Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Togadragers in de rechtsstaat

De juridische professies en de toegang tot het recht

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2019 9789462745391
Direct te downloaden

Samenvatting

De juridische ‘togadragers’ vormen de spil van het rechtsbedrijf. In hun dagelijks werk geven rechters, advocaten en officieren van justitie in concrete rechtszaken invulling aan het recht. Eerst dan krijgt dat recht zijn maatschappelijke functie en betekenis. Ondanks deze centrale rol van de juridische professies werd er in de opleiding van juristen en van aankomende beoefenaren van deze beroepen weinig aandacht besteed aan waar het in deze professies nu eigenlijk om draait.

Wat is de rol en functie van deze togaberoepen in de rechtsstaat? Hoe verhouden deze professionals zich tot de organisatie waarbinnen zij hun werk moeten doen? Hoe zit het met hun beroepsethiek en gedragsregels? Wat zijn de kernwaarden van rechter, advocaat en officier?

In dit boek worden deze vragen voor het eerst in Nederland op een samenhangende wijze behandeld. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan de betekenis voor togadragers en rechtzoekenden van het grondrecht op toegang tot het recht en in dat kader ook aan het zogeheten toevoegrecht. Ook wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve geschilbeslechting. Alternatieve geschilbeslechting komt een steeds grotere plaats toe in de rechtspleging en is daarmee in toenemende mate van invloed op het werk van de togadragers.

Dit boek is niet alleen geschikt voor studenten in de laatste fase van hun rechtenstudie, maar ook voor hen die opgeleid worden in de juridische professies. Ook voor degenen die al in deze professies werkzaam zijn, zal het boek nieuwe informatie bevatten en een actueel perspectief op het vak van togadrager bieden.

Specificaties

ISBN13:9789462745391
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:284
Druk:3
Verschijningsdatum:14-8-2019
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen 11

1 Togadragers in de rechtsstaat en toegang tot recht 15
1.1 Inleiding en historie 15
1.2 Rechtsstaattheorieën 20
1.3 De moderne democratische rechtsstaat 22
1.4 De togadragers 26
1.5 De rechter in de rechtsstaat 26
1.6 De advocaat in de rechtsstaat 29
1.7 De officier van justitie in de rechtsstaat 34
1.8 Toegang tot recht in de rechtsstaat 38

2 Juridische togadragers: de rechter 43
2.1 Plan van behandeling 43
2.2 Historie 43
2.3 Taken en bevoegdheden 45
2.3.1 De functie rechtspraak 45
2.3.2 Grondwettelijke taken en bevoegdheden 47
2.3.3 De rechtsvormende taak en de verhouding tussen de staatsmachten 52
2.3.4 Toezichthoudende en andere niet-rechtsprekende taken 57
2.4 De organisatie van de rechtspraak 57
2.4.1 Rechterlijke macht en Rechtspraak 58
2.4.2 Hoge Raad 59
2.4.3 Procureur-generaal bij de Hoge Raad 62
2.4.4 Raad voor de rechtspraak 64
2.4.5 Rechtbanken en gerechtshoven (de gerechten) 67
2.4.6 De bestuursrechtelijke colleges 69
2.5 Rechters en raadsheren 71
2.5.1 Selectie, benoeming en opleiding 71
2.5.2 Rechtspositie, disciplinaire maatregelen en ontslag 75
2.5.3 De klachtenregeling 78
2.6 De kernwaarden van de rechter 79
2.6.1 Inleiding 80
2.6.2 Onafhankelijkheid 82
2.6.3 Onpartijdigheid 88
2.6.4 Deskundigheid en professionaliteit 96
2.6.5 Integriteit 103

3 Advocatuur 109
3.1 Korte historische beschouwing 109
3.2 De huidige organisatie van de advocatuur 112
3.2.1 De stand van de advocatuur 112
3.2.2 Inschrijving op het tableau 113
3.2.3 De bestuurlijke organisatie van de balie 114
3.2.4 De organisatie van het toezicht op advocaten 114
3.3 De beroepsgerelateerde rechten en bevoegdheden van een advocaat 115
3.3.1 Domein- of procesmonopolie 115
3.3.2 Verschoningsrecht 116
3.3.3 Recht op vrij verkeer 116
3.3.4 Gefinancierde rechtsbijstand 116
3.3.5 Overige bevoegdheden 117
3.3.6 Advocaten ‘op hun woord geloofd’ 117
3.4 Beroepsethiek van de advocaat 117
3.4.1 De eed of de belofte 118
3.4.1.1 Het belang van de eed 118
3.4.1.2 Getrouwheid aan de Koning 119
3.4.1.3 Gehoorzaamheid aan de Grondwet 119
3.4.1.4 Eerbied voor de rechterlijke autoriteiten 120
3.4.1.5 Geen zaak aanraden of verdedigen, die de advocaat in gemoede niet rechtvaardig vindt 121
3.4.2 Kernwaarden 121
3.4.2.1 Partijdigheid 122
3.4.2.2 Onafhankelijkheid 123
3.4.2.3 Integriteit 125
3.4.2.4 Vertrouwelijkheid 126
3.4.2.5 Deskundigheid 127
3.4.3 Gedragsregels 128
3.4.3.1 Betekenis en vastlegging 128
3.4.3.2 Maatschappelijke rol 129
3.4.3.3 Verhouding tot de cliënt 130
3.4.3.4 Overige betrokkenen bij de rechtspleging 132
3.4.3.5 De verhouding tot de beroepsgroep 132
3.5 Klachten en geschillen en tuchtrecht 133
3.5.1 Klachten 133
3.5.2 Klachten- en geschillenregeling 133
3.5.3 Tuchtrecht 134
3.5.3.1 De tuchtnorm 134
3.5.3.2 Organisatie van het advocatentuchtrecht 137
3.5.3.3 Maatregelen 138

4 Juridische togadragers: de leden van het Openbaar Ministerie 141
4.1 Plan van behandeling 141
4.2 Historie 141
4.3 Het Openbaar Ministerie 143
4.3.1 Positie in het staatsbestel 143
4.3.2 Organisatiestructuur OM 146
4.4 De leden van het Openbaar Ministerie 150
4.4.1 De leden van het Openbaar Ministerie als magistraat en netwerkspeler 150
4.4.2 Benoeming, selectie, opleiding en loopbaanmogelijkheden 154
4.4.3 Rechtspositie, disciplinaire maatregelen en ontslag 157
4.4.4 Klachtenregeling, toezicht en overige controlemechanismen 158
4.5 De kernwaarden van de leden van het Openbaar Ministerie 162
4.5.1 Inleiding 162
4.5.2 Integriteit 164
4.5.3 Professionaliteit 173
4.5.4 Zorgvuldigheid 176
4.5.5 Omgevingsgerichtheid 178
4.5.6 Openheid 179
4.6 Taken en bevoegdheden 181
4.6.1 Het opportuniteitsbeginsel en afdoeningsmodaliteiten 181
4.6.2 Opsporing en vervolging 183
4.6.3 De strafbeschikking 184
4.6.4 Transactie (schikking) of sepot 185
4.6.5 Overige taken en bevoegdheden 188
4.6.6 (Structurele) vormverzuimen en herzieningen 190
4.6.7 Alternatieve conflictoplossing in de strafrechtspraak 193
4.6.7.1 Inleiding 193
4.6.7.2 Vormen van herstelbemiddeling 194
4.6.7.3 De wettelijke regeling 195

5 Toegang tot recht 199
5.1 Inleiding en plan van behandeling 199
5.2 Toegang tot recht, begripsverduidelijking 200
5.3 Toegang tot de rechter 202
5.4 Toegang tot recht in de Nederlandse rechtsorde 208
5.5 Toegang tot recht, actuele kwesties 215
5.6 Tot slot 224

6 Buitengerechtelijke geschiloplossing in het civiele domein en maatschappelijk effectieve rechtspraak 227
6.1 Inleiding 227
6.2 Arbitrage 230
6.3 Bindend advies 233
6.4 Mediation 235
6.5 Rechtsstatelijke aspecten 239
6.6 Experimenten met maatschappelijk effectieve rechtspraak 241

7 Literatuurlijst 245

Over de auteurs 271
Jurisprudentieregister 273
Trefwoordenregister 277

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Togadragers in de rechtsstaat