Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon Opsporingsambtenaar 2023 - ALLEEN VOOR POLITIE

Paperback Nederlands 2023 9797090141058
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Dit zakboek bevat actuele wet- en regelgeving die u nodig heeft voor uw dagelijkse opsporingswerkzaamheden. Het zakboek vormt hiermee een aanvulling op het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar. De 2023-editie bevat een volledig geactualiseerd overzicht, aangevuld met belangrijke wetsvoorstellen.

In Zakboek Wetteksten voor de Algemeen en Buitengewoon Opsporingsambtenaar vind je wet- en regelgeving die van belang is om je dagelijkse werkzaamheden als opsporingsambtenaar naar behoren uit te voeren. De 2023-editie bevat een volledig geactualiseerd overzicht, aangevuld met belangrijke wetsvoorstellen. Via een uitgebreide inhoudsopgave en index vind je snel wat je zoekt. Bovendien kom je via handige paragraafverwijzingen naar de bespreking in het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar snel tot de gewenste verdieping.

Actuele wetteksten en regelgeving
Verwerkt in deze 2023-editie zijn onder meer:
- Plaatsing lachgas op lijst II Opiumwet.
- Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren: wijziging en invoering voorschriften over gebruik geweldmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen.
- Geweldsaanwending opsporingsambtenaar: strafuitsluitingsgrond (art. 42 Sr), feitenonderzoek dat uitgaat van rechtmatig optreden (art. 511a Sv e.v.), schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr), Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar. •
- Strafbaarstelling wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen (art. 138aa Sr).
- Uitbreiding vh-misdrijven (art. 67 lid 1 onder c Sv) met:
*art. 6 WVW 1994 (dood/letsel in verkeer, strafverzwarende omstandigheid niet meer vereist);
*art. 5a WVW 1994 (zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen) en
*art. 138aa Sr (wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen).
*art. 372 Sr (schuldschending geweldsinstructie).
- Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr).
- Strafverzwaring bedreiging en strafverzwaring bedreiging gepleegd tegen politieambtenaar, boa, Minister, Staatssecretaris, CvdK, burgemeester, wethouder, enz. (art. 285 Sr).
- Herstel art. 184 WVW 1994 (verlaten plaats ongeval: uitsluiting strafvervolging nu ook weer mogelijk bij schade).
- Bevriezing door opsporingsambtenaar in afwachting komst deurwaarder bij inning van geldboetes en schadevergoedingsmaatregelen (art. 6:4:3 lid 2 Sv) en bij ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 6:4:9 Sv).
- Gewijzigde ontruimingsbevoegdheid bij kraken (art. 551a Sv).

Voordelen online
Je gebruikt Navigator van Wolters Kluwer om in te loggen op de online uitgave. Je kunt zoeken met de geavanceerde zoekfunctie of je gebruikt de inhoudsopgave als leidraad. De teksten zijn voorzien van links waarop je direct doorklikt naar wetsartikelen, jurisprudentie en overige bronnen. Ook verwijzingen naar andere paragrafen zijn gelinkt en dus bereikbaar met één click (ook als verwezen wordt naar een paragraaf in een ander zakboek). Belangrijke onderdelen die je graag vaak en snel bij de hand wilt hebben, kun je een handig label meegeven. Zo kun je deze direct oproepen bij een volgende online sessie. De online uitgaven worden maandelijks geactualiseerd (met uitzondering van het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht).

Specificaties

ISBN13:9797090141058
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:528
Druk:1
Verschijningsdatum:28-2-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

VOORWOORD 5
GEBRUIKTE AFKORTINGEN 9

1 INTERNATIONAAL / ALGEMEEN
1.1 EVRM 10
1.2 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 13
1.3 Grondwet 15
1.4 Politiewet 2012 17
1.5 Awbi 27
1.6 Awb 30
1.7 Wid 36
1.8 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren 37
1.9 Besluit geweldsregistratie 55
1.10 Beroepscode politie 57
1.11 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar 57

2 STRAFRECHT
2.1 Wetboek van Strafrecht 69
2.2 Wetboek van Strafvordering 156
2.3 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 278
2.4 Besluit inrichting en orde politieverhoor 282
2.5 Besluit inbeslaggenomen voorwerpen 283
2.6 Besluit DNA-onderzoek in strafzaken 287
2.7 Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers 292
2.8 Besluit toepassing maatregelen belang onderzoek 298
2.9 Besluit opsporing terroristische misdrijven 301
2.10 Besluit onderzoek in strafzaken naar ernstige besmettelijke ziekte 302
2.11 Besluit processtukken in strafzaken 307

3 OPIUMWET
3.1 Opiumwet 310

4 WAPENS EN MUNITIE
4.1 Wet wapens en munitie 318
4.2 Regeling wapens en munitie 331

5 VERKEER
5.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 335
5.2 Wegenverkeerswet 1994 342
5.3 RVV 384
5.4 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 411
5.5 Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 419

6 WET OP DE ECONOMISCHE DELICTEN
6.1 Wet op de economische delicten 422

7 WET MILIEUBEHEER
7.1 Wet milieubeheer 426

8 BURGERLIJK RECHT
8.1 BW, Boek 1 433
8.2 BW, Boek 3 435
8 Inhoudsopgave
8.3 BW, Boek 5 438
8.4 BW, Boek 6 440
8.5 BW, Boek 7 441
8.6 BW, Boek 8 441
8.7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 442

9 OVERIGE WETGEVING
9.1 Wet op de lijkbezorging 446
9.2 Wet politiegegevens 448
9.3 Wet op de bijzondere opsporingsdiensten 461
9.4 Wet tijdelijk huisverbod 462
9.5 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 465
9.6 Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 466

10 AANWIJZINGEN, ENZ. COLLEGE VAN PG’S
10.1 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG’s: inleiding 467
10.2 Aanwijzing afpakken 467
10.3 Aanwijzing discriminatie 473
10.4 Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar 478
10.5 Aanwijzing huiselijk geweld en kindermishandeling 484
10.6 Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ) 491
10.7 Instructie identificatieplicht 494
10.8 Aanwijzing feitgecodeerde misdr./overtr./Muldergedragingen 499
10.9 Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer 503
10.10 Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders 506
10.11 Aanwijzing Opiumwet 507
10.12 Aanwijzing voor de opsporing 518
10.13 Aanwijzing slachtofferrechten 527
10.14 Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers 536

REGISTER 544

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Zakboek Wetteksten voor de algemeen en buitengewoon Opsporingsambtenaar 2023 - ALLEEN VOOR POLITIE