rode draden in de ontwikkelingspsychologie 151
4.1 De ontwikkelingspsychologie 152
4.2 Nature versus nurture 153
4.3 Rijping als derde factor 156
4.4 Groeipotentie 161
4.5 Kindgerichte opvoeding 162
4.6 De evolutionaire stroming 164
4.7 De psychoanalytische stroming 166
4.8 De leertheoretische stroming 169
4.9 De sociale leertheorie 171
4.10 Straf en beloning 172
4.11 De cognitieve ontwikkelingspsychologische stroming 173
4.12 De universele taal 175
4.13 De wijsheid van het lichaam 177
4.14 Het luisteren naar de innerlijke stem 180
4.15 Opvoeding 181
4.16 Beschermende factoren en risicofactoren 186

5 Baby- en peutertijd 191
5.1 Afstamming 191
5.2 Sekse 196
5.3 Ontwikkelingstaken 197
5.4 Het belang van de zintuigen 200
5.5 De noodzaak tot contact 201
5.6 Hechting 203
5.7 Hechting en probleemgedrag 204
5.8 Hechting aan vader en aan moeder 206
5.9 Een breuk in de hechting 207
5.10 Transitionele objecten 208
5.11 Autonomie 209
5.12 Herstel van verstoorde hechting en autonomie 209
5.13 De drang tot ontwikkeling 210
5.14 Mishandeling 211
5.15 Intimiteit en seksualiteit 212
5.16 Temperament 213
5.17 Morele ontwikkeling en ik-anderdifferentiatie 215

6 Basisschoolleeftijd tot acht jaar 219
6.1 De taalontwikkeling 219
6.2 Stotteren 220
6.3 Alfabetisering en dyslexie 222
6.4 Schrijven en analfabetisme 223
6.5 Het kind als intelligente informatieprocessor 225
6.6 Taal als cultuuroverdrager 226
6.7 De ontwikkeling van het denken 228
6.8 Zeven jaar als scharnierleeftijd 232
6.9 De uitbreiding van de sociale omgeving 234
6.10 Biologische afstamming 235
6.11 De verschillen worden duidelijk 236
6.12 Gespreksvoering 236

7 Basisschoolleeftijd vanaf acht jaar tot prepuberteit 239
7.1 De school als tweede milieu 239
7.2 Intelligentie 240
7.3 Plaats in de kinderrij 244
7.4 Het centrum van controle 246
7.5 De verdieping van het denken 247
7.6 Uitbreiding van de wereld tot het heelal 248
7.7 Sociale identiteit, vriendschap en pesten 249
7.8 Morele ontwikkeling 255
7.9 Veranderingen in de prepuberteit 256
7.10 Seksualiteit 257
7.11 Socialisatie 258
7.12 Scheiding 259
7.13 Het overlijden van een ouder 262
7.14 Het overlijden van een kind 262

8 Puberteit en adolescentie 265
8.1 De puberteit als verzinsel 265
8.2 De veranderingen in de puberteit 267
8.3 De groeispurt 268
8.4 Geslachtsrijpheid 269
8.5 Seksualiteit 271
8.6 Voedingsgewoonten 274
8.7 Intellectuele groei 276
8.8 Identiteitsvorming 278
8.9 Identiteitsvormen 279
8.10 De opvoeding in de puberteit 280
8.11 De leeftijd waarop ouders kinderen krijgen 281
8.12 De schoolcarrière 282
8.13 Leeftijdgenoten 284
8.14 Probleemgedrag 285
8.15 Alcohol en drugs 286
8.16 Zelfdoding 288

9 De ontwikkeling in het virtuele milieu 293
9.1 Het vierde milieu 293
9.2 Virtuele leefmilieu 295
9.3 De invloed op de ik-anderdifferentiatie 300
9.4 Virtuele ontwikkeling van de jeugd 302
9.4.1 De eerste fase van zwangerschap tot ongeveer anderhalf, twee jaar 304
9.4.2 De tweede fase van anderhalf naar tweeënhalf jaar 305
9.4.3 De derde fase van ongeveer tweeënhalf naar vier jaar 305
9.4.4 De vierde fase van vier tot acht jaar 306
9.4.5 De vijfde fase van ongeveer acht tot tien jaar 306
9.4.6 De zesde fase van ongeveer tien tot twaalf, dertien jaar 307
9.4.7 De zevende fase van elf, dertien tot veertien jaar 308
9.4.8 De achtste fase van veertien tot zestien jaar 309
9.4.9 De negende fase van zestien tot achttien jaar 309
9.4.10 De tiende fase vanaf achttien tot vijfentwintig jaar 310

10 De lichamelijke ontwikkeling 313
10.1 Groei en ontwikkeling 313
10.2 Groei per leeftijdsfase 315
10.3 Factoren die de groei en de ontwikkeling beïnvloeden 316
10.3.1 Erfelijke factoren 317
10.3.2 Gezondheid 317
10.3.3 Hormonale factoren 317
10.3.4 Omgevingsfactoren 317
10.3.5 Voeding 318
10.4 Ongevallen 320
10.5 Enkele veelvoorkomende lichamelijke stoornissen 321
10.5.1 Oogafwijkingen 321
10.5.2 Gehoorstoornissen 322
10.5.3 Spraak- en taalproblemen 322
10.5.4 Huidafwijkingen 322
10.5.5 Haarziekten 324
10.5.6 Luchtwegproblemen 324
10.5.7 Maagdarmproblemen 325
10.5.8 Urinewegen en genitaliën 326
10.5.9 Orthopedie 327
10.6 Overgewicht 327
10.7 De jeugdgezondheidszorg 328

11 De abnormale ontwikkeling 329
11.1 Drie factoren 329
11.2 Stoornis of belemmering? 330
11.3 Rijpingsstoornissen 332
11.4 Factoren van belemmering 334
11.5 Fasegebonden problemen 335

Bijlagen
1 Steekwoorden uit de kenschetsen 337
2 Aandachtsroute van geboorte tot adolescentie 347
3 Het basisonderwijs 349
4 Psychologische tests 357

Overzichten en afbeeldingen 363
Literatuur 367
Namenregister 405
Zakenregister 413
Informatie over de auteur 423

Alle 100 bestsellers

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Ontwikkeling in vogelvlucht