Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Collegereeks

Collegereeks: Organisatie 3.0

Wendbaar werken in de 21e eeuw

Collegereeks met Steven Van Belleghem, Mathieu Weggeman, Wim de Ridder, Lenette Schuijt, Jef Staes, Thijs Homan, Paul Verburgt, André Wierdsma, Menno Lanting

Collegereeks met Steven Van Belleghem, Mathieu Weggeman, Wim de Ridder, Lenette Schuijt, Jef Staes, Thijs Homan, Paul Verburgt, André Wierdsma, Menno Lanting

Collegereeks: Organisatie 3.0

Wendbaar werken in de 21e eeuw

Met onder andere...

Steven Van Belleghem Steven Van Belleghem
Mathieu Weggeman Mathieu Weggeman
Wim de Ridder Wim de Ridder

Over deze collegereeks

De wijze waarop organisaties zijn ingericht, is de afgelopen 350 jaar nauwelijks veranderd. De mensen die er werken wel. En de wereld waarin organisaties opereren ook. Zie hier het recept voor een grote mismatch.

Minimaal managen
Veel organisatiestructuren zijn gericht op controle en beheersing en leiden daarmee tot risicomijdend gedrag, wantrouwen en afhankelijkheid. ‘Organisaties 3.0’ zijn daarentegen hiërarchieloos, duurzaam, milieubewust en minimaal gemanaged. Het zijn organisaties die oog hebben voor de omgeving, waar klanten graag kopen en waar talenten zich graag voor inzetten.

Anders organiseren en leidinggeven
Organisaties en medewerkers die in staat zijn zichzelf opnieuw uit te vinden hebben de toekomst. Tijdens deze collegereeks Organisatie 3.0 gaan we onderzoeken welke ontwikkelingen op ons afkomen, wat dat betekent voor organisaties en hoe we op de aanstaande ontwikkelingen kunnen anticiperen.

Ga 2 maanden aan de slag met verschillende topsprekers (waaronder Menno Lanting, Steven van Belleghem en André Wierdsma) en bouw ook uw organisatie om tot een toekomstbestendige Organisatie 3.0.

Organisatie = Focus Conferences
Deze collegereeks is een productie van Focus Conferences i.s.m. Managementboek. Uw aanmelding wordt door hen bevestigd en gefactureerd.

Boekenpakket bij deze collegereeks

Hoe word ik een speedboot?
Menno Lanting
Hoe word ik een speedboot?
12,50

Sprekers

Steven Van Belleghem
Steven Van Belleghem
Steven Van Belleghem is inspirator, coach en adviseur binnen zijn eigen bedrijf B-Conversational. Hij begeleidt bedrijven om zich aan te passen aan de hedendaagse consument. Daarnaast is hij parttime marketing professor aan de Vlerick Business School. Hij is auteur van 'De Conversation Manager' (winnaar van de PIM literatuurprijs in 2010 en meer dan 30.000 verkochte exemplaren), 'De Conversation Company', 'When digital becomes human' en 'The offer you can't refuse'. Steven Van Belleghem is een veel gevraagde spreker in binnen- en buitenland en verzorgt zowel keynotes alsmede workshops en business coaching sessies.
Mathieu Weggeman
Mathieu Weggeman
Prof.dr.ir. M.C.D.P. Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven (www.tue.nl). Daarnaast is hij strategic associate van Squarewise, Amsterdam (www.squarewise.com) en voert hij een eigen praktijk als bestuursadviseur. In zijn adviespraktijk houdt Weggeman zich onder meer bezig met het ontwerpen van de inrichting en besturing van professionele organisaties, het faciliteren van een innovatie- en kennisvriendelijke cultuur, de productiviteit van Werknemer 2.0 en het stimuleren van de esthetiek van werkprocessen. Mathieu Weggeman is ingenieur, hoogleraar organisatiekunde aan de TU/e, bestuursadviseur, lid van de Raad voor Cultuur, van de RvT van Buurtzorg Nederland en van de RvC van Brainport Development in Eindhoven.
Wim de Ridder
Wim de Ridder
Wim de Ridder (1945) is futuroloog en sinds 2002 hoogleraar Toekomstverkenning en Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente. Sinds 2007 is hij directeur van Futures Studies & Management Consultancy BV, een onderneming die zich richt op langetermijnverkenning en strategische adviezen. De Ridder verzorgt lezingen en heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Zijn laatste boek, Vooruitzien is regeren, Leiderschap in innovatie, met prof. dr. ir. A.J. Berkhout, verscheen in september 2008.
Lenette Schuijt
Lenette Schuijt
Lenette Schuijt (1959) is sinds 1991 directeur van Crystal River Consultancy, bureau voor management training en coaching in Amersfoort. Ze werkt zowel met multinationale ondernemingen als met kleinschalige organisaties op het gebied van samenwerking, teamvorming, communicatie, zingeving en waarden. Haar hart ligt bij de menselijke processen in organisaties; het gaat haar om de eigenheid van ieder mens. Bezinning en de rust om iets nieuws te laten ontstaan zijn daarbij minstens zo belangrijk als doelen stellen ene resultaten behalen.
Jef Staes
Jef Staes
Jef Staes is zelfstandig trainer en architect op het gebied van lerende en innovatieve organisaties. Gebaseerd op een loopbaan als software ingenieur, training manager en Corporate Learning Office, specialiseert hij zich in cultuurveranderingsprocessen en de impact hiervan op medewerkers, managers en topmanagers. Hij is gastdocent aan verschillende managementscholen, zoals Vlerick Leuven Gent Management School en UAMS University Antwerpen Management school. Zijn belangrijkste project op dit moment is de uitbouw van het Engine of Innovation® Consortium.
Thijs Homan
Thijs Homan
Thijs Homan is hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit Nederland en zelfstandig organisatieadviseur, trainer en opleider. Hij schreef onder andere 'Het Et-ceteraprincipe', 'Veranderen als chaotisch proces', 'Organisatiedynamica', 'Wolkenridders' (oratie) en 'Teamleren'.
Paul Verburgt
Paul Verburgt
Paul Verburgt is een man van de praktijk. Bij onder andere ArboNed liet hij zien dat ‘minimal management’ niet alleen leidt tot tevreden medewerkers, maar ook tot beduidend betere resultaten.
André Wierdsma
André Wierdsma
Prof. dr. André Wierdsma is emeritus hoogleraar Management en Organisatie aan Nyenrode Business Universiteit en aan China Europe International Business School (CEIBS) in Shanghai, China. Hij is auteur van onder andere de volgende boeken: Co-creatie van verandering en Lerend Organiseren (met Joop Swieringa).
Menno Lanting
Menno Lanting

Praktische informatie

Locatie

Nyenrode Universiteit, Breukelen
Nyenrode Straatweg 25 Breukelen

Routebeschrijving

Programma

College 1: Wat we al weten is niet te geloven (21 januari 2016)
In dit college verkent Wim de Ridder de technologische ontwikkelingen die de wereld de komende decennia zullen veranderen. Op basis hiervan zijn voor onder meer de gezondheidszorg, de industrie, de financiële sector en de overheid toekomstbeelden opgesteld voor 2025 die onze fantasie te boven gaan. Dit college is uw leidraad naar de toekomst.
Docent: Wim de Ridder

College 2: Olietankers en speedboten (28 januari 2016)
Veel van de nieuwe technologie wordt nog vaak gezien als iets losstaands, waar u wat mee moet als uw producten en processen wilt innoveren. De vereiste koppeling met strategie en organisatieverandering ontbreekt nog. Maakt u die koppeling niet dan verliest u de binding met klanten en medewerkers. Dit college is een pleidooi om in actie te komen.
Docent: Menno Lanting

College 3: Get ready for 2020 (4 februari 2016)
Bedrijven die het verschil weten te maken met een ‘human touch’ veroveren het hart van hun klant. De wereld bevindt zich in een enorme fase van digitalisering. Klantenrelaties moeten mee evolueren in deze trend. Dit is een college over een extreme digitalisering van het klantencontact, maar maakt van het menselijke de differentiërende factor in een digitale commodity.
Docent: Steven van Belleghem

College 4: Red monkey innovation management (18 februari 2016)
Hoe creëert u een omgeving waarin nieuwe ideeën zich makkelijker doorzetten en vermenigvuldigen? Jef Staes geeft een beklijvend en uitdagend inzicht in de werking van organisaties waarbij passie en talent de drijvende kracht zijn. Deze kracht komt alleen los wanneer managers professionaliseren en competente leiders worden. De manager van vandaag slaagt erin om het originele talent van mensen te ontdekken, te ontwikkelen en flexibel in te zetten rond een gemeenschappelijke visie.
Docent: Jef Staes

College 5: Leiderschapsontwikkeling, een nieuw tijdperk (18 februari 2016)
Versterken van leiderschapsgedrag is niet alleen nodig bij een selecte groep, maar bij alle medewerkers.
Spreker: Lenette Schuijt

College 6: Minimal management: een principiële keuze (25 februari 2016)
Al die managers, stafmedewerkers en regels hebben geen nut en ontkennen de volwassenheid van medewerkers én de natuurlijke bereidheid hun werk met toewijzing en plezier te doen. Het advies van Paul Verburgt: geef medewerkers hun vrijheid en eigen verantwoordelijkheid terug en beperk management tot het uiterste minimum.
Docent: Paul Verburgt

College 7: Essenties van leidinggeven aan professionals (3 maart 2016)
Om op een succesvolle manier leiding te geven aan professionals moet u waardering hebben voor professionals en hun vak en de uitvoering daarvan faciliteren. Dat betekent meer sturen op gedeelde waarden en collectieve ambitie en minder op basis van planning en control. En: durven functioneren als hitteschild voor de bureaucratische ruis van boven. Ook met het oog op Generatie Y, die nu de arbeidsmarkt betreedt, is dit van belang. Om hen te motiveren is een andere leiderschapsstijl vereist.
Docent: prof. dr. Mathieu Weggeman

College 8: Een nieuw perspectief op organisatieverandering (10 maart 2016)
Het succes van een gekozen strategie is voor een groot deel afhankelijk van het draagvlak dat u hiervoor weet te creëren. Thijs Homan biedt u een nieuw perspectief op organisatieverandering: de ‘binnenkant’ van verandering. Daarbij staat de vraag hoe verandering wèrkelijk gaat, centraal. Wat gebeurt er precies als organisaties veranderen? Hoe beleven de betrokkenen dat? En onder welke condities komen zij in beweging? Kortom: hoe ziet het organisatielandschap er uit van al diegenen die samen de organisatie creëren, stabiel houden of juist bewegen? Een grondige analyse van dynamieken in dat organisatielandschap, leidt tot nieuwe inzichten over wat organisatieverandering nu echt is.
Docent: prof. dr. Thijs Homan

College 9: Organiseren vanuit respect voor professionaliteit (17 maart 2016)
Het wordt steeds belangrijker om in wisselende samenwerkingsverbanden te kunnen werken: organiseren met behoud van diversiteit. Wat is nodig om patronen te doorbreken? Hoe bepaal je wat beter is, in een qua betekenis meervoudige wereld? Aan welke condities moet een context voor co-creatie voldoen? Welke ondersteuning is nodig om een proces van collectief leren te realiseren? Hoe ontwikkel je de competenties om met elkaar verschil te kunnen hanteren?
Docent: prof. dr. André Wierdsma

Voorwaarden

Aanmelden
Als u dat wenst, kunt u zich ook aanmelden per telefoon (010-4731397) of via e-mail. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur. Door u aan te melden voor deze reeks, gaat u akkoord met de in deze folder vermelde aanmeldingsvoorwaarden. Een week voor aanvang sturen wij u een herinnering en een routebeschrijving.

Deelnamekosten
De kosten van deelname aan de volledige cyclus (alle 9 colleges) incl. documentatie, koffie, thee en maaltijden bedragen € 2.995,- (ex. btw). Prijzen zijn exclusief BTW. Aanmelden voor een of enkele colleges is in principe niet mogelijk. Wel kunt u iemand in uw plaats laten deelnemen. Het is tevens mogelijk verschillende collega's of relaties deel te laten nemen. Op die manier neemt u een bedrijfsabonnement en stelt u anderen ook in staat om kennis te nemen van deze boeiende stof.

Groepsarrangementen
Steeds meer organisaties sturen een delegatie van meerdere deelnemers naar onze seminars. Dat maakt het toepassen van de inzichten in de praktijk veel gemakkelijker: iedereen is bijgespijkerd en kan meteen samen aan de slag. Voor groepen gelden aangepaste, aantrekkelijke voorwaarden. Stuur ons een e-mail voor de mogelijkheden.

Deelnamecertificaat
Deelnemers die deelnemen aan de gehele reeks, ontvangen na afloop een deelnamecertificaat.

Verhindering
Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, altijd laten vervangen. Annuleren is helaas niet mogelijk.

Ook interessant voor u"

19 SEP
Seminar
Op 19 september komen sprekers uit de nationale én internationale top samen in Amsterdam. Om je in één dag bij te praten over toekomstbestendig leiderschap: Future Focused Leadership. Meer
995,-

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden