Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Collectief arbeidsrecht deel 7

Verlof op niet-christelijke feestdagen in collectieve arbeidsovereenkomsten

Paperback Nederlands 2014 9789462510388
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit boek vormt een onderdeel in een reeks die het collectief arbeidsrecht als onderwerp heeft. Het collectief arbeidsrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de werkgevers- en werknemersorganisaties, de collectieve onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, de overheidsinvloed op deze onderhandelingen en het collectief actierecht.

Kerstmis, Pasen, Hemelvaartsdag, 5 mei: het zijn allemaal feestdagen die in de Algemene termijnenwet zijn opgenomen. Hoewel de Algemene termijnenwet aangeeft welke dagen als algemeen erkende feestdagen worden beschouwd, bepaalt de regeling niet of een werknemer op deze dag vrij is gesteld van het verrichten van arbeid. Of een feestdag gelijk staat aan een (al dan niet betaalde) vrije dag is vaak te vinden in de collectieve arbeidsovereenkomst.

In de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten worden de in de Algemene termijnenwet opgenomen feestdagen aangemerkt als dagen waarop werknemers vrij zijn. De in de Algemene termijnenwet genoemde feestdagen zijn echter nauw verbonden met het christelijke geloof. De vraag rijst hoe het zit met de niet-christelijke feestdagen. Welke mogelijkheden hebben niet-christelijke werknemers die een verlofdag willen opnemen voor bijvoorbeeld het Suikerfeest, Chanoeka of het Offerfeest?

In dit boek zijn de resultaten opgenomen van een onderzoek naar de feestdagenregeling in verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten.

Specificaties

ISBN13:9789462510388
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:100
Druk:1
Verschijningsdatum:19-11-2014
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over J. van Drongelen

Mr. dr. J. van Drongelen: (emer.) universitair hoofddocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere boeken door J. van Drongelen

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen
Voorwoord

1. Inleiding
1.1 Inleiding
1.2 Opbouw van dit boek

2. De wetgever en feestdagen
2.1 Inleiding
2.2 De Algemene termijnenwet
2.3 De Zondagswet
2.4 Het recht op gelijke behandeling en het verbod van onderscheid op grond van godsdienst en levensovertuiging

3. De rechter en de niet-christelijke feestdagen
3.1 Inleiding
3.2 Godsdienstvrijheid versus werkgeversbelangen
3.3 Goed werkgeverschap
3.4 Godsdienstvrijheid versus werkgeversbelangen, internationaal

4. Het cao-recht, een introductie
4.1 Inleiding
4.2 De status van de collectieve arbeidsovereenkomst, sociaal verschijnsel of rechtsinstituut?
4.3 De collectieve arbeidsovereenkomst als rechtsbron in het arbeidsrecht
4.4 Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?
4.5 Partijen bij een collectieve arbeidsovereenkomst
4.6 ‘Voornamelijk of uitsluitend’ arbeidsvoorwaarden
4.7 Vormvereisten
4.8 De soorten cao-bepalingen
4.9 Gebondenheid aan cao-bepalingen
4.10 De rechtsgevolgen van de gebondenheid aan normatieve cao-bepalingen
4.11 De looptijd van een collectieve arbeidsovereenkomst
4.12 De opzegging van een collectieve arbeidsovereenkomst
4.13 De uitleg van (algemeen verbindend verklaarde) cao-bepalingen
4.14 De handhaving van (algemeen verbindend verklaarde) cao-bepalingen

5. Het verlof op niet-christelijke feestdagen in collectieve arbeidsovereenkomsten, de praktijk
5.1 Inleiding
5.2 Eerder cao-onderzoek naar feestdagenbepalingen
5.3 Onderzoeksmethode
5.4 De resultaten van het onderzoek, de cao-bepalingen gecategoriseerd
5.5 De cao-bepalingen nader bezien

6. Afronding
6.1 Inleiding
6.2 De uitkomsten van het cao-onderzoek
6.3 Aanbevelingen

Bijlage 1: Onderzoek bedrijfstak-cao's
Bijlage 2: Onderzoek ondernemings-cao's

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Collectief arbeidsrecht deel 7