Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Event

Eventverslag - Veranderdynamiek - Continu veranderen met daadkracht

Op een mooie zonnige dinsdagochtend in maart stroomt het terrein van de Baak in Driebergen langzaam vol. De files rond Utrecht zorgen ervoor dat het programma iets later van start gaat.

Maarten Fijnaut | 22 maart 2016 | 6-8 minuten leestijd

Een passende start die naadloos aansluit op de eerste woorden van Jaap Boonstra (auteur van onder meer Verandermanagement in 28 lessen), die aangeeft dat veranderen, het thema van vandaag, niets anders is dan aanpassen aan de, zoals hij het noemt, stroom der gebeurtenissen. Boonstra, auteur en hoogleraar organisatieverandering, is vandaag spreekstalmeester en opent het evenement. Samen met Managementboek heeft hij enkele bekende ‘veranderprofessionals' naar voren gehaald. Naast Boonstra zelf staan Leike van Oss, Arend Ardon, en Jan Andreae op het podium. Tevens is van jeugdinstelling ‘Spirit' de directeur-bestuurder, Mariënne Verhoef, uitgenodigd om de veranderdynamiek binnen haar organisatie vanuit de praktijk te belichten.

Na het openingswoord en een welkom voor de circa 100 deelnemers trapt Jaap Boonstra dit evenement af met een interessant paradigma op veranderen, samenspelen. Hij legt uit hoe veranderen ervaren kan worden als een samenspel met spelers, spelregels en speelveld. Herkenbaar voor de aanwezigen, maar..., zo geeft Boonstra aan, dit is slechts de bovenstroom. Net als in iedere situatie is er een theorie en een praktijk. In de praktijk ervaren we de krachten uit de onderstroom, zoals verlies, onzekerheid, fricties en tegenspel. Alleen wanneer men tijdens veranderingen aandacht besteedt aan zowel de bovenstroom als de onderstroom is duurzame verandering mogelijk. Met diverse fragmenten uit films toont Boonstra voorbeelden van de dynamiek bij verandering. Zijn verhaal is een waardevolle afwisseling van praktijk voorbeelden, theorie, beelden en humor. Bovendien is Boonstra een mooie verteller, regelmatig is de zaal ademloos aan het luisteren. Zijn boodschap is dat iedereen een verandering in gang kan brengen, een eerste begin is vaak al voldoende. Hij sluit af met enkele ‘zijnsvragen' om op verder te broeden. Alle sprekers op dit evenement is gevraagd om een lied aan te dragen dat symbool staat voor verandering. De uitvoering hiervan verzorgt Ernesto Oosthuizen. Hij zorgt hiermee voor een aangename muzikale omlijsting die bovendien na iedere spreker prima fungeert als kort reflectiemoment.

Direct na Boonstra neemt Leike van Oss (auteur van Onderweg) het roer over. Zij voert het tempo op en neemt de aanwezigen in hoog tempo mee in pragmatisch veranderen. Hierbij legt zij uit dat stabiliteit een illusie is, iedere organisatie verandert elke dag een beetje. Van Oss maakt duidelijk dat de taak van een manager is om een brug te slaan tussen de twee werelden van verandering, de wereld van de werkpraktijk en de wereld van verandering. Het verschil tussen een idee tot veranderen en de praktijk ligt niet in het uitleggen, geven van voorbeelden en praten over. Een echte verandering krijgt pas vorm nadat er een handeling plaatsvindt. Toch is dat lastig, geeft zij aan, want veranderingen verstoren de orde. Omdat niemand objectief kan kijken (iedereen hanteert een eigen referentiekader) is veranderen in de praktijk vaak een behoorlijke uitdaging. Sommige veranderingen zijn volgens deze spreker ook onmogelijk in de praktijk. Om deze uitspraak te bewijzen vraagt zij de aanwezigen om volgend jaar de tafel van 3 te vergeten. Tijdens haar verhaal gebruikt ook zij veel filmpjes en humor. Bovendien grijpt zij regelmatig terug op voorbeelden die Boonstra eerder hanteerde. De vele tips worden gretig genoteerd door de aanwezigen.

Tijdens de heerlijke lunch is er veel interactie. De bezoekers bespreken de verhalen van de sprekers en projecteren de verhalen op hun eigen praktijk. Er gaan veel visitekaartjes rond, er worden boeken gekocht en sommige aanwezigen vragen de sprekers in een 1-op-1 om extra toelichting of tips. Na de pauze geeft Boonstra direct een opdracht. Bij binnenkomst krijgt iedereen een kaart uit de Atlas van de Belevingswereld waarop zij een eigen route kunnen aangeven van verandering. Na het uitstippelen spreken de deelnemers kort na. Terwijl Jan Andreae zich klaarmaakt voor de derde voordracht van dit evenement.

Jan Andreae, auteur van het boek Verandermoe, gooit het over een andere boeg dan de voorgaande sprekers, hij stelt zich kwetsbaar op en vertelt over de veranderingen in zijn leven. De belangrijkste boodschap geeft hij al snel weg. Wat hem betreft gaat het over ‘ten dienste' staan van. Hij geeft hierbij voorbeelden over dienstbaarheid en het verbeteren van de communicatie door oprecht en met volle aandacht te luisteren naar anderen. Hijzelf neemt hierin de lead door het publiek uit te nodigen om samen met hem in gesprek te gaan. Hij roept op tot ‘kwetsbaar opstellen' en maakt duidelijk dat échte leiders durven aan te geven dat ze niet alles weten en dat je elkaar juist nodig hebt om creatief te zijn. Het vinden van oplossingen is daarbij ondergeschikt aan het proces van creatie. Mede aan de hand van de zijnsvragen die eerder door Boonstra werden voorgelegd worden de aanwezigen gemotiveerd om in tweetallen het gesprek over de eigen betekenis aan te gaan. Het resultaat: interessante gesprekken waarvan enkele inzichten na afloop plenair worden gedeeld. De conclusie waarmee Andreae afsluit: Van nature zijn we van betekenis, programmering maakt dat we ten onrechte denken dat het beter moet.

Mariënne Verhoef is directeur-bestuurder van jeugdzorginstelling ‘Spirit'. Zij trapt haar verhaal af met een aangrijpend verhaal van en over een meisje dat verstrikt raakt in het woud van jeugdinstellingen. Hierbij komt zij in aanraking met ruim 50 verschillende hulpverleners. Dit verhaal bewoog Verhoef om te zoeken naar een verandering binnen jeugdzorg. Samen met haar collega's heeft zij die verandering vormgegeven door lokaler te opereren en te werken aan een model waarbij de cliënt echt centraal staat. De interne en externe strubbelingen vertelt zij opvallend nuchter evenals de successen. Sprekende voorbeelden van kleine initiatieven die voor werkplezier, energie en kwaliteit zorgen. De aanwezigen zijn zichtbaar verbaasd over de resultaten die zij schijnbaar eenvoudig boekt met haar team. De bijdrage van Verhoef is een waardevolle aanvulling op de dag waarin vanuit de praktijk een inkijk wordt gegeven in het proces naar meer verantwoordelijkheid en mandaat bij de individuele medewerker.

Hekkensluiter van de dag is Arend Ardon, auteur van Ontketen vernieuwing! Een waardevolle afsluiter voor de dag die zorgt voor energie en humor door de eerdere verhalen, de praktijkcases en zijn eigen ervaringen te verweven in een concluderende voordracht. Zijn boodschap is dat vernieuwingskracht overal binnen de organisatie aanwezig is. Er zijn ‘ondernemers' actief op ieder niveau terwijl management van organisaties vaak handelt alsof het ondernemerschap ver te zoeken is. Mede door processen en procedures wordt het ondernemerschap uit medewerkers langzaam geëlimineerd. Wanneer organisaties daarom vanuit deze ‘oude overtuigingen' veranderingen proberen door te voeren, zijn deze gedoemd te mislukken. Hij confronteert de aanwezigen met een stuk tekst uit een MT-vergadering die bol staat van ‘aannames' die het veranderen moeilijker maken dan nodig is. Hij pleit er daarom voor om geen aannames te doen en daadwerkelijk open te staan voor verandering. Check de verborgen aannames daarom in ieder veranderplan anders worden het ‘self fulfilling prophecies'. AArdon sluit af door ons de lessen van start-ups te delen en door hierbij Eric Ries te citeren: "Act fast, fail fast, learn fast. Wanneer we denken in mogelijkheden is er niets dat ons kan tegenhouden om te veranderen.".

Na afloop van deze lange dag vertrekken veel mensen direct. Toch zijn er ook behoorlijk wat mensen die nog even napraten. Samen met de sprekers schuiven zij aan bij de afsluitende borrel. De bezoekers en sprekers kunnen terugkijken op een succesvol en geslaagd evenement met aantrekkelijke sprekers die complementair waren aan elkaar en de bezoekers helpen aan spannende verhalen, interessante inzichten en bovendien een schatkist aan tools en technieken om komende veranderingen binnen organisaties met opgeheven hoofd aan te gaan.

Maarten Fijnaut is fulltime levensgenieter, sprekerscoach en trainer/ coach bij Leeuwendaal. Daarnaast organiseert hij activiteiten zoals Chateausessies, SpiritWalk en TEDxHaarlem. Alle recensies door Maarten Fijnaut.

Interesse in de Events van Managementboek? Kijk op: managementboek.nl/academy voor het complete aanbod.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden