Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
21 januari 2010 | Joke Verplanke

'Beter communiceren met Voelers, Denkers, Doeners' van Sjaak Overbeeke leert u beter om te gaan met irritaties en conflicten, of ze zelfs geheel te voorkomen. U krijgt een eenvoudig stramien aangeboden om conflictgesprekken effectief aan te gaan. Vervolgens wordt dit vertaald naar specifieke Voeler-, Denker- en Doener-situaties.

Sjaak Overbeeke is trainer, therapeut, onderzoeker en publicist op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, teamontwikkeling en emotionele intelligentie. Van zijn hand verscheen eerder het boek 'Een betere balans tussen voelen, denken en doen'.

Dit boek wil een bijdrage leveren aan een betere communicatie tussen mensen. Die wordt vaak gehinderd door de gedachte dat iedereen is zoals wijzelf. Als je wat meer over de ander weet en je je enigszins in de ander kunt inleven, ben je al een stap op de goede weg. Overbeeke pakt het echter nog fundamenteler aan: hij verdeelt de mensheid in de volgende karaktertypen: Denkers, Voelers en Doeners. De grenzen tussen de typen zijn niet scherp; er zijn bijvoorbeeld combinaties mogelijk: Denker-Voelers, de Doener-Voelers etc. Bovendien kunnen mensen in verschillende situaties verschillende types 'zijn'.

Bij de communicatie met het Voelertype is het belangrijk om uitgebreid de tijd te nemen voor zijn gevoelens en gekwetstheid, pas daarna kun je het conflict aankaarten; bij een Doener moet je juist voortvarend zijn en een Denker maak je het gelukkigst wanneer je de problemen en oplossingen rationeel bekijkt. Het is niet de bedoeling om mensen te stereotyperen; het doel van de auteur is steeds: een betere communicatie. Alle bomen in de wereld zijn uniek. Maar een loofboom heeft een andere behandeling nodig dan een naaldboom.

Overbeeke is niet de enige die dit wil. Het Insights-model en het MBTI- model hebben allebei een behoorlijk gedegen, soms wetenschappelijk gefundeerde indeling in typen gemaakt. NLP werkt niet met een karaktertypologie, maar heeft een uitgebreide theorie over hoe te handelen in de communicatie met anderen. De laatste systemen vereisen echter studie en training. Het aardige van dit systeem is daarentegen dat je je de theorie gemakkelijk en bovendien in korte tijd kunt eigen maken.

Voelers, denkers en doeners hebben geheel verschillende definities van conflicten. Zijn ze gevaarlijk en bedreigend? Zijn ze er om oplossingen voor iets te vinden? Of worden ze gemengd met gevoelens die er niet toe doen? Het grootste deel van het boek is gewijd aan het model om conflicten aan te pakken. Kort gezegd komt die hier op neer: Gebruik de juiste taal en openingscode, erken je aandeel in de tegenstelling, vang de reactie van de ander op en maak een uitruil (bied iets aan en vraag iets van de ander). Simpel, maar als principe zeer bruikbaar.

In het boek is een test opgenomen, die ook op de website staat (www.voelendenkendoen.nl) . Ook zijn leerinterviews uitgeschreven in het boek die ook op de website te zien zijn. In het boek wordt elke interventie in elk leerinterview begrijpelijk uitgelegd. Dit maakt het wel erg beeldend. Toepassingen liggen in de zakelijke sfeer zowel als in de privé-sfeer.

Een nuttig en helder geschreven boekje en in zijn eenvoud erg bruikbaar.


Beter communiceren met voelers, denkers en doeners
21 januari 2010 | Joke Verplanke

'Beter communiceren met Voelers, Denkers, Doeners' van Sjaak Overbeeke leert u beter om te gaan met irritaties en conflicten, of ze zelfs geheel te voorkomen. U krijgt een eenvoudig stramien aangeboden om conflictgesprekken effectief aan te gaan. Vervolgens wordt dit vertaald naar specifieke Voeler-, Denker- en Doener-situaties. Sjaak Overbeeke is trainer, therapeut, onderzoeker en publicist op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, teamontwikkeling en emotionele intelligentie. Van zijn hand verscheen eerder het boek 'Een betere balans tussen voelen, denken en doen'.

