Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , , e.a.

Zelf leren schrijven voor economie en bedrijfskunde

Paperback Nederlands 2016 9789462364882
Verwachte levertijd ongeveer 1 werkdagen

Samenvatting

Veel studenten hebben grote moeite met het schrijven van goede, leesbare teksten. Zelf leren schrijven voor economie en bedrijfskunde is een online-schrijftraining die bestaat uit tien programma's, ook wel schrijf-ViBE's genoemd, die verschillende aspecten van het schrijven behandelen. Aan de orde komen: structuur, theoretisch kader, data en methodiek, resultaten, integriteit, verwijzen, parafraseren, argumentatie, zinsconstructie, revisie op grammatica en interpunctie, en wetenschappelijke schrijfstijl.

Elke schrijf-ViBE biedt schrijfadvies en vuistregels. Vervolgens worden online oefeningen gemaakt om de vuistregels te leren toepassen. Het antwoord kan daarna vergeleken worden met een goed voorbeeld, de zogenoemde expertversie. Uiteindelijk kunnen de vuistregels worden gebruikt om een eigen schrijfopdracht te maken en te reviseren. De combinatie van een heldere uitleg over de verschillende vaardigheden en de oefening ervan, waarop meteen feedback volgt, leidt tot een zeer effectieve training.

In dit boek vindt de lezer een toegangscode tot de website waarop de digitale programma's te volgen zijn. Docenten kunnen op de site de vorderingen van hun studenten met de schrijftraining inzien. Het boek is tevens te gebruiken als naslagwerk.

Specificaties

ISBN13:9789462364882
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:152
Uitgever:Boom
Druk:1
Verschijningsdatum:4-3-2016
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Eveline Osseweijer

Eveline Osseweijer is ICT medewerker en programmeur aan het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Andere boeken door Eveline Osseweijer

Over Margriet Ackermann

Drs. Margriet Ackermann is coördinator en ontwikkelaar van het schrijfvaardigheidsonderwijs aan het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Andere boeken door Margriet Ackermann

Over Henk Schmidt

Prof. dr. Henk Schmidt is hoogleraar Psychologie aan de Erasmus Universiteit. Hij is gespecialiseerd in leren en geheugen en heeft veel gepubliceerd over probleemgestuurd leren.

Andere boeken door Henk Schmidt

Over Estella van der Wal

Estella van der Wal, MSc is coördinator van het schrijfvaardigheidsonderwijs aan het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit.

Andere boeken door Estella van der Wal

Over Gelijn Werner

Gelijn Werner is econoom bij het ministerie van EZK, gespecialiseerd in de digitale economie.

Andere boeken door Gelijn Werner

Over Henk van der Molen

Prof. dr. Henk T. van der Molen is hoogleraar psychologie bij het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en bij de Faculteit Psychologie van de Open Universiteit Nederland. Zijn leeropdracht Arbeid en Onderwijs heeft onder meer betrekking op de ontwikkeling van innovatieve vormen van vaardigheidstraining en de beoordeling van de effecten daarvan. Momenteel is hij decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit. Voorheen was hij gedurende 8 jaar voorzitter van het Nederlands Instituut van Psychologen. Hij promoveerde in 1985 bij Gerrit Lang en Adriaan de Groot cum laude op een onderzoek naar de effecten van cursussen voor verlegen mensen.

Andere boeken door Henk van der Molen

Inhoudsopgave

Woord vooraf 11
Inleiding 13
De ViBE’s nader bekeken 21

1. ViBE-1: Algemene structuur 27
1.1 Inleiding 27
1.2 Titel en kopjes 28
1.2.1 De titel van je verslag 28
1.2.2 Kopjes in je verslag 30
1.3 De algemene structuur van een tekst 31
1.3.1 De centrale vraagstelling 32
1.4 De structuur van alinea’s 33

2. ViBE-2: Structuur empirisch wetenschappelijk verslag 37
2.1 Inleiding 37
2.2 De algemene opbouw van een empirisch wetenschappelijke tekst 38
2.2.1 De inleiding 39
2.2.2 Interesse wekken bij het publiek 43
2.2.3 Het middenstuk 44
2.2.4 Ordenen van de informatie 45
2.2.5 Structuuraanduiders in het middenstuk 48
2.2.6 Discussie en conclusie 49
2.3 De samenvatting 53
2.3.1 Wat er in een goede samenvatting moet staan 53
2.3.2 Wat er niet in een samenvatting mag staan 55
8257_Zelf leren schrijven.indd 5 20-02-16 13:15
6 Zelf leren schrijven voor economie en bedrijfskunde

3. ViBE-3: Theoretisch kader 61
3.1 Inleiding 61
3.2 Doel van het theoretisch kader 62
3.2.1 Relevante informatie 62
3.2.2 Deelvragen 63
3.2.3 Opstellen van hypothesen 68
3.3 Efficiënt schrijven 71
3.3.1 Voorbereiden 71
3.3.2 Schrijven 72
3.3.3 Reviseren 73

