OnlineMagazine

Platform voor business professionals

Gevonden artikelen

  Filteren

  Filter de resultaten

  Rubriek

  Toon meer

  Online Magazine

  Auteur

  Toon meer

  Tags

  Dossier

  Toon meer
  Toon resultaten

  Artikelen in het Online Magazine

  Hier vindt u artikelen rond boeken over Mens en maatschappij. Politiek, maatschappelijke ontwikkelingen, duurzaamheid in brede zin, kortom alles voor de manager die op de hoogte wil zijn.
  Pagina 830 van 16.740 resultaten
  recensie
  Personeelsmanagement
  7 januari 2001
  Léon de Caluwé
  Via via werd ik attent gemaakt op dit boek. Het had een paar verassende nieuwe dingen werd mij gezegd. Ik heb het gekocht en gelezen en mijn reactie is: het heeft nieuwe, maar ook wat oude dingen. Om met de oude te beginnen: net zoals zo veel andere veranderkundeboeken belooft ook dit boek dat we, als we de stappen volgen (in dit geval 6) we in het beloofde land van een duurzaam veranderde organisatie zullen belanden. De meeste managers en adviseurs weten inmiddels gelukkig beter. Er wordt in 'Living Strategy' heel veel nadruk gelegd op de mens in de organisatie. Dat is ook niet nieuw: maar de taal en jargon is het wel: Organisaties moeten een ziel hebben, voortdurend betekenissen zoeken en uitwisselen, we moeten daarvoor tijd nemen.
  recensie
  Werk en loopbaan
  7 januari 2001
  Henk Hogeweg
  Mens
  recensie
  Advisering
  1 december 2000
  Hilde Veraart-Maas
  Schein behandelt in dit boek achtereenvolgens wat procesadvisering onderscheidt van andere adviesmodellen, de psychodynamica van de begeleidingsrelatie, het begrip cliënt, intrapsychische processen, interpersoonlijke communicatie en bewuste feedback, faciliterende procesinterventies, advisering in de praktijk en de begeleidingsrelatie. Hij schenkt ruim aandacht aan de psychologische en sociologische processen binnen een adviesrelatie. Ik zal de belangrijkste thema's hieronder verder uitwerken.
  recensie
  Algemeen management
  30 oktober 2000
  Hilde Veraart-Maas
  Het
  recensie
  Strategisch management
  16 oktober 2000
  Rene ten Bos
  7-11 minuten leestijd
  Gary Hamel geldt als één van de bekendste management goeroes, maar zijn faam dankt hij vooral aan zijn samenwerking met C.K. Prahalad. De artikelen die beide heren rond 1990 voor 'Harvard Business Review' schreven hebben een klassieke status. In iets mindere mate geldt dat voor hun boek 'De strijd om de toekomst', dat in 1994 verscheen.
  recensie
  Financieel management
  16 oktober 2000
  Victor Blom
  In e
  recensie
  Marketing
  14 oktober 2000
  Philip Waalewijn
  De auteurs proberen met dit boek de hype rondom CRM te ontrafelen. Het boek bestaat uit drie delen: 1. Wat is CRM 2. Een CRM model 3. CRM in de praktijk
  recensie
  Personeelsmanagement
  14 oktober 2000
  Jan Smit
  De menselijke factor wordt binnen organisaties steeds belangrijker. In dat kader zijn er al heel wat methodes ontwikkeld die tot doel hebben het gedrag van mensen conceptueel te kaderen. Belbins teamrollen is daarvan een bekend bijvoorbeeld. Wat deze methoden niet beogen en bereiken is een conceptueel kader te ontwikkelen dat verder gaat dan het gedragsniveau. Dat maakt ze in zekere zin oppervlakkig Het zijn typologieën die geen fundamenteel inzicht bieden in intra- en intermenselijke processen. De bekende invullijsten voeren ons in dit soort methodes naar voorkeursstijlen die niet veel houvast geven voor een meer diepgaande reflectie op individueel en groepsfunctioneren.
  recensie
  Personeelsmanagement
  14 oktober 2000
  Erwin van de Pol
  Een boek met een uitdagende vraag als titel, 'P&O passé en overbodig?', voorspelt een spannend relaas, wellicht een zoektocht. Een ogenschijnlijk interessant uitgangspunt voor mensen uit het P&O vak om er eens even voor te gaan zitten. Toch is de ondertitel meer ter zake om zowel de inhoud als de lading van dit boek te dekken: 'Een spiegel voor HR professionals'. En een spiegel is dit boek zeker. Daan Fousert, een ervaren P&O'er met een indrukwekkende staat van dienst, trekt alles uit de kast om het nu en straks van het Human Resource Management in kaart te brengen, te beschouwen en er vervolgens conclusies aan te verbinden.
  recensie
  Verandermanagement
  14 oktober 2000
  Agnes Oen
  "De
  recensie
  Persoonlijke effectiviteit
  12 oktober 2000
  Hilde Veraart-Maas
  Het enneagram is een eeuwenoud model, een dynamische cirkel die negen persoonlijkheidstypes en hun onderlinge interacties beschrijft. Elk type heeft zijn eigen strategie die succes genereert maar ook beperkingen met zich meebrengt: negen patronen van denken, voelen en handelen. Deze negen types zijn terug te voeren tot drie centra: hoofd (intellect), hart (gevoel) en buik (fysiek). Hoewel ieder individu wel kenmerken van meerdere of van alle negen types heeft, ligt zijn persoonlijkheid overwegend binnen één basistype. Het enneagram wordt gezien als een bewustwordingsmodel om inzicht in jezelf te verwerven en een persoonlijk actieplan te ontwikkelen. Dit is dan ook het doel van dit boek.
  recensie
  Advisering
  12 oktober 2000
  Henk Hogeweg
  Het
  recensie
  internet en social media
  7 oktober 2000
  Hans Strikwerda
  Deze
  recensie
  Strategisch management
  19 september 2000
  Victor Blom
  Bij
  recensie
  Organisatiekunde
  6 september 2000
  Hilde Veraart-Maas
  De combinatie van veertig jaar advies- én wetenschappelijke ervaring levert in 'De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming' unieke kennis op over de geheel eigen dynamiek van de organisatiecultuur. Wie hoopt instant recepten voor cultuurverandering te vinden in dit boek wordt teleurgesteld. Wat Schein wél biedt: heldere ideeën en inzichten, beeldende, verduidelijkende casuïstiek waar menig organisatieadviseur van zal watertanden, aanbevelingen en bondige samenvattingen. Kortom: een uitdaging tot reflectie. Schein raakt precies in de kern waarom het fenomeen organisatiecultuur zich niet laat creëren en zet een klassieker neer binnen de veelheid aan literatuur over organisatiecultuur.
  recensie
  Werk en loopbaan
  6 september 2000
  Gert Otter
  'Str
  recensie
  Marketing
  4 augustus 2000
  Hans Strikwerda
  3-4 minuten leestijd
  De meest cruciale en ook meest onzekere factor in de nieuwe economie is de consument. Kon in de oude economie de consument gesegmenteerd worden, statistisch beschreven en door middel van marketing gemanipuleerd, dat gaat niet meer op in de nieuwe economie.
  recensie
  Persoonlijke effectiviteit
  26 juli 2000
  Peter de Roode
  Deze vertaling van 'First things first' is meer dan een managementboek. 'Prioriteiten' gaat over een manier van leven. Managers zouden er een hele duidelijke boodschap uit kunnen halen wanneer zij de hamvraag van het boek 'Hoe komt het toch dat prioriteiten bij mij niet op de eerste plaats komen?', voor zichzelf zouden beantwoorden. In ruim 300 bladzijden en enkele bijlagen wordt de lezer in de gelegenheid gesteld om op deze vraag antwoord te geven. Het resultaat mag er dan ook wezen. Covey biedt geen lapmiddel aan en dus geen instant oplossingen. Wie bereid is zichzelf kritisch te bekijken zal tot de ontdekking komen dat er met betrekking tot menselijke waarden en normen veel eer te behalen valt. De vele 'pakkende' uitspraken, gecombineerd met vele voorbeelden maken 'Prioriteiten' goed leesbaar.
  recensie
  Marketing
  26 juli 2000
  Peter de Roode
  Met
  recensie
  Strategisch management
  26 juli 2000
  Rudy van Stratum
  Niet

  Populaire producten

   Personen

    Trefwoorden