Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De Dienstenrichtlijn en ruimtelijke plannen

Verboden eisen in planologie en vergunningstelsels

Paperback Nederlands 2020 9789088632730
Niet leverbaar.

Samenvatting

Om de vrije markt voor diensten in de Europese Unie te versterken werd in 2006 de Dienstenrichtlijn vastgesteld. De gedachte is dat discriminatie van dienstverrichters bij hun vestiging op de interne markt (maar ook andere beperkingen van die vestiging) moest worden voorkomen. Om dat te bereiken moesten randvoorwaarden worden gesteld waarbinnen lidstaten de vestiging van dienstverrichters aan banden kunnen leggen – zoals criteria voor de verlening van vergunningen.

De juridische belemmeringen die met die eisen en vergunningstelsels worden opgeworpen spelen ook in de planologie. Ruimtelijke plannen en instrumenten, zoals bestemmingsplannen, inpassingsplannen, aanwijzingen en instructieregels kunnen bepalen waar en onder welke voorwaarden bepaalde dienstverleners mogen worden gevestigd.

In dit boek staat de vraag centraal wat de invloed is van de Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet op verschillende ruimtelijke plannen. Ook wordt beschreven wat de invloed is van de Dienstenrichtlijn op plannen uit de Omgevingswet: het omgevingsplan, instructieregels, instructies en beoordelingsregels. De auteur beschrijft welke beperkingen voor dienstverleners wel en welke niet mogen worden gesteld in ruimtelijke plannen om het gebruik van grond, en daarmee de vestigingsmogelijkheden op die grond te reguleren.

Van groot belang zijn daarbij de uitspraken en het arrest in de Appingedam-zaak, waarin het Europees Hof van Justitie onder meer de vraag heeft beantwoord of detailhandel een dienst is of dat dit onder het vrije verkeer van goederen valt. Die uitspraak heeft vergaande consequenties voor eisen (en vergunningvoorwaarden) in ruimtelijke plannen.

Specificaties

ISBN13:9789088632730
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:96
Druk:1
Verschijningsdatum:16-7-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Omgevingsrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over S.A. de Graaff

Mr. S.A. de Graaff is als advocaat verbonden aan Blenheim Advocaten te Amsterdam.

Andere boeken door S.A. de Graaff

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen VII

1 Inleiding 1

2 Het juridisch kader 5
2.1 De Dienstenrichtlijn 5
2.1.1 Werkingssfeer 5
2.1.2 Twee sporen: vergunningstelsels en eisen 7
2.2 De Dienstenwet 8
2.3 Conclusie juridisch kader 9

3 De Dienstenrichtlijn en het bestemmingsplan 11
3.1 Inleiding 11
3.2 Over het bestemmingsplan 11
3.3 De invloed van de Dienstenrichtlijn op het bestemmingsplan 12
3.3.1 H et Appingedam-arrest 15
3.3.2 Bespreking gevolgen Appingedam 19
3.3.3 Conclusie invloed Dienstenrichtlijn op bestemmingsplan 27

4 De Dienstenrichtlijn en andere ruimtelijke planologie 31
4.1 Inleiding 31
4.2 Strategisch beleid 31
4.3 Juridisch bindende normstelling 34
4.3.1 Intern versus extern werkende, bindende normstelling 35
4.3.1.1 Ruimtelijke plannen met intern werkende, bindende normstelling 35
4.3.1.2 Toepasbaarheid Dienstenrichtlijn 38
4.3.2 Extern werkende bindende normstelling 46
4.3.2.1 Introductie extern werkende bindende normstelling 47
4.3.2.2 Toepasbaarheid Dienstenrichtlijn 50
4.4 Conclusie invloed Dienstenrichtlijn op andere ruimtelijke plannen en overige opmerkingen 53

5 Vergunningstelsels en vergunningvoorwaarden 55
5.1 Inleiding 55
5.2 Toepasbaarheid artikelen 9 en 10 Dienstenrichtlijn 55
5.3 Toepasbaarheid artikelen 11 en 12 Dienstenrichtlijn 58
5.4 Conclusie afdeling 1, hoofdstuk III, Dienstenrichtlijn 59

6 De Dienstenrichtlijn en plannen onder de Omgevingswet 61
6.1 Inleiding 61
6.2 De gedachte achter de Omgevingswet 61
6.3 De nieuwe ruimtelijke ordeningsinstrumenten 65
6.3.1 Beleidsontwikkeling 65
6.3.2 Beleidsdoorwerking 67
6.3.3 Algemene regels en toestemmingen 69
6.4 Conclusie toepassing Dienstenrichtlijn onder Omgevingswet 73

7 Afsluiting 75

Geraadpleegde literatuur 81
Geraadpleegde jurisprudentie

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De Dienstenrichtlijn en ruimtelijke plannen