4. ViBE-4: Data en methodiek 77
4.1 Inleiding 77
4.2 Data en steekproefselectie 78
4.2.1 Beschrijving van de databron 78
4.2.2 De selectie van de steekproef 79
4.3 Methodiek 81
4.3.1 Wiskundige modelspecificatie 82
4.3.2 Specificatie van de variabelen 83
4.3.3 Beschrijvende statistieken 84
4.3.4 Analysetechniek 86

5. ViBE-5: Resultaten en wetenschappelijke integriteit 89
5.1 Inleiding 89
5.2 Onderzoeksresultaten rapporteren 90
5.2.1 Herhaling van de hypothese(n) 90
5.2.2 Resultaten rapporteren 91
5.2.3 Statistische significantie en het toetsen van hypothesen 93
5.3 Opmaak van figuren en tabellen 96
5.3.1 Figuur opmaken 97
5.3.2 (Regressie)tabel opmaken 99
5.4 Zorgvuldigheid en integriteit 103
5.4.1 Verzamelen van gegevens 104
5.4.2 Analyse van resultaten 105
5.4.3 Rapportage van resultaten 106

6. ViBE-6: Verwijzen, parafraseren en citeren 109
6.1 Inleiding 109
6.2 Verwijzen 110
6.2.1 De literatuurlijst 110
6.2.2 Boeken 111
6.2.3 Verzamelbundels 113
6.2.4 Artikelen in tijdschriften 114
6.2.5 Publicaties op internet 115
6.2.6 De ordening van de literatuurlijst 117
6.2.7 Verwijzen binnen de tekst 120
6.2.8 Meerdere auteurs 121
6.2.9 Meerdere werken 122
6.2.10 Verwijzen naar een publicatie uit een andere bron 123
6.2.11 Het moment van verwijzing 124
6.3 Parafraseren en citeren 125
6.3.1 Parafraseren 125
6.3.2 Hoe citeer je? 127
6.3.3 Wanneer citeren? 128

7. ViBE-7: Argumentatie 133
7.1 Inleiding 133
7.2 Voorbereidend denkwerk voor je verslag 134
7.3 Argumentatievormen 136
7.3.1 Vormen van argumentatie 136
7.3.2 Argumentatieschema’s 138
7.3.3 Signaalwoorden 139
7.3.4 Redeneerfouten: drogredenen 141
7.4 Verwijzingen en parafrases 144
7.4.1 Verwijzingen toevoegen 144
7.4.2 Parafraseren 146

8 Zelf leren schrijven voor economie en bedrijfskunde
8. ViBE-8: Cohesie en zinsconstructies 149
8.1 Inleiding 149
8.2 Cohesie in een tekst 149
8.2.1 Eenduidig gebruik van verwijswoorden 150
8.2.2 Afstand van het verwijswoord tot het antecedent 151
8.2.3 Expliciete en impliciete verbanden in een tekst 153
8.2.4 Correct gebruik van synoniemen 154
8.3 Af te raden zinsconstructies 155
8.3.1 Lange zinnen 155
8.3.2 Naamwoordconstructies 155
8.3.3 Passieve vorm 157
8.3.4 Omslachtige formuleringen 158
8.3.5 Tangconstructies 159

9. ViBE-9: Wetenschappelijke schrijfstijl 163
9.1 Inleiding 163
9.2 Schrijfstijl en taalgebruik bij wetenschappelijk schrijven 163
9.2.1 Schrijftaal versus spreektaal 164
9.2.2 Afwisselend woordgebruik 165
9.2.3 Ik en wij 167
9.2.4 Sekseneutraal taalgebruik 168
9.3 Werkwoordstijden en helder wetenschappelijk taalgebruik 169
9.3.1 Werkwoordstijden 170
9.3.2 Helder wetenschappelijk taalgebruik 171

10. ViBE-10: Revisie en afwerking 179
10.1 Inleiding 179
10.2 Revisie op grammatica en stijl 180
10.2.1 Congruentie 180
10.2.2 Verwijswoorden 182
10.2.3 Stijlfouten 184
10.2.4 Overige kwesties 185
10.3 Spelling en interpunctie 188
10.3.1 Spellingcontrole 188
10.3.2 Spaties of niet 188
10.3.3 Interpunctie 190
10.4 Revisie van de inhoud van je verslag 193
10.4.1 Inhoud per onderdeel 193
10.4.2 Bondig schrijven 194
10.4.3 Concretiseren 195
10.5 Vormvoorschriften 196
10.5.1 Alinea-indeling 196
10.5.2 Typografie 196
10.5.3 Opsommingen 197
10.5.4 Afkortingen 200
10.5.5 Getallen in de tekst 202

Bijlage: Beoordelingsformulier schrijfonderwijs 207
Geraadpleegde literatuur 211
Internetsites 213
Index 215
Over de auteurs 219

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Zelf leren schrijven voor economie en bedrijfskunde