Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , , e.a.

Praktijkgids Sociale Zekerheid 2020

Paperback Nederlands 2020 9789462156791
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen

Samenvatting

In deze Praktijkgids komen alle belangrijke wettelijke regelingen aan bod die betrekking hebben op werkloosheid, verzekering van ziektekosten, premieheffing, zelfstandigheid, ziekte- en arbeids- ongeschiktheidsuitkeringen, re-integratie, ontslag, pensioen, en sociale zekerheid. Bij alle regelingen is de contractuele relatie tussen werkgever en werknemer, en vooral ook de manier waarop daarmee in de praktijk wordt omgegaan, in belangrijke mate bepalend voor de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving. De werknemer heeft op zijn beurt, als hij aanspraak wil maken op een uitkering of voorziening, onder andere te maken met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Deze Praktijkgids geeft niet alleen een duidelijke en overzichtelijke weergave van de regels waarmee men rekening moet houden, maar ook een groot aantal tips en voorbeelden die aan de dagelijkse praktijk en aan rechterlijke uitspraken zijn ontleend. De publicatie is geschreven vanuit de optiek van de werkgever of degene die namens hem personeelszaken behartigt, zoals de personeelsfunctionaris of HR-adviseur. Deze Praktijkgids is echter ook goed bruikbaar voor anderen die in de praktijk met wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid te maken hebben. Voor de volledigheid is ook aandacht besteed aan de WMO, de Participatiewet, en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Aan de orde komen o.a.
- De Werkloosheidswet (WW), het ontslagrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht
- Verzekerings-en premieplicht werknemers-en volksverzekeringen
- Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)
- Controle en begeleiding van zieke werknemers
- Re-integratieverplichtingen van werkgevers en werknemers
- Arbeidsongeschiktheidsregelingen (ZW en WIA)
- Premieheffingen, boetes en controles
- Volksverzekeringen
- Zorgverzekeringswet
- WMO, Participatiewet en de Wet Langdurige Zorg
- Internationale aspecten van de sociale zekerheid

In deze volledig herziene editie 2020 zijn de wijzigingen in de sociale zekerheidswetgeving verwerkt die zich sinds 2015 hebben voorgedaan, evenals de wijzigingen die op 1 januari 2020 in werking zijn getreden. De grootste wijzigingen in 2020 zijn:
- Door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is de sectorindeling van werkgevers vervallen bij het Awf. Nu gelden twee verschillende premies voor het Awf: een hoge en een lage premie.
- In het ontslagrecht is door de Wab een nieuwe grond toegevoegd: de combinatiegrond.
- De voorwaarden aan de transitievergoeding bij ontslag of einde contract zijn ingrijpend veranderd door de Wab.
- Ook de voorwaarden aan uitzend- en payrollarbeid zijn door de Wab ingrijpend veranderd.
- De nieuwe, kortere maximale duur van de WW-uitkeringen zijn volledig doorgevoerd. Dit leidt tot nieuwe berekeningen van het arbeidsverleden en uitkeringshoogten.

Vanaf 1 januari 2020 is het arbeidsrecht ingrijpend veranderd door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Dit heeft geleid tot vele wijzigingen in uitvoeringsbesluiten, voorwaarden, percentages en algemene maatregelen van bestuur. Deze wijzigingen zijn, zover relevant en bekend, opgenomen in gereviseerde en uitgebreide hoofdstukken van deze Praktijkgids. In deze editie zijn ook de aanpassingen per 1 januari 2020 in het basispakket van de verplichte zorgverzekering opgenomen. Het verplichte eigen risico in de zorgverzekering is voor 2020 gehandhaafd op € 385. Verder is in deze editie weer een aantal gerechtelijke uitspraken toegevoegd en zijn alle bedragen en premiepercentages aangepast naar de stand van zaken per 1 januari 2020.

Specificaties

ISBN13:9789462156791
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:540
Uitgever:Vakmedianet
Druk:1
Verschijningsdatum:18-3-2020

Lezersrecensies

5.0 van de 5
1 stem
1
0
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Praktijkgids Sociale Zekerheid 2020