Dit boek wil een bijdrage leveren aan een betere communicatie tussen mensen. Die wordt vaak gehinderd door de gedachte dat iedereen is zoals wijzelf. Als je wat meer over de ander weet en je je enigszins in de ander kunt inleven, ben je al een stap op de goede weg. Overbeeke pakt het echter nog fundamenteler aan: hij verdeelt de mensheid in de volgende karaktertypen: Denkers, Voelers en Doeners. De grenzen tussen de typen zijn niet scherp; er zijn bijvoorbeeld combinaties mogelijk: Denker-Voelers, de Doener-Voelers etc. Bovendien kunnen mensen in verschillende situaties verschillende types 'zijn'.

Bij de communicatie met het Voelertype is het belangrijk om uitgebreid de tijd te nemen voor zijn gevoelens en gekwetstheid, pas daarna kun je het conflict aankaarten; bij een Doener moet je juist voortvarend zijn en een Denker maak je het gelukkigst wanneer je de problemen en oplossingen rationeel bekijkt. Het is niet de bedoeling om mensen te stereotyperen; het doel van de auteur is steeds: een betere communicatie. Alle bomen in de wereld zijn uniek. Maar een loofboom heeft een andere behandeling nodig dan een naaldboom.

Overbeeke is niet de enige die dit wil. Het Insights-model en het MBTI- model hebben allebei een behoorlijk gedegen, soms wetenschappelijk gefundeerde indeling in typen gemaakt. NLP werkt niet met een karaktertypologie, maar heeft een uitgebreide theorie over hoe te handelen in de communicatie met anderen. De laatste systemen vereisen echter studie en training. Het aardige van dit systeem is daarentegen dat je je de theorie gemakkelijk en bovendien in korte tijd kunt eigen maken.

Voelers, denkers en doeners hebben geheel verschillende definities van conflicten. Zijn ze gevaarlijk en bedreigend? Zijn ze er om oplossingen voor iets te vinden? Of worden ze gemengd met gevoelens die er niet toe doen? Het grootste deel van het boek is gewijd aan het model om conflicten aan te pakken. Kort gezegd komt die hier op neer: Gebruik de juiste taal en openingscode, erken je aandeel in de tegenstelling, vang de reactie van de ander op en maak een uitruil (bied iets aan en vraag iets van de ander). Simpel, maar als principe zeer bruikbaar.

In het boek is een test opgenomen, die ook op de website staat (www.voelendenkendoen.nl) . Ook zijn leerinterviews uitgeschreven in het boek die ook op de website te zien zijn. In het boek wordt elke interventie in elk leerinterview begrijpelijk uitgelegd. Dit maakt het wel erg beeldend. Toepassingen liggen in de zakelijke sfeer zowel als in de privé-sfeer.

Een nuttig en helder geschreven boekje en in zijn eenvoud erg bruikbaar.


22 september 2009 | Martin van 't Klooster

Wie herkent niet de eigen verbazing en onmacht als een conflict met een collega, medewerker of opdrachtgever maar voort duurt en bedroevend eindigt? Of het vervelende gevoel dat u en uw medewerker wel op een heel verschillende golflengte communiceren? Sjaak Overbeeke geeft in ''Beter communiceren met voelers, denkers en doeners' een concreet uitgewerkt stappenplan en tips om voortaan effectiever te handelen.

U kent vast pogingen om onszelf en onze medemensen naar persoonlijkheidtypen te onderscheiden. Het enneagram is een indeling in negen persoonlijkheidstypen, die al duizenden jaren oud is. Van de 'perfectionist'tot de 'middelaar' kent elk type zijn eigen 'besturingssoftware'. Sjaak Overbeeke beschreef in 'Een betere balans tussen voelen denken doen' al de voelers, denkers en doeners. Hij gaf ook aan hoe iedereen op basis van deze indeling zijn eigen (in)effectieve gedrag kan verbeteren. In 'Beter communiceren met voelers, denkers en doeners' ligt de nadruk juist op communicatie met de ander. Ook deze publicatie is bedoeld voor wie in zijn werk met conflicten te maken krijgt, maar komt ook van pas in privésituaties.

In een theoretisch deel beschrijft Sjaak Overbeeke zijn theorie over de heel verschillende wereld van de voeler, de denker en de doener. Hij voegt een test toe waarmee u kunt vaststellen welk type het dichtst bij uzelf ligt; dat kan overigens ook een combinatietype zijn. Overbeeke wijst terecht op de relatie tussen de karaktertypen en psychische klachten en aandoeningen; iedere kwaliteit die te ver wordt doorgevoerd, verandert in een last of onhebbelijkheid ('overal waar te voorstaat is niet goed').

De verschillende persoonlijkheidstypen geven overigens ook kleur aan het leven. Er is zelfs het bekende Franse spreekwoord 'les extremes se touchent' oftewel: voeler zoekt denker. Maar de aantrekkingskracht van de ander kan in de loop van de tijd gaan storen. Bovendien reageren we vaak extra geïrriteerd op de onhebbelijke kanten van een ander persoonlijkheidstype. Daarbij komt dat hoe langer de irritatie en de botsing van persoonlijkheden duurt, hoe groter de weerstand aan beide kanten wordt. En bovendien kunnen we met ons eigen persoonlijkheidstype ook nog eens extra weerstand oproepen bij de ander.

Dan komt het er echt op aan om irritaties en conflicten op te lossen met betere communicatie. Als we dan ook niet in de situatie verkeren om de ander te dwingen, eisen te stellen of te chanteren, dan we moeten we wel de weg kiezen van (om)kopen en verleiden. Daarvoor beschrijft Overbeeke een 4-stappenmodel; op de weg om de beoogde uitruil op de korte en lange termijn te realiseren. Het model is te hanteren in complexere situaties met een langere conflictgeschiedenis, 'waarbij beide partijen eraan hechten dat de relatie op langere termijn voortgezet wordt'.

Overbeeke gaat minutieus te werk als hij in het praktijkdeel de vier stappen per persoonlijkheidtype uitwerkt en daarbij ook de valkuilen aangeeft. Hij beschrijft voorbeeldgesprekken, die ook te bekijken zijn op www.voelendenkendoen.nl of op YouTube. Hij besluit dit behulpzame praktische deel met handreikingen om 'conflictverwarders' op te lossen; juist in conflictgesprekken komt 'verwarren van hoofdzaak en bijzaak, van gevoel en feit, van intentie en effect, van gedrag en persoon en verwarring van onderwerp (de bal terugkaatsen)' maar al te gemakkelijk voor.

Mij bood de duidelijke indeling in persoonlijkheidstypen, het stappenmodel en de vele tips om deze in de praktijk te hanteren een welkome handreiking om mijn eigen vaardigheden in conflictsituaties te vergroten. Maar het vergt wel enige oefening om van bewust onbekwaam bewust bekwaam te geraken, maar ik ga het zeker proberen. Het verrijkt mijn arsenaal om effectief op te treden in 'onvermijdelijke' conflictsituaties.


Beter communiceren met voelers, denkers en doeners
22 september 2009 | Martin van 't Klooster

Wie herkent niet de eigen verbazing en onmacht als een conflict met een collega, medewerker of opdrachtgever maar voort duurt en bedroevend eindigt? Of het vervelende gevoel dat u en uw medewerker wel op een heel verschillende golflengte communiceren? Sjaak Overbeeke geeft in ''Beter communiceren met voelers, denkers en doeners' een concreet uitgewerkt stappenplan en tips om voortaan effectiever te handelen. U kent vast pogingen om onszelf en onze medemensen naar persoonlijkheidtypen te onderscheiden. Het enneagram is een indeling in negen persoonlijkheidstypen, die al duizenden jaren oud is. Van de 'perfectionist'tot de 'middelaar' kent elk type zijn eigen 'besturingssoftware'. Sjaak Overbeeke beschreef in 'Een betere balans tussen voelen denken doen' al de voelers, denkers en doeners. Hij gaf ook aan hoe iedereen op basis van deze indeling zijn eigen (in)effectieve gedrag kan verbeteren. In 'Beter communiceren met voelers, denkers en doeners' ligt de nadruk juist op communicatie met de ander. Ook deze publicatie is bedoeld voor wie in zijn werk met conflicten te maken krijgt, maar komt ook van pas in privésituaties.

In een theoretisch deel beschrijft Sjaak Overbeeke zijn theorie over de heel verschillende wereld van de voeler, de denker en de doener. Hij voegt een test toe waarmee u kunt vaststellen welk type het dichtst bij uzelf ligt; dat kan overigens ook een combinatietype zijn. Overbeeke wijst terecht op de relatie tussen de karaktertypen en psychische klachten en aandoeningen; iedere kwaliteit die te ver wordt doorgevoerd, verandert in een last of onhebbelijkheid ('overal waar te voorstaat is niet goed').

De verschillende persoonlijkheidstypen geven overigens ook kleur aan het leven. Er is zelfs het bekende Franse spreekwoord 'les extremes se touchent' oftewel: voeler zoekt denker. Maar de aantrekkingskracht van de ander kan in de loop van de tijd gaan storen. Bovendien reageren we vaak extra geïrriteerd op de onhebbelijke kanten van een ander persoonlijkheidstype. Daarbij komt dat hoe langer de irritatie en de botsing van persoonlijkheden duurt, hoe groter de weerstand aan beide kanten wordt. En bovendien kunnen we met ons eigen persoonlijkheidstype ook nog eens extra weerstand oproepen bij de ander.

Dan komt het er echt op aan om irritaties en conflicten op te lossen met betere communicatie. Als we dan ook niet in de situatie verkeren om de ander te dwingen, eisen te stellen of te chanteren, dan we moeten we wel de weg kiezen van (om)kopen en verleiden. Daarvoor beschrijft Overbeeke een 4-stappenmodel; op de weg om de beoogde uitruil op de korte en lange termijn te realiseren. Het model is te hanteren in complexere situaties met een langere conflictgeschiedenis, 'waarbij beide partijen eraan hechten dat de relatie op langere termijn voortgezet wordt'.

Overbeeke gaat minutieus te werk als hij in het praktijkdeel de vier stappen per persoonlijkheidtype uitwerkt en daarbij ook de valkuilen aangeeft. Hij beschrijft voorbeeldgesprekken, die ook te bekijken zijn op www.voelendenkendoen.nl of op YouTube. Hij besluit dit behulpzame praktische deel met handreikingen om 'conflictverwarders' op te lossen; juist in conflictgesprekken komt 'verwarren van hoofdzaak en bijzaak, van gevoel en feit, van intentie en effect, van gedrag en persoon en verwarring van onderwerp (de bal terugkaatsen)' maar al te gemakkelijk voor.

Mij bood de duidelijke indeling in persoonlijkheidstypen, het stappenmodel en de vele tips om deze in de praktijk te hanteren een welkome handreiking om mijn eigen vaardigheden in conflictsituaties te vergroten. Maar het vergt wel enige oefening om van bewust onbekwaam bewust bekwaam te geraken, maar ik ga het zeker proberen. Het verrijkt mijn arsenaal om effectief op te treden in 'onvermijdelijke' conflictsituaties.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden