Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
8 april 2015 | Sjors van Leeuwen

De economische crisis is overgegaan in een nieuwe werkelijkheid. Een nieuwe economie waarin een andere manier van ondernemen nodig is om te kunnen overleven. Dat schrijft Marga Hoek in 'Zakendoen in de Nieuwe Economie'. Een inspirerend boek waarin 'klantgericht ondernemen' een hele nieuwe dimensie krijgt.

Nieuwe werkelijkheid = Nieuwe Economie
De economische crisis is overgaan in een nieuwe economische werkelijkheid. Zeker in West-Europa waarin het bestaande economische model aan het einde van zijn levenscyclus is gekomen. Glocalisering (globalisering én lokalisering), duurzaamheid, sociaal ondernemen en innovatie staan hoog op de sociaal-economische agenda. De wereld verandert steeds sneller en de impact van veranderingen is steeds groter. De concurrentie is in veel sectoren moordend en klanten hebben door toenemende digitalisering steeds vaster ‘het stuur’ in handen.

Er is sprake van een nieuwe werkelijkheid en een nieuwe economie. Bedrijven en organisaties moeten strategisch wendbaarder worden om te kunnen overleven en de klant écht centraal stellen. In de nieuwe economie draait het om zeven belangrijke ‘vensters’ (aandachtsgebieden), zo schrijft Marga Hoek. Deze zeven vensters zijn: klanten, value cycle, schaalgrootte, innovatie, businesscase, financiering en leiderschap.

In navolging van marketinglegende Philip Kotler stelt ook Hoek de klant centraal. Want oude of nieuwe economie, zonder klanten heeft geen enkel bedrijf bestaansrecht. Maar in de nieuwe economie krijgt klantgericht ondernemen wel een hele nieuwe dimensie.

Marga Hoek beschrijft o.a. de volgende structurele veranderingen: gebruiken in plaats van kopen, langetermijnrelaties, verschillende arrangementen, nieuwe proposities, innoveren = ondernemen en gedeelde waarden. In het boek worden de onderliggende krachten die tot deze veranderingen (zullen) leiden uitgebreid beschreven.

Klanten willen gaten, geen boren
Je kent misschien wel de spreuk van marketinggoeroe Theodore Levitt: 'People don’t want to buy a quarter-inch drill, they want a quarter-inch hole'. Of in goed Nederlands: mensen willen geen boor, ze willen een gat in de muur. Levitt riep dit al in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Toch was de oude economie vooral gericht op het verkopen van producten, niet zozeer op het vervullen van (latente) klantbehoeften.

Als voorbeeld noemt Hoek de boormachine. 70 procent van de Amerikaanse huishoudens bezit een boormachine (tachtig miljoen stuks) en ze worden gemiddeld maar dertien (!) minuten gebruikt. Een toonbeeld van inefficiënt gebruik van producten, materialen, grondstoffen en energie. Geen wonder dat in de nieuwe economie, nieuwe online platformen ontstaan zoals NeighborGoods of Peerby waar je spullen kunt lenen van en uitlenen aan vrienden, kennissen en buurtgenoten.

Hoek beschrijft in het boek dat de hiervoor geschetste veranderingen ook een grote impact hebben op onderwerpen als kostprijsbepaling, financiering, businesscase en waardemanagement. Het verdienmodel van bedrijven in de nieuwe economie zal er heel anders uitzien en voor een belangrijk deel gebaseerd zijn op hergebruik van producten, onderdelen en materialen (‘circulaire economie’).

Klant centraal krijgt nieuwe betekenis
Het aloude cliché ‘de klant staat centraal’ krijgt in de nieuwe economie pas echt betekenis, zo schrijft Hoek. Ik ben het voor 100 procent met haar eens. Het transactiegericht managen van ‘relaties’ met ‘kopers’ (CRM) is niet meer voldoende. Klanten worden steeds vaker sparringpartner van de organisatie op basis van langetermijnrelaties. Ik noem dat vaak ‘Partnership Marketing’.

Marga Hoek heeft een inspirerend boek geschreven dat het lezen zeker waard is. Of en in hoeverre de door haar geschetste Nieuwe Economie werkelijkheid zal worden, zal de tijd leren. Veel van de door haar geschetste ontwikkelingen zijn al zichtbaar, het is alleen nog de vraag of en in welk tempo deze veranderingen op groot schaal betekenis gaan krijgen.


In Focus: Zakendoen in de nieuwe economie
22 augustus 2014 | Justin van Lopik

Zakendoen in de nieuwe economie is uitgeroepen tot Managementboek van het Jaar 2014Het boek levert de kennis en het inzicht om op volstrekt nieuwe manier te gaan ondernemen. Innovatiever, met meer slagkracht dan ooit. Maar wat vinden de lezers ervan? U leest het in deze aflevering van In Focus.

Nicoline van der Lugt

Eigenaar communicatie adviesbureau Comminaction

Het boek kwam voor mij precies op het juiste moment. Ik ben bezig met de ontwikkeling van een businesscase en het kiezen van het juiste verdienmodel. Het thema (nieuwe) waarden creëren loopt als een rode draad door het boek heen. Een autodealer levert geen auto maar mobiliteit en alles wat daarmee samenhangt. In cases wordt uitgelegd hoe vooruitstrevende ondernemers, volgens Marga Hoek de koplopers van de Nieuwe Economie, de weg wijzen naar een nieuwe kijk op duurzame bedrijfsprocessen en samenwerking met anderen. Als we oude aannames en vooringenomen perspectieven loslaten, is er ruimte voor nieuwe inzichten, volgens Laurentien van Oranje. Zij sprak uitvoerig met zes kinderen van 9 tot 12 jaar en werd geraakt door hun inspirerende kijk op onze economie die in het boek opgenomen is. Opvallend is dat het ‘vage’ woord businesscase door hen vervangen wordt door het veel concretere ‘samenwerkingsplan’. Ik weet nu hoe ik mijn businesscase verder kan uitwerken!

8,5

Koos Groenewoud

Oprichter Van management naar (Nieuw) leiderschap

Zakendoen in de nieuwe economie. Het boek klopt! ‘Practice what you preach’. Het eerste voorbeeld staat op pagina 6. Zakendoen in de nieuwe economie heeft geen copyright, maar right to copy. Er volgen meer inspirerende voorbeelden. Het feit dat – naast de bijdragen van (top)bestuurders, wetenschappers, studenten & leerlingen - bijna 100 professionals middels crowdsourcing een bijdrage aan het boek hebben geleverd is ook een mooi voorbeeld. Dat deed me denken aan O.C.F.2.0 van Jan Jonker. Alleen al door het hoofdstuk (‘venster’) leiderschap, de noten en de boekenlijst is dit boek zijn prijs meer dan waard. De tools, facts & figures, voorbeelden en inspiraties die je aangereikt krijgt zijn eigenlijk onbetaalbaar. Ik vond het boek ‘feest der (h)erkenning’. Het klopt. Het ‘leven’ van het boek kan het verschil maken voor de toekomst van je bedrijf en/of organisatie en ook voor je eigen toekomst en die van je kinderen. Zakendoen in de nieuwe economie is een must read voor bestuurders en managers in alle sectoren.

9

Marion Damgrave

Mede-initiatiefnemer De aard van de leider

Een managementboek dat ergens over gaat! In dit boek spreekt de visionair in de leider. Een alles omvattende visie die rekening houdt met mens, milieu en maatschappij spat van iedere pagina; leiders die daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen. Wat een weldaad! Een veelheid aan leiders komt in dit boek aan het woord. Allen zijn ervan doordrongen dat wij deel uitmaken van onze planeet in plaats van haar te bezitten. Profit, ‘vroeger’ op nr 1, krijgt in de nieuwe economie een andere waarde.

Vanuit diverse perspectieven wordt deze aardverschuiving door Marga Hoek belicht; concepten, cases, harde cijfers, wijze woorden wisselen elkaar soepel af. Het voelt als een nieuwe loot en het is de robuuste toon in een heldere verpakking die dit boek tot een must read maakt. Wie klaar is met de toolbox voor angsthazen is klaar voor Zakendoen in de nieuwe economie.

10


13 juni 2014 | Eric van Arendonk RM

Dat dit boek verkozen is tot Managementboek van het Jaar 2014 is mij na het lezen ervan volstrekt duidelijk. Het boek is boeiend, inspirerend en als dit boek je niet tot denken aanzet dan doet geen enkel boek dat meer.

‘Zakendoen in de nieuwe economie’ van Marga Hoek gaat over het verleden, heden en de toekomst van onze economie en om het nog breder aan te geven, over onze planeet. Wat hebben we gedaan, wat zijn we aan het doen en wat moeten we gaan doen? De auteur brengt scherp in beeld dat de wereld aan het veranderen is en dat we meemoeten in die verandering. Al is het alleen maar omdat we die zelf hebben veroorzaakt. De economie draaiende houden op de manier waarop we dat nu doen, zal niet meer gaan. Zeker als India en China dezelfde welvaart gaan nastreven als het Westen dan komen we een aantal planeten tekort. De tijd van bezit en mateloos gebruik van grondstoffen komt ten einde. We zien gelukkig de eerste trends al opkomen: We gaan van bezit naar beschikbaarheid. Ook is er het streven om niet meer te gebruiken dat wat je teruggeeft, het zogenaamde cradle to cradle principe. Het boek bevat vele voorbeelden van organisaties die dit nu al in de praktijk brengen.

Ondernemingen in de zogenaamde nieuwe economie beseffen dat ze niet alleen verantwoordelijk zijn voor hun eigen processen maar ook voor wat er elders in de keten gebeurt. Steeds meer ontwerpers houden rekening met het feit dat een product ook een keer gerecycled moet gaan worden. Je ontwerp hierop al aanpassen bevordert deze processen. Marga Hoek schrijft: ‘in de nieuwe economie gaan we er van uit dat de economie er is voor onze wereld, niet dat de wereld er is voor onze economie’, en dat vat het boek eigenlijk precies samen.

‘Zakendoen in de nieuwe economie’ is beslist geen boek over groen, duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het zet deze onderwerpen wel in het juiste perspectief. Hoek plaatst de nieuwe economie in zeven zogenaamde vensters; klanten, value circle, schaalgrootte, innovatie, businesscase, financiering en leiderschap. In ieder venster wordt ook de visie van kinderen gepresenteerd. Ik heb hier werkelijk van genoten. De kijk van kinderen op hedendaagse vraagstukken is verrassend! Kinderen zijn in staat zaken te versimpelen en onverwachte verbanden te leggen. Het is een aanrader om het ook eens te proberen. Laats hebben wij een aantal keren zogenaamde gastlessen mogen verzorgen voor kinderen uit groep 6,7 en 8: kinderen van rond de 9 en 11 jaar. We hebben hen gevraagd om namen te geven aan exotisch fruit. Dit is fruit wat er superspannend uitziet, maar met namen die niets zeggen of amper zijn uit te spreken. Ik moet zeggen het was een feest. Kinderen denken nu eenmaal anders dan dat wij dat doen.

‘Zakendoen in de nieuwe economie’ is een aanrader voor iedereen die een onderdeel wil zijn van de economie van morgen. Dit boek geeft je de inspiratie en handvatten en de meer dan 300 pagina's verslind je in een mum van tijd.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden