Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

PDL Loonheffingen 2022/2023 Theorieboek

Paperback Nederlands 2022 9789463173100
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Dit studieboek richt zich op het examen PDL Loonheffingen niveau 4 van de Associatie voor Examinering. Het is gebaseerd op het examenprogramma van 1 januari 2022.

Het boek kenmerkt zich door helder taalgebruik. Per slot van rekening is salarisadministratie al ingewikkeld genoeg. Ook de opmaak, de vele voorbeelden, de kernwoorden buiten de tekst en het uitgebreide register ondersteunen studenten bij het leren. Bij dit theorieboek hoort een opgavenboek met toetsvragen voor elk hoofdstuk, in de vorm van open vragen en multiplechoicevragen.

Op de bijbehorende digitale leeromgeving is veel aanvullend studiemateriaal te vinden. Studenten kunnen deze studiemethode afsluiten met een online examentraining op de website www.examentrainingen-associatie.nl.Daar zijn ook oefenexamens te vinden, waarmee zij zich optimaal kunnen voorbereiden op het online examen.

Specificaties

ISBN13:9789463173100
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:295
Druk:1
Verschijningsdatum:15-6-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

5.0 van de 5
1 stem
1
0
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Dick in 't Veld

Dick in 't Veld is directeur van Accountantskantoor In 't Veld in Dordrecht. Hij is als parttime docent Loonheffingen verbonden aan opleidingsinstituut Markus Verbeek Praehep bv. Tevens is hij lid van de examencommissie voor payroll-examens van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Deze landelijke organisatie neemt examens voor salarisadministrateurs en -adviseurs af op verschillende niveaus: - Basiskennis Loonadministratie - Praktijkdiploma Loonadministratie - Vakopleiding Payroll Services Dick in 't Veld is naast accountant en belastingadviseur al tientallen jaren opleider en examinator.

Andere boeken door Dick in 't Veld

Inhoudsopgave

Voorwoord V

1 Inleiding 1
1.1 De salarisadministrateur 1
1.2 De Belastingdienst 2
1.3 Instanties sociale zekerheid 3
1.4 Basis van de loonbelasting 5
1.5 Het ontstaan van de loonheffingen 6
1.6 Overzicht belangrijke begrippen 8
2 De salarisadministratie 9
2.1 Inleiding 9
2.2 Indiensttreding van personeel 9
2.2.1 Opgaaf gegevens voor de loonheffingen 11
2.2.2 De identiteit vaststellen 12
2.2.3 Het anoniementarief 13
2.2.4 Nog een sanctie bij in gebreke blijven 14
2.2.5 Het aanleggen van een loonstaat 14
2.2.6 De eerstedagsmelding 14
2.3 De informatie voor de werknemer 15
2.4 Loonheffingen aangeven en afdragen 17
2.4.1 De loonaangifte 17
2.4.2 Het loontijdvak 18
2.4.3 Afwijkend aangiftetijdvak 19
2.4.4 Aangiftebrief en Mededeling loonheffingen 19
2.4.5 Genietingstijdstip 19
2.4.6 Loon-over-methode 20
2.4.7 Nihilaangifte en nulaangifte 21
2.4.8 Berichtgeving bij elektronische aangifte 21
2.4.9 Fouten bij loonaangifte en betaling 22
2.4.10 Verrekenen met teruggaaf omzetbelasting 22
2.4.11 Polisadministratie 23
2.5 Corrigeren van de loonaangifte 23
2.5.1 Aanvullende aangifte 23
2.5.2 Correctiemogelijkheden 24
2.6 Vormen van aansprakelijkheid 25
2.7 Bewaarplicht 25
2.8 Einde inhoudingsplicht 25
2.9 Einde van de dienstbetrekking 26
2.10 Overzicht salarisadministratie 27
3 De loonheffingen 29
3.1 Inleiding 29
3.1.1 Voorbelasting 29
3.1.2 Loonheffingen 31
3.1.3 Uniform loonbegrip 32
3.1.4 De Wet financiering sociale verzekeringen 32
3.1.5 Premiebetaling sociale verzekeringen 32
3.2 De werknemersverzekeringen 34
3.2.1 Verplichte werknemersverzekeringen 34
3.2.2 Beoordeling sectoraansluiting 35
3.2.3 Gedifferentieerde premie WW 35
3.2.4 ZW-premie 36
3.2.5 Gedifferentieerde premie Aof 36
3.2.6 Onderdelen WIA-premie 37
3.2.7 Korting op werknemersverzekeringen 38
3.3 Invullen van de loonstaat 39
3.3.1 Loon voor de werknemersverzekeringen 39
3.3.2 Zvw-loon 41
3.3.3 Loon voor de loonheffing 41
3.4 Berekening premies werknemersverzekeringen 42
3.5 Berekening inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 44
3.5.1 Bijdrage Zvw 44
3.5.2 Ook werknemers onder 18 jaar 44
3.5.3 Overzicht Zvw-bijdrage voor diverse groepen werknemers 45
3.5.4 Opnieuw: VCR-methode 45
3.6 Berekening van de loonheffing 46
3.7 Teruggaaf door Belastingdienst 46
3.8 Het dragen van eigen risico voor de werknemersverzekeringen 47
3.8.1 Eigen risico dragen 47
3.8.2 WGA-risico 47
3.8.3 Ziektewet-risico 48
3.9 Overzicht loonheffingen 49
4 Werkgever en werknemer 51
4.1 Loonheffingen of niet? 51
4.2 Soorten dienstbetrekkingen 52
4.3 Soms geen premies werknemersverzekeringen 55
4.4 Geen dienstbetrekking, geen loonheffingen 56
4.5 De zelfstandig ondernemer 56
4.6 Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) 57
4.7 Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde 60
4.8 De pseudowerknemer 60
4.9 Inhoudingsplichtige 62
4.10 Overzicht dienstbetrekkingen 63
5 Bijzondere arbeidsrelaties 65
5.1 De fictieve dienstbetrekking 65
5.2 De bijzondere arbeidsverhoudingen 66
5.3 Directeuren 75
5.4 Overzicht 78
6 Wat behoort tot het loon? 79
6.1 Inleiding 79
6.2 Ruim loonbegrip 79
6.3 Loon in geld 82
6.4 Loon in natura 84
6.5 Loon in de vorm van aanspraken 87
6.6 Uniform loonbegrip 88
6.7 Vergoedingen en verstrekkingen 90
6.8 Vaste kostenvergoeding 92
6.9 Negatief loon 93
6.10 Tabellen en VCR-methode 94
6.11 Overzicht loon 95
7 Werkkostenregeling 97
7.1 Inleiding 97
7.2 Algemene aspecten werkkostenregeling 98
7.2.1 Vrije ruimte 98
7.2.2 Vereenvoudiging 99
7.2.3 Vrijstellingen 100
7.2.4 Eindheffing 100
7.3 Forfaitaire ruimte 101
7.3.1 Forfaitaire of vrije ruimte 101
7.3.2 Fiscale loonsom 102
7.3.3 Niet aangewezen vergoedingen en verstrekkingen 102
7.3.4 Toewijzen 102
7.3.5 Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking 103
7.4 Vergoedingen en verstrekkingen 104
7.5 Fiscale vrijstellingen 105
7.5.1 Intermediaire kosten 106
7.5.2 Gerichte vrijstellingen 106
7.5.3 Nihilwaardering 109
7.5.4 Waardering lager dan WEV 111
7.5.5 Vrijgestelde aanspraken 112
7.6 Vaste kostenvergoedingen en cafetariaregelingen 112
7.7 Loon in natura 113
7.7.1 Waarde in het economisch verkeer 113
7.7.2 Producten eigen bedrijf 113
7.8 Cafetariaregeling 114
7.9 Gebruik vrije ruimte 114
7.10 Werkruimte thuis 115
7.11 Ambulante werknemers 116
7.12 Begrip werkplek 116
7.13 Onbelaste voorzieningen onder ‘noodzakelijkheidscriterium’ 117
7.14 Toepassen werkkostenregeling 118
7.15 Administratieve organisatie 119
7.16 Samenvatting werkkostenregeling 119
8 Vergoedingen en verstrekkingen 121
8.1 Inleiding 121
8.2 Wonen 122
8.3 Verhuiskosten 123
8.4 Reiskostenvergoeding 123
8.4.1 Algemeen 123
8.4.2 Onbelaste vergoeding zakelijke kilometers 124
8.4.3 Vaste reiskostenvergoeding 124
8.4.4 Saldering onder- en bovenmatige vergoedingen 126
8.4.5 Administratieve voorwaarden 127
8.5 Openbaar vervoer 127
8.5.1 Vergoeden van OV-kosten 127
8.5.2 Verstrekken van vervoersbewijzen 129
8.5.3 Reisaftrek inkomstenbelasting 130
8.6 Auto van de zaak 130
8.6.1 Ter beschikking stellen 131
8.6.2 Autokostenforfait 131
8.6.3 Autokostenforfait bij méér dan 500 privékilometers 133
8.6.4 Cataloguswaarde 137
8.6.5 Eigen bijdrage 137
8.6.6 Wachtdienstregeling 138
8.6.7 Autodealers 138
8.6.8 Bestelauto 138
8.6.9 Verwerking loonaangifte 141
8.7 Parkeergelegenheid 141
8.8 Verkeersboetes 142
8.9 Carpoolregeling 142
8.10 Fiets 144
8.11 Maaltijden 144
8.11.1 Maaltijdenregeling 144
8.11.2 Kantineregeling 146
8.12 Consumpties 146
8.13 Werkkleding 147
8.14 Representatie 148
8.15 Vakliteratuur en cursussen 149
8.16 Telefoon en internet 149
8.17 Thuiswerken 150
8.18 Computers 151
8.19 Personeelsleningen 152
8.20 Bedrijfsfitness 153
8.21 Dienstjubilea 153
8.22 Premies ongevallenverzekering, uitkeringen bij overlijden en invaliditeit 154
8.23 Outplacementtraject 155
8.24 Apparatuur en gereedschap 155
8.25 Fondsen 156
8.26 Scholing 156
8.27 Arbovoorzieningen 158
8.28 Schadevergoedingen 159
8.29 Pensioen 160
8.30 Overzicht vergoedingen en verstrekkingen 162
9 Tabellen en heffingskortingen 165
9.1 Inleiding 165
9.2 Gezamenlijk tarief 166
9.2.1 Loonheffing 166
9.2.2 Speciale tabellen 166
9.3 De heffingskortingen 167
9.3.1 Heffingskortingen 167
9.3.2 Via de loonheffing 167
9.4 De tabellen voor de loonbelasting / premies volksverzekeringen 170
9.4.1 Tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking 170
9.4.2 De tijdvaktabellen 172
9.4.3 Bijzondere groepen werknemers 174
9.5 De tabellen voor bijzondere beloningen 174
9.5.1 Bijzondere beloningen 174
9.5.2 Lager percentage 174
9.5.3 Tijdvaktabel of tabel bijzondere beloningen 175
9.5.4 Provisie 175
9.5.5 Afwijkende situaties 176
9.5.6 Bruteren 176
9.5.7 Hogere bedragen inhouden 177
9.6 Loonheffing voor rekening van de werkgever 177
9.7 Overzicht tabellen en loonheffingskortingen 178
10 Eindheffing, afdrachtverminderingen en WTL 179
10.1 Eindheffing 179
10.1.1 Bijzonderheden 180
10.1.2 Eindheffing is verplicht 181
10.1.3 Eindheffing is toegestaan 181
10.1.4 Tarieven bij eindheffing 182
10.1.5 Aangiftetermijn eindheffing WKR 184
10.2 Afdrachtverminderingen 184
10.2.1 Soorten afdrachtverminderingen 184
10.2.2 Doelgroep afdrachtverminderingen 185
10.2.3 Het loon voor afdrachtverminderingen 185
10.2.4 Verrekening in de loonaangifte 185
10.2.5 De afdrachtvermindering S&O-werk 187
10.2.6 De afdrachtvermindering zeevaart 189
10.2.7 Samenloop 190
10.3 Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) 190
10.3.1 Het lage-inkomensvoordeel (LIV) 190
10.3.2 Het jeugd-LIV 192
10.3.3 De loonkostenvoordelen 193
10.4 Overzicht eindheffing, afdrachtverminderingen en WTL 199
11 Als zaken niet in orde zijn 201
11.1 Inleiding 201
11.2 De correctieverplichting 201
11.3 Het boetestelsel 202
11.3.1 Verzuimboete 202
11.3.2 Opzet of grove schuld 203
11.3.3 Vergrijpboete na verzuimboete 204
11.3.4 Correctie op eigen initiatief 204
11.3.5 Belastingrente en invorderingsrente 204
11.4 De naheffingsaanslag 205
11.4.1 Overzicht naheffingsaanslag 205
11.4.2 Verhaalsrecht van de inhoudingsplichtige 205
11.4.3 Naheffingsaanslag opgelegd aan de werknemer 206
11.4.4 Twee situaties bij naheffing 206
11.5 Aansprakelijkheid 206
11.5.1 Ketenaansprakelijkheid 207
11.5.2 Inlenersaansprakelijkheid 208
11.5.3 Bestuurdersaansprakelijkheid 209
11.5.4 Bezwaar tegen een aansprakelijkheidstelling 210
11.6 Overzicht maatregelen Belastingdienst 210
12 In bezwaar gaan 211
12.1 Inleiding 211
12.2 Bezwaar 211
12.2.1 Bezwaar aantekenen 211
12.2.2 Voorbeelden van bezwaar 212
12.2.3 Bezwaarprocedure 213
12.2.4 Ambtshalve herziening 213
12.2.5 Uitstel van betaling 214
12.2.6 Hoorzitting 214
12.2.7 Uitspraak 214
12.2.8 Rechtsbijstand 215
12.2.9 Dwangsom 215
12.2.10 Overzicht bezwaarprocedure 215
13 Internationale arbeid 217
13.1 Inleiding 217
13.2 Werknemers die wonen in Nederland en werken in het buitenland 217
13.3 Werknemers die wonen in het buitenland en werken in Nederland 218
13.4 Werknemers die wonen en werken in het buitenland 219
13.5 De 30%-regeling 220
13.6 Wonen in Nederland, werken in het buitenland 227
13.7 Wonen in buitenland, werken in Nederland 228
14 Examentraining 229

Bijlagen 231
Bijlage 1 Witte maandtabel 2022 233
Bijlage 2 Witte tabel bijzondere beloningen 2022 289

Index 291

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        PDL Loonheffingen 2022/2023 Theorieboek