Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Eenvoud voor gevorderden - Ingrediënten voor inspirerend leiderschap
18 april 2017 | Louis Thörig

Eenvoud voor gevorderden met als subtitel ‘ingrediënten voor inspirerend leiderschap’ heeft het formaat en de functie van een zakboek met veel citaten en mooie tekeningen in zwart/wit van Gam Klutier.

Het zakboekje behandelt vijftien thema’s die bepalend kunnen zijn hoe je invulling geeft aan jouw manier van leidinggeven of managen. Leidinggeven speelt een doorslaggevende rol in werkprestaties en werkplezier. Meijerings gedachtegoed komt in de buurt van wijze levenslessen en zijn gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen als directeur, bestuurder en organisatieadviseur. Het boek gaat over de eenvoud van leiderschap en bevat zeker geen ingewikkelde managementtheorieën of diepgaande psychologische verhandelingen.

Binnen de organisatie behoort een effectieve leider voor stabiliteit te zorgen. Om medewerkers te motiveren, te mobiliseren en te leiden spelen naast kennis, gedrag, karaktereigenschappen en vaardigheden ook de stijl van de leider een cruciale rol. De manier waarop een leidinggevende zijn medewerkers beïnvloedt, bepaalt grotendeels de (enthousiaste) betrokkenheid, de (passieve) naleving of de weerstand van werknemers. Effectieve leiders motiveren, coachen, inspireren, beïnvloeden en ontwikkelen medewerkers om de visie en de missie van een organisatie na te streven. De allerbelangrijkste les in competent leiderschap is om je als manager minder belangrijk te maken en anderen juist de ruimte te geven om te excelleren. En ook niet huiverig te zijn om je als manager te omringen met veelbelovende talenten. Maar niets is dodelijker voor leiderschap dan het inzetten van macht om zaken gedaan te krijgen. Toch wordt macht vaak toegepast, terwijl niemand dat eigenlijk wil. Het is bekend dat kiezen voor intimidatie als managementinstrument, angst en onzekerheid vaak de drijfveren zijn.

Meijering beschrijft dat hij veel heeft gehad aan technieken uit Neurolinguïstisch Programmeren (NLP), vooral om de eerste stap te zetten om je doelen herkenbaar en haalbaar te formuleren. NLP leert je in principe om sterker en krachtiger in het leven te staan en om je communicatievaardigheden aan te scherpen zodat je letterlijk contact met iedereen kunt maken. Bij NLP gaat goed communiceren hand in hand met je eigen gedrag en dat van de ander te begrijpen. Perfectionisme is dodelijk voor je eigen ontwikkeling. Sterker nog: Om je te ontwikkelen tot een competente leider is het maken van fouten pure noodzaak. Vanuit authentiek en inspirerend leiderschap mag je ook beslist emoties tonen. Zeker als je bekend en je bewust bent van het feit dat negatieve emoties veel sterker beklijven dan positieve. Een onderwerp dat ook aan bod komt in het zakboekje is de bedrijfscultuur; volgens de auteur een optelsom van het totale gedrag van een organisatie. Een sterke bestuurder moet voorbeeldgedrag tonen en de bedrijfscultuur of cultuurverandering pro-actief intern en extern uitstralen. Het boekje eindigt met de methode van de zes logische niveaus van Gregory Bateson en Robert Dilts (1972, 1979), die van boven naar beneden doorwerken. Samen hebben zij de grondslag gelegd voor NLP. Bovenaan de piramide staat: Wat is mijn Missie. Daaronder komt: Identiteit - wie ben ik. Vervolgens: Waarden en Overtuigingen- Wat is belangrijk voor mij? Waar ben ik bereid tijd, geld en energie in te steken? Daarna komt: Vaardigheden - Wat kan ik? Hoe doe ik het? Op het één na laagste niveau: Gedrag - wat doe ik. En het laagste niveau: de Omgeving - waar en wanneer. Door de zes logische niveaus stapsgewijs van boven naar beneden te doorlopen zijn veranderingen te begrijpen vanuit een organisatorisch, sociaal of individueel gezichtspunt. Des te hoger je in de piramide een verandering wilt aanbrengen, des te meer deze uiteindelijk impact zal hebben op de persoon zelf.

Tot slot, voor Eenvoud voor gevorderden heeft de auteur voor het ‘zelfhulp-zakboekformat’ gekozen met de wens dat de lezer het zo nu en dan raadpleegt wanneer zich één van de vijftien thema’s in de praktijk van zijn/jaar leidinggeven voordoet. Het boek biedt zeker handvatten om je leiderschapcapaciteiten passievol verder te ontwikkelen.

Louis Thörig is verbonden als thesisbegeleider aan de afdeling Organisatiewetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam en als docent Corporate Communicatie aan de Hogeschool InHolland.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden