Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
15 november 2019 | Henny Portman

Salim Ismail wrote, together with Yuri van Geest and Michael S. Malone, Exponential organizations – Why new organizations are ten times better, faster, and cheaper than yours (and what to do about it).

These exponential organizations are able to show an exponential growth curve due to the integral application of communities, big data, smart algorithms and new, innovative technologies. The authors used research into hundreds of startups and interviews with CEO’s of the fast-growing companies (Airbnb, Netflix, Tesla, Waze, et cetera).

The book consists of two parts and an introduction. The first part explores the characteristics and implications of exponential organizations. The second part deals with the practical implementation and future vision of these organizations. You get tools to implement the exponential organization model in your own organization too.

Moore’s law will be known to many. Every eighteen months the price / performance of computing power doubles. And this has already been applicable for the last sixty years. However, this exponential doubling is much more common, but predicting a technology when it doubles is always dangerous. The Human Genome Project was set up in 1990 with the aim of completely unraveling a single human genome. According to various predictions, the project would take 15 years and cost $ 6 million. Every expert called the project a failure in 1997, pointing out that if only 1 percent were unraveled in 1997, it would take seven hundred years for the entire genome to be mapped. According to Ray Kurzweil, the 1% meant they were halfway. Double 1% seven times was 100%. The project was completed in 2001!

Almost by definition, exponential organizations (ExOs) all think big and this is reflected in the higher ambitious goal of the organization. The massive transformative purpose (MTP) statement is formulated for this purpose.

Download de QRC die Henny Portman bij dit boek maakte: QRC (ExO EN, 191021) v1.0

ExO’s are described by five external (SCALE) and five internal (IDEAS) elements. To classify as an ExO you need to have a Massive Transformation Purpose (MTP) and at least 3-4 of the ExO-elements. In the appendix you can find a questionnaire to calculate your own exponential score. SCALE- and IDEAS-elements are self-reinforcing and integrating.

The external elements (SCALE) to improve your performance are: Staff on demand, Community & Crowd, Algorithms, Leveraged assets, Engagement. ExOs scale up beyond the boundaries of their own organization by using or gaining access to people, assets and platforms to maximize flexibility, speed, agility and learning processes.

In addition, the controlling framework of the five internal elements (IDEAS) is described, which manages the abundant output of the external SCALE elements: Interfaces, Dashboards, Experimentation, Autonomy, Social.

In addition to the aforementioned characteristics, the authors have determined nine key dynamics at play for the ExO ecosystem:
1. Information accelerates everything
2. Drive to demonetization
3. Disruption is the new norm
4. Beware the “expert”
5. Death to the five-year plan
6. Smaller beats bigger
7. Rent, don’t own
8. Trust beats control, open beats closed
9. Everything is measurable and anything is knowable.

In the second part the authors explain how to start an ExO by using examples and they offer a step-by-step plan:
1. Select a massive transformative purpose (MTP)
2. Join or create relevant MTP communities
3. Compose a team
4. Breakthrough idea
5. Build a Business Model Canvas
6. Find a business model
7. Build the MVP
8. Validate marketing and sales
9. Implement SCALE and IDEAS
10. Establish the culture
11. Ask key questions periodically
12. Building and maintaining a platform.

In addition to setting up, attention is also paid to how you can grow an organization in the mid-market company segment, exponentially. Through examples from TED, GitHub, Coyote Logistics, Studio Roosegaarde, GoPro and how they score on the ExO elements, you get a good overview of what is possible. Finally, a number of strategies are discussed with which large organizations can align themselves with ExO concepts while retaining their core activities transform leadership, partner with, invest in or acquire ExOs, disrupt and implement ExO lite internally.

By using examples from Bridgewater, Coca-Cola, Haier, Xiaomi, The Guardian, GE, Amazon, Zappos, Tangerine, and Google Ventures, among others, the authors explain how these strategies have been put into practice by showing their exponential score. The book concludes with a chapter on exponential executives including the CEO, CMO, CFO, CTO / CIO, Chief Data Officer (CDO), Chief Innovation Officer (CIO), COO, Chief Legal Officer (CLO), and the CHRO.

Conclusion. Is this era of agile transitions, a must read for senior management to understand that scaling of agile teams is not enough to survive in this twenty first century? The book offers a practical framework to experiment with one or more of the ExO elements.

7 mei 2015 | Jeanine Dijkhuis

Ideeën gebaseerd op nieuwe technologieën leiden tot nieuwe verdienmodellen. Die bestaande markten kunnen ontwrichten. Er valt iets op aan de groeifactor van deze bedrijven. Schaalbaarheid is het kernwoord. De opbrengst is tenminste tien keer groter dan in een lineaire organisatie. Door impact of output.

Biotechnologie, neurotech, nanotech, robotica, solar, sensoren en bodyscans… Hoewel ze misschien pas echt breed toepasbaar zijn over tien jaar, is men er al mee bezig. Groeiende bedrijven drijven steeds vaker op informatie in plaats van producten. Wanneer je opschuift richting een op informatie gebaseerde omgeving, kun je in een sneltreinvaart groeien. De verhouding investering/omzet kan eens in de twee jaar verdubbelen. En dan hoef je niet eens te voldoen aan alle tien tactieken die Exponentiële organisaties (ExO) kenmerken.

Mede-auteur van Exponentiële organisaties Yuri van Geest is Nederlands ambassadeur van de Singularity University. De Universiteit bestudeert de impact van exponentieel groeiende technologieën op organisaties en bedrijfstakken. Dit tijdperk van extreem versnellende innovatie vraagt om andere, wendbare organisatietechnieken. De huidige vaardigheden zijn vooral gebaseerd op omvang en controle. Leiders staan voor nieuwe uitdagingen. Ervan uitgaande dat de enige constante factor verandering is. De concurrentie komt nu al steeds vaker van kleine dienstverleners in plaats van grotere productiebedrijven.

Een ExO onderscheidt zich door een andere interne organisatie. Minder vaste activa, minder vaste medewerkers, lagere kosten. Met een klein team, ingedeeld naar expertise, grootse dingen doen. Met planningscycli van een jaar, want een 5-jarenplan is zelfmoord in een ExO. Het gaat om de kracht van netwerken in plaats van hiërarchie. Gebaseerd op transparantie en open source voor afnemers.

Ben je een start-up of houd je je bezig met new business development, dan kun je van meet af aan de slag met deze uitgangspunten. Het eerste deel van dit boek gaat hierover. Uit het tweede deel van het boek blijkt veel bewondering voor bestaande organisaties, die zich succesvol transformeerden tot ExO. Vaak kozen deze organisaties ervoor gescheiden van de traditionele omgeving een ExO te beginnen.

Dit boek is interessant van kleine ondernemer tot de leidinggevende en CEO van de toekomst. Die er aan moet wennen dat groei voortaan niet lineair maar exponentieel kan zijn. Met de test achter in het boek kun je jouw exponentiële score toetsen.

De wet van Moore geldt al vijf decennia lang en nu pas zien we door ontwrichtende technologieën wat dat in de praktijk betekent. Wil jij als consultant, entrepreneur of intrapreneur aan de slag in dit informatietijdperk, dan is dit boek een must read. Voor de senior marketeer is het ook een aanrader. Bereid je wel voor op een hoog abstractieniveau. Gelukkig staan er veel voorbeelden in het boek, zodat je niet hoeft te twijfelen over het waarheidsgehalte.

29 april 2015 | Sjors van Leeuwen

De veranderingen gaan steeds sneller en de impact van de veranderingen is steeds groter. Was de gemiddelde levenscyclus van een bedrijf in 1955 nog 45 jaar, tegenwoordig is dat slechts 15 jaar. Ook wordt de levensduur van producten steeds korter. In de afgelopen jaren zijn bedrijven voor hun omzet en winst grotendeels afhankelijk geworden van producten die in de laatste vijf jaar zijn gelanceerd.

Toch lukt het sommige bedrijven in deze turbulente tijden optimaal gebruik te maken van deze omstandigheden door de inzet van nieuwe, versnellende technologieën. Waardoor ze op een schaal en met een snelheid groeien die nauwelijks te bevatten is. Dit zijn ‘exponentiële organisaties’. Organisaties waarvan de impact of opbrengst minimaal tienmaal groter is dan gelijksoortige organisaties, door het gebruik van nieuwe organisatietechnieken en versnellende technologieën. Deze bedrijven zullen de komende jaren met hun disruptieve businessmodellen hele bedrijfstakken gaan ontwrichten.

Dat is de boodschap van de schrijvers Salim Ismail, Yuri van de Geest en Micheal S. Malone in hun boek ‘Exponentiële organisaties’. De auteurs zijn verbonden aan de Singularity University. Een instituut dat zich bezighoudt met de toepassing van exponentieel groeiende (of versnellende) technologieën. De auteurs laten zien dat bedrijven sneller moeten vernieuwen willen ze niet weggevaagd worden door extreem succesvolle bedrijven als Google, Facebook, Airbnb, Uber, Netflix, Waze, Groupon, Tesla, Zappos en al die andere start-ups die staan te trappelen om de gevestigde orde omver te werpen. Trendwatchers verwachten dat een groot deel van de bedrijven in de Fortune 500 over tien jaar niet meet bestaat.

De grote veranderingen die zich nu voltrekken, worden veroorzaakt door verregaande informatisering, digitalisering en democratisering van producten, diensten en productie- en leveringsketens. Waardoor bedrijven in de volle breedte kunnen profiteren van de wet van Moore (continue verdubbeling van prestaties). In feite zitten we midden in een digitale revolutie die net zo ingrijpend zal zijn als de industriële revolutie honderd jaar geleden. Denk aan ontwikkelingen als sensoren, nanotechnologie, robotica, drones, 3D-printen, biotech, gentech, solar, digitale geneeskunde, internet of things (in 2030 hangen er een biljoen (!) apparaten aan internet), crowdsourcing, communities en big data voor het ontwerpen van slimme algoritmes met behulp van de ontelbare gegevens die beschikbaar komen.

De auteurs onderzochten o.a. de honderd snelstgroeiende en succesvolste start-ups in de wereld en interviewden tientallen CEO’s van de snelstgroeiende organisaties waaronder ook multinationals als General Electric (GE) en het Chinese Haider. Ze zochten het geheim van de bedrijven die tien keer beter, sneller en goedkoper zijn dan vergelijkbare bedrijven in hun sector. Wat doen deze exponentiële organisaties anders en beter dan de doorsnee bedrijven die wij allemaal kennen?

De auteurs zagen dat exponentiële organisaties een aantal gedeelde kenmerken hebben, zoals een ‘massive transformative pupose’ (hoger doel) en een vijftal externe en interne kenmerken. De vijf externe kenmerken worden aangeduid met ‘scale’ en staan voor staff on demand (personeel op afroep), community & crowd, algorithms, leveraged assets (extern verworven hulpmiddelen) en engagement (betrokkenheid). De vijf interne kenmerken gaan over ‘ideas’ bestaande uit interfaces, dashboards, experimentation, autonomy en social.

Exponentiële organisaties maken hierbij in meer of mindere mate, en allemaal op hun eigen manier, gebruik van bestaande concepten als strategic agility (strategische wendbaarheid), open innovatie, collaborative commerce en consumption (deeleconomie), zelforganiserende teams, gamification, open source, cloudcomputing, outsourcing, lean startup en klantgedreven innoveren met cocreatie, crowdsourcing en communities.

Het boek bevat naast een inleiding en epiloog, twee delen. In het eerste deel worden de kenmerken van een exponentiële organisatie beschreven. Deel 2 beschrijft hoe je een exponentiële organisatie start, maar ook hoe je een bestaande organisatie, van klein tot groot, kunt omturnen in een exponentiële organisatie. Volgens de auteurs is het daarbij niet nodig om alle elf kenmerken door te voeren. De prestaties van een bedrijf kunnen al aanzienlijk verbeterd worden door drie of vier exponentiële kenmerken door te voeren.

In het boek worden tal van bedrijven geanalyseerd, waarbij gekeken wordt welke exponentiële kenmerken zijn toegepast, op welke manier en met welke resultaten. Hierbij passeren niet alleen bekende start-ups de revue, maar ook gevestigde bedrijven als Coca-Cola, GE en The Guardian en onbekende kampioenen zoals Xiamoi, Techshop en Local Motors. Ook beschrijven de auteurs de impact van alle nieuwe ontwikkelingen op functies in de organisatie en maatschappij. Het boek sluit af met een vragenlijst waarmee je kunt zien hoe exponentieel jouw eigen organisatie is.

Het boek leest als een wake-up call. Al lezende bekruipt je het gevoel dat we met zijn allen die bekende kikker zijn, in een pan met water dat langzaam tot het kookpunt wordt opgevoerd. Het is zoals de auteurs zeggen: continue verandering is de enige constante factor. Dat betekent dat bedrijven aan de slag moeten om hun organisatie wendbaarder, weerbaarder en innovatiever te maken.

Het boek Exponentiele organisaties biedt daarvoor tal van inzichten en praktische handvatten. Vanwege de geschetste onomkeerbare ontwikkelingen en de vele aansprekende praktijkvoorbeelden, is het boek verplichte literatuur voor topmanagers, beleidsmakers, adviseurs en studenten.

2 april 2015 | Nico Jong

In de complexe en dynamische wereld om ons heen is een nieuw type organisatie ontstaan dat qua schaal en waarde groeit met een niet eerder vertoonde snelheid. De levensduur van traditionele organisaties neemt al jaren sterk af. Dat staat te lezen in ‘Exponentiële organisaties’ van Salim Ismail, Yuri van Geest en Michael Malone.

Dit nieuwe type organisatie, de exponentiële organisatie (ExO) heeft een ontwrichtend effect op bestaande organisaties en zorgt voor een nog kortere levensduur. Bij een exponentiële organisatie is de impact of de opbrengst disproportioneel groot, ten minste tien maal groter in vergelijking met soortgenoten, door het gebruik van nieuwe versnellende technologieën. ExO’s beschikken niet over grote personeelsbestanden of gebouwen en zij gebruiken vooral digitaal beschikbare informatie. Er is een paradigmaverschuiving gaande: een omgeving die door digitale informatie wordt gevoed, levert fundamentele ontwrichtingen op. Overal in de wereldeconomie zijn die te vinden. Zij gaan gepaard met ingrijpende verschuivingen van fysieke omgevingen naar digitale informatieomgevingen. De snelheid van deze ontwikkelingen verloopt via een exponentieel groeipad en de prijs of de prestatie zal eens in de twee jaar verdubbelen. Onze blik op de wereld moet snel veranderen van een op fysieke en materialistische zaken gebaseerd perspectief naar een informatie- en kennisperspectief. Of we dat nu leuk vinden of niet.

Het traditionele lineaire denken werkt niet in een sterk versnellende non-lineaire en door internet gestuurde wereld. Het oude denken kan dit niet bijbenen en de traditionele lineaire organisaties worden door de exponentiële ontwikkelingen ontwricht. ExO’s beschikken nauwelijks over activa of personeel, maar wenden juist externe bronnen aan om hun doelen te bereiken. Personeel en gebouwen worden ingehuurd en zij gebruiken bij voorkeur digitale informatie die al beschikbaar is en waarvan de transportkosten vrijwel nihil zijn. Dit maakt hen bijzonder flexibel, terwijl hun marges razendsnel omhoog schieten. Ook schakelen zij hun klanten in en gebruiken hun communities in alle fasen van het productieproces. Ze groeien ongelooflijk snel omdat ze zich niet richten op het bezitten van een markt maar op het inzetten van die markt voor hun eigen doelen. Volgens Ismail en Van Geest is sprake van een exponentiële organisatie als deze minimaal een verbetering van tien keer realiseert in output, gedurende vier tot vijf jaar. ExO’s hebben geleerd hoe zij zichzelf moeten organiseren in een op informatie gebaseerde wereld. De auteurs beschrijven uitgebreid hoe de exponentiële organisatie werkt, hoe zij is gestructureerd en de operationele activiteiten kan opschalen. ExO’s hebben allemaal een hoger doel om iets radicaal te veranderen en zij hebben tien kenmerken die staan voor de interne mechanismen en externe bronnen die zij aanwenden om te komen tot exponentiële groei. Deze kenmerken komen uitgebreid aan bod in het boek.

Exponentiële organisaties zet het ons zo vertrouwde lineaire denken op zijn kop. Het is dan ook een confronterend en ontwrichtend boek. De auteurs gebruiken veel voorbeelden om hun gedachtegoed te ondersteunen, waardoor het geheel toegankelijk blijft. Het gehanteerde jargon is even wennen, maar een nieuw paradigma heeft nu eenmaal ook een nieuwe taal nodig. Exponentiële organisaties is een baanbrekend boek dat scherp beschrijft wat er in onze samenleving aan de hand is. Of iedere organisatie in de toekomst een ExO zal worden, is de vraag. Als we de lijn van het boek volgen, zal dat antwoord echter niet lang op zich laten wachten.

Deze review kwam tot stand op basis van de Nederlandse editie.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden