OnlineMagazine

Platform voor business professionals

Gevonden artikelen

  Filteren

  Filter de resultaten

  Rubriek

  Toon meer

  Online Magazine

  Auteur

  Toon meer

  Tags

  Dossier

  Toon meer
  Toon resultaten

  Artikelen in het Online Magazine

  Hier vindt u artikelen rond boeken over Mens en maatschappij. Politiek, maatschappelijke ontwikkelingen, duurzaamheid in brede zin, kortom alles voor de manager die op de hoogte wil zijn.
  Pagina 832 van 16.670 resultaten
  recensie
  Algemeen management
  10 januari 1999
  Robert Blom
  In z
  recensie
  Algemeen management
  6 november 1998
  Lizette Rosenboom
  Het
  recensie
  Persoonlijke effectiviteit
  5 oktober 1998
  Michael Geerdink
  Han Bakker is werkzaam als docent 'creatief denken' aan de Hogeschool Rotterdam e.o. Na eerst gewerkt te hebben met boeken van De Bono en Vanosmael vatte Bakker het plan op om zelf een boek over creatief denken te schrijven. Zijn zojuist verschenen boek 'Creatief Denken' valt in twee delen uiteen. In het eerste deel wordt een uiteenzetting gegeven van de basisideeën en visies van wat creatief denken is. In het tweede deel worden creatieve denktechnieken aangeboden. Het boek is bedoeld voor studies binnen het HBO waarin een beroep wordt gedaan op het ' creatief en competitief functioneren' van de studenten. Elk hoofdstuk eindigt dan ook met vragen en opdrachten.
  recensie
  Organisatiekunde
  3 oktober 1998
  Kees Kranenburg
  Het overkomt mij wel vaker, dat ik tijdens het lezen van een vertaling van een boek mij afvraag hoe het er oorspronkelijk heeft gestaan. Soms lijkt de vertaler hetgeen bedoeld wordt, net niet gevat te hebben. Zo wordt met de ondertitel 'Hoe technologie grenzen van tijd, ruimte en organisaties overbrugt' nèt even iets anders weergegeven dan met 'Reaching Across Space, Time, and Organisations with Technology' wordt bedoeld. En daar zit 'm nu net de clou van het boek. Niet de technologie, maar de mens in teamverband staat in dit boek centraal.
  recensie
  Organisatiekunde
  2 september 1998
  Jaap Peters
  Met
  recensie
  Personeelsmanagement
  17 augustus 1998
  Kees Visser
  De populariteit van begrippen als reengineering en shareholder value leiden ertoe dat de mensen in organisaties uit het oog verloren worden. Nederlands enige managementgoeroe Manfred Kets de Vries voert al jaren een kruistocht tegen al te mechanische opvattingen over organisaties. De combinatie psychoanalyse en economie is zijn domein en heeft ditmaal geresulteerd in het boek met de veelbelovende titel Op leven en dood in de directiekamer.
  recensie
  Strategisch management
  17 augustus 1998
  Jeroen Kemperman
  'De Gelieerde Onderneming' is momenteel waarschijnlijk het beste praktijkboek over strategische allianties tussen leveranciers en afnemers. Internationaal is het boek (evenals de voorganger van Lewis: 'Partnerships for Profit') een best-seller. Misschien heeft het te maken met de slechte vertaling van de naam (origineel: 'The Connected Corporation'), maar gezien de nog geringe bekendheid in ons land lijkt het erop dat het boek in Nederland nog wordt onderschat.
  recensie
  Verandermanagement
  17 augustus 1998
  Jeroen Kemperman
  Rece
  recensie
  Personeelsmanagement
  17 augustus 1998
  Klaas Wassens
  Zeer
  recensie
  Strategisch management
  17 augustus 1998
  Kees Visser
  Kleine organisaties kijken vaak met veel ontzag naar grote organisaties. De grote jongens als Philips, Shell en Unilever mogen zich op meer bewondering en aandacht verheugen dan 'bedrijfjes' met slechts 100 werknemers, die vaak naamloos door het leven gaan. Toch biedt groot zijn niet alleen maar voordelen. Bureaucratie is toch vooral een kenmerk van grote, en niet van kleine ondernemingen, om maar een voorbeeld te noemen. David Hurst pleit in 'Crisis en vernieuwing' voor een herinvoering in grote organisaties van de waarden die kleine organisaties hun succes verschaffen.
  recensie
  Organisatiekunde
  17 augustus 1998
  Jan Grijpink
  Hard
  recensie
  Organisatiekunde
  17 augustus 1998
  Marco de Witte
  De laatste 15 jaar wordt door diverse auteurs beweerd dat de wijze van werken in organisaties radicaal moet worden vernieuwd. Dat is noodzakelijk omdat de wereld is veranderd: klanten hebben zich ontwikkeld en zijn veeleisender geworden, de concurrentie, ooit plaatselijk en mild, is nu mondiaal en moordend en tenslotte is razendsnelle verandering de normale toestand geworden. In een dergelijke situatie moet onder ogen worden gezien dat de oude manier van Tayloristische bedrijfsvoering, gebaseerd op stabiele markten, niet langer voldoet. Organisatiedeskundigen en managers zijn dus op zoek naar nieuwe produktieconcepten. Eén van de inmiddels ontwikkelde alternatieven is Business Process Reengineering.
  recensie
  Organisatiekunde
  17 augustus 1998
  Kees Visser
  Recent verscheen De levende onderneming van de Nederlander Arie de Geus, die jarenlang hoofd was van Group Planning van Shell. In dit boek moedigt De Geus moedigt zijn lezers aan ondernemingen te beschouwen als levende wezens in plaats van een verzameling vaste activa weergegeven op een balans. In een tijd waarin steeds meer ondernemingen zich richten op het maximaliseren van aandeelhouderwaarde en het management zichzelf royaal winstopties uitkeert lijkt de verschijning van De levende onderneming perfect getimed te zijn.
  recensie
  Organisatiekunde
  17 augustus 1998
  Jeroen Kemperman
  3-4 minuten leestijd
  Core capabilities en met name core competenties (kerncompetenties) zijn mooie krachtige woorden in een kennisgedreven maatschappij. Ze worden dan ook veelvuldig en soms 'uit de losse pols' gebruikt in discussies over de te voeren bedrijfsstrategie. Dit roept bij mij (en ik ben hier vast niet uniek in) altijd vragen op:
  recensie
  Strategisch management
  11 augustus 1998
  Jaap Peters
  'Dank dat u de moeite neemt deze recensie te lezen', lijkt me na het doornemen van 'Intuïtieve Strategen', een boek over de Japanse marketing-benadering een juiste wijze van begroeten van de lezer. Westerse bedrijven worden succesvol door bezuinigingen en reorganisaties die ten koste gaan van de werknemers. Bij bestaande bedrijven leidt het succes van de onderneming eerder tot ontslagen dan tot het aannemen van nieuwe mensen. Bedrijven die zich aan hun aandeelhouders verplicht voelen, behandelen hun medewerkers als vee dat van het ene naar het andere hok gesleept kan worden, en ten slotte naar de slachtbank wordt geleid. Het boek is voor mij een wolf in schaapskleren. Op bijna iedere bladzij staat wel iets wat indruist tegen reguliere Westerse opvattingen en heeft op sommige punten naar mijn smaak (onbedoeld?) een hoog Dilbert-gehalte. Maar het boek oogt als een keurig verhaal voorzien van de nodige schema's wat voortbouwt op heersende opvattingen. Het lezen was een genoegen.
  recensie
  Persoonlijke effectiviteit
  11 augustus 1998
  Koos Hafkamp
  'Wer
  recensie
  Personeelsmanagement
  9 juli 1998
  Han van der Horst
  Als
  recensie
  Algemeen management
  6 juli 1998
  Rene ten Bos
  5-7 minuten leestijd
  Schrijven is de kunst van het weglaten. In die zin zou men kunnen zeggen dat de meeste leerboeken die bekend zijn in de management literatuur op de een of andere manier niet geschreven zijn, simpelweg omdat er niets in wordt weggelaten.
  recensie
  Algemeen management
  6 juli 1998
  Willem Vrakking
  Char
  recensie
  Algemeen management
  18 mei 1998
  Kees Visser
  De l

  Populaire producten

   Personen

    Trefwoorden