Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Bedrijfseconomie in de praktijk

Recentelijk verscheen de 4e druk van het boek Bedrijfseconomie in de praktijk van de Concept Uitgeefgroep. Het boek beschrijft de theorie van de bedrijfseconomie in brede zin op HBO-niveau en past dit toe op praktijksituaties met heldere voorbeelden, cases en opgaven. Dit met het oog op goede besluitvorming in de onderneming (de doelgroep van dit boek wordt gevormd door werknemers). Veel aandacht wordt besteed aan de interpretatie van bepaalde uitkomsten; wat betekent dit kengetal voor mijn organisatie?

Alphons F. Mantel | 8 september 2016

De hoofdonderwerpen in dit boek zijn; indeling van organisaties (de typologie van Starreveld- handel, productie en dienstverlenend- , profit en non-profit en de rechtsvormen- eenmanszaak, BV, NVenz.), het doel van de organisatie, de besluitvorming van het management en de basisbegrippen van de bedrijfseconomie. Bij het onderdeel kostprijsberekening viel me op dat er aandacht is voor de nieuwe methode van Anderson en Kaplan genaamd time-driven-actvity-based-costing. Bij het onderdeel financiële planning komen alle instrumenten aan bod: investeringsbeslissingsmethoden, budgettering, planning en control-cyclus en de liquiditeitsbegroting. Ondernemingen worden steeds complexer en dynamischer. De beheersbaarheid lijkt daardoor af te nemen, ook voor de financiële functionaris in een onderneming. De aandeelhouders verlangen steeds meer inzicht in de bedrijfsvoering en (financiële) verantwoording middels jaarverslag en jaarrekening. Mede hierdoor is de taak van de financiële functionaris in een onderneming verzwaard. Er is veel aandacht voor het relatieve karakter van financiële kentallen (liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en het beheer van netto werkkapitaal) die een indruk geven van de mate van financiële gezondheid van de organisatie. Rationaliteit Een apart hoofdstuk is gewijd aan ondersteuning van de besluitvorming, vaak het lastigste deel in elke organisatie. Het verzamelen van informatie en het overzien van alternatieven en risico's zijn daarbij nodig, maar dat is vaak geen voldoende voorwaarde tot rationeel besluit, gelet op alle onzekerheden. Econoom en socioloog Herbert Simon sprak van "bounded rationality' (beperkte rationaliteit). En George Bernard Shaw zei: "voor elk complex probleem bestaat een simpele oplossing die fout is". Zeer interessant is daarom de paragraaf over neuro-economie, die over menselijke keuzecriteria en besluitvorming gaat. Reeds lang is bekend dat er vaak niet-rationele overwegingen meespelen; denk aan de invloed van reclame en de sociale omgeving, het imago van merken of organisaties, ethische principes (normen, waarden en solidariteit) en overwegingen van volksgezondheid. Dit boek tracht te voorzien in de behoefte om up to date te blijven. Het is mede bedoeld voor actuele ontwikkelingen, zoals de tendens tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), de snelle voortgang van de ICT en de ontwikkelingen in de productietechniek, met effect op de concurrentiepositie van de organisatie. Aan het eind van elk hoofdstuk is een literatuurlijst vermeld, een samenvatting opgenomen en een paragraaf met extra stof die de gepresenteerde theorie concretiseert en toepast (bijvoorbeeld voor- en nadelen van een beursnotering, risicomanagement). Ook zijn hier meerkeuzevragen en andere opgaven vermeld, waarvan de antwoorden aan het eind van het boek te vinden zijn. Daar is tevens een alfabetisch zakenregister opgenomen en een lijst met afkortingen. Beoordeling Het boek is zeer helder van taal, opzet en inhoud, ik beveel dit boek van harte aan voor studenten en docenten. Hier ligt een kans om de vakkennis op peil te houden. Vanzelfsprekend is dit boek ook geschikt voor zelfstudie voor controllers, accountants en beleidsmedewerkers. Het geeft soms een andere en verfrissende kijk op bepaalde (actuele) zaken. Een sterk punt van het boek is dat het aandacht besteedt aan non-profit organisaties zoals scholen, jeugdzorg en ziekenhuizen. Het enige minpuntje van dit boek is dat het mededingingsbeleid van de overheid volledig ontbreekt. Maar dat is mogelijk de taak van anderen in de onderneming.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden