Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , e.a.

In onderlinge samenhang

Liber Amicorum Tineke Cleiren

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2021 9789089747150
Direct te downloaden

Samenvatting

In september 2021 heeft Tineke Cleiren afscheid genomen van de Universiteit Leiden. Met dit
liber amicorum brengen vrienden, collega’s, oud-collega’s, promoti en promovendi een eerbetoon aan haar en haar wetenschappelijke werk. Kenmerkend aan dit werk is Tinekes scherpe oog voor ordening en samenhang binnen het strafrecht.

Ze plaatst actuele ontwikkelingen in het perspectief van de grondslagen, historische wortels en systematiek van het strafrecht en onttrekt ze daarmee aan de waan van de dag. Geordend aan de hand van een aantal centrale thema’s in het werk van Tineke bevat dit liber amicorum een groot aantal bijdragen waarin de auteurs laten zien hoe inspirerend Tineke gedurende haar loopbaan voor hen is geweest.

Specificaties

ISBN13:9789089747150
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:1066
Druk:1
Verschijningsdatum:22-9-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Jan Crijns

Jan Crijns is Professor of criminal law and criminal procedure at the Institute for Criminal Law and Criminology at Leiden University, the Netherlands.

Andere boeken door Jan Crijns

Over Pauline Schuyt

Pauline Schuyt studeerde Nederlands recht en Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie was ze junior docent straf(proces)recht aan de Rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmgegen. Momenteel werkt ze als universitair hoofddocent straf(proces)recht bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Andere boeken door Pauline Schuyt

Over Jeroen ten Voorde

Jeroen ten Voorde is universitair docent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden.

Andere boeken door Jeroen ten Voorde

Inhoudsopgave

Ideeëngeschiedenis en beginselen van straf- en strafprocesrecht; Meer nadruk op grondrechten, minder rechtsbescherming (Judit Altena, Kelly Pitcher)
De actuele waarde van Moddermans vergeten strafrechtstheorie: beginselen voor de strafbaarstelling en straf (Jolande uit Beijerse, Sanne Struijk)
Beginselen en uitgangspunten bij de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties (Edwin Bleichrodt, Paul Vegter)
Twee moorden (Geert Corstens)
De algemene beginselen van een behoorlijke strafrechtspleging anno 2021 (Jan Crijns, Mojan Samadi)
Recht van spreken. Over grensdenken en de moraal van het strafrecht – Een essay (Antoine Hol)
Humanitas in foro (Constantijn Kelk)
Le Moment Beccaria – Naissance du droit pénal moderne (1764-1810) (Simon Stolwijk)
Neurenberg en het legaliteitsbeginsel – Enkele overdenkingen bij een 75e verjaardag (Harmen van der Wilt)
Wetgeving; België en Nederland en een nieuw burgerlijk bewijsrecht – Enkele Hollandse observaties (Daan Asser)
Kinderrechten en het strafrecht – Over ‘kindbeelden’, functies van het strafrecht en de rechten van minderjarige verdachten en slachtoffers (Yannick van den Brink, Mariëlle Bruning, Ton Liefaard)
Begrip en beheersing van het bijzonder strafrecht – Een kenmerk-georiënteerde benadering (Jelle Cnossen, Pınar Ölçer)
Het Voorontwerp van Boek I van het Belgische Strafwetboek anno 2016 (Alain De Nauw); Schadevergoeding aan slachtoffers van misdrijven door de Staat (Jan Watse Fokkens)
Raakvlakken tussen bestuursrecht en strafrecht: over gescheiden rechtssferen en onderlinge afhankelijkheden (Arthur Hartmanne); Wendbaar strafwetgeven (Marc Kessler)
De ontwikkelingen van sanctienormen in het Wetboek van Strafrecht, 1886-2017 (Paul Nieuwbeerta, Marieke Meesters)
Lex rara sed lex (Rino Verpalen); De wetgever aan zet – Over veiligheidscompromissen in de bestrijding van terrorisme (Maartje van der Woude)
Strafbaarstelling en rechtsbelangen; Rechterlijke afbakeningsstrategieën in het licht van een regel- en rechtenconceptie van legaliteit (Sven Bakker, Luuk Esser, Pim Geelhoed); Wat is strafbaar? (Ybo Buruma)
Virtuele kinderpornografie als behandelinstrument in de forensische psychiatrie: een catch-22 – Verkenning van de gedragskundige en juridische mogelijkheden (Zef Faassen, Joni Reef, Michiel van der Wolf)
Euthanasie en de strafwet: een pleidooi voor een andere wettelijke regeling (Geert Knigge)
Over ‘kindersekstoerisme’; en de schijnbare ongevoeligheid van het Nederlandse debat voor internationaal gepropageerde terminologie (Anneke Koning, Masja van Meeteren)
Empirisch-juridisch onderzoek en strafbaarstelling (Joanne van der Leun); Aswoensdag in Duitsland; rechtsvorming rondom de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding (Paul Mevis)
Op zoek naar de morele grenzen van Uniestrafrecht – De potentie van het rechtsbelangenconcept (Jannemieke Ouwerkerk)
Een voltooid academisch leven? (Jos Silvis)
Zoeken naar een rechtvaardiging voor gematigde cumulatie bij meerdaadse samenloop van strafbare feiten (Jeroen ten Voorde); Deelnemen aan een vechterij (Hein Wolswijk)
Actoren in het strafrecht; ‘Goede zeden’ van de grensoverschrijdende verdachte in het #MeToo-tijdperk – Een opstel over mogelijke consequenties van de proceshouding van de verdachte in toekomstige zedenzaken (Jan Boksem)
Het OM in ons Koninkrijk (Hans de Doelder)
Hervorming van de procespositie van slachtoffers in het strafrecht in het recente verleden en de nabije toekomst – Het nieuwe gezicht van de slachtofferemancipatie (Marc Groenhuijsen)
Inzage van stukken door het slachtoffer (Berend Keulen)
‘Geldelijke’ genoegdoening – Over de grondslag theoretische betekenis van het schadeverhaal naar aanleiding van strafbare feiten (Renée Kool)
Het wettelijk recht om te zwijgen is niet meer van deze tijd (Pieter van der Kruijs)
Een publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor de verdediging? (Marianne Lochs)
Verschrikkelijke eenzaamheid of goede nachtrust – Beperkingen van de strafrechter in het oordeel over de verdachte (Patrick van der Meij)
Rechterlijke Macht in perspectief 3.0 (Erwin Muller)
Over de J&V Monitor, horizontalisering met de hamer en verschuivende verantwoordelijkheden voor de strafrechtelijke elite (Lucas Noyon)
De Amicus Curiae in het Internationale Strafprocesrecht – Is Tineke Cleiren een vreemde vriend(in)? (Fons Orie)
Rationaliteiten voor differentiatie van de functie van officier van justitie (Ard Schoep)
Tussen casus en context: de rechter en de antropoloog (Hermine Wiersinga)
Waarheidsvinding; Empirie en strafrechtelijke feitenvaststelling (Marieke Dubelaar)
Letsel geduid in het strafrecht (Wilma Duijst)
Tussen verleden en toekomst: de noodzakelijke abstraherende kracht van amnestie in ruil voor waarheid (Afshin Ellian)
De valse parlementaire discussie over de evaluatie van de Wet hervorming herziening ten voordele (Cyrille Fijnaut)
Half werk – Over de bewijskracht van een proces-verbaal van een opsporingsambtenaar (Stijn Franken, Petra van Kampen)
Waarheidsvinding bij de opsporing en vervolging van internationale misdrijven (Marianne Hirsch Ballin)
De bedreigde getuige: een vervolgverhaal (Anne Marie van Hoorn, Frits Posthumus)
De criminele burger in de opsporing: back to the nineties? (Sander Janssen)
De Ware Toedracht van Blackstone (Peter van Koppen)
Recht, echt en on(r)echt in een steeds privater strafrecht – Of: de slinger van Tineke Cleiren (Wout Morra)
Vergelding van vormfouten (Jan Reijntjes)
De verhouding tussenbewijs en overtuiging vanuit strafrechtelijk en Bayesiaans perspectief (Lonneke Stevens, Ronald Meester)
De vragende deskundige – De Oostenrijkse regeling over de deskundige als inspiratiebron voor het Nederlandse strafprocesrecht (Nastja van Strien)
Rechterlijke dwalingen: een empirisch perspectief (Sigrid van Wingerden; Rechtspleging; Terug naar de bron – De journalistieke bron in hetlicht van de jurisprudentie van het EHRM (Sara Arendse)
Correctie waarop? – De functie van artikel 12 Sv bij een zwalkend vervolgingsbeleid (Miranda Boone, Lisa Ansems, Leonie van Lent)
Kroniek der zonden – Een kijkje bij het landgerecht te Soerabaja in de jaren 1938 en 1939 (Danny Jol)
De vijfde macht – De ontdekkingstocht naar de (on)mogelijkheden van artikel 12 Sv (Ton de Lange)
Internationale samenwerking in strafzaken – Een pleidooi voor meer rechtsbescherming (Robert Malewicz)
Warm bad of koudwatervrees? – Lekenrechtspraak en restorative justice in Nederland en andere landen (Marijke Malsch, Theo de Roos)
Wet K450: Farce of Finale? –Tegemoetkoming wegens ten onrechte ondergane bewaring en internering door politieke delinquenten (Mieke Meiboom)
Als de politiek onvoldoende doet en de rechter zijn verantwoordelijkheid neemt – Opmerkingen naar aanleiding van reacties op het Urgenda-arrest (Egbert Myjer)
De gezichtspuntencatalogus als beleidsinstrument in cassatie (Vincent Peeters, Willem van Schendel)
De bewijsstandaard en het onderzoek naar de feiten in de artikel 12 Sv procedure (Tjarda van der Spoel)
Rassendiscriminatie bij verkeerscontroles met zegen van de Hoge Raad (Gerard Spong)
Het recht van de verdediging om betrokken te zijn bij de selectie van processtukken (Bas de Wilde)

Lijst van wetenschappelijke publicaties
Lijst van promoti en promovendi van prof. mr. C.P.M. Cleiren
Auteurslijst

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        In onderlinge samenhang