Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2014 9789462740839
Niet meer leverbaar.

Samenvatting

Het verschijnsel codificatie blijft Europa in zijn greep houden: nauwelijks is in Nederland een nieuwe codificatie van het privaatrecht verschenen, of er wordt al door het Europese parlement voorgesteld te werken aan een civielrechtelijke codificatie op Europees niveau. Dit ondanks het feit dat van verschillende zijden de zin van het neerleggen van het recht in wetboeken met exclusieve gelding sterk wordt betwijfeld. Is het niet realistischer de vervolmaking van het rechtover te laten gaan aan de rechter? Anderen zien daarentegen in de codificatie een bolwerk tegen rechterlijke willekeur en een bastion va nrechtszekerheid dat niet kan worden gemist.

Dit boek, dat is bedoeld als leerboek, knoopt aan bij deze vraag. Er is daartoe gekozen voor een thematische opzet: rondom het verschijnsel codificatie worden enige hoogtepunten uit de Europese codificatiegeschiedenis geschetst. De schrijvers hebben daarbij niet gestreefd naar een strak chronologische opbouw, maar veeleer een rechtsvergelijkende opzet tot uitgangspunt genomen: in afzonderlijke, op zichzelf staande hoofdstukken wordt de codificatiegeschiedenis van een aantal Europese landen (Italië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland e.a.) behandeld. Zo kan de student zien dat steeds dezelfde bedoelingen (het streven naar politieke eenwording, rechtszekerheid, het bestrijden van rechterlijke willekeur etc.) terugkeren en dat deze worden bepaald door veelal steeds dezelfde historische gegevens (het ontstaan en het verval van het Heilige Roomse Rijk, de Verlichting, het conservatisme etc.). In een bijzonder hoofdstuk, dat is gewijd aan enige aspecten vande rechtsontwikkeling in Engeland, wordt uiteengezet hoe die doelen ook langs andere wegen dan door middel van een codificatie kunnen worden verwerkelijkt.

Het boek richt zich niet alleen tot rechtenstudenten, maar tevens tot studenten in de geschiedenis en - meer in het algemeen - tot al diegenen die in het recht en de geschiedenis zijn geïnteresseerd.

Specificaties

ISBN13:9789462740839
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:525
Druk:4
Verschijningsdatum:23-9-2014
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Europees recht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Jan Lokin

Jan Lokin is emeritus hoogleraar Romeins recht en rechtsgeschiedenis aan de Rijks Universiteit Groningen. Hij is lid van de KNAW.

Andere boeken door Jan Lokin

Over Willem Zwalve

Prof. Mr. Willem Zwalve is hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Hij is tevens hoogleraar in het Anglo-Amerikaanse recht aan de juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Willem Zwalve schrijft over de geschiedenis van het Romeinse recht, de geschiedenis van de Europese rechtswetenschap en over het Anglo-Amerikaanse en Nederlandse vermogensrecht.

Andere boeken door Willem Zwalve

Inhoudsopgave

VOORWOORD
LIJST VAN AFKORTINGEN

I CODIFICATIE
1. Begripsbepaling
2. De wetgever
3. De rechter
Aanbevolen literatuur

I I CODIFICATIE EN HET NATUURRECHT
1. Declaration of independence
2. lus civile en ius naturale
3. Positivisme en natuurrecht
4. Ius gentium en ius naturale
5. Het natuurrecht in de Middeleeuwen
6. Hugo de Groot en het natuurrecht
7. The Age of Reason
8. Rousseau en het 'Contrat Social'
9. Vernunftrecht
10. Natuurrecht en codificatiestreven
11. Slotbeschouwing
Aanbevolen literatuur

I I I CODIFICATIE EN HET ROMEINSE RECHT
1. Imperium en lex
2. Patriciërs en plebejers
3. Ius civile en ius praetorium
4. Republiek en keizerschap
5. Keizerrecht en juristenrecht
6. Het oude en het nieuwe Rome
7. Keizer Justinianus (527-565)
8. Het Oostromeinse ofwel Byzantijnse rijk
9. Turkokratie en Koninkrijk Griekenland
Aanbevolen literatuur

I V CODIFICAT I E I N I TA L I E
1. Justinianus' codificatie in Italië
2. Volksrechten en gewoonterechten
3. Feodaliteit, belening en leenrecht
4. Renovatio imperii
5. Het Romeinse recht en zijn glossatoren
6. Canoniek recht
7. Statuten en commentatoren
8. Revolutie, restauratie en codificatie
Aanbevolen literatuur

V CODIFICAT I E I N F R A N K R I J K
1. Keizer en koning
2. De koning als keizer in zijn koninkrijk
3. De parlementen (gerechtshoven)
4. 'Mos gallicus' tegenover 'mos italicus'
5. Rechtseenheid en rechtsverscheidenheid
6. Revolutie
7. De verbreiding van de Code civil
8. Slotbeschouwing
Aanbevolen literatuur

V I CODIFICAT I E I N D E D U I T S E LANDEN
1. De West-Romeinse en Oost-Romeinse keizer
2. Rooms keizer en Rooms recht
3. De habsburgers als roomse keizers
4. Het Allgemeine Landrecht für die preussichen staaten (ALR)(ALR)
5. Het Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB)
6. Het einde van het Heilige Roomse Rijk der duitse natie
7. De strijd om een Duitse nationale codificatie
8. Eenwording 'Durch Eisen und Blut'
9. Rijkseenheid en rechtseenheid
10. Begriffsjurisprudenz tegenover Interessenjurisprudenz
11. Codificatie en ideologie
Aanbevolen literatuur

V I I CODIFICATIE IN NEDERLAND
1. Bourgondië en de Nederlanden
2. De Republiek der Verenigde Nederlanden
3. Revolutie, restauratie en codificatie
4. Codificatie en hercodificatie
Aanbevolen literatuur

V I I I CODIFICATIE IN ZWITSERLAND
1. Habsburg en Zwitserland
2. Confederatio Helvetica
3. Revolutie, restauratie en codificatie
4. Van rechtsverscheidenheid naar rechtseenheid
Aanbevolen literatuur

IX IN P LAAT S VAN CODIFICAT I E
1. 'Common law' en 'civil law'
2. 'Common law' en 'equity'
3. 'Common law' en 'statutory law'
4. 'Law reporting'
5. 'Stare decisis'
6. Het Anglo-Amerikaanse recht
Aanbevolen literatuur

X NATIONALE CODIFICATIES EN EUROPEES RECHT
1. Het Europese gemenebest
2. De Raad van Europa, het EVRM en het EHRM
3. De Europese Gemeenschap, het Gemeenschapsrecht en het Europese Hof van Justitie

Aanbevolen literatuur

REGISTER

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis