Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , e.a.

Wetboek van Strafrecht Aruba 2021

Paperback Nederlands 2022 9789462406827
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

De eerste druk van het Wetboek van Strafrecht Aruba is in maart 2014 verschenen. Sindsdien is in Aruba op het gebied van het strafrecht een aantal wijzigingen doorgevoerd. Die wijzigingen vloeien voort uit de LANDSVERORDENING van 1 juli 2020 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) (verhoging strafmaxima zedendelicten, aanpassing verjaringstermijnen zedendelicten, aanbrengen verbeteringen en herstel omissies). Dat betekent voor de praktijk dat bij de bepalingen in de eerste druk van het Wetboek van Strafrecht Aruba telkenmale moet worden nagegaan of die bepaling niet bij Landsverordening is gewijzigd.

Om dat ongemak te voorkomen heeft de redactie in deze tweede druk die wijzigingen verwerkt. Daarmee heeft u een up-to-date Wetboek van Strafrecht van Aruba. Mei 2021 De redactie, Prof. em. Mr. Hans de Doelder Mr. Rick Smid Mr. Joost Verbaan 3

Specificaties

ISBN13:9789462406827
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:606
Druk:2
Verschijningsdatum:15-2-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Antillen

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Hans de Doelder

Prof. mr. H. de Doelder is werkzaam als hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Andere boeken door Hans de Doelder

Over Joost Verbaan

Joost Verbaan is in dienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam als wetenschappelijk docent. Hij verzorgt onderwijs in straf(proces)recht. Daarnaast is hij directeur van het Erasmus Centre for Penal Studies (ECPS). Hij verricht voor het ECPS wetenschappelijke onderzoeken op strafrechtelijk gebied. Hij werkt daarnaast mee aan de herziening van het Wetboek van Strafvordering van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hij is tevens gastdocent aan de Law School of the Renmin University of China in Beijing en heeft een wekelijkse column op het gebied van het strafrecht in de Weekkrant.

Andere boeken door Joost Verbaan

Inhoudsopgave

Voorwoord 1
Voorwoord bij de tweede druk 3

Afkondigingsblad van Aruba, 2012, no. 24 5
Landsverordening van 27april 2012 houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba, uitgegeven 13 juni 2012

Afkondigingsblad van Aruba, 2012, no. 24 6
LANDSVERORDENING van 1 juli 2020 tot wijziging van het
Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) (verhoging
strafmaxima zedendelicten, aanpassing verjaringstermijnen zedendelicten, aanbrengen verbeteringen en herstel omissies)

Wetboek van Strafrecht ARUBA

Eerste Boek Algemene bepalingen 10
Titel I Omvang van de werking van de strafwet 10

Titel II Straffen 17
§ 1. Algemeen 17
§2. Voorwaardelijke straffen 21
§ 3. Voorwaardelijke invrijheidstelling 27
§4. Hechtenis 35
§5. Duur 35
§6. Buitenlandse executie 35
§7. Taakstraf 36
§8. Geldboete 39
§9. Ingang en executie vrijheidsstraf 42
§10. Aftrek voorlopige hechtenis 43
§ 11. Ontzetting van rechten 44
§12. Verbeurdverklaring 46
§13. Kosten en opbrengsten 48
Titel III Maatregelen 48

§ 1. Onttrekking aan het verkeer, ontneming van het 48
wederrechtelijk verkregen voordeel en schadevergoeding
§2. Plaatsing in een psychiatrische inrichting en 53
terbeschikkingstelling
§3. Onder curatele stelling of strafrechtelijke opvang van 61
verslaafden
Titel IV Uitsluiting en verhoging van strafbaarheid 66
Titel V Poging en voorbereiding 69
Titel VI Deelneming aan strafbare feiten 70
Titel VII Samenloop van strafbare feiten 73
Titel VIII Indiening en intrekking van de klacht bij misdrijven 75
alleen op klacht vervolgbaar
Titel IX Verval van het recht tot strafvordering en van de straf 77
Titel X Bijzondere bepalingen voor jeugdige personen 84
§1. Algemene bepalingen 84
§2. Transactie 85
§3. Straffen en maatregelen 87
§4. Jeugddetentie 88
§5. Geldboete 89
§6. Taakstraf 90
§7. Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen 94
§8. Maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige 97
§9. Voorwaardelijke oplegging 99
§10. Procedure 102
§11. Slotbepalingen 102
Titel XI Betekenis van sommige in het Wetboek voorkomende uitdrukkingen 103
Slotbepaling 111

Tweede Boek Misdrijven 112
Titel I Misdrijven tegen de veiligheid van het Koninkrijk of Land 112
Titel II Misdrijven tegen de Koninklijke waardigheid en tegen de waardigheid van de Gouverneur 118
Titel III Misdrijven tegen de hoofden van bevriende staten en 121
Titel IV Misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten 123
Titel V Misdrijven tegen de openbare orde 125
Titel VI Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht 144
Titel Vu Misdrijven tegen het openbaar gezag 158
Titel VIII Meineed 171
Titel IX Valsheid in muntspeciën en munt- en bankbiljetten 172
Titel X Valsheid in zegels en merken 173
Titel XI Valsheid in geschrift, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken 177
Titel XII Misdrijven tegen de burgerlijke staat 179
Titel XIII Misdrijven tegen de zeden 180
Titel XIV Verlating van hulpbehoevenden 189
Titel XV Belediging 191
Titel XVI Schending van geheimen 194
Titel XVII Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid 196
Titel XVIII Misdrijven tegen het leven gericht 204
Titel XIX Afbreking van zwangerschap 207
Titel XX Mishandeling 208
Titel XXI Veroorzaken van de dood of lichamelijk letsel door schuld 211
Titel XXII Diefstal 212
Titel XXIII Afpersing en afdreiging 214
Titel XXW Verduistering 215
Titel XXV Bedrog 217
Titel XXVI Benadeling van schuldeisers of rechthebbenden 226
Titel XXVII Vernieling of beschadiging 229
Titel XXVIII Ambtsmisdrijven 232
Titel XXIX Scheepvaart en luchtvaartmisdrijven 240
Titel XXX Begunstiging 249
Titel XXXI Witwassen 252

Derde Boek Overtredingen 254
Titel 1 Overtredingen betreffende de algemene veiligheid van 254
personen en goederen
Titel II Overtredingen betreffende de openbare orde 258
Titel III Overtredingen betreffende het openbaar gezag 267
Titel IV Overtredingen betreffende de burgerlijke staat 270
Titel V Overtredingen betreffende hulpbehoevenden 270
Titel VI Overtredingen betreffende de zeden 271
Titel VII Overtredingen betreffende het veld 272
Titel VIII Ambtsovertredingen 273
Titel IX Scheepvaartovertredingen 275
Titel X Overtredingen aan boord van luchtvaartuigen 278
Titel XI Algemene slotbepaling 279
Nota’s van wijziging, andere wijzigingen en amendement 281
Nota van wijziging 283
Tweede Nota van wijziging 287
Derde Nota van wijziging 288
Vierde Nota van wijziging 299
Staande de vergadering aan te brengen nadere wijziging 301
Amendement 302
Invoeringslandsverordening, 2012 303
Memorie van toelichting bij het Wetboek van Strafrecht Aruba Wijziging wetboek van strafrecht, Landsverordening 2020 305
Wijziging wetboek van strafrecht 308
Algemeen Deel 309
§1. Inleiding 309
§2. Achtergrond van de herziening 310
§3. Algemene uitgangspunten en hoofdlijnen 311
§4. Kostenverhogende elementen 317
§5. Memorie van toelichting op de afzonderlijke artikelen 318

Artikelsgewijze toelichting 319
Eerste boek Algemene bepalingen 319
Titel 1 Omvang en werking van de strafwet 319
Titel II De straffen 325
Titel III Maatregelen 365
Titel IV Uitsluiting en verhoging van strafbaarheid 381
Titel V Poging en voorbereiding 397
Titel VI Deelneming 399
Titel VII Samenloop 403
Titel VIII De klacht 407
Titel IX Verval van het recht tot strafvordering en van de straf 409
Titel X Bijzondere bepalingen voor jeugdige personen 414
Titel XI Betekenis van sommige in het wetboek voorkomende 431
uitdrukkingen

Tweede Boek Misdrijven
§1. Algemeen 442
§2. Straffen 442
§3. Terrorisme 443
§4. Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderde maatschappelijke visies 444
§5. Het bestanddeel ‘wetende dat’ 445
§6. Roekeloosheid 447
§7. Verdragen 447
§8. Artikelsgewijze toelichting 450
Titel 1 Misdrijven tegen de veiligheid van het Koninkrijk en het land 450
Titel II Misdrijven tegen de Koninklijke waardigheid en tegen de waardigheid van de Gouverneur 457
Titel III Misdrijven tegen hoofden van bevriende staten en andere internationaal beschermde personen 460
Titel IV Misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten 462
Titel V Misdrijven tegen de openbare orde 464
Titel VI Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht 479
Titel VII Misdrijven tegen het openbaar gezag 485
Titel VIII Meineed 494
Titel IX Valsheid in muntspeciën en munt- en bankbiljetten 495
Titel X Valsheid in zegels en merken 497
Titel XI Valsheid in geschrift, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken 499
Titel XII Misdrijven tegen de burgerlijke staat 503
Titel XIII Misdrijven tegen de zeden 504
Titel XIV Verlating van hulpbehoevenden 515
Titel XV Belediging 516
Titel XVI Schending van geheimen 520
Titel XVII Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid 523
Titel XVIII Misdrijven tegen het leven gericht 530
Titel XIX Afbreking van zwangerschap 534
Titel XX Mishandeling 535
Titel XXI Veroorzaken van de dood of lichamelijk letsel door schuld 539
Titel XXII Diefstal 540
Titel XXIII Afpersing en afdreiging 543
Titel XXIV Verduistering 544
Titel XXV Bedrog 547
Titel XXVI Benadeling van schuldeisers of rechthebbenden 553
Titel XXVII Vernieling of beschadiging 557
Titel XXVIII Ambtsmisdrijven 559
Titel XXIX Scheepvaart en luchtvaartmisdrijven 569
Titel XXX Begunstiging 577
Titel XXXI Witwassen 579

Derde Boek Overtredingen
1. Inleiding 580
2. Algemene opmerkingen 581
Titel 1 Overtredingen betreffende de algemene veiligheid van personen en goederen 581
Titel II Overtredingen betreffende de openbare orde 584
Titel III Overtredingen betreffende het openbaar gezag 589
Titel IV Overtredingen betreffende de burgerlijke staat 589
Titel V Overtredingen betreffende hulpbehoevenden 590
Titel VI Overtredingen betreffende de zeden 590
Titel VII Overtredingen betreffende het veld 592
Titel VIII Ambtsovertredingen 592
Titel IX Scheepvaartovertredingen 593
Titel X Overtredingen aan boord van luchtvaartuigen 594
Titel XI Algemene slotbepaling 595

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wetboek van Strafrecht Aruba 2021